Dure beloftes zonder harde cijfers

  13
  568

  Leestijd: 3 minuten.

  De plannen van het kabinet op Prinsjesdag zijn elk jaar goed voor grote krantenkoppen en opgewonden commentaren op radio en televisie. Daarbij gaat het er vooral om dat “wij” er volgens de koopkrachtplaatjes in de miljoenennota erop vooruitgaan in het komende jaar. De toon van Prinsjesdag in 2018 was juichend, maar nu de cijfers over 2019 bekend zijn, lijken we bedrogen uit te komen.

  Het CBS maakte bekend dat de prijzen voor de consumenten in 2019 met 2,6 procent gestegen zijn, terwijl de cao lonen gemiddeld stegen met 2,5 procent. Het staat in contrast met de toon die werd gezet op Prinsjesdag in 2018, getuige de miljoenennota: ,,Nederlanders moeten het meer in hun portemonnee gaan merken dat het goed gaat met Nederland. Daarom neemt het kabinet maatregelen om de koopkracht te versterken, met name voor lage- en middeninkomens. De koopkracht groeit in 2019 zowel dankzij de aantrekkende lonen als door de lagere lasten op arbeid. Ondanks de hogere inflatie stijgt de koopkracht volgend jaar naar verwachting met 1,5 procent, waarbij vrijwel alle groepen erop vooruit gaan”.

  De stijging van de prijzen vorig jaar is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan het beleid van het kabinet. Zo ging het lage tarief in de btw van 6 naar 9 procent, met als gevolg dat de prijzen van voeding stegen. De prijsstijging van 2,6 procent komt voor 0,4 procent door duurdere voeding. Ook de kosten van gas en stroom spelen een rol. Dat komt niet alleen door de kosten van energie, maar ook door de heffingen die we  daarover moeten betalen. Hoewel een groot deel van de prijsstijging te voorzien was, kwamen de vooruitzichten voor de koopkracht dus toch niet uit.

  Alle reden dus om de dure beloftes van politici met een flinke korrel zout te nemen. Zij baseren zich op de cijfers van de rekenmeesters van het kabinet ofwel het Centraal Planbureau (CPB). Zij maken allerlei berekeningen over de gevolgen van (belasting-)maatregelen van de overheid voor de portemonnee van de Nederlanders, maar kunnen  de toekomst niet voorspellen, zelfs de nabije toekomst niet.

  Waarschijnlijk zag het kabinet Rutte3 de bui in de loop van het afgelopen jaar al hangen. Wederom werd op Prinsjesdag een rooskleurig beeld geschetst van de koopkracht in 2020, maar dat ging gepaard met een forse disclaimer. De voorspellingen moesten niet gezien worden als harde toezeggingen van het kabinet, maar als een inschatting op basis van de nieuwste inzichten.

  En daar is alle reden toe. Bij de cijfers gaat het steeds om gemiddelden. Zo stegen de cao-lonen vorig jaar in de marktsector meer dan gemiddeld in de horeca. Bij de overheid stegen ze meer dan gemiddeld in het onderwijs. Bovendien worden veel Nederlanders niet betaald op basis van de cao, bijvoorbeeld de zzp’ers. De cijfers houden geen rekening met het leven van alle dag. Dus niet met promoties op het werk, maar ook niet met tegenslagen als ziekte of arbeidsongeschiktheid.

  De gemiddelde werknemer bestaat niet, maar ook de gemiddelde consument bestaat niet. Het CBS gaat bij de berekening van de consumentenprijsindex uit van “wegingsfactoren”. Zo besteedt de Nederlander volgens het CBS zo’n tien procent van het inkomen aan voedsel. Dat werd vorig jaar dus vier procent duurder, en daarom is dat goed voor een stijging van 0,4 procent in de index.

  Dat (gemiddelde) cijfer zal veel te laag zijn voor de burgers die naar verhouding veel uitgeven aan voedsel, bijvoorbeeld omdat ze belang hechten aan het gezond eten van verse groente en fruit of omdat ze de voorkeur geven aan biologische producten. En voor energie geldt natuurlijk dat het gemiddelde cijfer veel lager zal zijn voor mensen die in goed geïsoleerde huizen wonen.

