Energiepolitiek

  11
  332

  Leestijd: 3 minuten.

  Als je de krant mag geloven, is Nederland er klaar voor. Hoewel op de voorlaatste plaats in Europa als het om milieu gaat, n.b. dus onder Bulgarije, Roemenië en zo nog wat, gaan we nu voor goud! Tienduizenden woningen gaan van het gas af, de industrie moet afkoppelen en we gaan massief investeren. Nadenken hoeft niet meer, want we vinden allemaal dat het zo moet.

  De Engelsen doen het anders. Verstandig. Moeten wij ook eens proberen. The National Grid gaat voor het vinden van een manier om koolstofvrij gas te gebruiken. Dat zou moeten op basis van waterstof, eventueel met toevoegingen. Op zich geen nieuwe technologie. De Amerikanen gebruiken al jarenlang ‘industrial natural gas’ voor het gebruik in sixteenwheelers, de grootste soort vrachtauto’s met aangepaste verbrandingsmotoren. Het beter gebruiken van bestaande techniek is bij uitstek verstandig. Het valt in de categorie slimmer werken. De meest betrouwbare, snelst toepasbare en goedkoopste wijze van innoveren.

  Nicola Pitts, Head of market change bij National Gas, is van mening dat gas zeker deze eeuw nog enorm belangrijk zal zijn voor de verwarming van huizen en fabrieken. Ik deel die mening. Haar vraag ligt voor de hand: als we in staat zijn de CO2 in rookgassen af te vangen, zijn we dan niet even goed in staat om gas al koolstofvrij te maken voor we het in het gasnet c.q. de tank stoppen? Ook in Nederland wordt hier over nagedacht. Prof. Feringa bijvoorbeeld, is er mee bezig. Want het vormt een aantrekkelijk alternatief voor elektriciteit.

  Dat is om twee redenen interessant. De eerste is deze. We produceren steeds meer elektriciteit, het hele jaar door. Voor een deel afhankelijk van zon en wind. Daarmee wordt het gat tussen het moment van productie en verbruik steeds groter. Al die energie gaan we opslaan in batterijen. Elon Musk heeft het zelf gezegd! Maar. De productie van batterijen is een zware belasting voor het milieu. Niet in de eerste plaats in Nederland. Wel in de landen waar de metalen worden gewonnen, waarmee we ze maken. Veel mensen hebben er geen enkele moeite mee om elektrisch rijden schoon te noemen, omdat het hier geen vervuiling veroorzaakt. Maar de vervuiling in landen als Chili en Congo is echt heel ernstig. Opslag in waterstof, of een bewerkte vorm daarvan, bij voorkeur in bestaande infrastructuur, verdient de voorkeur. Gekoppeld aan gebruik in aangepaste verbrandingsinstallaties/-motoren, is dat oneindig veel goedkoper en milieuvriendelijker.

  Ruwweg eenderde van onze energie gebruiken we in de vorm van elektriciteit. Naarmate we minder fossiele brandstoffen gaan gebruiken, zijn er twee mogelijkheden. De eerste is besparing. Daarmee houden we de laatste jaren net de groei van de bevolking bij. De tweede is meer elektriciteit. Dat kan ons huidige net niet aan. Dat moet daarom volledig herbezien worden. Want ook de wijze van opwek verandert. De Nederlandse netbeheerders zijn hier al voorzichtig mee begonnen, en het is nu al duur.

  Met beter gebruik van de bestaande gasinfrastructuur; met milieuvriendelijke brandstof, slaan we twee vliegen in een klap. De aanpassing van de E-netten kan minder zijn en over een langere tijd gespreid worden. De gasinfrastructuur kan veel langer gebruikt worden, wat een groot financieel voordeel oplevert. Verder verschaft het meer flexibiliteit in onze energievoorziening; en dus betrouwbaarheid. En tot slot: een groot milieuvoordeel. Want het aanleggen van netten kost meer dan alleen geld, ook heel veel energie. En die netten blijven nodig. Ook als we decentraal produceren.

  In een wereld waar alles zo razendsnel verandert is de beste strategie de volgende:
  Doe maar even rustig aan en kijk waar o.a. British Gas en Feringa mee komen. Zou zomaar een heel mooie ‘nieuwe combinatie’ op kunnen leveren.

