Een dubbel geschenk van Rutte

  16
  893

  Leestijd: 1 minuten.

  De linkse partijen noemen het afschaffen van de dividendbelasting een cadeautje aan de buitenlandse aandeelhouders van de multinationals Shell en Unilever maar het lijkt vooral een flink geschenk van premier Mark Rutte aan de oppositie.

  Jesse Klaver van GroenLinks en Lillian Marijnissen van de SP gaan ervan uit dat de coalitie op dit omstreden punt niet uit elkaar te spelen is, en dat het voorstel (als onderdeel van het belastingplan) met een minimale meerderheid door de Tweede Kamer én door de Eerste Kamer komt.

  Lillian Marijnissen riep zaterdag tijdens een manifestatie leraren, agenten en mensen in de zorg op te gaan staken tegen het afschaffen van de dividendbelasting, zodat er twee miljard euro meer beschikbaar komt voor de publieke sector. Jesse Klaver sprak zondag in het tv-programma Buitenhof over de “crisis in de publieke sector”. Hij herhaalde zijn verwijt dat Rutte wel luistert naar het grote bedrijfsleven, maar niet naar de gewone mensen en noemde dat een “democratisch probleem”.

  Klaver was uitgenodigd om te spreken over Prinsjesdag, maar hij richt zijn blik al verder. Hij wil volgend jaar met een “herstelwet” komen om het afschaffen van de dividendbelasting ongedaan te maken en maakt dat tot inzet van de verkiezingen voor de Provinciale Staten, die bepalend zijn voor de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer.

  Afgaande op de peilingen zal de coalitie dan de meerderheid kwijt raken. De dalende populariteit van de regeringspartijen (met uitzondering van de kleinste partner, ChristenUnie) is in belangrijke mate toe te schrijven aan het eigengereide optreden van Mark Rutte bij de dividendbelasting. Rutte brengt daarmee tweespalt in de samenleving en drijft de linkse partijen in elkaars armen. Zij hebben nu het ideale thema voor de volgende verkiezingen: Private welvaart gaat ten koste van publieke armoede.

   

  16 REACTIES

  1. Los van de rechtvaardigheid van dividendbelasting: de oppositie moet te hoop lopen tegen de hogere BTW en aan de regering overlaten hoe ze dat bekostigt. Parlement moet controleren, niet meeregeren. Gevaarlijk, want je wordt medeplichtig (zie Fyra). Een voordeel voor een ander krijgt meer aandacht dan een nadeel voor de eigen achterban.
   Stellingen:
   Afschaffen van een onterechte dividendbelasting is geen “cadeautje” aan de aandeelhouder.

   Afzien van aardgasbaten is geen “cadeautje” aan de Groningers.

   Afzien van belasting op regen is geen “cadeautje” aan de boeren.

   De overheid moet zijn grenzen kennen.

  2. @Jeroen 18 sep 16:13
   Het heeft geen zin mijzelf te herhalen. Als u vindt dat de aandeelhouder niet voldoende is uitgekleed, dan moet de vennootschapsbelasting (= belasting van de winst van de aandeelhouder) worden verhoogd. Dividend is gewoon het resterende deel van de winst. Maar ergens moet toch een grens zijn aan de graaizucht van de overheid? U gaat niet in op het verschil tussen de Nederlandse en de buitenlandse aandeelhouder t.a.v. voorzieningen van de Nederlandse staat.

   Wat de schenkbelasting hiermee te maken heeft, ontgaat me. Ik kan me voorstellen dat u baalt van een belasting op geld waarover al belasting is betaald, maar dat is de manier waarom onze regering met zijn eigen burgers omgaat. Bij verkiezingen kunnen wij dat beïnvloeden.

  3. Reactie op Eric Holleman op 16 september 2018 om 19:20 uur

   Zo gek is dat toch niet? Buitenlanders die in Nederland werken betalen hier hun premies en loonbelastingen, buitenlandse vestigingen betalen hier hun vennootschapsbelasting en buitenlandse aandeelhouders betalen dus ook belasting over hun Nederlandse dividenden. Ze gebruiken allemaal Nederlandse faciliteiten om geld te verdienen en daar mogen ze dan ook een bescheiden belastingafdracht voor doen. Logisch toch?

   • De faciliteiten worden ruimschoots door Unilever betaald en ik heb het over mensen die niet in Nederland wonen of werken. In tegenstelling tot Nederlandse aandeelhouders hebben ze dus verder geen verplichtingen aan onze samenleving.

    Hendrie begrijpt kennelijk niet waarom “iedere andere Nederlander” hier belasting betaalt en “ze” niet. “ze” rijden niet over onze wegen. “ze” zitten niet op onze scholen. “ze” gaan niet naar onze ziekenhuizen. “ze” worden niet door onze politie beschermd. Kortom, ze krijgen weinig terug van onze regering en daarom hoeven “ze” HIER geen belasting te betalen.

    • Ik was niet helemaal duidelijk. Die aandeelhouder is deels eigenaar van een bedrijf, dat winst maakt, omdat de Nederlandse samenleving ze die kans geeft, ze in staat stelt, ze faciliteert. Ik vind dat gegeven iets om een bescheiden belastingafdracht van die winsten ten goede te laten komen van die Nederlandse samenleving. Vriendelijker zou ik het niet willen formuleren. Ik zie overigens ook wel argumenten die uw standpunt ondersteunen.