  De gemiddelde Nederlander bestaat niet. We spreken niet meer over Jan Modaal en over wat de Duitsers noemen Otto Normalverbraucher. Koopkrachtplaatjes en krantenkoppen zeggen weinig tot niets over de persoonlijke situatie. Het is goed om dat te bedenken bij de voorspellingen van het kabinet, maar ook bij de berekeningen van het CBS.

  13 REACTIES

  1. Als pensionado gaat mijn inkomen niet omhoog. Over ons inkomen over 2019 zouden mijn vrouw en ik € 400 minder belasting betalen met de belastingtarieven van 2020. Wij geven ongeveer € 5000 per jaar uit aan voedsel etc. Met 3% verhoging is dat al € 150. Tel daar bij op verhoogde energiekosten en de overige inflatie, dan kan een kind zien dat pensionado’s elk jaar in koopkracht achteruit gaan. Waar heeft Rutte het over? Maar in het Parlement is Omtzigt de enige die heeft leren rekenen op school. De rest is omhooggekomen met praatjes. Wij kunnen het ons niet veroorloven om oud te worden.

   • @Holleman,
    Dan wordt het tijd dat (zeker) de oudere mensen op 50Plus stemmen…
    Het wordt gewoon pure noodzaak. Deze regering laat ze gewoon stikken, ik schreef er al over, 14.500 staan op de wachtlijst (laten wachten tot je dood gaat, da’s wel zo goedkoop) voor acute zorg. 200 (!) verzorgingstehuizen zouden gebouwd moeten worden. Het gebeurt niet en de vergrijzing moet nog beginnen…
    Alleen al aan belasting staat er in de pensioenfondsen meer weg dan de hele staatsschuld! Kom op zeg, deze mensen hebben het land opgebouwd en worden weggezet bij het grofvuil. Economische nazi’s aan de macht? Het lijkt er verdomd op. Het zijn niet de Joden maar de ouderen die als tweederangs burgers worden weggezet. Sorry, dat ik het zo zeg.
    Oud worden is funest. Bejaardentehuizen staan nu verplicht leeg, duwen ze asielzoekers in. En je van doffe ellende euthanaseren daar wil de CU – vanwege hun bijbel – niet aan. Ik wordt er ondertussen doodziek van. 12 miljard houtsnippers (biomassa) subsidie, da’s echter geen enkel probleem. ‘T schept zelfs meer CO2. Kan je zo 200 verzorgingstehuizen van bouwen.
    Ze zijn gewoon niet goed bij hun hoofd.
    https://www.ad.nl/politiek/50plus-in-de-lift-met-twee-zetels-winst~a065e27e/

  2. Nou, nou,
   Wat hebben de drie kabinetten Rutte er een enorme
   puinhoop van gemaakt. Echt schandelijk!!!! Regeren
   zonder enige toekomstvisie straft zichzelf. En zo loopt
   Rutte III constant achter de feiten aan; een blamage!!
   Ook geen wonder dat Geert Wilders zich al uit kabinet
   Rutte I terugtrok. Hij zag toen al alle ellende aankomen:
   een wijs man!!! Nou heeft Mark Rutte in ieder geval wel
   een ding veroorzaakt: in de tachtiger jaren van de vorige
   eeuw ging het communisme failliet. Nu dan dus het Neo-
   liberalisme. Wie gelooft daar nog in?? Ik denk alleen nog
   de “graaiers” bij de VVD. Triest; en voor ons de rekening!!
   Bert.

