De waan van de dag

  6
  246

  Leestijd: 2 minuten.

  Het is de lezer waarschijnlijk ontgaan. Het Centraal Bureau voor de Statistiek kwam deze week met nieuwe cijfers over de uitstoot van broeikasgas. Er was goed nieuws en slecht nieuws.

  Het goede nieuws: De bevolking groeit en de economie groeit, maar toch neemt de uitstoot van broeikasgas af. Het slechte nieuws: Die afname, twee procent per jaar, is te weinig om de doelen die we ons als land gesteld hebben te halen.

  De media besteedden er weinig aandacht aan. Opmerkelijk. Eerder dit jaar was de uitstoot van broeikasgas nog het belangrijkste onderwerp van de campagnes voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en dus de samenstelling van de Eerste Kamer.

  We zijn het er als Nederlanders, althans een grote meerderheid, over eens dat we het klimaatprobleem met ons allen moeten aanpakken. Daarmee bedoelen we dat het vooral de ander is die het probleem letterlijk voor zijn rekening moet nemen. Het kan toch niet zo zijn dat wij, gewone mensen, ons blauw moeten betalen voor een warmtepomp en een elektrische auto, terwijl de grote industrie als zwaarste vervuiler buiten schot blijft.

  De verhitte discussies en debatten gingen gepaard met een klimaatwet. In die klimaatwet staat niet hoe we het probleem oplossen. De wet verplicht wel de Tweede Kamer om van jaar tot jaar te bezien of er voldoende voortgang wordt gemaakt om het klimaatprobleem aan te pakken. Want dat probleem is te belangrijk om de aandacht te laten verslappen. Dat gevaar ligt altijd op de loer, omdat we ook nog andere zorgen aan ons hoofd hebben, zoals bijvoorbeeld de betaalbaarheid van de zorg of het slinken van  de uitkeringen van de pensioenfondsen. Als de waan van de dag de politiek gaat dicteren, zou al de moeite die we hebben gedaan om met meer dan honderd organisaties tot een klimaatakkoord te komen vergeefs zijn geweest.

  En toch kreeg de rapportage van het CBS weinig aandacht. De reden ligt voor de hand. Behalve het klimaatprobleem is er nog een probleem dat de aarde bedreigt, de vermindering van de biodiversiteit. Het eist alle aandacht op, nadat een verontruste burger naar de Raad van State stapte. De biodiversiteit komt in gevaar doordat natuur in ons land lijdt onder de uitstoot van stikstof. Daardoor zitten we nu met een zogeheten stikstofarrest, dat een voorlopige streep zet door de uitbreiding van veebedrijven, rijkswegen, woonwijken en ironisch genoeg ook door windmolens die we nodig hebben om het klimaatprobleem op te lossen.

  Een commissie Remkes zal nu met aanbevelingen komen. Het probleem is niet eenvoudig. De bescherming van natuurgebieden ligt vast in internationale verdragen, zoals de bescherming van het klimaat ook is vastgelegd in de verdragen van Kyoto en Parijs. Rob Jetten, de fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer, vond het niet nodig om op het advies van de commissie Remkes te wachten. Zijn partij pleit voor inkrimping van de veestapel en vindt dat de bouw van woningen buiten schot moet blijven. Het was goed voor woedende reacties van boeren en van werkgeversorganisaties.

  Weer wordt voor de oplossing van het probleem naar anderen gekeken, want naast boeren stoten ook het verkeer en de industrie stikstof uit. Weer vinden we met ons allen dat we een probleem hebben en dat het aan de ander is om het voor zijn rekening te nemen. Gaan we dat ook, in de traditie van ons land, oplossen in de polder? Komt er na het klimaatakkoord een biodiversiteitsakkoord en komt er een biodiversiteitswet om te voorkomen dat het onderwerp van de agenda verdwijnt?

