Een pensioenakkoord of een lege dop?

  18
  596

  Leestijd: 2 minuten.

  In november liep het pensioenoverleg van sociale partners en kabinet stuk. Wat is er sindsdien gebeurd? Niet veel, behalve dan dat de vakbonden voor 18 maart een landelijke actiedag hebben aangekondigd. 18 maart, dat is twee dagen voor de Provinciale Staten- (en dus Eerste Kamer)verkiezingen. De bonden zullen dan opnieuw eisen dat de stijging van de AOW-leeftijd stopt. Ook willen ze soepeler spelregels voor het berekenen van de pensioenreserves, zodat de pensioenen eindelijk weer eens verhoogd kunnen worden.

  Tijdens het mislukte pensioenoverleg bleek dat het kabinet op geen van beide punten tot een volledige tegemoetkoming bereid is. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) heeft destijds wel aangeboden de AOW-leeftijd wat langzamer te laten stijgen. Ook lagen er enkele andere toezeggingen op tafel. Maar voor de bonden ging het allemaal niet ver genoeg. Ze nemen geen genoegen met een half ei.

  Het gevolg is dat iedereen die pensioen opbouwt – een groot deel van de samenleving – binnenkort met een lege dop dreigt te zitten. Want het gaat verre van goed met veel pensioenfondsen. Gezamenlijk mogen ze dan wel enorme bedragen in kas hebben, die zijn vaak niet voldoende om in de verre toekomst de pensioenen te blijven uitbetalen. Althans niet zolang de huidige stringente pensioenafspraken van kracht zijn.

  Kortingen lijken daardoor steeds onvermijdelijker. Volgens de bestaande regels moeten diverse fondsen volgend jaar hun pensioenuitkeringen verlagen. Andere fondsen zijn daar het jaar erop toe genoodzaakt.

  Geen enkel kabinet zit daarop te wachten. Zeker niet als die boodschap er twee dagen voor belangrijke verkiezingen nog eens flink ingepeperd wordt door de vakbeweging. Maar hebben de bonden baat bij een uitzichtloze patstelling?

  De hervormingen die het kabinet wil, maken het pensioenstelsel individueler. Iedereen gaat sparen voor zijn eigen potje. De fondsen zitten in het nieuwe stelsel minder vast aan garanties over hun toekomstige uitkeringen. De consequentie is dat de meeste fondsen dan minder snel hoeven te korten. Met een nieuw pensioenstelsel zou een massale koopkrachtvermindering voor een groot deel van gepensioneerd Nederland – althans op korte termijn – van de baan zijn. En daarmee ook een mogelijke kiezersopstand.

  Het is dan ook niet vreemd dat Koolmees het pensioenoverleg dolgraag snel wil heropenen. En als het even kan nog vóór 20 maart afronden natuurlijk. Vandaag doet hij een nauwelijks verkapte oproep aan de sociale partners om weer te gaan onderhandelen. Concrete beloftes bevat zijn brief niet. Tussen de regels door dreigt hij zelfs dat het kabinet de pensioenhervorming ook wel in zijn eentje af kan. ‘Om geen tijd te verliezen’ gaat hij daarmee alvast aan de slag. Al heeft hij vanzelfsprekend het liefst een zo breed mogelijk gedragen akkoord.

  Zullen de bonden positief op zijn invitatie reageren? Ook zij hebben belang bij een pensioenakkoord. Actie voeren mag ze dan in het bloed zitten, het kan nooit hun ultieme doel zijn. De essentiële taak van vakbonden is te zorgen dat de wensen van hun (potentiële) leden worden vervuld. Kan dat niet helemaal, dan is gedeeltelijk nog altijd beter dan helemaal niet. Liever een half ei dan een lege dop.

  18 REACTIES

  1. Wat zou ik wensen dat VVD en CDA eens gingen kijken of hun ballen nog op de juiste plaats hangen! D66 is nog gevaarlijker bezig dan dat zij ooit waren of deden.
   Internationaal maar ook (ja op papier bestaat het nog) binnen onze grenzen zorgen zij voor destructieve situaties.
   Dat geklets in Londen over de unie in de grondwet! Ik vergeet dat niet!!
   Dat onzinnige gewauwel over de inzet van onze luchtmacht? Pas maar op zij zullen pax cr en ban de bom nieuw leven in blazen!
   Sociaal stelsel?? Over het algemeen is de Nederlander meer geïnteresseerd in het wel en wee van een voetballer uit de vorige eeuw! dan de staat van zijn /haar land maar er komt een kantelpunt en denk dat dan alle frustraties gebundeld kunnen worden en zal Parijs niets zijn.
   Schreef al eens dat de NL’er dood /niet meer te interesseren is voor wat hier gebeurt. maar vrees toch.
   VVD/CDA! het is een lastig moment ik we dit, maar doe NL een plezier en stap uit dit kabinet voor het te laat is.

