Gaap, we halen de klimaatdoelen niet

  9
  454

  Leestijd: 2 minuten.

  Het is weer zover. Er ligt weer een rapport over het klimaat. En weer is de boodschap dat we op de goede weg zijn, maar dat het allemaal niet voldoende is om de klimaatdoelen te halen.

  En weer is de reactie van het kabinet hetzelfde. We halen het doel voor de korte termijn niet, maar we maken een inhaalslag dus het einddoel blijft binnen bereik.

  En weer is de milieubeweging boos en weer eist GroenLinks dat er dwingende maatregelen komen zoals een CO2-taks voor bedrijven die echt iets voorstelt.

  Maar dat is volgens minister Eric Wiebes niet nodig. Hij blijft erbij dat we de klimaatdoelen halen door burgers en bedrijven te “verleiden”. Hij hanteert niet de stok, maar de wortel, bleek vrijdag weer.

  Vrijdag kwam het Planbureau voor de Leefomgeving met een rapport waarin staat dat we de doelstelling voor volgend jaar, een vermindering van de uitstoot van CO2 met 25 procent niet halen. En ook niet het doel om die vermindering in 2030 naar 49 procent te brengen.

  Het antwoord van minister Wiebes: Het is niet erg dat we het doel voor 2020 niet halen. We maken een inhaalslag door meer inzet van hernieuwbare energie en zo liggen we in 2023 op koers naar de doelstellingen van het Akkoord van Parijs. En verder zet de minister maar weer eens de subsidiekraan open. En nieuwe regeling voor het opwekken van groene stroom en een pot van zestig miljoen euro voor warmtepompen en zonneboilers.

  Het zal allemaal niet tot de opwinding leiden die we hadden vóór de verkiezingen van Provinciale Staten in maart van dit jaar. Niet omdat het klimaatprobleem minder ernstig wordt, maar omdat we inmiddels meer milieuzorgen aan onze kop hebben.

  We zijn al weer bijna vergeten dat in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer met ruime meerderheid de Klimaatwet is aangenomen. Die Klimaatwet dwingt de politiek de vinger aan de pols te houden, en moet voorkomen dat de aandacht voor het klimaatprobleem verslapt. Het Planbureau voor de Leefomgeving moet daarom elk jaar met een rapport komen. Het rapport van vrijdag was het eerste in die reeks.

  Er is inmiddels de stikstofcrisis bijgekomen,  en het probleem van het kankerverwekkende PFAS dat bijna overal in de grond zit. En het volgende acute probleem dient zich al weer aan. De uitstoot van fijnstof als gevolg van het stoken van biomassa en van het autoverkeer in de steden.

  Boeren en bouwers roepen om een snelle oplossing van de problemen die er nu zijn. En daarmee bedoelen ze vooral de economische problemen die ze hebben als gevolg van milieueisen. De wekelijkse persconferentie van premier Mark Rutte ging vooral daarover. Het klimaatprobleem noemde hij niet eens in zijn inleiding.

  De premier herinnerde aan de demonstraties van boeren en bouwers op het Malieveld, niet aan de demonstraties van klimaatactivisten. Zij moeten gewoon even geduld hebben.

  In 2023 liggen we weer op koers.

  9 REACTIES

  1. @Anton, 2 nov. 15.42
   Over ‘luchtvervuiling’ gesproken: Baudet heeft er juist een motie in gestoken maar het mocht niet baten, de oproep tot het gebed naar Allah schalt nu in Nederland over de straten als de Moskee daar zin in heeft.
   Noch VVD, CDA verzet zich er tegen. Kijk, klimatologisch is het geen stikstof of CO2, maar religieuze kwelgeesten vliegen mij straks om de oren, ik wil ze in het openbaar niet horen, want het vervuilt mijn geestesgemoed met andermans geestelijke idioterie.
   Zal ik als liefhebber van hardrock dan maar het ‘straatbeeld’ ook ‘kolonialiseren’ en de bevolking van mijn wijk imponeren met het ‘gebral’ uit mijn luidsprekers?
   Klimatologische vervuiling vanuit godsdienstige verzuiling: ja hoor ook dat is in Nederland mogelijk. En dan te bedenken dat je met een oproep-app hetzelfde kan bereiken, zonder dat wij seculieren het moeten (aan) horen.
   Kijk DAAR is een Baudet (keihard) voor nodig!
   Luchtvervuiling bestaat niet alleen uit stikstof en CO2.
   https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/11/baudet-geen-steun-vvdcda-voor-verbod-op-islam-gebedsoproep-door-onze-straten-ongelofelijk-maar-gebeurt-echt/