   

   

   

   

   

   

  6 REACTIES

  1. Er wordt altijd laat gereageerd. In Nederland, 2000 jaar geleden alleen maar bos, was al het oerbos gekapt voordat men realiseerde dat dat toch niet zo goed was. het staatje onder zegt alles:
   1750: 50.000 ha. (2%) bos
   1850: 100.000 ha. (3%) bos
   1950: 250.000 ha. (7%) bos
   2002: 360.000 ha. (10,6%) bos
   Ik hoop zo erg dat men wat wijzer is mbt klimaat en biodiversiteit…

  2. “We zijn het er als Nederlanders, althans een grote meerderheid, over eens dat we het klimaatprobleem met ons allen moeten aanpakken” is een foute stelling. We moeten (sterker nog, kunnen) het “klimaatprobleem” niet aanpakken. we moeten het “milieuprobleem” veroorzaakt door de overbevolking en de ongebreidelde instroom van de immigranten in ons land en hun ongeremde “kinderwens” aanpakken. Ronaldo Haasnoot heeft gelijk, ons land is te vol (ook de rest van d wereld zal onder de overbevolking bezwijken). Dat is het echte probleem waar vrijwel alle politieke partijen voor wegkijken.

  3. Zoals gewoonlijk wordt er een wezenlijk probleem helemaal niet benoemd: de bevolkingsgroei in een land waarvan de (autochtone) bevolking krimpt. Het CBS verwacht dat door voornamelijk immigratie de Nederlandse bevolking groeit met een miljoen mensen in 2035.
   Tja, da’s zo’n beetje bouwen tegen de klippen op.
   Dan maar helemaal geen kippen meer in Nederland Jetten? ?
   Kunnen we ze importeren uit de Oekraïne. Gelukkig zijn ze dan al dood….
   Tja, dieren die mogen we uitroeien als het een plaag is. Of halveren als er te veel stikstof is. Maar mensen die laten we binnen. Miljoen na miljoen… Decennia’s lang. En bijna geen politieke haan die daar naar kraait. Kippig zijn ze bijna allemaal. Zeker bij D66.

  4. We houden zielsveel van onze kinderen en kleinkinderen en brengen daar graag offers voor alleen, het moet niet te gek worden natuurlijk. Ik wil best een offertje brengen, maar als ik zie dat een ander dat niet doet, of minder of, in mijn ogen op de verkeerde manier, waarom moet ik dan een offertje brengen? En zo houdt iedereen schone handen en kan iedereen op iedereen boos worden omdat die met een voorstel komt die mijn en mijn achterban helemaal niet bevalt. Maar door alle meningsverschillen heen zijn we get over een ding eens met elkaar: Wij zijn dol op onze kinderen en kleinkinderen. Is dat niet geweldig?

  5. Het enige wat de gewone burger kan doen is met zijn beperkte financiële middelen zijn best doen de stikstof en broeikasgassen terug te dringen. De industrie moet af van het produceren d.m.v. vervuilende energiebronnen. Ze moet veel meer investeren in alternatieve energie, zoals aardwarmte, wind zonne- en waterkracht energie. Juist de grote bedrijven hebben daar de financiële mogelijkheden voor. De kennis hebben wij al lang in huis. Maar op 1 of andere manier weet men niet hoe men die kennis moet gebruiken, en dus doet men het maar niet. B.v. de N.A.M, ze weten heel goed hoe ze economisch en winstgevend naar gas en olie moeten boren en dit gebruiken. Maar diezelfde kennis kunnen ze blijkbaar niet gebruiken voor het boren naar aardwarmte, dit is niet moeilijker dan boren naar gas en/of olie. Maar doen ze dat , nee ! Waarom niet, is het misschien dat er meedogenloze economische en politieke machten zijn, die hun dit verbieden of afraden. Als dit niet verandert dan heeft geen enkele klimaatoverleg zin.

   • ….is het misschien dat er meedogenloze economische en politieke machten zijn, die hun dit verbieden of afraden. Als dit niet verandert dan heeft geen enkele klimaatoverleg zin…Robert Long zong al dat de echte duivels mensen met macht zijn die de wereld naar de afgrond dirigeren.

  Comments are closed.