  2. Je ziet het verkeerd Ronaldo. Punt 1 is dat het GEEN uitgesteld loon is.

   Van het NETTO loon wordt een percentage aan pensioenpremie betaald DOOR DE WERKGEVER.
   De premie staat bij het bedrijf in de boekhouding onder LOONKOSTEN.
   Alle KOSTEN zijn verzameld in de KOSTPRIJS van het product dat het bedrijf produceert of verkoopt.
   Bovenop de kostprijs komt een stukje winst en de overheid gooit er nog wat BTW overheen. DAT is de verkoopprijs en IN die verkoopprijs zit de pensioenpremie verwerkt. Dus de mensen die het product kopen, betalen de pensioenpremie.
   In het geval van ambtenaren zijn het ALLE mensen die belasting betalen.

   Punt 2: de regering wil de KOSTPRIJS van de producten verlagen, door de werknemer de premie ZELF te laten betalen, van zijn NETTO loon. Dat levert 2 voordelen op.
   A De prijzen van de producten worden lager, zodat de bedrijven beter kunnen concurreren met het buitenland.
   B Mensen met lage inkomens kunnen de premie niet betalen en zullen dus door moeten werken tot hun dood, omdat de AOW stiekem zo laag wordt gemaakt dat je er niet meer van kunt leven.

   • @Van den Heuvel 3 feb 16:43
    Ik weet niet waar u gewerkt heeft, maar normaliter wordt pensioenpremie geheven over het brutoloon en wordt er geen belasting over geheven, met het argument dat er later belasting wordt geheven over het pensioen. Dit is voordelig voor de werknemer gezien de progressie in de inkomstenbelasting. Je kunt het dus zeker als uitgesteld loon opvatten.

    U heeft gelijk dat de pensioenpremies in de kostprijs verwerkt worden, hoe je ze ook berekent. Het zijn tenslotte aftrekbare kosten voor de werkgever. Als je minder premie afdraagt, waardoor werknemers minder pensioen ontvangen, zal de concurrentiepositie wel beter worden. Daar hoef je geen ingewikkeld betoog voor te houden. De vraag is of we dit willen in een beschaafd land.

   • Om het nog technischer te maken: in het bedrijfsleven wordt pensioenpremie betaald over de “pensioengrondslag” dat is het verschil tussen je brutoloon ( – pensioenpremie?) en de geldende AOW-uitkering. Elk jaar dat je premie betaalt krijg je 2% of 1,75% van je pensioengrondslag als pensioen, afhankelijk van of je met je 60ste of met je 65ste pensioengerechtigd bent (dat eerste komt niet meer voor). Het bedrijfsleven vertrouwt er dus op dat je AOW ontvangt als je met pensioen gaat. Je hebt pech als de onbetrouwbare overheid het betalen van de AOW een paar jaar verschuift. Daar is dan geen rekening mee gehouden bij het opbouwen van je “aanvullende” pensioen.

  3. De discussie wordt steeds onzinniger. Al 10 jaar lang worden gepensioneerden bestolen en dat kunnen de meesten niet meer inhalen domweg omdat ze tussentijds overlijden, waardoor de sterftewinst bij de pensioenfondsen verder oploopt. Met al die miljarden in kas dient onmiddellijk aan gepensioneerden compensatie te worden gegeven voor het opgelopen tekort. Voorstel is om zonder precedentwerking 1 % van het Pensioenvermogen uit te keren zeg €. 14 mrd. Hierover kan de Belastingdienst een heffing berekenen, stel 30%. Daarnaast is over de uitgaven BTW verschuldigd. Met dat geld, totaal €. 5-6 miljard van Senioren kan voor Senioren het nodige, waarvoor nu geen geld is, worden geregeld. Dit komt niet uit de staatskas, maar deze wordt er wel door gespekt en niemand wordt hiermee benadeeld. Senioren kunnen dan toch nog tijdens hun leven genieten van hun inspanningen in het verleden.

   • @Flapper 2 feb 19:52
    U laat me schrikken! Wie besteelt ons? Vertrouwt u het bestuur van uw pensioenfonds niet? Hebben zij ten eigen bate uit de pensioenpot gesnoept of riskant gespeculeerd met uw premie? Moeten we dan geen aangifte doen?

