Gaan we aan vlijt ten onder?

  4
  1548

  Leestijd: 3 minuten.

  Het kabinet is met reces, maar drie ministers komen nauwelijks aan vakantie toe. Kasja Ollongren (Binnenlandse Zaken), Carola Schouten (Landbouw) en Cora van Nieuwenhuizen (Verkeer) geven leiding aan niets minder dan crisisberaad. De Raad van State heeft gehakt gemaakt van het beleid om de uitstoot van stikstof te beperken. Dat haalt een streep door vergunningen van boeren en industrie, en zet een rem op het aanleggen van wegen.

  Het groenste kabinet ooit heeft niet alleen te maken met de uitspraak van de Raad van State over stikstof. Er ligt ook een recent rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid waarin staat dat de mestproblematiek niet goed wordt aangepakt. Nederland heeft niet alleen te maken met een grote uitstoot van stikstof, maar ook van fosfaat. Daar blijft het niet bij. Het kabinet zegt ook uitvoering te willen geven aan het Urgenda-vonnis, waardoor op zeer korte termijn de uitstoot van het broeikasgas CO2 moet worden teruggedrongen. En dan zijn er ook nog de gemeentebesturen die vanwege de uitstoot van fijnstof de gezondheid van hun burgers willen beschermen met strengere regels aan het autoverkeer.

  De milieuproblemen stapelen zich op en worden steeds urgenter. De afgelopen jaren zijn, veelal met subsidies van de overheid, indrukwekkende resultaten geboekt om energie te besparen en te komen tot een schonere productie. Maar die resultaten wegen niet op tegen de vervuiling die het gevolg is van de groeiende economie.

  De linkse oppositie vindt dat de overheid niet alleen de wortel moet hanteren door bedrijven met subsidies aan te zetten tot betere milieuprestaties. Uitgaande van het principe dat de vervuiler betaalt zou het kabinet ook de stok ter hand moeten nemen in de vorm van heffingen. Dat is tegen het zere been van het bedrijfsleven. De grote industrie vreest terecht dat heffingen de industrie de grens over kunnen jagen. En ook zeggen bedrijven, waaronder de KLM, dat ze moeten produceren om de nodige investeringen in het milieu te kunnen doen. Vervuilen om de vervuiling van de toekomst tegen te gaan dus, maar laat dat nou precies zijn waar de Raad van State in het stikstofarrest geen genoegen mee nam.

  Het kabinet zit er mooi mee. De ministers lijken impopulaire dwangmaatregelen niet langer te kunnen uitstellen. Regeringspartij VVD heeft rekeningrijden niet langer taboe verklaard, maar zo’n maatregel kan pas over jaren in werking treden. En nou ligt er ook nog het rapport van het Internationale Klimaatpanel IPCC. Zonder ingrijpende hervorming van de landbouw putten we wereldwijd de bodem uit en dreigt ernstig voedseltekort vanaf 2050.

  Minister Carola Schouten heeft inmiddels een begin gemaakt met die hervorming. Het probleem van ons land is al tientallen jaren bekend. We importeren veevoer uit verre landen, en exporteren op grote schaal vlees en zuivel. Wat in ons land blijft is de stront. Het mestprobleem wordt nou niet langer aangepakt met technische oplossingen, maar met een nieuwe manier van produceren. Kringlooplandbouw is het parool.

  Boeren moeten het veevoer zelf gaan telen of dat betrekken uit de eigen regio. De mest moet ook in de eigen omgeving gebruikt worden om de grond geschikt te maken voor het vee. Het is de situatie zoals we die kennen uit het begin van de jaren vijftig. Sindsdien was alles erop gericht om op grote schaal voedsel te produceren tegen lage prijzen. Dat werd een groot succes. Gaven we begin jaren vijftig nog dertig procent van ons inkomen uit aan voedsel, anno 2019 is dat gedaald naar 10 procent. Nederland is inmiddels een agrarische supermacht met een export van vele miljarden euro’s. De landbouw werd steeds meer industrie die wereldwijd moet concurreren met lage prijzen. De productie nam spectaculair toe en de bedrijven werden steeds grootschaliger. Een tendens die nog steeds doorzet, maar die Schouten nu wil keren.

