Duivelskunstenaar voor duivelse dilemma’s

  10
  469

  Leestijd: 4 minuten.

  Het moment van de waarheid is met een maand verschoven. Premier Mark Rutte heeft nog een keer een beroep gedaan op ‘ons allemaal’. Hou vol met die ander-halve-meter-samenleving. Maar of hij daar in mei, op de volgende coronapeildatum nog een keer in slaagt, staat te bezien. Die kans moeten we niet overschatten.

  Steeds meer mensen zitten aan de grens van hun corona-tolerantie. Weer minstens  een maand op afstand leven. Weer een maand niet naar opa en oma. Niet naar de kroeg en het restaurant en al die andere activiteiten die ooit, pre-corona de sjeu van het leven uitmaakten. Goed, de basisscholen en dagverblijven gaan na de meivakantie weer voor de helft open. En de jongere kinderen kunnen ook weer sporten. Maar als beloning voor goed gedrag is het aan de magere kant.

  Ruttes optreden stond de afgelopen week volledig in het teken van wat in dat barre bargoens het verwachtingsmanagement heet. Temper de verwachtingen van de bevolking. Maak duidelijk dat we alles wat we ‘met ons allen’ bereikt hebben, weer verspelen als we het virus een herkansing geven. Dat we die tweede golf moeten voorkomen. Want dan is alles voor niets geweest.

  Rutte is geen man van het beladen woord. Maar dinsdagavond hoorden we over ‘duivelse dilemma’s’, en de ‘meest ingrijpende periode die we in ons leven meemaken’. Hij was ernstiger dan ooit. Het gezicht kwam niet uit de sombermansplooi. En nu maar afwachten of hij net als bij zijn toespraak van een maand geleden de juiste snaar heeft geraakt.

  Hij moest ook voorkomen dat de indruk ontstaat dat Nederland uit de internationale pas loopt. Dat andere landen het beter doen, met een effectievere aanpak, een nog intelligentere lockdown. Vandaar de verwijzing naar bondskanslier Angela Merkel. Merkel had begin deze week haar crisisberaad met persconferentie. Zoals een maand geleden Merkels tv-toespraak een kopie van die van Rutte had kunnen zijn, zo leek Ruttes verhaal dit keer op dat van Merkel. Teneur: er staat ons nog heel wat te wachten.

  Het was bedachtzaam en behoedzaam maar er ontbrak een ding: perspectief voor het bedrijfsleven. Het hoefde geen peptalk te zijn. Dat zou ongeloofwaardig zijn als de waarschijnlijk diepste depressie sinds de Grote Depressie van de jaren dertig van de vorige eeuw op de deur beukt. Maar nu kwam de economie er te bekaaid vanaf.

  De volgorde is en blijft: de volksgezondheid staat op plaats één. Daarbij moeten we niet alleen denken aan de eventuele patiënten maar ook aan de ‘helden in de zorg’ die nu op ‘hun tandvlees lopen’. Zij moeten na de uitputtingsslag van de afgelopen maanden op adem kunnen komen.

  Dat is de strategie van het kabinet. Eerst het virus eronder krijgen en dan kunnen we de economie weer op gang trekken. Daar valt veel voor te zeggen. Maar voor veel ondernemers, in de horeca, toerisme, de kap- en schoonheidssalons en andere kwetsbare sectoren, hangt de vlag allang niet meer halfstok. Zij kunnen de boel opdoeken als ze niet gauw weer open mogen.

  Rutte zal ongetwijfeld weten dat hij niet moet overvragen. Hij kan pluimen uitdelen omdat we het ‘met ons allen’ tot nu toe bijna voorbeeldig doen. Maar dat werkt op een gegeven moment niet meer. In een crisis hoor je heel veel over draagvlak, veerkracht, spankracht en wat er verder aan krachten onder de bevolking schuilen, maar het houdt een keer op. En dat moment is waarschijnlijk dichterbij dan we denken.

  Dan dringen de eerder genoemde ‘duivelse dilemma’s’ zich naar voren. Er zijn geen makkelijke oplossingen. De afwegingen worden moeilijker naarmate de crisis langer duurt en een vaccin uitblijft. Nu kan hij nog even op het kompas van Jaap van Dissel en co varen. Maar de dilemma’s zijn uiteindelijk politiek en liggen dus bij hem op het bord. Rutte moet de keuzes maken. Wat kunnen we nog van de bevolking vergen? Hoe lang kunnen we de gezondheid nog prioriteit geven boven de economie? Toegespitst op de onderhand onvermijdelijke vraag: gaan we de economie opofferen om bejaarden in leven te houden die normaal gesproken toch niet lang meer hebben?

