FvD naar 11 zetels in peiling

  1
  1095

  Leestijd: 3 minuten.

  In een nieuwe peiling van I&O Research klimt Forum voor Democratie naar 11 zetels. Dat zijn er 9 meer dan de partij nu heeft in de Tweede Kamer. Ten opzichte van de verkiezingsuitslag in maart is het CDA 4 zetels weggezakt. Ook werd er onderzoek gedaan naar de mening van kiezers over het nieuwe kabinet. Dit schrijft het onderzoeksbureau erover:

  D66-kiezer meest kritisch over samenstelling kabinet

  • Van alle kiezers is ongeveer een even groot deel positief (28 procent) als negatief (29 procent) over de samenstelling van Rutte III.
  • Van de coalitiepartijen zijn D66-kiezers het meest kritisch. Ongeveer de helft van de D66-stemmers (48 procent) is positief over de samenstelling van het nieuwe kabinet. Bij de andere partijen (ChristenUnie, VVD en CDA) ligt dit aandeel beduidend hoger: (ruim) zes op de tien kiezers zijn tevreden.
  • Ook over de verdeling van ministersposten is de D66-aanhang minder tevreden (42 procent) dan kiezers van ChristenUnie (67 procent), CDA (56 procent) en VVD (56 procent). Ditzelfde beeld zagen we bij de presentatie van het regeerakkoord: de D66-kiezers reageerden afwachtend, terwijl met name ChristenUnie- en VVD-kiezers positiever waren.

  Kiezers kritisch over verhouding man/vrouw en autochtoon/migrant

  • Naast het algemene oordeel hebben we kiezers gevraagd naar de mening over een aantal specifieke aspecten van de samenstelling van dit kabinet. We hebben gevraagd naar de mening over leeftijd, geslacht, etniciteit en de beroepsachtergrond van ministers.
  • Er zijn twee aspecten van dit kabinet waarover een substantieel deel van de kiezers (meer dan 20 procent) een negatief oordeel heeft. Dat zijn de verhouding man/vrouw en autochtoon/migrant. Over dat laatste aspect zijn zelfs meer kiezers ontevreden dan tevreden.
  • Ook minder dan een derde van de kiezers van de regeringspartijen is te spreken over de verhouding autochtoon/migrant. Het meest kritisch zijn kiezers van ChristenUnie en D66: zij zijn op dit punt vaker positief dan negatief. Van de ChristenUnie-kiezers is 13 procent positief, tegen 21 procent negatief. Bij D66-kiezers is deze verhouding 14 procent positief versus 29 procent negatief. Bij VVD en CDA komt het aandeel (zeer) negatieve kiezers niet boven de 10 procent uit.

  Kiezers redelijk tevreden over mix jong/oud

  • De verhouding tussen jonge en oude bewindspersonen is het aspect dat relatief het best door kiezers wordt gewaardeerd. Ruim een derde van de kiezers is positief over de leeftijdsverdeling. Vier op de tien nemen een middenpositie in, terwijl een op de tien een negatief oordeel heeft.

  Oppositie: SP-kiezers meest negatief

  • Van de oppositiepartijen zijn SP-stemmers over het geheel genomen het meest kritisch.
  • Bij geen van de aspecten is meer dan een op de zeven SP-stemmers tevreden. Ook kiezers van de andere oppositiepartijen zijn over de meeste aspecten weinig positief. SGP-stemmers zijn in het algemeen iets positiever dan D66-kiezers.

  Kiezer kent merendeel ministers nog niet

  • Na Mark Rutte (89 procent) zijn oudgedienden Halbe Zijlstra, Arie Slob, Eric Wiebes en Sander Dekker de bekendste ministers. Minstens de helft van de Nederlanders kent hen, zodanig dat zij er een indruk van hebben.
  • De overige ministers zijn bij een kwart van het electoraat of minder bekend. De nieuwe minister van Financiën, Wopke Hoekstra (CDA), is bij vijf procent van de kiezers bekend.
  • Ook Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD), Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, D66) en Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) zijn slechts bij een zeer beperkte groep kiezers bekend.

  D66’ers Kaag, Ollongren en Koolmees en CU-vicepremier Schouten genieten meeste vertrouwen

  • Drie van de vier ministers die het meeste vertrouwen krijgen van de kiezer zijn van D66-huize: Sigrid Kaag (7,5), Kajsa Ollongren (7,2) en Wouter Koolmees (7,1) krijgen een ruime 7 als rapportcijfer.
  • Ook Carola Schouten van de ChristenUnie (7,4) geniet veel vertrouwen onder de Nederlandse kiezer.

  VVD’ers Dekker, Wiebes en Zijlstra en CDA’er Grapperhaus krijgen nipt een voldoende

  • Aan de andere kant zien we enkele ministers die vooralsnog minder vertrouwen krijgen van de kiezer. Met uitzondering van Ferdinand Grapperhaus (CDA, 5,9) zijn dit VVD-ministers: Sander Dekker (5,5), Eric Wiebes (5,6) en Halbe Zijlstra (5,9) komen niet boven de 6 uit.

  VVD de grootste, Forum voor Democratie naar 11 zetels

  • Als er op dit moment verkiezingen voor de Tweede Kamer zouden worden gehouden, zou de VVD opnieuw de grootste partij worden met 30 zetels (rekening houdend met marges: 27 tot 33 zetels). Dit beeld is stabiel sinds medio september.
  • Ook bij de andere partijen zijn er geen grote verschuivingen ten opzichte van de afgelopen periode. Wel groeit Forum voor Democratie verder door naar 11 zetels (was 9 in september), terwijl de PVV terugzakt tot 18 zetels.
  • Dit blijkt uit de meest recente peiling van I&O Research (uitgevoerd van 26 t/m 30 oktober). De peiling is uitgevoerd vóór het debat over de regeringsverklaring van het kabinet-Rutte III op 1 en 2 november jl. Eventuele effecten van dit debat zijn niet meegenomen in de uitkomsten van deze peilingen.”

  1 REACTIE

  1. Ok, dus de teller van het kabinet tikt nu net 69 zetels aan. De Eerste Kamer zetelverhoudingen veranderen al over 17 maanden, dus de tekenen wijzen ondertussen op een heel spannende verkiezing die helemaal niets meer met het onderwerp Provincie te maken zal hebben…
   Ik hoop dat links haar huid dan eens duur, heel duur, gaat verkopen. Want gedoogsteun van links is voor het kabinet hard nodig. Zolang Thierry deze winst dan kan verzilveren redt het kabinet het zelfs met gedoogsteun van de SGP niet meer….
   In die zin is de winst van FvD tevens een vergroting van de macht – onderhandelingspositie – van het linkse blok. Daar mogen ze Thierry feitelijk dankbaar voor zijn, ook al zullen ze dat niet laten blijken, want het is hij die hen dan geeft – ongetwijfeld, onbedoeld – deze belangrijke politieke macht.

  Comments are closed.