Gaan de boeren het gelag betalen?

  7
  399

  Leestijd: 2 minuten.

  Een gedwongen inkrimping van de veestapel om het stikstofprobleem op te lossen is onbespreekbaar. De boerenorganisatie LTO reageert als door een mug gestoken op een publicatie van het AD. Volgens deze krant komt de commissie Remkes woensdag met voorstellen om de uitstoot van stikstof bij de bron aan te pakken.

  Die commissie lijkt niet te voelen voor oplossingen die aangedragen zijn door LTO en de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Volgens de werkgevers kan de oplossing gevonden worden door onder meer de normen aan de uitstoot van stikstof te versoepelen en de snelheid van auto’s in de buurt van natuurgebieden te beperken. LTO vindt dat de natuurgebieden als hagelslag over ons land zijn uitgestrooid en dat die niet allemaal even waardevol zijn. Concentratie van natuurgebieden zou dan moeten bijdragen aan de oplossing van het probleem.

  Haast is geboden. Minister Carola Schouten heeft een oplossing gevonden om kleine bouwprojecten, zoals het aanbrengen van dakkapellen, door te laten gaan. Voor grote projecten, zoals de aanleg van woonwijken of snelwegen geldt de zogeheten ADC-procedure, die er grofweg op neerkomt dat deze door mogen gaan als er een groot maatschappelijk belang is en er geen alternatieven zijn. Die procedure biedt geen soelaas voor 18.000 boerderijen en bedrijven die door het zogeheten stikstofbesluit van de Raad van State “op slot” zitten, omdat ze geen vergunning krijgen voor geplande investeringen.

  De commissie Remkes moet dus komen met oplossingen die al op korte termijn de uitstoot van stikstof nabij natuurgebieden terugdringen. De directe buren van de meer dan honderd natuurgebieden waar het om gaat, zijn veelal boerenbedrijven. Het zijn dan ook de boeren die het gelag dreigen te betalen. Eerder haalde regeringspartij D66 zich al de woede van de boeren op de hals door, vooruitlopend op de commissie Remkes, te pleiten voor een halvering van de veestapel.

  Een gedwongen inkrimping hangt nu als een donkere wolk boven de boeren. Het is de vraag of een vrijwillige regeling voldoende is. Nog steeds houdt elk jaar drie tot vijf procent van de boeren op met het bedrijf. De overheid zou er met een regeling  op kunnen aansturen dat die boeren vrijwillig hun bedrijf verkopen en de grond een andere bestemming geven. Zo’n “warme sanering” lijkt echter onvoldoende om de uitstoot van stikstof terug te dringen.

  De boeren kijken daardoor met spanning uit naar woensdag. Voor hen is de frustratie groot. Ze zien zich als de hoeders van het Nederlandse landschap, maar hebben het gevoel dat ze worden neergezet als vervuilers. Bovendien wordt van hen verwacht dat ze in tien jaar tijd het roer honderd procent omgooien. Nederland moet toe naar wat minister Carola Schouten noemt de kringlooplandbouw. Nadat de overheid de boeren heeft gestimuleerd om steeds meer te produceren tegen steeds lagere kosten, met als gevolg een enorme bio-industrie en een nog steeds stijgende melkopbrengst per koe, moeten ze nu terug. Dat mag niet het probleem zijn van de boeren alleen, maar van de hele samenleving. De aanbevelingen van de commissie Remkes zijn slechts een tussenstap naar een echte oplossing van het stikstofprobleem.

   

   

   

   

   

  7 REACTIES

  1. 1. Als boerenzoon 40 jaar geleden werd er op boeren (en op mij) toch wel wat neergekeken. Maar boeren waren ook wel trots en het bedrijf ging van vader op zoon en soms dochter. Onze gezin werkten allemaal om het bedrijf successvol te maken. En zo waren we allen trots.

   2. Toen kwam de “vooruitgang”. Nou, voor vele boeren was het een achteruitgang. Regering kwam met subsidies om de boeren “vooruit” te helpen. Sommige boeren gingen inderdaad in inkomen (en schuld) vooruit maar ten koste van anderen. Zij werden groter en anderen stopten ermee, wat een grote psychologische klap voor hen was.

   3. Schaalvergroting werdt gestimuleerd door de overheid en nu zijn ook die boeren de klos. Ze deden het maar niet omdat ze dat zo leuk vonden.

   4. De gedachte achter de economische theorie is GROEI”. Daar moeten we van af. Een boer met 30 ‘melk’koeien of 100 varkens is een 8-uur /7 dag/week job. Zij zouden een normaal inkomen moeten kunnen verdienen.