  3. Kortom: we worden belazerd door de ‘professionals’ CBS, CPB en onze regering die het als ‘beste’ kunnen weten maar er ‘altijd’ maar weer naast zitten.
   En da’s frappant. Wat in dat ‘er naast zitten’ zit HET gegeven dat zijzelf met hun beleid de oorzaak zijn van – de achteraf vastgestelde – miskleun. Dus kunnen ze niet rekenen? Of… weten zij zelf wel dan nog wel waar ze mee bezig zijn?
   En…
   Gezien de ‘constante’ in de foutmarge: men is altijd positiever dan de werkelijkheid die keer op keer ronduit negatief voor de bevolking is…
   Hoe ‘professioneel’ is men dan?
   Goede oplichters kunnen aangemerkt worden als ‘professionals’. Ik kan ondertussen niet anders meer constateren dan dat het CBS, CPB en de regering propagandistische oplichters zijn. Positieve ‘koopkracht’ blijkt keer op keer ‘negatief’.
   Het patroon is duidelijk.
   En ergo: ze zouden HET kunnen weten (doen dat ook) maar willen die waarheid niet verkondigen en beweren vooraf het tegenovergestelde gebaseerd op (zogenaamd wetenschappelijk) – verkeerde – cijfers.
   Da’s pure oplichterij en een jaarlijks terugkerende volksverlakkerij. 🤧

   • Dat het CPB met ‘wetenschappelijke’ bewijzen komt om aan de hand van glazenbol-prognoses HET toekomstige (bezuinigings) beleid te legitimeren bewijst m.i. onderstaande link wel met een interview met ex-directeur CPB dhr. Teulings.
    Let wel: HIJ is DE insider die het kan weten. ☝🏿
    Hij verwerpt de prognoses van het CPB om in de nabije toekomst maar liefst 16 miljard te bezuinigen. Het VVD mantra “AOW’ers daar zijn er te veel van = onbetaalbaar” wordt weer eens van stal gehaald.
    Da’s al eerder een handige kartelliaanse tool gebleken voor de verkiezingen (want ook de PvdA en GroenLinks maakt er graag gebruik van) om 50Plus ‘kalt’ te stellen en een hele bevolkingsgroep financieel te benadelen.
    Maar: geen CPB-glazenbol in het verleden had OOIT de negatieve rentes voorspeld.
    Zelfs nu – want het komt financieel de VVD niet goed uit – wordt er geen ‘rekening’ mee gehouden… En waarom?
    Omdat het NIET in het beleidsstraatje past van deze regering??? 😖
    50Plussers wees dus op uw hoedde! De manipulatieve kartel-kaasschaaf wordt alvast geslepen. De regering vraagt en het CPB‘modelleert’ het wel even… https://www.businessinsider.nl/pensioen-aow-zorg-vergrijzing-ouderen-jongeren-bezuinigen-teulings/

  4. Zolang de propagandakanalen van de overheid, de NPO, continu de echte oppositie blijft wegzetten als extreem-rechts en fout, zal er niet snel een kentering komen. De NPO houdt het volk tam met brood en spelen en de onderwijsinstellingen bestaan alleen nog maar uit linksdraaiende wereldverbeteraars.

   • Brood en Spelen is al letterlijk zo oud als de weg naar Rome; keizer Nero paste dat ook al toe met de gladiator- en leeuwengevechten.
    Qua mentaliteit zijn “onze leiders” nog net zo ver als in de eerste eeuw na Chr. Aleen de methoden zijn “verbeterd”

  5. Is het wel, of geen open deur wanneer ik stel: De meest sterken en de meest rijken komen er als regel beter van af dan zij die veel minder rijk zijn en zich niet tot nauwelijks kunnen verweren?Klopt het ook dat rijken, rijker worden en zij die het veel minder goed hebben er niet bepaald op vooruit gaan?

  6. Politiek is verworden tot gelegaliseerde diefstal, immers de politici komen er altijd mee weg.

   • De beloofde stijging van de koopkracht in 2020 wordt opnieuw opgevreten door de inflatietoename en die wordt met name veroorzaakt door de BTW-stijging.
    Inderdaad gelegaliseerde diefstal door de Nederlandse Staat, de vijand van elke burger.

  7. Ze zouden de ongelijkheid in inkomen moeten vermelden in de prinsesdag. Gaat het omhoog of omlaag? Het gaat omhoog. Degene die de rede voorleest zou zich moeten schamen.

  8. Hoe lang pikken wij dit beleid nog??????? De ouderen met een pensioen zijn er dus flink op achteruit gegaan. De loonstijging is leuk hoor, maar het bedrijfsleven legt de rekening toch weer bij de gewone consument.

  Comments are closed.