Een handelsverdrag met Nederland, kan dat wel?

  11
  362

  Leestijd: 3 minuten.

  Nederland dreigt internationaal een pleefiguur te slaan. We hebben onze welvaart vooral te danken aan de export, en daarbij niet in de laatste plaats aan de uitvoer van vlees en kaas. Je zou verwachten dat ons land zich ontpopt tot de kampioen van de vrijhandel, maar uit de het debat over het handelsverdrag met Canada, CETA, blijkt het tegendeel.

  De Tweede Kamer gaat met een krappe meerderheid akkoord. De regeringspartijen én de afvallige VVD’er Wybren van Haga zijn voor. De hele oppositie, van links tot rechts, is tegen. Het verdrag moet ook nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer. Als de partijen daar dezelfde standpunten hebben als in de Tweede Kamer, kan de regering rekenen op slechts 32 van de 38 zetels. Minister Sigrid Kaag (D66) van buitenlandse handel heeft dus slechts een zeer voorlopige overwinning gehaald.

  Als Nederland dit verdrag met de Europese Unie niet goedkeurt, is CETA na vele jaren van moeizaam onderhandelen van de baan. Leg dat maar eens uit aan je ambtgenoten als je premier Mark Rutte bent.

  En de steun die Kaag kreeg van regeringspartij ChristenUnie was ronduit mager. Tijdens het kabinet Rutte2 zat deze partij nog in de oppositie en stemde die die tegen CETA. Voor de partij van Gert-Jan Segers weegt zwaar dat in Canada lagere standaarden gelden voor de productie van onder meer varkensvlees. De boeren in Canada hoeven minder te investeren in milieu en dierenwelzijn dan de Nederlandse boeren. Goedkoop vlees uit Canada zou leiden tot oneerlijke concurrentie voor de boeren. Goedkoop vlees uit het buitenland zou bovendien haaks staan op de plannen van minister Carola Schouten van landbouw, die wil dat boeren milieuvriendelijker gaan produceren en daarvoor dan ook een eerlijke, lees hogere, beloning moeten krijgen door hogere vleesprijzen.

  Volgens Sigrid Kaag valt het allemaal reuze mee met die valse concurrentie, maar zij kwam de ChristenUnie toch tegemoet door te beloven zich in te spannen dat er in Canada goede controle komt op de regels die daar wél gelden: “Maar het blijft een inzet. We kunnen het vragen, maar Canada moet er wel mee akkoord gaan.” De ChristenUnie neemt genoegen met deze boterzachte toestemming. Hoon van de oppositie: De ChristenUnie gaat akkoord om de vrede binnen de coalitie te bewaren.

  Die hoon was er ook voor oppositiepartij PvdA. In het kabinet Rutte2 was de voorgangster van Sigrid Kaag, de PvdA’er Lilianne Ploumen, een hartstochtelijke pleitbezorger van CETA, met uitbundige bijval van, inmiddels, partijleider Lodewijk Asscher. Volgens PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul  maakte de beslechting van geschillen toen nog geen deel uit van CETA. Inmiddels wel. De PvdA is het er niet mee eens dat ondernemers wel terecht kunnen bij een tribunaal als ze de dupe worden van de uitvoering van het verdrag, terwijl dat niet geldt voor vakbonden en maatschappelijke organisaties.

  De Tweede Kamer heeft er woensdag en donderdag over vergaderd en er vielen grote woorden, vooral tussen Rob Jetten van D66 als voorvechter van het verdrag en Thierry Baudet van het FvD, die vindt dat Nederland niet zijn soevereiniteit moet opgeven voor een grijpstuiver aan extra export. De soep werd heet opgediend, maar wordt niet zo gegeten.

  Vooruitlopend op de ondertekening van CETA zijn de afspraken over vrijere handel al twee jaar van kracht. Varkensboeren zijn er niet blij mee, maar grote negatieve gevolgen bleven uit. Waarschijnlijk doordat ook in een vrijhandelsverdrag de handel aan quota gebonden is. De zuivelindustrie is wel tevreden. Canada heeft de importheffing op kaas verlaagd van 250 naar 1 procent.

  Ook bij vrijhandel zijn allerlei regels van kracht. Het is een jarenlang proces geweest van geven en nemen. Kenmerk van onderhandelen is dat geen van de partijen volledig haar zin krijgt. Als een verdrag met Canada niet mogelijk is, met welk land dan wel?