  Het lijkt een onmogelijke opgave. Het vraagt niet alleen veel van onze boeren. De consument zal bereid moeten zijn om in de supermarkt fors meer te betalen voor de dagelijkse boodschappen. We moeten kieskeurig zijn en besluiten tot spullen die maatschappelijk verantwoord gemaakt zijn. Of gaan we accepteren dat dit kleine land met zeventien miljoen hardwerkende mensen aan vlijt ten onder gaat?

   

   

   

  4 REACTIES

  1. Maakt alle verleende PAS vergunningen nationaal verhandelbaar. Dit houd in dat overheid en industrie vergunningen kunnen kopen in agrarische sector.
   Alle problemen zullen opgelost zijn want er zal een massale uittocht uit de agrarische sector zijn als deze mensen de mogelijkheid krijgen om te cashen . Zou voor overheid en veel agrarische gezinnen oplossing zijn .
   En dat alles op vrijwillige basis.

  2. De achtelijkheid is de VVD die maar door blijft gaan de economie te willen vergroten. Er moet eens anders gedacht worden. Op z’n Wilders. Minder, minder, minder.
   Dat doet de VVD niet. Economie is het heilige paardje.
   Waarom moeten wij de hele wereld voeden vanuit dit kippenhok?
   Waarom zoveel zware industrie voor de export?
   De vervuiling is enorm en het is gruwelijk ongezond voor de bevolking. De gewone burger wordt er niet rijker van hoor. Ergo: de VVD verzint van alles om de industrie te ontzien, economie door te laten groeien en arbeiders uit andere landen hier heen te halen.
   De kosten worden gewoon afgewenteld op de burgers, wat hebben die dan ondertussen aan al die export? Want waar gaat dat verdiende geld heen? Jan Modaal kan ondertussen amper z’n broek ophouden…
   Ondertussen loopt Nederland vast, vast, vast aan alle kanten.
   Laat ze lekker verkassen over de grenzen, die grote vervuilers, die vette verdieners, die gaan huilen en dreigen als ook maar iets zelf moeten betalen. Want de concurrentie…
   Tja, moet ik als burger dan gaan betalen voor de vervuiling die ze hier achterlaten voor producten die ze in het buitenland verkopen??
   Volgens de VVD wel…

   • @Haasnoot 9 aug 17:58
    Ik denk hetzelfde als u, maar ik heb makkelijk praten als pensionado. Wat zal de invloed zijn op de werkgelegenheid? Moeten de belastingen niet veel progressieve worden om de gevolgen van minder werk eerlijk te verdelen? Hoe verdelen we welvaart in een land waarin door robotisering slechts weinig mensen nodig zijn om in onze behoeften te voorzien? Is Chinese dictatuur nodig om solidariteit af te dwingen? Hoe houd je buitenlandse graaiers buiten de deur? Ik denk dat Nederlanders een achteruitgang van welvaart alleen zullen accepteren, als ze zien dat iedereen naar rato getroffen wordt.

    Schiphol lijkt mee te werken aan de afname van de groei. Na twee kerosinestoringen zullen Easyjet en Ryan Air wel verkassen naar het buitenland?

  3. We zitten met een wereldprobleem die we op wereldniveau moeten oplossen en dat is heel moeilijk: Eigen volk eerst; eigen bedrijfsleven eerst, eigen gezin eerst, eigen ik eerst…eerst…eerst…eerst. Wie kent niet het prachtige spreekwoord: na mij, na ons, de zondvloed. En: wie dan leeft die dan zorgt. Wij allemaal zijn dol op onze kinderen en kleinkinderen, maar betekent dat we offers moeten brengen? Natuurlijk niet. We moeten naar zondebokken zoeken en onze eigen handen in onschuld wassen, want zoals gezegd: wij zijn dol op onze kinderen en kleinkinderen en die mogen niks tekort komen ongeacht de gevolgen voor het nageslacht.

  Comments are closed.