De wekelijkse persconferentie

  15
  411

  Leestijd: 2 minuten.

  De wekelijkse persconferentie van premier Mark Rutte ging vandaag in haar geheel over het kabinetsbesluit om Rusland aansprakelijk te stellen voor het neerhalen van de MH17. Begrijpelijk natuurlijk, want het gebeurt niet elke dag dat een klein land als Nederland een wereldnatie beschuldigt van iets heel ergs. Allerlei onderwerpen waarover de bewindslieden elkaar normaal gesproken de tent uitvechten, verschrompelen naast zo’n drama tot onbeduidende Haagse incidentjes.

  Rutte is op een dag als deze op zijn best. Hij kijkt vastberaden, straalt daadkracht uit, formuleert met gepaste ernst en ontwijkt lastige vragen met de opmerking dat alles wat hij daar op dit moment op zou antwoorden een goede uitkomst in de weg zou staan. Geen journalist die het dan nog aandurft de redelijkheid van dat argument in twijfel te trekken. Op ‘gewone’ vrijdagen, als het in de ministerraad is gegaan over bijvoorbeeld de dividendbelasting, het raadgevend referendum of de aflosboete, is dat wel anders.

  In het algemeen slaat Rutte zich niettemin ook bekwaam door deze mediaontmoeting heen. Hij blinkt uit in het geven van vage, nietszeggende statements, waardoor hij zelden in problemen komt. Journalisten die met zijn non-antwoorden geen genoegen wensen te nemen, worden vervolgens op een nog veel ergere dooddoener getrakteerd. En als het moet nog één en nog één. Net zo lang tot hun de moed in de schoenen zinkt.

  Niet alle voorgangers van onze premier waren even bedreven in het geven van persconferenties. De bijeenkomsten met zijn voorganger Jan Peter Balkenende bijvoorbeeld bestonden voornamelijk uit onnavolgbaar gehakkel van diens kant. Voor Haagse verslaggevers vormde het bijwonen ervan een corvee, waarbij je je steeds wanhopig afvroeg wat je er in vredesnaam deze keer weer van moest brouwen. Ook na de persconferenties van premier Lubbers in de jaren tachtig en negentig keken de aanwezigen elkaar meestal radeloos aan, omdat ze niets begrepen hadden van de orakeltaal van ‘der Macher’.

  Ooit, inmiddels bijna vijftig jaar geleden, bestonden er helemaal geen wekelijkse persconferenties na afloop van de ministerraad. Piet de Jong, die premier was van 1967 tot 1971, besloot ze in te stellen omdat hij het moe was op vrijdag voortdurend tijdens het eten gebeld te worden door journalisten die wilden weten wat het kabinet besloten had. Het leek De Jong handiger om zijn verhaaltje maar in Nieuwspoort af te steken, zodat het voltallige Binnenhofjournaille het in één keer kon horen.

  Begin deze eeuw bedacht de Rijksvoorlichtingsdienst dat het goed zou zijn de persconferentie naar het ministerie van de premier te verplaatsen, met het idee dat ze de regie dan makkelijker in eigen hand kon houden. Dat was geen succes, misschien ook omdat de premier van die dagen Balkenende heette. Tegenwoordig vindt het hele circus weer in Nieuwspoort plaats. Anders dan in het verleden is het bovendien voor iedereen te volgen via internet of politiek24. Maar of de belangstelling van ‘gewone Nederlanders’ ervoor groot is? Ik vermoed dat de kijkcijfers tegenvallen.

  15 REACTIES

  1. Hoe zit dat met Oekraïne?
   Die gebruikten passagiersvliegtuigen als schild.
   Zolang er passagiersvliegtuigen vlogen was het lastig voor de separatisten om Oekraiense gevechtsvliegtuigen aan te vallen. Ziedaar de inleiding van de MH17 ramp. Rutte enz wil dit liever niet horen.

   • U weet als ieder ander, dat dit op geen enkel feit gebaseerde en voor de nabestaanden zeer kwetsende suggesties zijn, die eigenlijk geen enkele reactie verdienen. Dus deze van mij ook maar negeren.

    • Ik vind uw voorstelling van zaken zelf zeer kwetsend. Voor de nabestaanden en de lezers. U bent of extreem pro-regering – daarbij propaganda volgend en bevestigend – of – in het beste geval – verschrikkelijk naïef. Uw ontkenning van feiten en bagatelliserende opmerkingen, en pogingen om meerdere waarheden te verbloemen, ja zelfs te verbergen, en enkelvoudig alles en alleen op de Russen te gooien, doet het normale verstand werkelijk geweld aan.