   

   

   

   

   

   

   

  11 REACTIES

  1. Ik heb geen idee of CETA een goed verdrag is. Maar sinds ik gezien heb hoe varkens in onze slachthuizen levend in kokend water worden gehangen gaat voor mij het smoesje van strengere regels niet op. Ik denk dat onze boeren bang zijn voor concurrentie uit een land waar volop ruimte is en de bureaucratie de boeren niet lastig valt met stankregels etc.

   Wel moeten we telkens weer tandenknarsend toezien hoe Nederland moet buigen voor Europese regels: duurbetaalde anonieme Europese ambtenaren, waaronder ook Nederlanders, sluiten internationale verdragen. Onze regering heeft daarop weinig invloed. En als alles onomkeerbaar vast ligt, kan ons parlement eigenlijk niet anders dan tekenen bij het kruisje. We kunnen het parlement net zo goed opdoeken als het alleen emomoties tegen het beledigen van Chinezen kan goedkeuren.

   Misschien is onze positie zwak als we buiten de EU opereren, maar binnen de EU zijn we ook niet meer dan marionetten van Frankrijk en Duitsland. Ik hoop dat Brexit een succes wordt en de voorstanders van de EU de schellen van de ogen vallen.

   • Ik zou ook graag zien dat Nederland uit de E.G. stapt, want wij zijn schatplichtig gemaakt aan de E.G.. Het vervelende is dat het waarschijnlijk faillissement van Nederland zal betekenen. Wij zijn op wereldschaal nauwelijks in staat tot een zelfstandige economie. Er zijn steden die alleen al een sterkere economie hebben dan Nederland en ook meer inwoners. Nederland kan allen uit de E.G. als we een zelfvoorzieningseconomie op poten zetten. Mocht Brexit wel een succes worden dan zal Nederland waarschijnlijk alleen gered worden door lid te worden van de Britse Commonwealth. En dan pas uit de E.G. te stappen.

   • @Bert v.d. Meer 14 feb 10:48
    Waarom negeren we telkens weer het feit dat er drie landen in Europa zijn buiten de EU en kleiner dan Nederland waarmee het zeer goed gaat? Ook zij moeten zich schikken naar de regels van de EU, maar verder zijn ze autonoom, wat goed is voor hun zelfbeeld. Een klein land kan best opereren tussen grootmachten en hen met tact tegen elkaar uitspelen. Kijk naar onze troeven als de Rotterdamse haven en ASML. Nederland heeft eeuwen lang zonder noemenswaardig leger een kolonie zo groot als Europa kunnen beheren. Dat kon waarschijnlijk omdat de Europese grootmachten elkaar dit welvarend land aan de monding van de Rijn misgunden. Dus geen Calimero- mentaliteit! We zijn toch niet dommer dan Zwitsers, Noren of IJslanders? Dit Europese avontuur is gedoemd te mislukken. Zuid-Europa heeft een ongekende werkloosheid en als we hier de lonen verhogen, zoals Lagarde wil, zullen steeds meer Zuid-Europeanen hun heil hier zoeken. De zorg zal onbetaalbaar worden door vergrijzing en die hoge lonen. De EU is de droom van multinationals en banken, maar de nachtmerrie van veel burgers die hun pensioen zien verdampen.

  2. Ik ben het eens met Thierry Baudet. We verliezen ook met dit verdrag weer een deel van onze soevereiniteit! Uit de EU en onze soevereiniteit volledig terug herwinnen! Dan gaan we met onze gebalde vuistjes overal in de wereld bilaterale verdragen aan, met China, met de VS en met de EU-landen, waar we dan inmiddels geen lid meer van zijn.
   Dat kunnen we, wij mammoet-voerders, dat kunnen we, in een land waar de uil van Minerva elke dag overheen scheert! We worden machtig, we worden rijk! Holland first! Wat ze ze opkijken in de wereld!

   • Wat zullen ze opkijken, dat bedoel ik maar… De landen in de wereld zullen vol eerbied voor soeverein Nederland op de knieën gaan. Vooral China en de VS zullen onder onze voorwaarden, in een door ons gedicteerd verdrag nederig hun waren aanbieden.

