De dominantie van Baudet

  30
  1199

  Leestijd: 1 minuten.

  In De Balie in Amsterdam debatteerden gisteravond de Haagse partijleiders over de gemeenteraadsverkiezingen. Waarom die nationale kopstukken, kun je je afvragen. Het zijn toch geméénteraadsverkiezingen? Toch is het wel te verdedigen om juist dit gezelschap de degens te laten kruisen. De meeste Nederlanders laten bij lokale verkiezingen hun stem in grote mate bepalen door landelijke thema’s, al was het maar omdat ze nauwelijks een idee hebben van wat er in de plaatselijke politiek speelt. Doordat er steeds minder regionale kranten zijn, worden ze daar ook nauwelijks nog over geïnformeerd.

  Maar goed, de partijleiders gingen in debat. Dat wil zeggen: een aantal partijleiders. De aanvoerders van de twee grootste partijen waren afwezig. Premier en VVD-leider Mark Rutte was bij de Olympische Winterspelen, zijn potentiële vervanger Klaas Dijkhoff vierde carnaval en Geert Wilders wilde niet omdat zijn PVV weliswaar in dertig gemeenten aan de verkiezingen deelneemt, maar niet in Amsterdam.

  Bleven over fractieleiders als Alexander Pechtold (D66), Sybrand Buma (CDA), Lodewijk Asscher (PvdA), Jesse Klaver (GroenLinks en Lilian Marijnissen (SP). En Thierry Baudet van Forum voor Democratie.

  Deze partij doet slechts in één gemeente aan de verkiezingen mee, zij het dat dat wel Amsterdam is. Kiezers in andere steden en dorpen moeten vier jaar wachten voor ze eventueel bij FvD terecht kunnen, als dat tegen die tijd nog bestaat.

  In Amsterdam zal de partij volgens een peiling van Maurice de Hond 3 zetels halen. 3 van de 45 die er in Amsterdam te verdelen zijn. Dat is circa 7 procent van het totaal.

  Niettemin ging het debat van gisteravond, en zeker de berichtgeving daarover, voor een zeer belangrijk deel over de standpunten van Baudet. Niet zozeer over zijn opvattingen over de lokale politiek, maar vooral over de vraag of FvD racistisch is, een thema dat deze week op het Binnenhof ook al dominant was.

  Is het niet een beetje raar om de politieke discussie zo te laten overheersen door een partij die in de Tweede Kamer maar 2 zetels heeft en die bij de raadsverkiezingen niet meer dan een bijrolletje speelt?

  30 REACTIES

  1. Waarom wordt in het artikel Kuzu van Denk niet genoemd?

   Maar vanwege deze vraag reageer ik niet. Ik hoor in mijn netwerk – toegegeven, ook actief in het verspreiden van geruchten – dat je nergens expliciet hoort, dat Yernaz Ramaursing de Nederlandse en niet ook nog de Surinaamse nationaliteit heeft. Ik kan het me moeilijk voorstellen, omdat juist Baudet hier eerst zeker navraag naar gedaan zal hebben. Maar daarnaast wordt er ook beweerd, dat R. in een recent interview gezegd zou hebben: “Ik voel me in de eerste plaats Surinaams. Ik ben Surinaams opgevoed, ik eet Surinaams en mijn hele familie is Surinaams. Ik voel me ook Amsterdammer en ik ben natuurlijk ook Nederlands.” Eigenlijk ongeveer hetzelfde of zelfs met meer nadruk op die niet-NL nationaliteit, dat een aantal politici met twee paspoorten ook zei, toe die dubbele nationaliteit aan de orde werd gesteld. Maar, nogmaals, Baudet zal dit grondig gecontroleerd hebben. Kan iemand hier definitief uitsluitsel over geven?

  2. @ Ronaldo Haasnoot 12 februari 2018 at 12:13
   Ik zou liever niet aangesproken willen worden op opmerkingen van anderen; dat is hun verantwoordelijkheid. Je vraagt me nu, om me uit te spreken over het gedrag van Pechtold. Eerlijk gezegd heb ik geen flauw idee, wat hij allemaal zegt en op welke manier hij dat doet. Ik heb wel een mening over het taalgebruik in het algemeen. Dat vind ik regelmatig beneden alle peil, dat geldt voor Pechtold, Asscher, Klaver (iets minder), maar ook Wilders en Baudet, Kuzu en nog een enkele anderen. Ze zouden zichzelf eens moeten horen. Iemand als Wilders wil ik niet eens meer horen; dat bereikt hij ermee, in ieder geval bij mij. Baudet vind ik als nieuwkomer nog wel interessant, al spreekt ook zijn stijl me niet aan.

