EU moet bemiddelen tussen VS en Iran

  9
  389

  Leestijd: 4 minuten.

  De wereld lijkt vooralsnog met de schrik vrij te komen. Iran en de VS hebben beide een signaal afgegeven dat ze het conflict over de liquidatie van generaal Kassem Soleimani niet op de spits willen drijven. Maar is het meer dan een adempauze? Is Iran echt bereid tot de-escalatie en kan iemand die man in het Witte Huis echt weerhouden van impulsieve acties?

  Wat zich in Teheran momenteel afspeelt weten we niet. Het is goed mogelijk dat de ayatollah’s nog geen besluit hebben genomen over hun verdere strategie. De aanval op de Amerikaanse bases in Irak zou dan niet meer zijn geweest dan een staaltje instantvergelding. De tot razernij opgezweepte bevolking moest zien dat het het regime  menens is maar de actie mocht nu nog geen uitslaande brand veroorzaken. Later, als ze de tijd rijp achten en de doelen in kaart hebben gebracht, zouden ze alsnog kunnen toeslaan. Zelf door de Revolutionaire Garde, maar waarschijnlijker, door het netwerk van marionetten dat wijlen Soleimani in Libanon, Irak, Jemen en Syrië had opgebouwd.

  Op zijn beurt lijkt president Donald Trump nog bereid en in staat zijn natuurlijke reflex in bedwang te houden. Zijn reactie op de Iraanse aanval was opvallend beheerst, ook omdat er geen Amerikaanse slachtoffers waren gevallen. Er komen geen militaire represailles. Wel wordt het wurgtouw met sancties nog strakker aangetrokken zodat de toch al amechtige Iraanse economie het nog veel benauwder krijgt. En voor de goede orde kregen ze in Teheran nog eens ingepeperd dat het Amerikaanse leger echt veel beter en sterker is dan het Iraanse. Met andere woorden: geen gekke dingen in het betulbande hoofd halen zoals het bouwen van een atoombom.

  Dit is een patstelling waar Teheran en Washington op eigen kracht met geen mogelijkheid  uit kunnen komen. Er is te veel oud zeer, het wederzijdse wantrouwen is te diep geworteld en de ambities zijn te tegenstrijdig om meer dan een moeizame pas op de plaats te kunnen maken. Het grootste obstakel is ongetwijfeld Irans ambitie om de supermacht, inclusief kernwapens, in de regio te worden. De VS moeten uit het Midden-Oosten verdwijnen, om te beginnen uit Irak.

  Trump wil daar inderdaad geen ‘eindeloze’ oorlogen meer maar de Amerikaanse belangen zijn nog steeds te groot voor een snelle aftocht. Onder die omstandigheden is een gewapend bestand het hoogst haalbare. En om zelfs dat voor mogelijk te kunnen houden moet je gezegend zijn met een onverwoestbaar optimistisch gemoed.

  Maar vooruit, laten we omwille van de goede zaak voor één keer uitgaan van een optimistich scenario. Om tot een voor beide partijen acceptabel minimumpakket te komen is bemiddeling noodzakelijk. En waarschijnlijk komt alleen de EU in aanmerking als een voor beide partijen aanvaardbare en geloofwaardige bemiddelaar.

  De EU-ministers van buitenlandse zaken komen vrijdag bijeen in Brussel om zich te beraden over de crisis. Je mag er vanuit gaan dat een mogelijke bemiddeling formeel of informeel aan de orde zal komen. Daar kan de Spanjaard Josep Borell, de nieuwe ‘minister van buitenlandse zaken van de EU’, dan mee aan de slag.

  De EU is via Frankrijk en Duitsland mede-ondertekenaar van het atoomakkoord dat de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama met de ayatollah’s heeft gesloten. Trump heeft dat akkoord drie jaar geleden eenzijdig opgezegd maar de EU blijft zich daar ondanks Amerikaanse protesten aan houden. Berlijn en Parijs hebben om die reden enig krediet in Teheran.

  Stel dat de ayatollah’s na het tellen van hun knopen tot de slotsom komen dat bemiddeling het proberen van de moeite waard is, dan moet Washington nog over de streep worden getrokken. Dat zal niet makkelijk zijn. De Europese bondgenoten staan er bij de president als wanbetalers in de Nato niet goed op. En dan hebben we het nog niet over de niet onbelangrijke vraag: heeft Washington een plan voor het Midden-Oosten en binnen dat plan duidelijke en uitvoerbare prioriteiten?

