Enthousiasme voor referendum bekoelt

  0
  121

  Leestijd: 2 minuten.

  De leden van GroenLinks hebben de leiding van de partij teruggefloten. Ze besloten zaterdag tijdens een congres dat de uitslag van het Oekraïne-referendum niet als bindend beschouwd mag worden. Dit bevestigt het beeld dat eerder naar voren kwam uit een peiling en uit een publicatie van het Sociaal Cultureel Planbureau. De aanhang van linkse partijen is veel minder enthousiast over referenda dan de politieke kopstukken.

  Eerder besloot een congres van D66 dat internationale verdragen, en dus ook het associatieverdrag met Oekraïne, uitgesloten dienen te worden van referenda. Nu wordt er algemeen van uitgegaan dat D66 in de Eerste Kamer zal instemmen met dat verdrag. Goedkeuring van dat verdrag is nu afhankelijk van CDA-senatoren. In die partij vinden velen net als de aanhang van GroenLinks en van D66 dat het Oekraïne-referendum niet als bindend beschouwd mag worden.

  Het ondertekenen van het Oekraïne-verdrag komt tot opluchting van premier Mark Rutte, die zich hiervoor ook binnen de Europese Unie sterk maakte, een forse stap dichterbij. Minstens zo belangrijk kunnen de gevolgen zijn voor de langere termijn.

  Bij het Oekraïne-verdrag gaat het om een raadgevend referendum, maar het verdrag staat nog steeds op losse schroeven omdat politici, onder wie CDA-leider Sybrand Buma, vinden dat het als bindend moet worden beschouwd. Een initiatief-wetsvoorstel van D66 om het bindend referendum in ons staatsbestel in te voeren komt in de volgende regeerperiode aan de orde. Ooit behoorde het bindend referendum tot de zogeheten kroonjuwelen van deze partij, die werd opgericht om ons land bestuurlijk te vernieuwen.

  Maar het enthousiasme over het referendum is in progressief Nederland flink bekoeld. Dat geldt niet voor de populistische partijen met als veruit de grootste de PVV van Geert Wilders. Zij zien in het referendum dé manier om de wil van “het volk” op te leggen aan “de elite”.

  Wilders omarmde in september een rapport dat pleit voor referenda met de volgende woorden: ,,De Nederlandse democratie verkeert in zwaar weer. Burgers hebben steeds minder vertrouwen in de politiek en herkennen zich niet in de beslissingen van de Tweede Kamer – vaak zijn dit compromissen van compromissen. Over belangrijke onderwerpen zoals bijvoorbeeld het lidmaatschap van de EU en de massa-immigratie kan de kiezer zich slechts eens in de vier jaar uitspreken.”

  Een logische vervolgstap van het congres van GroenLinks dient nu te zijn het schrappen van de invoering van het bindend referendum uit het verkiezingsprogramma. Correctieve referenda, waarbij een wet die al is aangenomen alsnog kan worden verworpen, zijn onwerkbaar omdat de meeste onderwerpen niet te vatten zijn in een simpele ja-nee vraag. Bovendien schept zo’n referendum onzekerheid bij burgers, die er niet meer vanuit kunnen gaan dat een wet ook daadwerkelijk zal gelden. Daarnaast past zo’n referendum niet in Nederland, dat alleen geregeerd kan worden na moeizame vorming van coalities en waar de bereidheid tot het sluiten van compromissen een hoog goed is. Ook al gebeurt dat tot afschuw van Wilders.

  Bekijk hier het volledige overzicht van alle peilingen

  Volg Frontbencher op twitter

  Like Frontbencher op Facebook