   Maar laster zal het allemaal niet zijn. Ik weet, dat er juristen zijn die voortdurend politieke uitspraken scannen op belediging, laster of smaad ter linker en rechter zijde, want hier valt geld te verdienen. Dat er zo weinig van voor de rechter komt, geeft al aan, dat het met die laster en smaad wel meevalt.
   Maar de goede smaak wordt wel voortdurend bedreigd. Dat geldt trouwens ook voor een paar schrijvers op deze site. Je weet wie ik bedoel. De inhoud is soms van dien aard dat verwijdering van de bijdrage de enige logische actie is. In dat verband, ga je nog iets zeggen n.a.v. van mijn bericht hieronder op 12 februari 2018 at 11:30 en op “Baudet nieuw mikpunt D66″/Piet 11 februari 2018 at 17:33. Of ben ik nu te snel?

   • @Piet,
    Ik zou liever niet aangesproken willen worden op opmerkingen van anderen; dat is hun verantwoordelijkheid. Je vroeg mij steeds mij uit te spreken over het gedrag van Thierry Baudet…. etc. Etc… Ik heb wel een mening over taalgebruik, specifiek van links en D66. Iemand op deze website noemde het ‘taalterrorisme.’ Dat vind ik zwaar beneden peil en gevaarlijk.
    Zoiets als een meneer van een propaganda ministerie eens deed.
    Dat was pas echt racisme…
    Nu is het gelukkig geen racisme in het spel maar bijna net zo erg: laster in de vorm van racisme.
    Ik dacht toch echt dat juist jij dit gevaar zou onderkennen….
    Blijkbaar niet.
    Jammer.

    • Overigens: ik weet echt niet over wie je het hebt??
     ‘Schrijvers van wie de inhoud van dien aard is dat hun bijdrage volgens jou verwijderd moeten worden van deze site???
     Wie bedoel je Piet?
     En….
     Je begint een beetje D66 taal uit te slaan, volgens mij. Ik weet dat je een fan van Ollongren geworden bent. Maar sla je nu in je enthousiasme niet een beetje door? Nepnieuws en censuur moet je niet door elkaar halen hoor. We leven nog steeds in een vrije democratie….
     Het ministerie van Binnenlandse zaken is nog geen ministerie van propaganda en censuur. Hoewel wat het eerste betreft de minister graag een duit in het zakje doet, getuige ‘het gedonder’ over discriminatie, laster, racisme en ‘gevaren voor de democratie.’
     Maar goed, dat zit schijnbaar ‘in de genen van D66’ want ze doen het klassikaal allemaal…. Wellicht ben je een beetje besmet geraakt. ‘T is als een griep, zo gepiept. En uitsluiten doen ze ook graag…
     Maar over uitsluiten gesproken…
     Serieus Piet, wie zijn die schrijvers die van jou – wat betreft hun schrijven – van deze website verwijderd mogen worden?

     • Ik bedoel tekst van jou en eerder ook al van anderen, maar die namen hou ik voor me. En het gaat niet om tekst die verwijderd ZOU moeten worden, maar tekst die meteen na publicatie al weer verwijderd is. Je zult nog precies weten over welke recente tekst ik het heb. Ik zal zo sportief zijn die niet te herhalen.

      • Dan zal ik ook zo sportief zijn die niet te herhalen.
       Fijn dat je die tekst gezien hebt overigens. Ik steek mijn mening niet onder stoelen of banken. Hoewel verwijderd voor ‘de anderen’ weet je ten minste wat ik er van vind hoe jij de dingen ‘benadert.’
       En dan druk ik mij beleefd uit….

      • @Ronaldo
       Ik heb de indruk, dat je een andere tekst voor ogen hebt dan waarop ik doel. Ik kan heel goed, graag zelfs en ik ben dat gewend, tegen eerlijke en/of scherpe oordelen van anderen over mijn woorden. Maar jouw tekst van het afgelopen weekend in “Partijkartel” was helemaal geen directe reactie op iets van mij. Het ging om een aanscherping van iets wat er al stond. En dat was m.i. al op het randje. En ik zou die tekst inderdaad niet herhalen, heel verstandig, want erg verheffend was die niet en ook niet getuigend van veel historisch besef.