  Dat Iran geen atoommacht mag worden staat buiten kijf. Maar om dat doel te bereiken moet je wel een weg kiezen en een routekaart hebben. De weg van Obama en de EU was volgens deskundigen niet ideaal maar als enige redelijk begaanbaar. Maar juist omdat Obama die weg was ingeslagen, wilde Trump er zo snel mogelijk vanaf. Een alternatief heeft hij niet, behalve meer sancties, zijn surrogaat voor een strategie.

  Trump heeft voor dit jaar in elk geval één duidelijk doel, zijn herverkiezing. Het is de vraag of een oorlog in het Midden-Oosten, een regio waar de meeste Amerikanen sowieso al schoon genoeg van hebben, hem daarbij zal helpen. Een deal met Iran die je ook nog kunt verkopen als een triomf, is ongetwijfeld veel aantrekkelijker. En daar heeft hij de helpende hand van Europa voor nodig.

  Het zal uiteraard niet makkelijk worden, en dat is een understatement. Ijzer met handen breken is waarschijnlijk makkelijker. De kans op een mislukking is vele malen groter dan die op een succes. En zelfs een succes, hoe bescheiden ook, zal naar alle waarschijnlijkheid niet van lange duur zijn. De geschiedenis van het Midden-Oosten is een aaneenschakeling van fiasco’s, soms onderbroken door een onverwacht succes zoals de vrede tussen Israël en Egypte. Maar soms is niets doen, zoals dat heet, geen optie.

  9 REACTIES

  1. EU moet bemiddelen tussen de VS en Iran!!, hahaha.
   De EU kan niet eens “zijn eigen broek behoorlijk op-
   houden”. Wat een arrogantie van iemand die dit denkt.
   Dan snap je toch echt niets meer van de wereld, met
   onze krachtenloze EU. Die kunnen immers beter beslis-
   dingen nemen over milieuvriendelijke stofzuigerzakken.
   Lekker ongevaarlijk!! Laten de EU landen eerst maar eens
   proberen het zware vuurwerk aan banden te leggen. En ik
   voorspel u, zelfs dat kunnnen ze niet; laat staan handhaven.
   U begrijpt, mijn vertrouwen in onze EU is 00,00000000000.
   Bert.

  2. @Sabreur
   Compliment voor deze heldere analyse in foutloos Nederlands! Zelfs als je alle aanslagen in Europa meetelt, vallen de meeste doden in het Midden-Oosten. Ik had hier ooit een briefwisseling over met Arnon Grünberg, die het belachelijk vond dat ik beweerde dat we feitelijk in oorlog waren. Als het Westen zich volledig terugtrekt, zullen er wel burgeroorlogen zijn, en kan de uiteindelijke winnaar de olieprijs bepalen. Helaas zijn die oorlogen het verdienmodel van Westerse en Russische wapenhandelaren.

   Als Iran een kernwapen ontwikkelt, staat het bestaan van Israël op het spel. Het was beter geweest als we na WO2 Beieren hadden ontruimd om daar een nieuw thuisland voor de Joden te vestigen. Dan was het juiste volk gestraft. Zo belangrijk was Palestina niet voor de Zionisten, die ooit met het idee hebben gespeeld zich in Zuid-Amerika te vestigen. De toestand in het Midden-Oosten zou dan minder explosief zijn geweest.

   • Eric,
    Je gaat gemakshalve even voorbij aan het feit dat de Joodse Staat historisch gezien al veel langer dan 20 eeuwen geleden (sinds Mozes) gevestigd was rond Jeruzalem en dat de Joden daar naar terug willen; het beloofde land zogezegd.
    De Palestijnen en de Joden hebben duizenden jaren over en weer om dat gebied gevochten en elkaar er uit gegooid.
    Joden wilden en willen niet naar Beieren; je suggestie is volstrekte onzin.