    • “ze” profiteren wel degelijk van publieke investeringen van de Nederlandse overheid, bijvoorbeeld qua infrastructuur, onderwijs etcetera, want zonder dergelijke investeringen zou een bedrijf als Unilever hier niet kunnen noch willen opereren. Ze plukken daar de vruchten van in de vorm van dividend, dat is prima, en betalen daar dan ook terecht belasting over (tegen een zeer beperkt tarief overigens). En doorgaans kunnen “ze” dat vervolgens gewoon aftrekken van hun belasting in hun eigen land.

    • Zonder de voorzieningen en infrastructuur van Nederland was die winst niet mogelijk geweest. Dat is precies de reden waarom die bedrijven hier willen zitten.

    • @Gerald 17 sep 11:57
     Het is zoals u zegt: de aandeelhouder heeft als eigenaar meebetaald aan de vennootschapsbelasting die over de winst moet worden betaald. Die winst is het residu van de omzet nadat alle andere kosten samenhangend met arbeid, grondstoffen, energie, leningen, infrastructuur, milieu en klimaat zijn afgerekend met de staat en schuldenaren. Hij heeft dus als “eigenaar” al het nodige aan de Nederlandse samenleving bijgedragen. Uiteindelijk blijft er een klein beetje dividend over dat hij als “particulier” in eigen land mag besteden. Maar kennelijk vinden Nederlanders dat hij nog meer moet bijdragen aan de Nederlandse samenleving en kunnen ze zich niet indenken dat de staat waar hij woont graag zijn eigen burgers belast? Is het eerlijk dat de Nederlandse “particulier” profiteert van dijken, gemalen, wegen, ziekenhuizen, onderwijs, defensie, politie etc. en de buitenlandse “particulier” niet, maar dat ze allebei in Nederland belasting moeten betalen over hun dividend (de Nederlander dan via die rare vermogensrendementsheffing)?
     Ik kan het niet anders verwoorden. Kennelijk glijden mijn argumenten af van de ware zeloten die nooit zullen accepteren dat hen iets wordt “afgepakt”. Ik acht Jesse intelligent genoeg om de argumenten voor afschaffing te begrijpen, maar oppositie scoort veel betere bij zijn achterban die geen boodschap heeft aan argumenten.

      • Tja, ik zie uw argument ook (niet de eerste keer dat we deze discussie voeren op FrontBencher immers), maar ik vind het vrij zwak. Welbeschouwd is elke belasting “dubbel”, de onderneming betaalt bijvoorbeeld ook BTW over de omzet, en die omzet kunnen ze alleen genereren door inkomsten uit consumenten, die ook al loonbelasting hebben betaalt over hun inkomen. En wat te denken van erf- en schenkbelastingen?

       De aandeelhouder profiteert van het gegeven dat de Nederlandse samenleving het bedrijf in staat stelt winst te maken, in de vorm van dividend, en betaalt daar belasting over. Als ze dat niet willen, kopen ze maar in een ander land aandelen. Overigens hebben vrijwel alle landen een vorm van dividendbelasting, alleen het VK en enkele belastingparadijzen niet bij mijn weten, en hebben we via de OESO duidelijke afspraken gemaakt over wie en hoe dividend mag belasten.

     • @Eric 17 september 2018
      Een late reactie mijnerzijds maar niet minder gemeend. Het wordt tijd dat U de achtergronden en de aannames die ten grondslag liggen aan de afschaffing van de dividendbelasting eens tot U neemt. “Follow The Money” wijdt in een artikelenreeks hier de nodige aandacht aan. https://www.ftm.nl/artikelen/5-aannames-afschaffen-dividendbelasting?mc_cid=4be81c103c&mc_eid=526e7bc531&share=1&utm_campaign=4be81c103c-DIVIDENDGIDS__1&utm_medium=email&utm_source=Follow%20the%20Money&utm_term=0_4571d2c3f6-4be81c103c-241299121

      • @Winnie
       Ik heb het artikel gelezen. Mijn argumenten gaan niet over werkgelegenheid of verrekenbaarheid van dividendbelasting. Ik stel alleen de principiële vraag: als ik als buitenlander een bedrijf opricht in Nederland; mensen werkgelegenheid biedt; alle heffingen en belastingen betaal en tenslotte over mijn winst de vereiste vennootschapsbelasting betaal, waarom moet ik als buitenlander dan nog meer afdragen? Dat de Nederlandse aandeelhouder nog eens wordt aangeslagen voor zijn deelname aan de Nederlandse samenleving, begrijp ik.
       Dat die buitenlandse aandeelhouder het kennelijk niet erg vindt, omdat zijn eigen land het terugbetaalt, of dat andere landen ook een voorheffing hebben, zijn geen principiële argumenten. Het feit dat uw buurman uw kersen steelt is geen rechtvaardiging om zijn appels te stelen, zélfs als hij daar niet moeilijk over doet. Maar goed. Ik berust in mijn minderheidsstandpunt .

  4. Wie de dividendbelasting wil handhaven, wil eigenlijk dat buitenlanders dan wel buitenlanden blijven meebetalen aan onze verzorgingsstaat. Ben benieuwd of Jesse hen de logica daarvan kan uitleggen.

   • Dat is zo simpel dat u het ook wel zelf had kunnen bedenken: omdat die winst in Nederland wordt gemaakt. Om die reden heffen overigens vrijwel alle landen dividendbelasting.

    • Had u liever gehad dat de winst elders was gemaakt? Unilever heeft Nederland daar al dik voor betaald in de vorm van allerlei belastingen en werkgelegenheid. Nogmaals: we hebben het over aandeelhouders, niet over Unilever. Zie verder mijn commentaar onder Gerald.

  Comments are closed.