  3. Heb het debat in de Balie door een IQ-bril bekeken. Op het vlak van ‘ vokale IQ ‘ waren de sprekers aan elkaar gewaagd. Verschillen waren te horen als het ging om oplossingen zoeken voor problemen, het ‘ denk IQ ‘ verschilde, zo denkt Klaver dat de klimaatakkoorden heilig zijn, ons afhelpen van zeespiegelstijgingen, lawaai en slechte lucht. De zeespiegel kan gaan stijgen, maar de bodemdaling in en rond de grachtengordel is vele malen groter. Daarom moeten we af van dat klimaatakkoord, onzin volgens Baudet, waar ik het mee eens ben. Dijkverzwaringen, daar moeten we op inzetten.Dan het ‘ verzoende IQ ‘ , zoiets als tussen twee kwaden het beste kiezen. Het merendeel van de sprekers wilde de grote grachtengordel bruisend en leefbaar houden. Gaven geen oplossing, behalve Baudet die met Schiphol en Lelystad de zee op ging. Daar moet wel lef en IQ voor hebben!

   • @Opmac
    En dan vergeet je nog het “gewone mensen verstand” dat zich afvraagt wat anderen die ervoor doorgeleerd hebben, ervan vinden. En, ondanks de afwijkende cijfers van Baudet en een paar anderen, geeft het overgrote deel (99,9%?) van wetenschappers aan dat er veel staat te gebeuren. Er is vrijwel geen verschil van mening over de klimaatverandering, want de aarde wordt warmer met alle gevolgen van dien. Dat feit wordt te weinig benadrukt, vind ik. En daar moeten we wat aan doen, want anders krijgen we natte voeten, nog en de minste van alle kwaden. Ik heb de indruk, dat jij dit ook niet ontkent.

    Het verschil van mening begint pas als wordt gevraagd naar de oorzaak: de mens of natuurlijke klimaatschommelingen die altijd al bestonden. Ongeveer 95% van de wetenschappers die ervoor doorgeleerd hebben, geven de mens als oorzaak. Het “aardige” van door de mens veroorzaakte problemen is, dat alleen diezelfde mens ze dan ook op kan en moet lossen. En dan zijn we bij de kern van de discussie: geen of moeten we wat aan ons gedrag doen?

    Wat Klaver denkt is interessant, evenals de gedachten van Baudet of Wilders, maar niet zo heel relevant. Geen van allen hebben ervoor doorgeleerd, hoogstens met meer of minder interesse de (door henzelf geselecteerde) publicaties gelezen.

    • Zeker er zijn klimaatschommelingen, die de mens niet kan keren. Dat betekent niet dat we moeten toekijken of wegkijken. We moeten minder broeistofgassen uitstoten. Dat kan door de fossiele brandstoffen te vervallen door hernieuwbare brandstoffen die geen CO2 uitstoten, dus geen biogas. Maar wel waterstof uit elektrolyse van water of door ammoniak uit de dierlijke productie, ook een grote emissie bron. Nu even naar de Balie-discussie. Het is een stap terug als we Schiphol niet meer laten groeien of Lelystad afwijzen, zoals Klaver wil. Wat beter is om voor de korte vluchten, Schiphol Londen, Parijs of Berlijn vliegtuigen in te zetten op elektramotoren op basis van waterstof uit zonne-energie of uit ammoniak uit bio industrie. Lange vluchten vooralsnog op fossiele energie. Het elektrificeren van auto’s, vliegtuigen voor de korte afstand biedt oplossingen. De overheid moet zich beperken tot het stellen van randvoorwaarden welke ‘ elektrificeren ‘ mogelijk maakt. Kom je kijken naar mijn installatie om uit mest van de bio industrie ammoniak te maken wat via een brandstof cel waterstof oplevert voor aandrijven van motoren of wat direct aangewend kan worden als brandstof voor gasturbines, lees straalmotoren?