   • Wel verdomd, de meerderheid van de Tweede Kamer heeft al rekening gehouden met mijn wens: seculiere geluidsoverlast is verboden en ongewenst. Religieuze ‘luchtvervuiling’ is wel toegestaan, dat valt dan onder de vrijheid van godsdienst.
    Hardrock mag ik niet over de straat laten schallen maar religieuze boodschappen mogen wel mijn gehoor vergallen, ook al zijn ze irritant en ongewenst.
    Balen zeg dat ik in een wijk woon waar moslims ondertussen de meerderheid zijn. Dat was 14 jaar geleden toen ik kwam wonen natuurlijk niet zo.
    Ik verhuisde naar de grote stad, gevlucht van mijn geboorte dorp, dat als SGP-bolwerk meer kerken en koren dan disco’s of kroegen had…
    Nu zijn de middeleeuwen teruggekeerd.
    Dit land (her)ken ik niet meer.
    Laat maar onderlopen die hap. CO2 of stikstof… het interesseert mij niet meer…
    https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/11/vvd-leidt-tweede-kamer-op-de-weg-tegen-motie-baudet-die-minarettengejank-wilde-verbieden/

  2. Wie aanhanger is van FVD en Baudet weet dat heel de klimaat en stikstof problematiek door gestoken kaart is. Zwendel door linkse wetenschappers op wereldwijde schaal , zoals Baudet dat nog niet zo lang geleden verwoordde. Heel slecht voor het ondernemersklimaat in Nederland, inbegrepen de boeren. Baudet wil o. a. ook de gasvoorraad in Groningen nog leeghalen , en de schadelijke gevolgen compenseren met de bewoners in die regio. Prima idee toch? Nederland hoeft geen enkel klimaatdoel te halen. Wat een flauwekul. Hoe groot is de kolenvoorraad nog onder de grond in Limburg? Kunnen daar misschien nog iets mee?

   • Ik krijg steeds meer de indruk dat de klimaatdiscussie op de verkeerde manier gevoerd wordt. Politici hebben geen verstand van energieopwekking. Dat moeten ze aan ingenieurs overlaten. Wel kunnen ze eisen stellen aan veiligheid en uitstoot en fors laten betalen voor ongewenste uitstoot (gas, stof, straling). Laat de industrie in dit kader de goedkoopste oplossing vinden voor onze vraag naar energie.

    Als kerncentrales aan de veiligheidsnormen kunnen voldoen, zijn die een geweldige oplossing. Maar we kunnen ons geen Fukuyama aan de Noordzee permitteren.

    Als ingenieurs schone kolencentrales kunnen bouwen, moet men daarvoor niet de neus optrekken. Aan de kolenvoorraad komt nooit een einde en we halen het uit bevriende naties.

    Als Rusland goedkoop gas kan leveren, zorg dan dat je een alternatief achter de hand hebt als Rusland moeilijk doet.

    Ik heb nooit begrepen waarom het planten van bomen om ze vervolgens weer te verbranden beter zou zijn dan het planten van bomen en verbranden van dood hout, dat wij kolen noemen. Als je kolen stookt, kun je even goed bossen planten die echt de CO2 vashouden.

    Vertrouw op de markt, die altijd zijn weg vindt binnen omlijnde kaders. Ga niet op de stoel van de markt zitten.

   • @Aton,
    Weet je wat flauwekul is, meer dan 11 miljard subsidiegeld besteden aan houtstook i.p.v. kolen terwijl dat meer CO2 geeft en gevaarlijk is voor de volksgezondheid vanwege vergiftiging van onze luchtwegen. 11 Miljard van ons gejat, via onze energierekening en waarvoor en met welk nut?
    Klimatologische waanzin.
    Baudet vraagt speciaal een debat voor dat het te laat is.
    En wat bazelt D66? (Link 1) 🤓 GroenLinks is nog erger…. Wil het debat niet eens… 🤢
    Weggegooid geld. Je kan er zo een CO2 schone kerncentrale van bouwen. Maar ja, dat willen D66 en GroenLinks niet. Wat een verspilling van ons belastingsgeld!
    Ondertussen wordt onze lucht nog vergiftigd ook.
    En overal op de wereld bossen gesloopt.
    Kijk da’s nou klimaatwaanzin ten top. En D66 voorop, gevolgd door VVD en CDA, verdedigd het! GroenLinks zwijgt…
    https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/11/video-fvd-wil-miljardensubsidies-aan-biomassa-stopzetten/
    https://www.hpdetijd.nl/columns/biomassa-is-het-grootste-schandaal-van-deze-eeuw/
    https://www.ad.nl/nieuws/biomassa-is-bom-onder-het-klimaat~a2cd6d8c/

