De Hond: tweederde wil grenscontroles terug

  0
  85

  Leestijd: 2 minuten.

  Dit schrijft De Hond over zijn peiling:

  ‘De vluchtelingencrisis blijft het onderwerp dat electoraal de grootste invloed heeft.
  47% van de Nederlanders denkt dat er dit jaar meer dan 100.000 vluchtelingen komen. Van de huidige PVV-kiezers is dat 75% en van de huidige D66, PvdA en GroenLinks -kiezers is dat ongeveer 20%.

  17% van de kiezers wil dat er geen maximum gesteld wordt aan het aantal vluchtelingen dat dit jaar in Nederland mag worden toegelaten, 22% wil dat er geen enkele vluchteling wordt toegelaten. Onder de huidige PVV-kiezers zijn die twee percentages 0% en 55% en bij GroenLinks kiezers is dat vrijwel andersom (52% en 2%).
  VVD-kiezers uit 2012, die nu geen VVD meer stemmen zijn duidelijk strenger t.a.v. het aantal vluchtelingen dan de VVD-kiezers uit 2012, die nog steeds VVD stemmen. Bij de eerste groep zegt 32% dat er geen vluchtelingen Nederland meer in mogen, bij de tweede groep is dat 13%. Bij de PvdA- zien we een vergelijkbare trend, maar die zijn wel overall ruimhartiger tegenover het toelaten van vluchtelingen.

  Over het plan-Samsom t.a.v. de vluchtelingen die van Turkije naar Griekenland varen is men verdeeld. Huidige kiezers van PvdA en VVD zijn in meerderheid voor. Die van PVV en SP in meerderheid tegen.
  Wel is het zo dat maar 22% denkt dat het plan uitvoerbaar is. Onder de huidige PvdA-kiezers is dat 57%.

  63% vindt dat de grenscontroles binnen de Schengenlanden weer moet worden ingevoerd. De huidige kiezers van de PVV vinden dat voor 95% en de kiezers van GroenLinks voor 17%. Bij de huidige kiezers van de VVD en de PvdA zien we ook een fors verschil: 57% van de VVD-kiezers is voor die sluiting en 21% van de PvdA kiezers.

  56% van de Nederlanders staat achter het besluit van de regering om ook in Syrië te bombarderen. Kiezers van de VVD zijn het sterkst voor (80%). Die van SP en GroenLinks het minst (rond de 30%).
  Huidige PvdA-kiezers zijn ook in meerderheid voor.

  De ontwikkelingen rondom het pensioen baart drie kwart van de Nederlanders zorgen. Onder huidige kiezers van D66 het minst (49%) en 50PLUS het meest (95%).

  Ten aanzien van de uitslagen van vandaag vallen een aantal punten mij op:

  – De huidige GroenLinks kiezers staan het positiefst tegenover de toelating van vluchtelingen. Hoewel GroenLinks met Jesse Klaver een duidelijke troef heeft bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen zou de vluchtelingencrisis voor GroenLinks wel eens electorale problemen kunnen opleveren.

  – Er lijkt een grote kans te zijn dat over een jaar pensioenen moeten worden verlaagd. Maar dat is dan kort voor de volgende verkiezingen (als die niet eerder worden gehouden). Het zou kunnen dat dit onderwerp bij de oudere kiezers een belangrijke rol gaat spelen bij die verkiezingen. Dat zou een partij als 50PLUS weer wind in de rug kunnen opleveren en geen goed nieuws betekenen voor een partij als de PvdA.’

  peiling

  hon

  hon2

  Bekijk hier het volledige overzicht van alle peilingen

  Volg Frontbencher op twitter

  Like Frontbencher op Facebook