  11 REACTIES

  1. Citaat: “De eerste besparing, daarmee houden we de laatste jaren net de groei van de bevolking bij.” Ha, waarom dan niet besparen op de groei van de bevolking (nummer 2). De autochtone bevolking krimpt zelfs? (Nummer 3)
   Kijk het eens hard gaan beste mensen!!
   En het mooie daarvan is (dikke vette nummer 4) – minder bouwen, auto’s, uitkeringen….
   Wat een enorme, simpele, ‘innovatieve’ besparing wordt hier gemist!!
   Ergo… Het wordt niet eens in overweging genomen, terwijl het het meest voor de hand ligt en het goedkoopste is. Waanzin….
   Ondertussen betalen ‘we’ ons blauw… En dat wordt alleen maar meer…
   Overigens, op deze opmerking na: ben ik het geheel met het betoog van de auteur eens! Waterstof is gewoon de slimste oplossing – wat energieopslag en gebruik betreft. Daar heeft hij 100% gelijk in.
   Wat ik daarnaast voorstel is natuurlijk buitengewoon effectief. Hebben we – zonder de enorme kosten van nu – op een goedkopere manier veel sneller onze milieu-doelstellingen bereikt.
   Grenzen dicht. Klaar. Kunnen we van de geldbesparing zelfs weer met 65 jaar met pensioen…
   Ik zeg doen. Maak het beleid.

   • Het lijkt me, dat je voorstel ervan uitgaat dat je Nederland kunt isoleren binnen de grote buitenwereld. Dat een probleem dat we hier opgelost hebben voor ons tot in lengte van jaren niet meer zal terugkomen. Klopt dat? Ik zie dat anders. We zijn een onderdeeltje van een veel groter geheel. Zorg voor dat grotere geheel is noodzakelijk om zelf te overleven.
    Het verbreden van die focus op de eigen omgeving en de eigen mensen naar een veel groter geheel beschouw ik als de grootste uitdaging voor de komende decennia. Het gaat inderdaad om eigen belang, maar dat eigen belang is niet alleen de zorg voor de landgenoten, maar ook de zorg voor iedereen waar onze welvaart van afhangt. En dat is al decennia de hele wereld. Als we niet op wereldschaal actief zijn en hulp verlenen, kunnen we het op den duur in ons eigen land wel schudden. De EU is wat mij betreft hiervan een veelbelovend begin.
    De focus vernauwen tot de eigen omgeving is voor mij een heel grote stap terug in de ontwikkeling van mens en wereld.

    • Nee het gaat niet om isoleren, of een vernauwende focus, of teruggang in de ontwikkeling van mens en wereld… Oef, wat een grote woorden gebruik jij Piet voor zoiets simpels als: niet iedereen binnenlaten en huisvesting geven.
     Bevolkingsbeperking d.m.v. immigratiebeperking dus. Grenzen stellen (ik gooide ze symbolisch dicht). Gewoon eerst in je eigen toko de boel oplossen – dat scheelt direct geld en middelen en vooral CO2. Niet tegen de stroom in zwemmen, de sluizen wijd openzetten. Gewoon gezond verstand. That’s all.
     Voor Afrika – als je het dan op wereldschaal wil zien – heel simpel geboortebeperking. Maar dat zullen zij zelf moeten doen – i.p.v. deze problemen te exporteren. Lijkt me ook logisch…

     • “Zoiets simpels als: niet iedereen binnenlaten en huisvesting geven” heeft alles te maken met ons beschavingsniveau, dat het “ieder voor zich” inmiddels gelukkig is ontstegen (“America first” is voor mij ook een grote stap terug). Als we dat voor elkaar krijgen, dus goed voor onszelf en voor anderen zorgen, hebben we pas echt wat bereikt. Merkel’s “wir schaffen das” spreekt mij nog steeds aan, al had ze het toen over Duitsland.

     • Overigens: “maar ook de zorg voor iedereen… waar onze welvaart van afhangt,” zeg je. Maar daar zit je verkeerde insteek in. Iedereen zie je als de hele wereld, dat verwoest juist onze welvaart die we met decennia hard werken voor elkaar hebben gekregen. Het is het foutieve links dogma van alles met de wereld delen – die zelf niet aan probleemoplossing werkt, zoals geboortebeperking – en dus hierheen vlucht en onze welvaart juist kapot maakt door haar massaliteit – tenminste als jouw filosofie en dat soort partijen de dienst in Nederland uitmaakt – wat dat betreft zijn dat gevaarlijke misplaatste ideeën.