  4. Ik houd het bij de reacties op Elsevier (link).
   Ik dacht: ‘zijn dit nu onze politieke leiders?’ Het leek wel een klasje lagere school. Om je voor te schamen. Ik vind dat gedoe over IQ en rassen onderhand een non-issue. Baudet zegt duidelijk: racisme is niet het beleid van FvD. Niemand luistert. Dus het maakt niet uit wat je zegt.
   Ze willen gewoon dolgraag (wensdenken) dat het FvD wel zo is…
   Daarmee is het D66 dat het thema maar blijft oproepen. Niet de FvD.
   En het gaat over dingen die eens gezegd zijn in het verleden door mensen toen de partij nog niet bestond… Dus waar hebben we het over? Over de politieke lijn en het programma van de FvD?
   Welnee….
   Het is een grote beschamende vertoning.
   Pechtold speelt het alleen op de man, op zo’n kinderachtige manier, een volwassen man onwaardig. Het gaat niet om beleid. Het gaat puur en alleen om karaktermoord. Het gaat gewoon nergens meer over. Verspilling van tijd…
   https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2018/02/584686-584686/

    • @Ronaldo
     Ik beschuldig Ramautarsing niet van racisme. Maar dit filmpje haalt de verdenking niet weg. Ramautarsing citeert zichzelf wat selectief door zijn voorafgaande zin voor het gemak maar niet te noemen. Wat hij wel citeert is onschuldig. Maar daaraan voorafgaand zegt hij iets dat je als een diskwalificatie van zwarte mensen zou kunnen opvatten. Dit selectieve citeren klinkt niet overtuigend en wekt de schijn dat hij iets wil verbergen.

     • @Piet,
      De toon verandert al… Nu is het “verdenking”, “zou kunnen opvatten” en “wekt de schijn.” Als FvD zo gedemoniseerd en beschuldigd wordt moeten zij ‘die maar niet kunnen ophouden’ het over rassen(discriminatie) te hebben, maar eens met feitelijke bewijzen komen i.p.v. insinuaties te plegen om met de opzet iemand ‘zwart’ te maken (leuke woordspeling vind je niet?).
      FvD verklaart immers: wij doen dat niet. Dan is het klaar, men moet niet als maar door blijven gaan… Beschuldig je, bewijs het dan en ga naar de rechter. Punt.
      FvD hoeft zich voor jou gemoed (en links) zich niet te verdedigen voor iets wat zij niet deed maar als pretentieuze hetze – strafrechtelijke wettelijk verboden als laster en smaad (een heuse misdrijf dus) – als politiek vals spelletje gespeeld wordt. Bovendien – nog veel belangrijker – FvD wordt daarnaast ook nog eens beschuldigd van een ‘gevaar voor de kernwaarden van de democratie’ te zijn… Dat is me nogal wat. Veel beschuldigingen dus, insinuaties, hetze, demonisering en…. Waar zijn de bewijzen?
      Ondertussen hakt D66 er nog harder op in en eist hoogmoedig van de toren blazend dat Leefbaar Rotterdam vanwege het racisme van FvD (?!) niet met FvD mag samen werken op straffe van uitsluiting van D66…. Zo, zo, speelt hier D66 ook nog eens even gelijk voor rechter?
      Ik zeg: dit is abnormaal, ondemocratisch, buitenrechtelijk gedrag.
      Ik zeg: niet het FvD maar D66 moet op haar gedrag worden aangesproken. Ik zeg: wat hier gebeurt kan en mag niet in een rechtstaat. Dit is ondemocratisch gevaarlijk gedrag. Dit MOET voor de rechter komen want… Wie schendt hier nu rechten en is een gevaar voor de kernwaarden van de democratie??
      Ik zeg: D66.
      http://politiek.tpo.nl/2018/02/10/joost-eerdmans-leefbaar-rotterdam-alexander-pechtold-en-d66-kunnen-boom/

      • @Ronaldo
       Voor zover ik weet heb ik me steeds vrij neutraal over Ramautarsing uitgelaten en hoeft mijn toon niet te veranderen.
       Maar in zijn interview met Frits Wester doet R. met het weglaten van de volzin waar het precies om gaat, iets heel onhandigs. Als men hem hierop gaat aanspreken, kan hij het nog lastig krijgen. Maar maak je geen zorgen, ik hou mijn mond.
       Het antwoord heb ik ook al voor hem. Gewoon toegeven, dat het een wat ongelukkige woordkeuze was. Dan is het gedoe snel over. Door te blijven ontkennen van iets wat je inderdaad anders kunt interpreteren, met enige fantasie misschien, wordt je steeds ongeloofwaardiger.