     • Hier wordt, net als op veel andere plekken, de misdaad van de ene partij (Rusland) weggeredeneerd of afgezwakt, omdat ook een andere partij (Oektraïne en/of Nederland) steken zou kunnen hebben laten vallen of zelfs met opzet zich misdragen zou kunnen hebben. Alle partijen moeten onderzocht worden en alle misdaden moeten bestraft worden. Alleen Rusland heeft al vanaf het begin alle schijn tegen en wordt nu terecht stevig aangepakt. Ik hoop dat eventuele andere fouten ook nog aan het licht komen.

      • ik vind uw opmerking op mijn reactie ook zeer kwetsend
       vreemd dat u dat zelf niet door heeft
       lees het nog eens door, zou ik zeggen
       ik ga voorlopig niet meer reageren op uw reacties

      • Reactie op Eigenzinnig

       Ik ben onvoldoende duidelijk geweest, vermoed ik. Als wordt beweerd dat Oekraïne passagiersvliegtuigen als schild gebruikte, is Oekraine één van de hoofdschuldigen, en zijn de passagiers op de meest gruwelijke manier misbruikt door dat land. Van beide is geen enkel bewijs, alleen wat verdachtmakingen waar de Russen achter bleken te zitten.
       De suggestie misbruikt te zijn is heel kwetsend voor de nabestaanden. Dan is het geen ongeluk, geen “normale” oorlogsdaad, maar misbruikt als mens en geminimaliseerd tot het minste van het minste met geen enkele waarde. Dat te suggereren vind ik heel erg, vooral als er tot nu geen enkel bewijs voor is geleverd.

       Niet meer reageren op mijn reacties is natuurlijk prima, maar wel een erg gemakkelijke reactie die verder niets oplevert.

  2. De wekelijkse persconferentie. Ja, hoe zal ik het zeggen. Als leek zijnde, geen verstand van politieke verhoudingen en zo, voelde ik me, toen ik wel eens een keer keek, flink bescheten door een keurig geklede, netjes gekapte meneer bij wie geen onvertogen woord aan zijn lippen ontsproot, mede dankzij de doorlopende trainingen van: hoe laat ik iedereen poepjes ruiken op een wijze, dat ze mij niets kunnen maken.

  3. Er is een aansprakelijkheid voor het ‘neerhalen’. Hoe zit het met de aansprakelijkheid van het laten vliegen van een burgervliegtuig over een oorlogsgebied? Andere landen waren wel zo wijs hun burgervliegtuigen niet door het ‘oorlogsluchtruim’ van de Oekraïne te laten vliegen…
   Wisten die meer dan Nederland?
   Of waren de Nederlandse autoriteiten op dat gebied nalatig?
   En hoe zit dat met de Oekraïne? Die heel goed wisten dat hun vliegtuigen bij ‘bosjes’ uit de lucht werden geschoten? Maar toch hun luchtruim open hielden… Juist boven dat oorlogsgebied.
   Is ‘vragen’ om ongelukken net niet zo’n aansprakelijkheid??
   Daarover horen we…
   Niets.
   Er is een Nederlands gezegde over als er twee vechten…
   Er is er ook eentje met een pakje boter op het hoofd.
   Maar natuurlijk: officieel zijn het de Russen die ‘we’ moeten berechten. Terrecht ook… Hoewel elke idioot kan bedenken dat als je door een gebied loopt waar geschoten wordt, je niet vreemd op moet kijken als je beschoten en getroffen wordt.
   En wie is er dan aansprakelijk?

   • Dus als u nietsvermoedend door de Kalverstraat loopt en uw portemonnee wordt gerold, bent u één van de twee schuldigen, samen met de zakkenroller dus. Had u uw bezit maar moeten bewaken. Hetzelfde geldt dan waarschijnlijk ook in geval van lastig gevallen worden als u alleen op straat loopt, of als een vrouw zomers gekleed is. Belachelijk. U presenteert hier onbewezen speculaties als feiten.

    • De Kalverstraat is (nog) geen oorlogsgebied. Voelde u zelf niet aan dat deze vergelijking mank gaat?

    • U heeft het volkomen mis. Ik hanteer juist feiten.
     Het is evident dat als andere landen hun burgervliegtuigen laten uitwijken omdat ze dat gebied boven de Oekraine als gevaarlijk zien dat ze dat niet voor niets doen – dat het dus een ernstig teken van onveiligheid is.
     Het ministerie van Buitenlandse Zaken was door de Oekraïne weldegelijk op de hoogte gebracht, dus wist van de gevaarlijke situatie. Bovendien: er waren in die weken daaraan voorafgaand al vele Oekraïense toestellen uit de lucht geschoten, dus het was bekend.
     Toch besloot de Oekraine niet het luchtruim voor burgerluchtvaart te sluiten. Dat is op zijn minst gezegd een zeer opmerkelijke (opzet?) dan wel heel domme (grove nalatigheid?) actie.
     Behalve wat tussen () haakjes staat zij dit de ‘feiten’ die officieel bekend zijn. Het betreft hier dus geen speculatie mijnerzijds! Uw suggestie dat deze bekende feiten speculaties zouden zijn is daarentegen ronduit verbazingwekkend…
     Uw vergelijking kan ik dan ook niet rationeel volgen. Shoppen in de veilige Kalverstraat – waar (wellicht, eventueel) zakkenrollers actief zijn is toch wel even anders dan in een levensgevaarlijk gebied vliegen waar al (feitelijk bewezen) in de weken daar voor diverse vliegtuigen uit de lucht geschoten zijn…
     De logica is simpel. Er had daar niet gevolgen mogen worden (zoals andere landen feitelijk al deden). Waarom ziet u die logica niet??