      • @ Ronaldo Haasnoot 25 maart 2018 at 17:06
       Een korte reactie op je duidelijke boodschap. In Nederland verwachten we dat de mensen die zich meer kunnen veroorloven bijdragen aan het welzijn van anderen die dat minder kunnen. M.a.w. de rijkeren betalen belasting, o.m. opdat de minder bedeelden ook een goed leven hebben. Dat accepteren we in een samenleving die, toevallig, eenzelfde taal spreken en op dit stukje grond wonen. Maar als we die overeenkomst in taal laten vallen en dat stukje grond uitbreiden, geldt die plicht plotseling niet meer? En dan worden de ideeën die dat toch uitdragen plotseling gevaarlijk? Iets anders geformuleerd, waarom heeft een rijke Amsterdammer de morele plicht om te zorgen voor een arme Groninger en niet voor een arme Afrikaan??? (of Zuid-Europeaan?)

      • Het idee wordt gevaarlijk als: A – Je de welvaart van je land opoffert en erger, de houdbaarheid van de sociale voorzieningen van de eigen bevolking zelfs in gevaar brengt B – Als je als land en bevolking je inspant om problemen op te lossen en andere landen niet (bevolkingsexplosie/CO2 problematiek)… C – Je de grenzen openzet voor die bevolkingsexplosie en die problemen importeert. D – Je daarmee willens en wetens vanuit het oogpunt van persoonlijke idealisme het maatschappelijke draagvlak ondermijnd E – Het vanuit die optiek er voor over hebt dat maatschappelijke en politieke spanningen toenemen. F – Politieke idealisme boven pragmatisme gesteld wordt en een bevolking financieel te zwaar wordt belast – terwijl een meerderheid dat NIET wil… G – Je je tegen populisme verzet maar dat door je beleid veroorzaakt

      • @ Ronaldo Haasnoot 26 maart 2018 at 11:55
       Je formuleert met je 7 punten een politieke houding waar ik niets mee te maken wil hebben. Er spreken een mens- en maatschappijvisie uit, namelijk een fascistische, die heel ver van me af staan. Ik schreef er eerder over, maar hierboven gebeurt dat nog wat explicieter. Het doet me genoegen, dat een groot deel van de Nederlanders mijn houding, antifascistisch dus, aanhangen. De stembusuitslagen bevestigen dit. Helaas niet met een meerderheid, maar politieke ontwikkelingen zijn tot nu gelukkig altijd circulair.

       Maar nog erger, je beschuldigt mij van extremisme als je me verwijt willens en wetens het maatschappelijk draagvlak te ondermijnen. Dan houdt elke constructieve gedachtewisseling op. Dergelijke beschuldigingen hoeft niemand te pikken. Zo’n houding is gevaarlijk en roept agressie, ik voel dat nu persoonlijk, op die je alleen met agressie kunt beteugelen.

       Voor meer reactie, zie mijn bericht bij een andere post van jou (Is Geert Wilders te gematigd over de islam? – Ronaldo Haasnoot 26 maart 2018 at 07:53)

      • Ha, de onderbuikspreker laat van zich horen, de discussie slaat dood, maar dat was verwacht. Ik verwerp je ‘valse’ beschuldigen bij deze en voel mij totaal niet aangesproken, maar goed, je mening mag… Overigens, je hoeft geen psychiater te zijn om deze reactie te voorspellen.
       We zijn van andere planeten. Ieder zijn mening… Ach ja..
       Voor de rest: heftige beschuldigingen… M.i. hokjes profileergedrag. Ben niet onder de indruk. Nooit geweest…. Maar goed, ook dat mag.
       Ieder zijn mening…

      • Overigens: de uitspraak “Zo’n houding is gevaarlijk en roept agressie, ik voel dat nu persoonlijk, op die je alleen met agressie kan beteugelen (???)
       Hoe moet ik die plaatsen?
       Word ik hier nu feitelijk bedreigd omdat ik in de discussie er een andere mening op na houd? Omdat ik mij uitspreek tegen ongebreidelde immigratie en aanwenden van maatschappelijke middelen daar voor, puur uit idealisme?
       Wel beste Piet, ik hoop toch echt dat dit ‘slechts’ uit het ‘vuur der emotie’ is ontstaan, anders vind ik dit toch best extremistisch…
       Een beetje eng zelfs…

  2. Ik deel de heer Doesburgs conclusie dat waterstof een belangrijke component zal moeten zijn van de energiecocktail van de toekomst, (ook) om de pieken en dalen in (duurzame) elektriciteitsproductie op te vangen. Maar ik dacht dat hier in Nederland toch ook al wel stappen in gezet worden, waren er niet vergevorderde plannen om in Delfzijl de grootste waterstoffabriek van Europa te bouwen? Provincie Groningen lijkt me een ideale regio voor waterstofproductie, met de huidige gasinfrastructuur en nabijheid van de Noordzee qua windparken. En ook belangrijk om daar genoeg banen te creëren.

  Comments are closed.