   • Ach Bert, het hele beleid in ons land hangt al decennia van politieke miskleunen aan elkaar. Mensen ergens toe dwingen en achteraf roepen “met de kennis van nu”. En die mensen vervolgens met de gebakken peren laten zitten, dat is typisch Nederlandse overheid.
    Mijn remedie is: neem de overheid niet serieus, negeer hun beleid, vind en doe wat je zelf goed acht; de overheid laat je toch wel in de kou staan.
    Join the club. Dat was en is bij boeren zo en ook bij andere werkenden en gepensioneerden die 40 jaar verplicht in een pensioenfonds moe(s)ten sparen en die hun pensioen nu zien verdampen door een “onafhankelijke” Italiaanse ECB president die zijn land met zijn rentebeleid voor een faillissement behoedt door het bijdrukken van gratis geld over onze rug. De hele ECB is nep-onafhankelijk.

  2. “Eenzelfde redenering geldt voor mensen, minder mensen minder poep en minder ammoniak uitstoot via de waterzuiveringsinstallatie.”
   Minder mensen? Gaan de leden van Groen Links en D66 dan het goede voorbeeld geven? Denk het niet; dat schuiven ze op andersdenkenden af.

   • Er komen alleen maar meer mensen bij. Nu Italië zijn rechtse populistische minister van Binnenlandse Zaken kwijt is gaan onder de nieuwe (linkse) regering de havens weer open voor…
    Voornamelijk Marokkanen, Tunesiërs en Pakistanen.
    En ook (een kleine minderheid) vluchtelingen.
    Fijn hoor, het grootste deel moet je uitzetten maar de landen van herkomst werken niet mee. En de Europese Commissie is blij, dat ze een deal met Italië hebben kunnen sluiten om die mensen naar het Noorden door te sluizen. Kijk dat scheelt heel humaan weer een hoop drenkelingen.
    Ondertussen moet hier het vee weg. Nederland doet overigens (nog) niet mee, zegt onze regering tegen de EC. Maar ja, open grenzen maken het simpel voor die mensen… Dieren worden opgesloten.
    Illegale mensenpoep is ook mest maar het telt vast niet mee in de stikstofberekeningen.
    Dat scheelt natuurlijk. 🙈
    https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/22/zicht-op-doorbraak-in-migratiecrisis-middellandse-zee-a3974262

  3. Mooie vergelijking Opmac, maar mensen opruimen komt natuurlijk nicht im frage, evenals minder vliegvakanties naar de zon! Niemand realiseert zich dat de veehouderij tov 1990 al 75% van de ammoniakuitstoot heeft verminderd door mestaanwending en luchtwassers. Niemand realiseert zich dat van de stikstofdepositie in Nederland het overgrote deel op landbouwgrond valt en gewoon nuttig wordt omgezet in plantaardige voedingsmiddelen en voer.
   Als we met zijn allen teveel stikstof uitstoten, moeten die uitstootrechten gewoon verhandelbaar worden, dan los je het economisch op. Als die systematiek om ammoniak goedkoop af te vangen uit mest en groene brandstof van maken werkt, moet dat als de wiedeweerga ingevoerd worden, zie daar nergens verliezers.
   Waar krijg je zoiets erkent, net als met luchtwassers eerder gebeurd is?

  4. Minder vee minder poep met als gevolg minder ammoniak uitstoot via de mest. Eenzelfde redenering geldt voor mensen, minder mensen minder poep en minder ammoniak uitstoot via de waterzuiveringsinstallatie. Ammoniak is de boosdoener. Kunnen ammoniak ook zien als schone energiebron, welke na aanwenden omgezet wordt in waterstof en stikstof. Ook wordt ammoniak in de vorm van ammonia als schoonmaakmiddel gebruikt. Ammoniak in de vorm van ureum wordt toegevoegd aan de uitlaat van dieselmotoren om NOx te verlagen. U voelt waar ik heen wil. Ja, boeren verplichten om een deel om de ammoniak uitstoot om te zetten in ammoniak als schone brandstof. In (varkens)mest zit 4-6 kg ammoniak per m3. Eigen proeven, vacumeren van mest levert een reductie op van 60 procent van de ammoniak. Door de ammoniak damp te comprimeren ontstaat vloeibare ammoniak te gebruiken als schone brandstof daar bij de verbranding geen CO2 vrijkomt. Stel voor minder hard rijden op autobanen en de boeren te verplichten uit mest ammoniak te produceren. Wie denkt mee?

   • Goed idee Opmac. Ben echter bang dat de politiek ad hoc beslist…
    Punt wat je zegt over mensen is waar, maar daar wordt 0,0000 wat aan gedaan. ‘T wordt niet besproken of meegewogen. De bevolking blijft door immigratie groeien, ook al krimpt de autochtone bevolking. Dus meer huizen, wegen, auto’s en mest…
    En een OV dat straks hartstikke vastloopt.
    Ik hoop echter dat je boodschap opgepikt wordt.
    ‘T zou mooi zijn als dat een oplossing kon zijn. Want de boeren zijn de klos omdat de bevolking blijft groeien. Minder mensen, kippen, varkens en koeien. DAT zou het moeten zijn. Maar als je de mest kan omzetten in brandstoffen… Wie weet, is dat het ei van Columbus.

  Comments are closed.