     • Een feit uit het rapport van Joustra: “Op het moment van de ramp op 17 juli vlogen 61 vliegmaatschappijen uit 32 landen boven Oekraïne…..” en “Die dag waren er 160 vluchten boven het oorlogsgebied. Er was voldoende aanleiding om het luchtruim boven Oekraïne uit voorzorg te sluiten, maar niemand nam maatregelen omdat gedacht werd dat de burgerluchtvaart geen gevaar liep.” Conclusie: Maleisian Airlines was niet de enige. En achteraf is het gemakkelijk oordelen, maar op de rampdag zelf, of in die periode, werd de noodzaak tot sluiten niet gezien en door Oekraïne niet gemeld. Of dit tegen beter weten in gebeurde is (nog) niet vastgesteld.

      Maar vooral geldt, dat het er nu heel sterk op lijkt, of onomstotelijk is bewezen, dat Rusland een burgervliegtuig heeft neergeschoten. En dus moet Rusland of de schuldigen daar, bestraft worden. Maar verder moet de zaak volledig onderzocht worden en alle schuldigen, ook in Oekraïne, Maleisië en Nederland, gezocht en bestraft worden. Ruslands gedrag goedpraten of hen uit de wind houden slaat werkelijk nergens op. Dat doe je met zo’n actie in de Kalverstraat zelfs niet.

      • Het rapport vermeldt net zo goed dat de Oekraïne het luchtruim had moeten sluiten maar ‘verzaakte’. En dat terwijl er militaire vliegtuigen uit de lucht geschoten werden.
       Ik praat Ruslands gedrag helemaal niet goed. U moet beter lezen, want u uit allerlei verschillende valse beschuldigingen. U bent momenteel zeer incorrect bezig.
       Het is u die zowel Nederland als Oekraïne uit de wind lijkt te willen houden, lijkt mij. Dat men ‘dacht’ dat de burgerluchtvaart – zoals u vergoelijkend stelt – geen gevaar zou lopen is te gek voor woorden. Autoriteiten die hun plicht verzaken – met opzet (?) – dan wel zo dom zijn dat het vele mensenlevens kost. Die ‘denkers’… daar heb ik geen goed woord voor over. Overigens: de nabestaanden ook niet. Want de Oekraïne heeft hier echt geen schone handen. Dat is natuurlijk mijn invulling, maar de feiten spreken voor zich.
       Voor de lezers een kort overzicht van de NOS over het OVV rapport waar Gerald naar verwijst. Tevens een artikel in de telegraaf. Oordeelt u zelf maar…
       https://nos.nl/artikel/2062828-ovv-luchtruim-oost-oekraine-had-gesloten-moeten-zijn.html
       https://www.telegraaf.nl/nieuws/2086362/open-luchtruim-oekraine-was-fout

      • Reactie op de heer Haasnoot.

       Kunt u zich vinden in mijn conclusie dat we beiden, en anderen eveneens, beter moeten lezen? Ik vergoelijk namelijk niets, maar citeer slechts uit het rapport van Joustra, precies zoals dat ook in uw NOS-artikel vermeld staat. Verder zou ik willen stellen, dat achteraf concluderen altijd de waarheid is. Verreweg de meeste landen en maatschappijen vlogen gewoon over de Oekraïne, zo vreemd was dat op dat moment niet. Achteraf was dat natuurlijk het slechtste wat men kon doen. Nederland treft wat mij betreft geen blaam, tot het tegendeel blijkt. De rol van Oekraïne moet nog eens grondig worden onderzocht. Dat bewust aangebrachte menselijk schild in de vorm van passagiersvliegtuigen lijkt mij een effect van Russische berichtgeving. Het is vermakelijk om die reeks nu nog eens na te lezen, want er is weinig consistentie in te ontdekken. Behalve dat ze nergens mee te maken hebben gehad. Zie ook Trouw van vandaag.

      • Ik vind het prima Gerald. Dat van een menselijke schild was overigens de opmerking van HaSt, niet van mij.
       Ik beschouw dat dan als niet gezegd (tegen mij) en dan klopt de rest wel zo’n beetje..
       Kan ik mee leven.

  Comments are closed.