    • @Anton,
     U neemt een beetje Binjamins stijl over zie ik om de spot te drijven. ?
     Baudet wil een E.E.G. maar omdat dit oude handelsverbond is overgegaan in een EU die uit 3 fronten bestaat, (1) de gezamelijke markt, groeiend naar een (2) EMU een monetaire unie (euro, ECB, gezamelijke begrotingsafstemming) en uiteindelijk naar een (3) politieke unie, waarvan het Europese parlement al een fysieke wetgevende uiting is ontstaat hier een probleem omdat Frankrijk en Italië uit de pas blijven lopen (negeren regels stabiliteitspact) – de ECB haar beleid daarom maar aanpast (=capitulatie) aan de Franse en Italiaanse situatie – en het financiële systeem in de eurozone ontwricht (bijdrukken geld en negatieve rentes t.b.v. die landen).
     Tegenover het voordeel van een gezamenlijke markt (EU) staat het nadeel van financiële vervlechting (EMU) die via de euro is verplicht. Eigenlijk zouden we uit de euro moeten stappen en niet moeten deelnemen aan EMU die ons een transferunie inmoffeld. Maar helaas: het is verboden uit de euro te stappen zonder uit de markt (EU) te stappen. De EU verplicht je je monetaire soevereiniteit in te leveren. Wat u zegt (EU) is als handelsvoordeel zeker waar. Maar de nadelen wegen steeds zwaarder.

     • Nu even serieus: ik zie een politieke unie ook niet zitten: een soort schaduw democratie door het EP . Bovendien zijn er te grote economische verschillen met de zuidelijke staten en politieke opvattingen met de Oost-Europese landen, waar de corruptie (aangestuurd door de overheid van die landen!) welig tiert. Toch moet Europa op een of ander manier een unie blijven vormen. Bij het loslaten van dat idee zal die zogenaamde soevereiniteit een fiasco blijken.

      • @Anton,
       U heeft m.i. uw gelijk. Echter ik zie niets anders aankomen dan een transferunie zoals de politieke elite besloten heeft toen zij het Verdrag van Lissabon tekenden. Een ‘ever closing Union’ die via het financiële vervlechtingsplatvorm EMU vanzelf uitmondt in een politieke unie.
       Men hervormt niet – uw idee wordt niet bekeken – men wijkt geen millimeter af van het oude stappenplan. Daarom ook tekenen VVD en CDA straks bij het kruisje van een ‘zogenaamde’ bankenunie die gewoon de volgende stap is in dat plan. ?
       DAT gaat maatschappelijke/politieke spanningen creëren – let op mijn woorden een ware crisis – omdat ‘men’ weigert het oude ‘ever closing Union’ plan te evalueren of de EU opnieuw te hervormen (iets wat u suggereert?).
       Die ‘ouderwetse’ transferunie wordt ‘onderhands’ gewoon doorgedrukt – er zal geen referendum komen – en men gaat door tot het tot die crisis komt…. ‘Men’ zal zeggen dan: we zijn te ver vervlochten er is geen weg terug. Da’s de pest… de politieke ziekte, die feitelijk heerst. ‘Men’ is niet bereidt de EU te hervormen… de politieke transferunie zal en moet er komen.

    • Wel nee. We zijn eigenlijk nog steeds een Republiek. Dat er een paar leden van het Koninklijk huis in de weg lopen doet daar niets aan af. Koningsdag wordt door de meeste Nederlanders dan ook op een ironische wijze gevierd. Onze koning voelt dat trouwens heel goed aan……..

  3. Ik snap werkelijk niet wat het probleem is: wanneer onze premier tot in zijn botten aanvoelt dat dit verdrag goed is voor ons land en ook nog eens voor het dierenwelzijn en het milieu, dan dienen wij dat te aanvaarden en hem hulde te brengen. En wat kan ons trouwens het welzijn van dieren schelen? Dieren binnen de bioindustrie zijn gewoon industrieproducten, zoals onderdelen van een auto en die hebben toch ook geen gevoel, waarom zouden dieren in de bio industrie wel gevoel hebben zoals onzer troetelhonden en troetelkatten? Dus een beetje meer of minder dierenwelzijn, wat maakt dat nou toch uit? En natuurlijk ging de ChristenUnie om, wat is nou mooier om vrede te bewerkstelligen, al dan niet meloenen slikkend?

  Comments are closed.