Een half ei of een lege dop?

  0
  310

  Leestijd: 2 minuten.

  Het lijkt er nu dan toch echt op, na acht jaar steggelen hebben kabinet, werkgevers en vakbonden een akkoord bereikt over een nieuw pensioenakkoord. Dat moet de gevolgen opvangen van het feit dat we allemaal steeds ouder worden.

  Om te voorkomen dat de AOW straks onbetaalbaar wordt was het kabinet voortvarend te werk gegaan, de AOW-leeftijd zou met duizelingwekkende snelheid stijgen, veel sneller dan in de ons omringende landen. Daar gaat nu een beetje de rem op.

  De AOW-leeftijd wordt twee jaar bevroren op het huidige peil van 66 jaar en vier maanden. Daarna stijgt de leeftijd in stapjes naar 67 jaar in 2024. Voor elk jaar dat we langer leven gaat de AOW-leeftijd vervolgens met acht maanden omhoog en niet met een vol jaar zoals de bedoeling was. De komende jaren wordt vier miljard vrijgemaakt om dit mogelijk te maken, zo meldt minister Koolmees van Sociale Zaken.

  Die stijging straks met acht maanden in plaats van een jaar was het eindbod van het kabinet, dat dit eerder niet wilde doen omdat ze de zaak meteen helemaal dicht wilde timmeren. Geen echt valide argument, want volgende regeringen kunnen natuurlijk weer een andere koers kiezen. Maar iets veranderen dat al vast ligt is natuurlijk altijd moeilijker.

  Om mensen met zware beroepen te ontzien kan drie jaar eerder worden gestopt, de fiscale boete op eerder stoppen verdwijnt voor inkomens tot 19.000 euro. Voor zzp-ers moet de toegang tot een pensioenvoorziening worden verbeterd, een zelfstandige wordt echter niet verplicht een pensioenreservering te treffen, wel om een arbeidsongeschiktheidsverzekering te hebben.

  Het is nu aan de achterbannen van werkgevers en werknemers om het akkoord te omarmen. Er zijn nu geluiden dat de achterban van de vakbonden niet akkoord wil gaan met een verslechtering. Maar dit akkoord over boord gooien betekent terug naar de oude situatie die beduidend slechter is. Dat mag de vakbeweging dan gaan uitleggen aan alle werknemers. Om nog maar te zwijgen van de algehele volkswoede als zonder akkoord tal van pensioenfondsen volgend jaar of in 2021 moeten gaan korten, iets dat hier en daar vermoedelijk toch al onvermijdelijk is.

  Voor 1 juli moet de zaak geregeld zijn, lang wachten met het op tafel leggen van het eindbod zal het kabinet vermoedelijk geen windeieren leggen, zij is hier de gevende partij en voor de andere deelnemers is het slikken of stikken. Vermoedelijk zullen de FNV-leden in het aanstaande referendum meer pragmatisme tonen dan het ledenparlement.

  Dat het optrekken van de Nederlandse AOW nu meer in lijn gaat met de landen om ons heen past alleen maar in het Europese plaatje van convergerende economieën en een gelijk speelveld.