De draai na de draai

  5
  1273

  Leestijd: 3 minuten.

  Het is nog geen maand geleden dat premier Mark Rutte zijn  “klimaatdraai” maakte. Op die gedenkwaardige woensdag 13 maart hadden de planbureaus de plannen van het kabinet over het belasten van energieslurpende bedrijven neergesabeld. Jesse Klaver van GroenLinks stond te juichen in zijn werkkamer. Het kabinet was afgestapt van het bonus/malus systeem om de grote industrie te belasten voor het uitstoten van het broeikasgas CO2. Het omarmde een CO2-heffing, en dat was wat zowel GroenLinks als PvdA hadden voorgesteld. Dacht Klaver toen.

  Het juichen zal Klaver nog vergaan zei Mark Rutte vier dagen later, en enkele dagen voor de verkiezingen van 20 maart, in het tv-programma WNL op Zondag. Als iemand dat kon weten was hij het wel. Radio 1 onthulde dat minister Eric Wiebes van Economishe Zaken en Klimaatbeleid al daags na de klimaatdraai met de grote vervuilers had gesproken over aanpassing van de klimaatplannen van het kabinet. Nu schrijft de Volkskrant dat de CO2-heffing die het kabinet voorstelt in feite een nieuwe versie is van het vermaledijde bonus/malus systeem. Dat zou blijken uit document waarop niet alleen De Volkskrant, maar ook de NRC de hand heeft gelegd. Het juichen is Klaver inderdaad vergaan. Hij twitterde direct zijn teleurstelling. Volgens de leider van GroenLinks maakt Rutte opnieuw een draai en kiest hij in feite voor “vrijstellingen” van een groot deel van de industrie.

  Het kabinet wilde aanvankelijk een systeem waarbij grote vervuilende bedrijven zelf met maatregelen moesten komen om de uitstoot van het broeikasgas terug te dringen. Ze zouden daarvoor steun krijgen, maar konden een boete verwachten als de afgesproken vermindering van de uitstoot van CO2 niet gehaald zou worden. Die boetes zouden vervolgens teruggesluisd worden naar het bedrijfsleven om de productieprocessen te verbeteren.

  Een ingewikkeld systeem dat niet gaat werken en dat niet voldoet aan het principe dat de vervuiler betaalt, vonden zowel PvdA als GroenLinks. Zij pleitten voor een algemene CO2-heffing bovenop de heffing die de grote vervuilers al betalen op een Europese heffing. Dit tot verbijstering van werkgeversorganisatie VNO-NCW én de ondernemingsraden van de vervuilende bedrijven. De extra heffing zou de industrie op hoge kosten jagen. Productie zou verplaatst worden naar het buitenland, waar geen extra heffing is. Kortom, een verlies van banen hier en geen winst voor het klimaat.

  Het kabinet blijkt gevoelig voor die kritiek. Er komt geen algemene CO2-heffing. De grote vervuilers krijgen toch reductiedoelen opgelegd en gaan een CO2-heffing betalen als ze die niet halen. Details zijn nog niet bekend, maar ook op een ander punt krijgen PvdA en GroenLinks niet hun zin. Zij wilden dat een deel van de CO2-heffingen teruggesluisd zou worden naar de burgers.

  Dat laatste heeft Mark Rutte nooit toegezegd. Bovendien sprak hij eerder over een “verstandige” heffing, die rekening hield met gevolgen voor de economie en de werkgelegenheid. Volop ruimte dus om de heffing later in te vullen. Die invulling hangt ook af van het politieke krachtenveld en dat is na de verkiezingen veranderd door de spectaculaire winst van het FvD van Thierry Baudet  die nu in de Eerste Kamer de VVD van Mark Rutte en Eric Wiebes verdringt als grootste partij. Het klimaatbeleid speelde bij die verkiezingen een grote rol en het FvD vindt dat de miljarden aan uitgaven voor klimaat weggegooid geld is.

  Jesse Klaver juichte niet alleen na de klimaatdraai, dat deed hij ook op verkiezingsavond na de winst van zijn partij.  Jesse Klaver maakte het klimaatbeleid tot inzet van de verkiezingen. Misschien heeft hij niet een, maar twee keer te vroeg gejuicht. De verkiezingswinst lijkt de klimaatvoorstellen van zijn (oppositie-)partij niet veel dichterbij te brengen.

   

  5 REACTIES

  1. Het is toch vreselijk moeilijk voor een minister-president om het kabinet bij elkaar te houden en de minister-president van alle onderdanen van onze geliefde vorst te zijn. Wim Kan zei het toch al: als je door blijft draaien wordt rechts, links; en links rechts. Maar Rutte draait naar degenen met de grootste spierballen, zij het wel in landsbelang en op integere wijze. Hij wil het tere vaasje beschermen en daar zijn spierballen voor nodig.

  2. Kennelijk krijg je je zin van het Kabinet als je maar hard genoeg druk zet. De burger echter moet gewoon dokken en liefst nog wat meer om aan de klimaathysterie te voldoen.

   En daar ligt ook de kans voor de burger; weiger om te voldoen aan de wensen van onze overheid; geef jouw geld niet uit om het de klimaatgekken naar de zin te maken.
   Het enige dat ze inderdaad kunnen is je van het gas afsluiten, meer rechten hebben ze niet. Je hoeft niemand in je huis toe te laten dus doe dat ook niet; het is geen veiligheidsissue.
   Dus áls dat moet gebeurt, dan koop je een elektrisch keteltje voor € 1500,-. Daar heeft het elektrisch netwerk moeite mee maar de netbeheerder heeft leveringsplicht dus is verplicht er voor te zorgen dat het netwerk aan de vraag naar elektriciteit voldoet. Laat je in geen geval overhalen tot een warmtepomp.

   • Goed idee Joop , een elektrisch keteltje bevalt mij ook wel i.p.v. de dure en lastige warmtepomp. Een waterpomp werkt alleen goed in uitmuntend geïsoleerde huizen, zeker niet in de wat oudere minder goed geïsoleerde “Sociale nieuwbouw”. Hier wonen meestal de mensen met minder inkomen en bejaarden met een klein pensioen. De overheid komt toch niet met geld over de brug!

  3. Zonder steun van GroenLinks of PvdA voor de voorstellen kan het kabinet inpakken… Dus het lijkt me dat dit kabinet de plannen toch zal moeten aanpassen in de richting van deze twee oppositiepartijen.

  Comments are closed.