  Alsof dat nog niet genoeg is, staat donderdag de EU weer op de stoep. Met de collega’s in een video-conferentie de zoveelste slijtageslag over een ‘herstelfonds’ voor met name Italië en Spanje. Daar zou als je Parijs mag geloven de toekomst van de Unie afhangen. Dat wordt dus weer hangen en wurgen. Met vermoedelijk als gebruikelijk een halfhartig compromis als resultaat.

  Dat zijn uiteraard twee verschillende kwesties. Maar ze eisen wel de aandacht van één en dezelfde persoon. Rutte staat daarin niet alleen, de andere regeringsleiders zitten in dezelfde watermakende boot. En Rutte gedijt net als Merkel in een crisis. Dat schijnt hun natuurlijke biotoop te zijn geworden. De dagelijkse routine biedt hen na al die jaren te weinig uitdagingen. Het moet wel spannend zijn.

  Maar deze crisis zou zelfs hen wel eens te machtig kunnen zijn. Ruttes ernst diende gisteren niet alleen om de bevolking opnieuw op het hart te binden hoe moeilijk de situatie is en hoe onzeker de toekomst. Dat hij een aangeslagen indruk maakte, is misschien te veel gezegd. Schijn kan bedriegen. Maar voor het eerst leek hij echt in het duister te tasten.

  10 REACTIES

  1. Fijne regeringsleider toch die Mark Rutte. Eerst slopen zijn drie
   kabinetten onze verzorgingsstaat en nu wordt onze welvaarts-
   staat “om zeep” geholpen. Een duivel in de duivelskunstenaar?
   Onbegrijpelijk dat er nog Nederlanders zijn die vertrouwen in
   deze premier hebben en vinden dat hij nu geweldig opereert in
   deze moeilijke tijden. Neen, Mark is natuurlijk niet verantwoor-
   delijk voor de uitbraak van de Corona virus, maar wel met zijn
   kabinetten voor de huidige problemen in de gezondheidszorg,
   en ook de toekomstige problemen in de Nederlandse economie.
   Ik hoop dat mensen dat straks niet vergeten zijn; nu Rutte zien
   als “redder des vaderlands”, en in maart 2021 weer massaal op
   hem gaan stemmen. Komt er een Rutte IV, ik moet er toch niet
   aan denken; zeker weer met D66 die deze crisis misbruikt voor
   haar milieu-idealen. Overigens wens ik “Den Haag” veel wijsheid.
   Bert.

  2. Rutte heeft bij herhaling gezegd dat mensen met visie naar de oogarts moeten. Zelf is hij meer een windvaan die zich verschuilt achter deskundigen, maar ook een oog houdt op de peilingen. Zijn beslissingen zijn daardoor vaak ondoorgrondelijk.
   1. Hij nodigt het bedrijfsleven uit om de 1,5m economie te implementeren, maar als ze dat doet, deinst hij terug voor de drukte in “het publieke domein”, waaronder hij het openbaar vervoer en straten verstaat. Het openstellen van horecagelegenheden is inderdaad een risico, maar dat blijft zo tot er een vaccin is. Voor de overleving van de horeca is dat hezelfde als tot sint juttemis.
   2. Leraren mogen zichzelf laten testen, maar vakkenvullers niet. Wilders wees er al op dat Rutte zelf beweerde dat kinderen corona niet overdragen en vakkenvullers dus eerder in aanmerking komen voor zo’n test. Het is bekend: ziekteverzuim is recht evenredig met baanzekerheid en een leraar zal zich dus eerder ziek melden bij een loopneus dan een vakkenvuller, die zijn baan verliest als hij zich aanstelt. Via zo’n test kan hij zijn baas overtuigen dat het in het belang van de supermarkt is dat hij tijdelijk thuis blijft zonder baanverlies.

   • Bij Nieuwsuur van donderdag zag ik hoe Polen bij een uitzendbureau werden uitgebuit en met coronakoorts nog koekjes moesten inpakken. Op elkaar gepakt in een pension werden ze allemaal ziek. Niets geen testen. Het zijn toch maar Polen.