  3. Dat vind ik nu zo mooi, hoe Jan en alleman strijdend met elkaar, tegen elkaar, voor elkaar, onder elkaar, boven elkaar om onze kinderen en kleinkinderen een veilige wereld te bieden. Hier wordt wat geschreeuwd, daar een stomp uitgedeeld. daar weer iemand pootje gelicht. In achterkamertjes worden poten onder stoelen weggezaagd en dan zijn er nog mensen die beweren dat er niet keihard gewerkt en gevochten wordt voor een betere wereld dan die we vandaag kennen. Dit alles niet voor onszelf. Dit alles voor onze kinderen en kleinkinderen, dus ik zou zeggen: knok net zo lang tot je tegenstander aan je voeten ligt en om genade smeekt opdat het jouw kinderen en kleinkinderen goed zal gaan.

   • @Binjamin,
    Alles wat heel de EU tot 2030 aan CO2 verminderd wordt door twee landen extra geproduceerd. China – dat zich van het Parijs akkoord – een ‘ontwikkelingsland’ mag noemen, groeit dan naar de eerste plaats in de wereldranglijst der ‘ontwikkelde’ economieën en stoot wat de EU reduceert in haar eentje dat weer extra uit…
    India, dat natuurlijk in het echt wel een ontwikkelingsland is, doet dat ook.
    M.a.w. globaal doet China’s economie de kostbare EU-bezuiniging te niet – waardoor er dus globaal niets gebeurt – en India gooit datzelfde er met haar economische groei bovenop.
    Globaal verdubbelt de EU-bezuiniging zo toch in een extra CO2-groei.
    En het water komt toch…
    Vertel dat maar aan uw kinderen…
    Wij minderen, maar voor de kinderen in India en China geldt dat niet. Dus: dijken ophogen en een tweede huisje kopen op hogergelegen gebied. Of een woonbootje. Da’s een echte toekomstbestendige oplossing voor je kinderen. Want China en India blijven in CO2 gewoon doorgroeien. ☠️

  4. Het klimaat is lange termijn en dat schuiven ze voor zich uit. Waarom niet 1 of 2 kern-energie centrales erbij? Afgezien van andere non-fossiele energie producers zullen waarschijnlijk de klimaats doelstellingen niet gehaald worden als we kernenergie niet vergroten.

   • @Bert,
    De politiek blijft ‘hangen’ in deelbelangen, terwijl iedereen water bij de wijn zou moeten doen. Klimaat = geld = macht en dat is feitelijk een apart probleem. Neem GroenLinks en de VVD. De eerste heeft de mond vol klimaat idealen maar vertikt iets aan de overbevolking te doen. Ik vind het water naar de zee dragen als de bevolking ongelimiteerd met immigratie kan blijven groeien. CO2-arme kerncentrales zijn ook al uit den boze want ‘past niet in hun ideaalbeeld’. Tja….
    De VVD wil(de) geen snelheidsbeperkingen op de snelwegen en laat de transitiekosten van het bedrijfsleven voor een groot deel door de burgers betalen. Economie mag ongebreideld blijven groeien, vliegverkeer blijft onbelast en de grootste industriële vervuilers worden – in verhouding – amper aangepakt. Tja…
    Kijk dat kan niet, iedereen moet zijn steentje eerlijk bijdragen en alle mogelijkheden (kerncentrales) en veroorzakers (ongebreidelde groei economie + bevolking) moeten worden benoemd en AANGEPAKT. Kijk DAT doen ze niet…
    Alles moet op HUN manier via de oude belangensfeer.
    Ik voel me in de transitie-politiek dan ook zwaar bedonderd. Mis het referendum hierin.

  Comments are closed.