      • @Ronaldo
       Nog een aanvulling in lijn met wat je schrijft. Baudet heeft desgevraagd inderdaad krachtig aangegeven dat hij niets met racisme heeft. Of zijn tegenstanders dat nu wel of niet accepteren, hij zegt het in ieder geval.
       De later bij Wester niet geciteerde heel ongelukkig geformuleerde uitspraak van Ramautarsing, vind ik geen keiharde racistische opmerking, al kan ik me die interpretatie in de politieke arena wel voorstellen.
       Als Baudet zich daarvan expliciet zou distantiëren, zou hij impliciet toegeven, dat die uitspraak inderdaad racistisch was en zou hij daar nog lang mee geconfronteerd worden. En de positie van R. wordt dan waarschijnlijk ook moeizaam. Door zich nu in algemene termen tegen racisme uit te spreken, ontloopt hij dit risico. Slim en verstandig lijkt me.

       Maar ………… ik ben nog steeds geen aanhanger van hem, verre daarvan zelfs. 😉

      • @Piet,
       Wat ik zo frappant vind is dat de ernstige schendingen die D66 pleegt totaal niet meegewogen worden. Wat dacht je van (zie link) de up-grading van D66 door nu te stellen ik citeer: Thierry “discrimineert op basis van geloof, geslacht, geaardheid en….” nu pas komt waar jij je zo druk over maakt: “RAS”….
       Bovendien om de demonisering en lastercampagne over een ‘nog hogere grens van beschuldiging te drukken,’ ik citeer D66: “er worden fundamentele mensenrechten geschonden.”
       RAS alleen als discriminatie is dus ondertussen NIET genoeg. D66 vult het aan met geloof (?), geaardheid (?), geslacht (?) en als klap op de vuurpijl – ‘het schenden van mensenrechten.’
       Vreemd, dat dat allemaal kan, en ik hoor helemaal geen verontwaardiging. Men zwijgt, vooralsnog. Wie schendt hier nu mensen en rechten… Wie is er nu gevaarlijk bezig in onze democratie???
       DAT zou ik van jou persoonlijk wel eens willen weten Piet. Wat denk je: gaat D66 ondertussen niet zwaar over op LASTER… Of vind jij dat dit zo maar kan in ‘onze’ democratie… Want ondertussen gebeurt dit wel en ben ik heel benieuwd of links nu blijft zwijgen…
       http://politiek.tpo.nl/2018/02/10/joost-eerdmans-leefbaar-rotterdam-alexander-pechtold-en-d66-kunnen-boom/

      • @Ronaldo
       Dank voor de link, maar ik heb eerder nooit anders beweerd. Ik begrijp, dat ik niet helder overkom met mijn nuancerende opmerkingen n.a.v. dit racisme-onderwerp. Je hebt daar naar mij onbeheerst (bijna onbehoorlijk) op gereageerd bij een ander artikel “Baudet nieuw mikpunt D66″/Piet 11 februari 2018 at 17:33. Ik neem aan, dat je nog reageert op mijn antwoord?

       Het enige wat ik nu nog volhoud is de onhandigheid waarop door FvD wordt geacteerd op die uitlatingen. Ze maken het nu voorlopig alleen maar erger. Anderen maken daar (te) gretig gebruik van, maar zo blijkt het te werken. Maar, weer een nuance, ik vind de acties van Pechtold, Asscher en Klaver ook niet verheffend voor de NL-politiek.

   • Hoe komt het dat ze (FvD en trouwens de andere populistische partijen ook) zo vaak met racisme in verband gebracht word? Daar zijn vele aanleidingen voor te noemen. En ze komen allemaal vanuit de partij zelf.
    Dus eerst ontstaat de aanleiding en dan volgt de ontkenning. Maar we hebben het allemaal gehoord en ieder kan zijn gedachten er over laten gaan. Feit blijft dat zelfs na de ontkenning de aanleiding toch blijft bestaan. Dan krijg je een aangifte en veel tranen en verontwaardiging. Maar hoe zijn deze onderwerpen toch op tafel gekomen????
    Waarom zijn leden van populistische partijen zo gevoelig voor kritiek? Waarom gaan ze op hun onderwerpen zo vreselijk hard er in? Waarom acteren op angsten en Nederland kapot verklaren? Waarom al die zelfmedelijden als er tegenwind is en waarom altijd de demoniseringskaart erbij halen? Waarom zijn leden zo kritiekloos op hun leiders?