    Ik schaam me niet voor het slavernijverleden van Nederland. Daar kan ik niets aan doen. Maar wij Nederlanders van nu moeten ons schamen hoe wij Nederlanders omgaan met andere mensen en met dieren. Het wordt tijd voor een nieuwe uitgave van “De hut van oom Tom”.

  3. Mondhygiënisten mogen aan de slag, maar kappers niet. Ik schat zelf dat het besmettingsgevaar bij iemand die in je mond zit te peuteren groter in dan bij iemand die achter je je staat en met een tondeuse je haar bewerkt.
   Maakt de overheid ( het RIVM) zich meer zorgen over het inkomen van een medicus dan van een eenvoudige kapper? Mag ik zelf bepalen dat lang haar me meer stoort dan wat tandsteen?

   Het overheidsbeleid is geheel gefocust op de bezetting van IC-bedden, terwijl 50% overlijdt buiten het ziekenhuis en 3/4 van de mensen in het ziekenhuis overlijdt op een gewoon bed. Slechts 1/8 sterft dus op de IC. 2/3 van de IC-patienten overlijdt sowieso, zodat ze eigenlijk zinloos IC-bedden bezetten.

   Laten we ons meer concentreren op het voorkomen van besmetting bij kappers en mondhygiënisten met kleding en mondkapjes. Het kost minder en levert meer op.

  4. Duivels bestaan niet. Het zijn gewoon keuzes. Rutte doet het goed maar het beste zou zijn pensioen op 55 en laat 55+ binneblijven. Nah, niet zo leuk, dus misschien bepaalde uren buiten en in supermarkten. Bezoek, gewoon buiten op 1.5m afstand.

  5. Ik denk dat Rutte op zijn tellen moet passen. Binnen een jaar zijn er verkiezingen en veel VVD’ers willen iets totaal niet. (Zie link)
   Als Rutte niet wil dat de VVD straks leegloopt richting FvD moet hij doen wat in het regeerakkoord is afgesproken. Geen eurobonds of gemeenschappelijke schulden. En pas op: monetaire financiering door de ECB is volgens het verdrag van Maastricht (art. 123) hartstikke verboden.
   Bij Griekenland beweerde meneer: geen euro cent meer! ? Bij de laatste verkiezingen excuseerde hij zich daarvoor. Ik verwijs het hele kabinet (inclusief D66) naar hun handtekening onder het regeerakkoord waarin letterlijk staat: geen eurobonds, geen gedeelde schulden en geen transferunie.
   https://www.telegraaf.nl/nieuws/978924106/lokale-vvd-ers-in-felle-brief-geen-eurobonds

  6. Zinsnede: ‘ gaan we de economie opofferen om bejaarden in leven te houden die normaal gesproken toch niet lang meer hebben? Economie versus bejaarden in leven houden is een vals dilemma. Economie versus volksgezondheid ook. Als men alle maatregelen loslaat gaat het virus gewoon zijn gang. Binnen korte tijd raken miljoenen mensen besmet waaronder ook veel mensen van middelbare leeftijd, waarvan daar ook weer een percentage op de IC terecht komt De ramp is niet te overzien. Kan de economie dan gewoon doordraaien als of er niets aan de hand is? Ik dacht het niet. Heb ik de etnische vraagstelling nog buiten beschouwing gelaten.

  7. Meneer Rutte en zijn team zou het sieren om mondkapjes verplicht te stellen, daar zijn er inmiddels zat van in de handel tegen een vriendelijke prijs.

   • Terwijl het bedrijfsleven alles verzint om maar snel weer aan de slag te kunnen gaan, zagen we bij Nieuwsuur hoe de rechtspraak bij monde van zijn voorzitter Henk Naves te werk gaat. Hier zat de vleesgeworden incarnatie van Duttukker en Soesdoezel, ambtenaren in Rommeldam. Voor de jongeren onder u: strips van Maarten Toonder over Tom Poes en Heer Bommel.

    Jeroen Wollaars vroeg hem waarom winkels in no time hun panden coronaproef konden maken met plexiglas terwijl de rechtspraak maanden had stilgelegen. Rechtspraak lijkt me een redelijk statische bezigheid, waar 1,5 m afstand houden geen probleem moet zijn. Het gevolg is dat nu veel zaken geseponeerd moeten worden wil men ooit de achterstand inhalen.

    Hier zag je weer het verschil tussen mensen die moeten werken om te overleven en mensen die voor het leven benoemd zijn.

  Comments are closed.