Eerste Kamer kan op oude voet door

  0
  291

  Leestijd: 2 minuten.

  De Eerste Kamer krijgt als hoofdregel stemmen bij zitten en opstaan, aangehouden moties moeten een houdbaarheid hebben van een half jaar en de regering moet spoedeisendheid van wetsvoorstellen beter motiveren. Het zijn enkele aanbevelingen op de Eerste Kamer beter te laten functioneren. Maar veel hoeft er niet te veranderen in het huis van reflectie. “De huidige werkwijze met een grote zelfredzaamheid, verdient de voorkeur.”

  Dat zei voorzitter Anne Flierman van de Tijdelijke Commissie Werkwijze Eerste Kamer bij de aanbieding van het commissierapport aan de Eerste Kamer. Wie grote veranderingen had gewacht voor het instituut dat in Den Haag nog steeds bekend staat als stoffig, komt bedrogen uit. “Er is geen reden de werkwijze van de Eerste Kamer te herzien”, aldus de commissie. Het stemmen bij zitten en opstaan is al regel, maar de hoofdregel in de Eerste Kamer is nog steeds een hoofdelijke stemming. Het aanvragen van een hoofdelijke stemming blijft wel mogelijk. Net als het uitbreiden van de houdbaarheid van een aangehouden motie.

  Geen grote wijzigingen dus. Wel is er ruimte voor vers bloed. Een aanbeveling luidt ‘een bescheiden budget beschikbaar te stellen voor het aannemen van stagiair(e)s voor de ondersteuning van fracties’. En de commissie pleit voor meer openheid, want zij wil dat in het Reglement van Orde wordt vastgelegd dat alle inhoudelijke commissievergaderingen openbaar zijn en dat het Reglement wordt geactualiseerd en er een regeling komt voor parlementair onderzoek.

  De Europese werkwijze van de Eerste Kamer is volgens de commissie nog actueel, al kunnen de leden best scherper zijn op welke onderwerpen ze willen behandelen. Zij zouden het verdere verloop van het Europese wetgevingsproces nauwgezet moeten volgen, zei Flierman voordat hij het rapport aan de commissievoorzitter overhandigde. De commissie beveelt aan om ‘bij wijze van (tijdelijk) experiment’ de functie van de Permanente Vertegenwoordiger van de Staten-Generaal in Brussel voor twee jaar te versterken met een extra medewerker, gefinancierd door de Eerste Kamer.

  De commissie vindt verder dat de regering uitgevoerde uitvoerings- en handhaafbaarheidstoetsen voor wetsvoorstellen integraal aan de Kamer beschikbaar moet stellen en duidelijk moet onderbouwen als zo’n toets niet is uitgevoerd. Nu gebeurt dat niet altijd. De Eerste Kamer kan zelf per wetsvoorstel bekijken of aanvullende uitvoeringstoetsen nodig zijn, bijvoorbeeld als het voorstel ingrijpend is gewijzigd in de Tweede Kamer.

  “Het rapport is helder geschreven en bevat duidelijke analyses. Daarmee vormt het een uitstekende basis voor nadere discussie in de Kamer in het najaar.”, aldus de voorzitter van de Eerste Kamer Ankie Broekers-Knol die het rapport in ontvangst nam. “Een parlementair huis mag nooit zelfgenoegzaam achteroverleunen onder het motto: het ging altijd goed en het gaat nog steeds goed. Een parlementair huis moet zorgen dat de procedures voorspoedig én zorgvuldig verlopen.”