Een beter milieu….

  3
  285

  Leestijd: 2 minuten.

  De luchtvaart stoot meer stikstof uit dan tot dusver werd aangenomen. De commissie Remkes, die adviseert over de aanpak van het stikstofprobleem, gaat er nu vanuit dat 0,7 tot 1,1 procent van de stikstof in ons land van vliegverkeer komt. Dat is een zeer ruime marge, en dat geeft aan dat het moeilijk is vast te stellen wat precies de bijdrage is van allerlei economische activiteiten aan de verschraling van de natuur in ons land.

  Remkes adviseert de groei van Schiphol en de opening van luchthaven Lelystad afhankelijk te maken van de mate waarin de luchtvaartsector de uitstoot van stikstof weet terug te dringen. Dat lijkt, gezien de geringe bijdrage van de luchtvaart aan het totale probleem als schieten met een kanon op een mug. Het lijkt op de aloude tegenstelling: Moet het belang van de economie zwaarder wegen dan het belang van het milieu, of omgekeerd?

  Verreweg het grootste deel van de stikstof in ons land komt van de landbouw en vanuit het buitenland. Eerder besloot het kabinet tot maatregelen om de stikstof door de landbouw terug te dringen, maar ook om de maximumsnelheid van auto’s op de snelwegen te verlagen. Ook dat laatste levert slechts een marginale bijdrage aan de vermindering van de hoeveelheid stikstof.

  Protesterende boeren vinden dat ze onevenredig hard gepakt worden door de maatregelen om de stikstofcrisis te bestrijden. Ze trekken de cijfers van het RIVM, waarop de commissie Remkes zich baseert, in twijfel en wijzen tot dusver met een beschuldigende vinger naar de luchtvaart en de industrie die buiten schot zouden blijven.

  VVD-coryfee en troubleshooter Johan Remkes is nog lang niet klaar met zijn werk. Zo moet hij nog adviseren over onder meer de scheepvaart. Ook daar gaat het  om een klein deel van de totale uitstoot. Het meest in het oog springen de cruiseschepen die toeristensteden aan doen en daar veel milieuschade aanrichten, dit tot woede van automobilisten die met hun dieseltje uit de binnensteden worden geweerd.

  Bij de adviezen van de commissie Remkes gaat het niet alleen om de harde cijfers over vermindering van de uitstoot. Ze leiden er ook toe dat boeren, automobilisten, luchtreizigers en anderen niet langer naar anderen kunnen wijzen om het probleem aan te pakken, maar dat iedereen een bijdrage dient te leveren waar dat kan.

  Het eerste advies van de commissie had als motto “Niet alles kan”. Misschien kan Remkes met zijn volgende adviezen beter teruggrijpen op een oude leus: Een beter milieu begint bij jezelf. Laten we niet vergeten dat Nederland internationaal gezien een grote viespeuk is als het gaat om de uitstoot van stikstof.

  3 REACTIES

  1. Wat totaal opnieuw buiten schof wordt gelaten is de CO2 vervuiling bij de voorgestelde wijzigingen en die schade is veel groter dan de stikstofvervuiling en zeer zeker voor vliegtuigen: verstandig advies : neem nou eens maatregelen in samenhang cq combineer ze dat is veel effectiver in plaats van om elke vervuiling afzonderlijk op te lossen: onbegrijpelijk en oliedom( maar dat ben ik wel gewend van overheden met een premier die er prat op gaat dat hij visieloos is en dat is bij de snelle klimaatverandering totaal onbegrijpelijk en ontbeert elke logica( lees boerenverstand , excusez de woordspeling)

  2. De vraag wordt gesteld of we het economische belang zwaarder laten moet wegen dan het belang van het milieu. Alleen al het feit dat we over die vraag moeten nadenken is eigenlijk al bizar. De mens blijkt de enige diersoort op de planeet aarde die in staat is zijn eigen leefomgeving, milieu en natuur te vernietigen. Onbegrijpelijk dat veel mensen nog in een soort ontkenningsfase verkeren of het probleem bagataliseren. De mens is een dier, maar wat voor een dier in hemelsnaam? Wellicht de grootste allochtone diersoort die ooit op aarde heeft geleefd? Heeft geleefd? De aarde hoeven we niet te redden. Die redt zichzelf wel……

  3. Wanneer gaan we onze snelwegen aan de grenzen blokkeren om vermindering van het overwaaien van stikstofverbindingen naar ons land af te dwingen? Zodat wij weer kunnen bouwen?
   Het is van de gekken dat stikstofverbindingen die in het buitenland worden uitgestoten door Brussel bij ons worden meegeteld als vervuiling.

  Comments are closed.