    • D66 en links schept aanleiding. Na de ontkenning – die men weigert te geloven – scheppen diezelfde figuren een blijvende aanleiding. Vandaar de ‘blijvende aanleiding’. Zo schep je je eigen bewijs.
     Dat is wat jullie willen, praten heeft geen zin, het zit in ‘de kop’ en is er niet uit te krijgen want men schept – o zo graag – een vijandbeeld.
     Rechts mag gewoon niet winnen. Het is nijd, strijd en alles is geoorloofd.
     Racisme is verboden.
     Klaar.
     Ga naar de rechter maar blijf niet ‘je eigen bewijs in je hoofd vinden’ terwijl de feitelijke feiten niet bestaan. Alles is hier momenteel tenslotte suggestie. Heel links is besmet met haar eigen angsten en frustraties. D66 gaf hun een vijandsbeeld waarop ze dankbaar haar gevoelens kan projecteren.
     Daarom zijn het velen. Maar omdat het velen zijn – is dat dan weer het bewijs dat het feitelijk waar moet zijn? Linkse massahysterie! Bah.
     Daar valt geen land mee te bezeilen….

  5. Tot mijn verbazing ging het debat tussen lijsttrekkers voor de TWEEDE KAMER gisteren vrijwel uitsluitend over het vermeende racisme van het Forum voor Democratie. Tot mijn verbazing, jawel. Want bij mijn weten is er nergens sprake van racisme, integendeel: kijk wie op nummer 2 staat van de lijst voor TK-verkiezingen. Dat is iemand met een donkere huidskleur, genaamd Ramautarsing. Die jongen heeft 2 jaar geleden in een debat aangehaald, wat de resultaten zijn van een wetenschappelijk onderzoek in de VS betreffende het IQ van verschillende rassen. Over de uitkomsten haalde R. enige frappante uitspraken aan. Dat wordt hem, EN Thierry Baudet, nu nagedragen als zouden zij die uitspraken ZELF gedaan hebben. Dan breekt mij de klomp. Als ik zou beweren, dat Adolf Hitler in het begin van zijn regeren het wegennet in Duitsland heeft laten aanleggen, wat een feit en een grote verbetering was, zou ik op grond van dat aanhalen van een vaststaand feit een nazi zijn…. iedereen zal het met mij eens zijn dat zoiets waanzin is. Welnu, dat deden met name Pechtold en Asscher gisterenavond schreeuwend en blatend gezamenlijk tegen Baudet. Te gek om los te lopen. Beide heren moeten zich in een klein hoekje gaan zitten schamen.

   • @Annemie
    Ging het debat tussen lijsttrekkers voor de Tweede Kamer gisteren echt vrijwel uitsluitend over het vermeende racisme van het Forum voor Democratie? Heb je niet naar een ander debat zitten kijken? Ik heb het gezien en het ging inderdaad ook over het vermeende racisme bij FvD. Maar het ging het grootste deel van de tijd a.h.v. concrete vragen over andere onderwerpen zoals het OV, wonen, etc. Kijk maar eens op https://www.youtube.com/watch?v=bzAHezGxKPg. Vooral rond 1:33 gaat het hard over de uitspraken van Ramautarsing en nuanceert Baudet deze vervolgens op een opvallende manier.

    • Ik vind, dat politici van FvD en veel van hun aanhangers wel heel erg en snel in de slachtofferrol kruipen. Dat is meestal niet de sterkste tegenreactie, vergelijkbaar met gepeste kinderen die het laten gebeuren. Het zou beter zijn, voor henzelf en voor het debat, om de confrontatie aan te gaan vanuit de eigen kwaliteiten. Want die hebben ze zeker, al ben ik en veel anderen het er meestal niet mee eens. Als ze, vooral Baudet en Hiddema, zo doorgaan lopen ze het risico om snel dezelfde weg te gaan als de PVV.