    De overheid zelf gaat pas profiteren van pensioengeld als het wordt uitgekeerd (uitgestelde belasting). De overheid als werkgever is nog zo vriendelijk de benodigde premiestijging te compenseren (verkapte loonsverhoging). Ik weet niet of bedrijven dat ook doen.

    Als er niet gestolen is, zit het pensioengeld dus nog gewoon in de pot. Ik ben geen actuaris en kan dus niet beoordelen of uw voorstel door een accountant kan worden goedgekeurd. Ten slotte moet een pensioenfonds rekening houden met de belangen van alle deelnemers. De pijn van de lage rente moet verdeeld worden over alle pensioengerechtigden. Voor die lage rente moet u in Frankfurt zijn bij meneer Draghi. Zolang we in de EU zitten met landen als Italië, zal die rente wel laag blijven. Het hele pensioenvermogen dan maar beleggen in aandelen is ook wel riskant. Denk aan de crisis in 2008. Dan zou het kunnen gebeuren dat u niet 6% wordt gekort, maar dat uw pensioenfonds ophoudt te bestaan.

  4. Ik moet diep graven in mijn koppie wil ik een kabinet vinden die zo bezige is reclame te maken voor de tegenpartij als deze
   Het ene departement is nog vreemder bezig dan de andere.

  5. Het kabinet treed nu buiten haar bevoegdheden. Het is spaargeld – uitgesteld loon – van mensen.
   Wat zij wenst is een overheveling van vele miljarden van de ene groep mensen naar de anderen. Maar het is hun privaatgeld, daar hebben zij helemaal niets over te zeggen.
   Je plundert toch ook niet de bankrekeningen van mensen, om het anderen te ‘schenken’. Da’s pure diefstal en jatten! En tegen de wil van hen die er al een heel leven voor gespaard en gewerkt hebben. Het moet nu niet NOG gekker worden!
   Deze D66 minister is een misdadiger als hij zonder bonden en werkgevers – zij die de pensioenfondsen voor arbeiders beheren – het denkt even zelf door te drukken.
   Die man hoort m.i. achter de tralies.
   En het smoesje om er prive-potjes van te maken zodat je je pensioen ergens anders voor kan gebruiken (hypotheken en let op: straks vast ook je verbouwingskosten voor de energietransitie) een ordinaire poging het grote geld uit de fondsen te trekken om hun toekomstig regeringsbeleid ermee te financieren. Wat de hypotheken aan gaat: het is heel ordinair bankbalansen helpen.
   Ons solidariteitssysteem en het beste systeem ter wereld wordt gesloopt! Leeg geroofd. Weg met deze regering. En heel snel ook. Voor dat het te laat is. ☝?

  6. De voorstellen van Koolmees zijn gunstig voor bedrijven en de overheid, maar ongunstig voor werknemers. De strop voor de werknemers in de laatste plannen beloopt 60-100 miljard. Deze strop moet dan vooral gedragen worden door de werknemers tussen 35 en 60.
   Het is bepaald geen wonder dat de vakbeweging tegen deze zoveelste lastenverschuiving van bedrijven naar werknemers is.
   Is Kockelmans hiervan niet op de hoogte of is hij in stilte lobbyist voor het bedrijfsleven?

   https://www.trouw.nl/opinie/35-plussers-mogen-niet-de-prijs-betalen-voor-nieuw-pensioenstelsel-~ac0eb673/

   • @Ludovica,
    Goed gezegd Ludovica. Helder.
    Die VVD is als een dief in de nacht, jatten nog veel erger dan het CDA onder Lubbers de pensioenfondsen leeghaalde. Tegenwoordig doen ze het via de pensioenpremie. Die voor 2/3 voor rekening komt van het Rijk (als werkgever) en bedrijfsleven. (Zie link)
    Dat doen ze gewiekst via de premies. Die moeten officieel dekkend zijn maar zijn dat helemaal niet. Voor de dekkingsgraden (het toekomstige uitkeren) gebruikt men de rekenrente. Maar daarin zitten niet de winsten van de aandelenrendementen. Die mogen niet volledig meetellen van de DNB. Ook al maken pensioenfondsen daarmee de grootste winst.
    Voor de premiebepaling telt men echter – hoe schizofreen – wel de aandelenrendementen er volledig bij zodat het juist ‘kunstmatig’ lijkt dat er meer geld is en dus minder premie betaald hoeft worden door… o.a. Het Rijk. Zie hier de VVD gewiekst aan het werk. Het is m.i. wettelijke pensioendiefstal.
    En ‘onze’ grote toezichthouder (DNB) zwijgt. ?
    Hier ligt toch een mooi terrein voor de SP en 50Plus om samen op te trekken tegen dit ‘gelegaliseerde’ onrecht.
    https://50pluspartij.nl/actueel/2585-overheid-haalt-geld-weg-uit-pensioenfondsen

