Druppel op de gloeiende plaat

  1
  309

  Leestijd: 2 minuten.

  Nu asielquota niet werken, wil de Europese Commissie de lidstaten een worstje voorhouden, wie vrijwillig een erkende vluchteling opneemt, kan daarvoor 10.000 euro tegemoet zien. De komende twee jaar moeten op die manier 50.000 migranten worden toegelaten.

  Eerdere plannen om verplicht 100.000 asielzoekers die vastzitten in Italië en Griekenland te spreiden, werken niet, mede omdat de voormalige Oostbloklanden daar geen trek in hebben. Van de 100.000 zijn er 29.000 herplaatst.

  Door een aantal migranten legaal te laten inreizen, moeten de mensensmokkelaars werkloos worden. Die zullen echter niet schrikken van het aantal van 50.000 en de kosten van het opnemen van een asielzoeker zitten ook ver boven de 10.000 euro per jaar.

  Waar de mensensmokkelaars wel van schrikken is dat de Europese grensverdediging steeds beter wordt. Het feit dat de Libische kustwacht nu zoveel middelen heeft gekregen om bootjes nog in de territoriale wateren op te sporen en terug te sturen, heeft ervoor gezorgd dat de stroom bootjes naar Zuid-Italië fors is afgenomen. Dit ook al doordat ‘idealisten’  als NGO’s die met oude vissersschepen in feite als taxidienst fungeerden, zo geen vluchtelingen meer kunnen oppikken.

  De deal met Turkije werkt nog steeds en de zuidelijke route is een slag toegebracht. Ongetwijfeld zullen nieuwe wegen worden gevonden. Feit is dat de bevolking in Afrika de komende decennia gaat exploderen, de druk van mensen die een betere toekomst zoeken, zal blijven, nog los van de oorlogsvluchtelingen.

  Het is dan ook niet zo gek om na te denken over een structurele aanpak van het migratieprobleem, want dat zal de komende decennia echt wel blijven. De EU wil samenwerken met de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Die moet een bemiddelende rol spelen om migranten die nu vast zitten in Libië, Ethiopië, Soedan, Tsjaad, Turkije en Jordanië naar Europa te krijgen, mits natuurlijk duidelijk is dat ze recht op asiel hebben.

  Voorzichtig geworden door de afwijzing van de verplichte quota probeert de Commissie het nu met een lokkertje, maar zelfs als die 50.000 nu wel worden gehaald in twee jaar, is het nog een druppel op de gloeiende plaat.

  Toch zitten er wel een paar goede elementen in de voorstellen van de Commissie, zo wordt de selectie van wie wel en geen toegang krijgt buiten de EU-grenzen gemaakt. Samen met het beter bewaken van de buitengrenzen zal dat toch de toekomst moeten worden.

  Terwijl de bevolking in Afrika snel groeit, daalt het geboortecijfer bij autochtone Europeanen. Er zal op termijn dan ook niet aan ontkomen kunnen worden om aan gekwalificeerde migranten een Europese werk- en verblijfsvergunning (blue card genaamd naar de Amerikaanse green card) te verstrekken.

  1 REACTIE

  1. Automatisering en robotisering vangen de zogenaamde vergrijzing volledig op. Nog even (15 jaar?)en we hebben bijna geen soldaten meer nodig. Drone’s, gevechtrobots, volledige geautomatiseerde gevechtschepen – de eerste Amerikaanse testmodellen varen momenteel op de wereldzeeen rond – geven precies aan wat er maatschappelijk te gebeuren staat.
   Migratie om vergrijzing op te vangen is niet nodig, waarschijnlijk zelfs onzin. Bovendien: de banen die dan nog bestaan zullen van hoogopleidingsniveau zijn. Migranten kennen niet eens de taal, nog onze gewoonten, ze zijn niet direkt inzetbaar en over 15 jaar is dat (dankzij de nieuwe technologische revolutie) niet meer nodig zelfs…
   Het sociale stelsel staat nu al onder druk. Niet voor niets kan de eigen bevolking al niet met 65 jaar met pensioen. Stijgen de ziektekosten naar een niet-te-betalen maximum plafond.
   Politiek gezien – kijk naar de explosive opkomst van het AFD – is deze immigratiegolf wellicht geheel niet wenselijk. Het wakkert als tegenreaktie nationalisme aan en bedreigt daarmee de Europese integratie en samenwerking.
   Bovendien: de Afrikaanse bevolkingsexplosie naar Europa exporteren is totaal geen oplossing voor Afrika zelf. Het is een druppel op de gloeiende plaat.
   Het is ook geen oplossing voor Europa, zeker niet gezien de financiële staat van haar landen – neem Griekenland, Italie, Spanje, Portugal en Frankrijk alleen al.
   De anderhalf miljoen vluchtelingen in Duistland kosten nu al 20 miljard per jaar. Met nareizigers, zo staat in de kranten, loopt dat op naar 4 miljoen mensen, geschatte kosten per jaar 50 miljard!
   Per jaar…
   Wat een druppel op de gloeiende plaat is voor Afrika is voor de Europese landen en hun begrotingen in dit tijdsgewricht precies de druppel die de emmer over laat lopen.
   Voor de toekomst is deze bevolkingsgroeigolf noch voor Afrika noch voor Europa te behapstukken. Logisch ook: de geboortegolven zullen blijven komen en in cumulatie aanzwellen tot een tsunami die alles zal overstromen.
   Migratie is derhalve geen oplossing.
   Bevolkingsbeperking wel. Maar daar horen we vreemd genoeg niets over…
   Waarom niet?
   Als daar de enige oplossing ligt.
   De vergrijzing in Europa brengt krimp. Krimp is goed het helpt de klimaatverandering tegen te houden immers hoe minder mensen hoe minder uitstoot CO2.
   Logisch gezien – als ‘we’ de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs willen halen – moet de Afrikaanse bevolking niet groeien maar krimpen net zoals dat in Europa het geval is.
   Toch hoor ik dit niet als oplossing.
   Migratie ansich is in ieder geval voor beide continenten geen oplossing.
   Ergo, het is politiek en financieel gezien een destructief probleem voor Europa. En de vergrijzing (zie kostenplaatje daarvan) kan al helemaal geen extra kostenpost gebruiken. Kijk maar eens wat dr migratie Duitsland nu al kost…
   En ja, hebben we zelf ondertussen niet genoeg werklozen en bijstandstrekkers. De meeste onder hen zijn de migranten van weleer. Kunnen zij de vergrijzing niet opvangen?

  Comments are closed.