    • @P.Issig
     Ik heb alleen gezegd dat het voor de vrede waarschijnlijk beter was geweest als de Joden zich in Beieren hadden gevestigd. Sinds de volksverhuizingen van 400 nC woont geen enkele Europees volk nog op de plek waar het daarvoor woonde, maar men maakt er niet zo’n punt van. De Serven werden in de Middeleeuwen door de Turken uit hun bakermat Kosovo verdreven, maar niemand steunde hun aanspraak op dat land dat nu voornamelijk door Islamistische Albanezen wordt bewoond. Niemand maakt zich sterk voor een zelfstandige Koerdische staat. Na de val van het Ottomaanse Rijk hebben Engelsen en Fransen het gebied langs rechte lijnen in stukken verdeeld, waardoor dat volk nu in vier staten een vervolgde minderheid is. Hoewel de meeste Nederlanders nooit een kerk bezoeken, lijken Bijbelse aanspraken van het “uitverkoren volk” op Palestina in onze ‘Joods-Christelijke cultuur” een vanzelfsprekendheid, waarbij rechten van Palestijnen met voeten getreden zijn. De Palestijnen boeten voor onze zonden. Het is zoals het is, maar ik kan er geen warm gevoel bij krijgen. Het Westen heeft het Midden-Oosten meer schade berokkend dan omgekeerd. Ik heb nog geen Perzische basis op Cuba waargenomen.

    • P.Issig
     Als illustratie van de oudere interventies in het Midden-Oosten vindt u hieronder enige links.
     https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Mossadeq
     https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Reza_Pahlavi
     https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Suezcrisis

     Zodra men aan onze oliebelangen komt grijpen we in. Van dictators kunnen we olie kopen voor 10 ct/liter. Als daar democratieën zoals de onze zouden regeren, zouden die er waarschijnlijk het tienvoudige voor willen hebben.

  3. De EU zou ver weg moeten blijven van dit conflict. De VS wordt door Iran gezien als de grote duivel en doet er alles aan om de VS te schofferen. De EU is niet neutraal doordat ze lid zijn van NAVO waardoor ze, als bemiddelaar, in een nare situatie gedreven kan worden met als grootste risico om doelwit te worden van de door Iran gesteunde terreurgroeperingen.

   De enige die een rol als bemiddelaar zou kunnen oppakken zou de VN moeten zijn. Niet dat ik vertrouwen in die club, maar zij zijn door hun globale karakter neutraler dan de EU.

   Bottomline is dat de islamitische wereld al decennia lang in oorlog zijn met het vrije westen. Ze zijn hier zelfs heel open in, maar het westen wil dit nog niet doorhebben. Het beste zou zijn om helemaal geen connecties meer met die wereld te hebben. Alles terug trekken uit de zandbak en alles vanuit hier terugsturen naar die zandbak. De meesten voelen zich hier toch niet thuis. ALs iedereen dan daar blijft waar hij of zij thuis hoort, dan zal de wereld er weliswaar een stukje kleiner uitzien, maar wel een heel stuk veiliger.

   • Je hebt volstrekt gelijk!
    Het doel van Iran is altijd geweest om Moslims te verenigen om Israël te vernietigen; daar waren en zijn ze ook nu mee bezig.Maar de EU is zo laf dat ze desnoods Israël opgeeft om Iran te vriend te houden en geen problemen te krijgen met die terreurstaat.
    Ik sta op dit punt achter de USA en dat zou de EU ook moeten doen. De USA heeft sinds WOII altijd de kolen uit het vuur gehaald voor Europa. Zonder USA heeft de EU geen enkel bestaansrecht; laat al die wereldvreemde linkse idioten maar l*llen.

    • @P.Issig
     U beschouwt Iran als de bron van al het kwaad. Ik raad u aan om u te verdiepen in de moderne geschiedenis van Iran om te begrijpen waar die haat tegen het Westen vandaan komt. In feite zijn die Ayatollahs her product van honderd jaar manipuleren van dit land door Britten en Amerikanen die uit waren op de olierijkdom van het Midden-Oosten. Zij hebben dit monster gebaard.
     Karen Armstrong: “De Strijd om God”.

     • U bevestigt dus mijn mening dat Iran een monster is; kijk eens aan.
      Maar vertel er even bij dat Iran, al sinds de Sjah werd verdreven, 2 aartsvijanden heeft, t.w. de USA en Israël, die volgens hen allebei moeten worden vernietigd. In naam van Allah, wel te verstaan.
      En vertel ook even dat Khomeini, de stichter van de Islamitische Staat na de Sjah, jaren in Frankrijk in ballingschap heeft gewoond. Het zondige Westen is blijkbaar een prima onderkomen voor dit soort lieden als ze dat nodig hebben; nogal hypocriet!
      Laten we dus concluderen dat Godsdienst meer kapot maakt dan je lief is en dat het monster Iran moet worden getemd en niet gepamperd.

  Comments are closed.