   • @Annemie,
    Behalve dat ik het volledig met je eens bent zou ik je onderstaand artikel over deze materie willen aanbevelen. Daarin wordt duidelijk beschreven dat het framen van racisme zo’n ouderwetse reflex geworden is dat het grootste deel van het volk daardoor heen prikt.
    Men is er na het D66 en PvdA-gedoe met Pim Fortuyn ondertussen zo murw geslagen dat deze frames kwa kracht totaal aan inhoud hebben ingeboet.
    Het gevolg laat zich raden: de gebruikers van deze framings komen steeds ongeloofwaardiger over en bereiken met hun opzet het tegenovergestelde effect. Bovendien, zo betoogt de schrijver, ‘its killing’ de representatieve democratie…
    Het leidt niet tot verbondenheid maar tot een nog grotere polarisatie. Wat uiteindelijk de representatieve democratie nekt. Gezien de versplintering van het politieke landschap en de toegenomen verharding van het eigen standpunt denk ik dat de auteur echt een goed punt heeft.
    http://politiek.tpo.nl/2018/02/10/sid-lukkassen-totaal-marginale-discussie-ras-en-iq-laat-linkse-leegheid-zien/

    • @Ronaldo
     Sta me toe een kanttekening te plaatsen bij het TPO-artikel op TPO.nl, bepaald niet de site die ik benader op zoek naar goed en betrouwbaar nieuws. Maar o.k., nu een keer toch gedaan.
     Ik heb eigenlijk maar één vraag. Als de schrijver gelijk heeft en niemand zich meer druk maakt over thema’s als racisme en nog wat andere, waarom is er dan de afgelopen week zoveel commotie over??? Toch niet alleen omdat een handvol politici dit thema gebruiken? Heel veel mensen, journalisten incluis (ook van TPO) reageren als door een wesp gestoken. Ik heb dat ook bij onderwerpen als racisme, immigratie, ononderbouwd verketteren van links en alles wat WO II en nazisme, nuanceert of fout weergeeft. Gelukkig hebben veel mensen dat en houden ze hun mond niet.

     • Ik heb dat met demoniseren en ongefundeerde laster. Als je het een als onrecht ziet zo is het ook met het ander. Racisme of onterecht van racisme beschuldigd worden ligt voor mij in dezelfde orde van grote. Het is allebei verboden. Terecht.
      Maar het volk wordt door te pas en – zoals nu – te onpas gebruik te maken van de term racisme op een gegeven moment er niet koud of warm onder. Dat andere deel – de mainstream-pers, D66 en links – het ‘kleinere deel dat het hardste schreeuwt’ lijkt veel in jouw ogen, maar is beperkt. De massa zwijgt en hoort het hoofdschuddend aan.
      Dat is wat de schrijver heeft bedoeld.
      Ook ik heb dat nu ondertussen wel gekregen. Laster een hoop geschreeuw om een wetenschappelijk onderzoekje en een mening. Ik vind ondertussen dit de ‘gevaarlijkste’ campagne aan het worden en reken dat D66 aan. Dat is veel ernstiger en daar zou je je eens echt zorgen over moeten maken, Piet. Als ik aan Pims situatie en dood denk, vind ik dat andere gezever in de marge over wat door een donkere Surinaamse-Nederlander over een gemiddeld IQ van een ras door hem zelf is gezegd….
      2 Jaar geleden nota bene!!
      Als de man zich niet intelligent heeft uitgedrukt, nou het zij zo en zelfs jij zegt dat dus, dat kan je het hem tenslotte niet kwalijk nemen. Hij is donker en heeft hij het immers niet zelf gezegd, over IQ en intelligentie….
      Nou, hierbij het bewijs 😂

  6. Moet dat nou Hr.Fons?
   Even vilein natrappen ” als dat tegen die tijd nog bestaat ” ?
   Volkomen overbodig en onder de gordel.
   Een frisse wind van Baudet & Maitre Hiddema is een aanwinst voor NL.
   Reuring in de inteelt ons kent ons mentaliteit doet wonderen.
   En nee, ik stem niet FvD.
   Prettig weekend.

  7. Ik vind dat niet raar. Hij speelt geen bijrol, al heeft hij weinig zetels. FvD ambieert een bepalende rol in de NL-politiek en lijkt daarbij niet bij voorbaat kansloos. Het is heel verstandig van andere partijen om daar nu al op voor te sorteren. Ze hebben geleerd van LPF en PVV in hun beginperiode.
   Het is overigens wel aandoenlijk hoe Baudet alles op alles moet zetten om zich staande te houden. Ook in het Amsterdamse debat gisteren. Voor zijn volgelingen is het vast anders, maar op mij komt het niet sterk over. Ik vermoed, dat hij zijn langste tijd al heeft gehad. Ik vind hem geen leider, eerder een manager in opleiding.

  Comments are closed.