    • Overigens: verdient het Rijk toch ook een mooie cent doordat van regeringswege de pensioenfondsen verplicht worden NL-obligaties te kopen. Komt dat even mooi uit? Extra (kunstmatig gecreëerde) gegadigden voor NL-obligaties drukt natuurlijk de te betalen rente voor’t Rijk.
     Kost dan uw pensioenfondsen rendement om te kunnen indexeren…
     Maar ach, da’s natuurlijk niet het probleem van onze regering. Ergo: dat helpt zelfs om druk op de ketel te houden – ja geeft zelfs de mogelijkheid te chanteren – om nieuwe hervormingen door te drukken.
     Schijnt bij pensioenfonds PGGM al te lukken (zie link) en zelfs in de gewenste richting: investeringen ontlokken in de energietransitie. Kijk zo financieert deze regering via omwegen met uw geld het e.e.a. ?
     https://www.ad.nl/economie/pensioenfondsen-lopen-miljarden-mis-door-strenge-regels~aed6e5d0/

  7. Het is al eens eerder gezegd: een dreigende korting van pensioenen van gepensioneerden kan alleen worden afgewend door de rekenrente te verhogen. Het risico dat de rekenrente dan te hoog is ingesteld komt dan in zijn geheel te liggen bij werkenden die nog geen tijd hebben om zich te interesseren voor hun pensioen. De pensioenpot is eindig, tenzij je werkenden kunt motiveren meer premie te betalen. De overheid kan ook alle pensioenpotten van extra geld voorzien, zodat ze met de huidige rekenrente een dekkingsgraad van 105% bereiken. Ik denk dat Nederlanders die hiervan niet profiteren niet blij zullen zijn het deze extra besteding van het belastinggeld. Individualisering van pensioenen en meer risico nemen met beleggingen haalt de solidariteit uit het systeem en heeft het risico dat er helemaal geen pensioen gespaard wordt. Denk maar aan de beleggingshypotheken uit de jaren 80.

   • @Holleman,
    Ben toch benieuwd wat u van onderstaande link vindt. Het is de mening van 50Plus. Naast FvD ben ik ook daar lid van, dus ik krijg daarvan interne info. Die rekenrente is natuurlijk wel een kunstmatig iets: een politieke keuze. De laagste in de wereld schat ik. Dus: hoe juist is die keuze. Ik bedoel, is de laagste niet heeeeeel laag. 0,5 meer – bescheiden als het is – zou een groot verschil uitmaken m.b.t. de (kunstmatige?) problemen van de dekkingsgraden.
    Verder is naar mijn mening de DNB als toezichthouder en adviseur (van de regering) een nogal dubieus figuur want ze behartigt immers ook de belangen van banken en verzekeraars. Nu wil zij – en de regering – via ‘hervormingen’ die grote pensioenpot gedeeltelijk onttrekken aan pensioenfondsen en verschuiven naar hypotheken (banken) en onderbrengen bij verzekeraars.
    Dat riekt m.i. erg naar het bedienen van andere financiële sectoren ten koste van (de macht van) de pensioenfondsen. ?
    https://50pluspartij.nl/actueel/2867-pensioen-pensioenfonds-opinie-wilma-berkhout-januari-2019

    • @Haasnoot 2 feb 17:36
     Bruinsma, Ludovica u en ik uiten ieder op zijn/haar manier hun bezorgdheid over die omineuze pensioenvoorstellen die onzekerheid willen opheffen door nog meer onzekerheid in te introduceren (hoe verzin je het?)
     Ik weet niet welk konijn Koolmees uit de hoge hoed gaat toveren, maar ik denk dat de jongere generatie er het meest onder zal lijden. Ik denk dat mij persoonlijk een pensioenkorting boven het hoofd hangt, omdat PME er niet zo goed voor staat als sommige kleine pensioenfondsen. Er zijn weinig mogelijkheden om dat te voorkomen zonder jongeren te schaden. Het confisceren van pensioenvermogens zal wel niet gebeuren. Dan komt er pas echt opstand in Nederland.

    • PS
     De lage rente is het gevolg van de globalisering die kapitaal goedkoop maakt, en van het beleid van Draghi om de rente laag te houden zodat Italië niet failliet gaat. In de tijd dat we niet in de EU zaten was de rente veel hoger en kon er geïndexeerd worden . Maar toen was de inflatie ook hoger….Wat is wijsheid?

  Comments are closed.