Gaat Poetin nog iets doen?

  24
  503

  Leestijd: 0 minuten.

  In het Kremlin zit een reuzetroll. Hij beïnvloedt verkiezingen, steunt bepaalde westerse partijen, probeert, kortom, de democratie te ondermijnen.Kijk maar naar wat er gebeurde in de VS, de pogingen om Marine Le Pen van het Franse Front National aan de macht te helpen en het paaien van andere extreem-rechtse partijen. Vladimir Poetin is de suikeroom van radicaal rechts.

  De grote vraag is nu: Wat gaat hij doen met onze Gemeenteraadsverkiezingen? Of met het referendum over de sleepwet? Gaat hij zich ermee bemoeien? Of zou het heel misschien, zeg het niet te hard, kunnen dat hij de polder niet interessant genoeg vindt?

  Doel zeggen de experts, is altijd het zaaien van verdeeldheid. Moet dat nog in dit land? Dertien partijen in de Tweede Kamer, Joost mag weten hoeveel lokale partijen in de gemeenten, de onblusbare aandrift tot afsplitsing. Poetin hoeft niets te doen. We doen het zelf al.

  24 REACTIES

  1. Het zou kunnen dat Poetin het referendum over de sleepwet aangrijpt om hier weer wat te stoken. Maar dat is dan ook onze eigen schuld, d.w.z. de schuld van de mensen die zich zorgen maken over de sleepwet. Die zorg is in principe terecht en goed. Maar we moeten niet denken, dat die sleepwet nu in één keer heel ons hebben en houden bij de overheid op de bureaus legt. Want dat is nu ook al zo, alleen onzichtbaar, oncontroleerbaar en niet geregeld door wetten. Iedereen met ook maar een beetje inzicht in het functioneren van internet, weet dat de gegevens die we de hele dag uitwisselen met anderen, worden gescreend door allerlei instanties, vaak buitenlandse, vooral Amerikaanse (NRA, CIA) en Russische (FSB). Dus wat lossen we op met het afwijzen van die sleepwet? Helemaal niets! Met het accepteren van die wet wordt alleen v.w.b. de NL-activiteiten iets geregeld. Maar ik heb er niet veel fiducie in, dat dat ons meer privacy garandeert. Veel kwaad kan die wet m.i. ook niet.
   Het nut van die wet lijkt nu alleen bij de tegenstanders van de coalitie te liggen. Het is namelijk een heel bruikbaar middel, i.c.m. afschaffing van de referendumwet, gebleken om D66 te diskwalificeren bij elke politieke acties die ze ondernemen. Zie media en sites als deze. En precies dat is wat Poetin voortdurend lijkt te zoeken. In combinatie met de kennelijke behoefte bij (te-)veel conservatieve kiezers aan een sterke, dominante man (Rutte voldoet dan niet, evenmin als Trump, Macron, Merkel, e.a.), geeft hem dat meer voeten aan de grond dan we zouden moeten willen. Dan is de kans groot, dat hij elke gelegenheid aangrijpt om invloed uit te oefenen of verwarring te stichten.

    • Ik heb het al vaker gevraagd: eerst goed lezen lezen, dan tot tien tellen en dan eventueel reageren. Ik had het over tegenstanders van afschaffing van de referendumwet die daarmee D66 proberen te diskwalificeren. Poetin zoekt dergelijke bronnen van onrust op, in Amerika geholpen door Trump, mogelijk zelfs persoonlijk. Nederland is voor Poetin een belangrijk doel en elk aanknopingspunt is dan nuttig.

     • OK bedankt voor de nadere uitleg – ik kon waarschijnlijk mijn weg niet vinden in de woordenbrij. 10 tellen was daarvoor niet toereikend.

      • Ik zal die “woordenbrij” beperken, tenminste dat ga ik proberen. De redactie heeft me dat ook al eens gevraagd en als volgzaam type heb ik toen een tijdje mijn best gedaan. Maar anderen gebruikten ook steeds meer tekstruimte, dus die vrijheid heb ik toen ook maar weer genomen.

    • @HaSt,
     D66 probeert m.i. te overleven door het scheppen van oorlogsdreiging en vijandsbeelden. Ruslandfobie – extern – en racisme – intern – zijn daarvoor haar beleidsinstrumenten. Het is een gevaarlijk politiek spelletje.
     Door zich op te werpen als de grote beschermer probeert ze macht naar zich toe te trekken. Ideologisch m.i. een verwerpelijke houding.
     De ‘sleepwet’ die – bijna onbesproken in de openbare discussie – een historische keerpunt inhoudt – namelijk het politiseren van ‘onafhankelijk’ bij wet werkende geheime diensten die niet meer ten dienste van ‘s lands belang maar primair onder politiek belang komen te staan, is typisch zo’n vorm van machtsuitbreiding. De minister van Binnenlandse Zaken, D66 dus, wordt nu de baas en een bepaalde ‘zelfstandigheid’ verdwijnt door bureaucratisering en verambtelijking van de top van deze diensten…
     Bovendien: ook al zo’n grote wending – in dit geval niet organisatorisch maar de privacy – mag de geheime dienst (lees nu de minister van Binnenlandse Zaken) het ‘slepen’ uitbesteden aan een ander land. Me dunkt, behalve over privacyschending gaat het nu ook over tijdelijke ‘soevereiniteitsoverdracht’. De Amerikaanse geheime diensten beschikken over de capaciteit om een miljoenensteden geheel te monitoren. NL is voor hun slechts een grote Amerikaanse stad. Dat kan minister Ollongren juridisch dan inschakelen… Het motto, de Nederlandse geheime diensten kunnen niet iedereen monitoren, is dan een farce. Want het kan zeker wel, maar wordt dan uitbesteed. ‘T is meer dan grensoverschrijdend, op verschillende gebieden…

     • Overigens: volgens Piets woorden zijn jij en ik nu bij voorbaat ‘schuldig’ bevonden aan het helpen stoken van Poetin m.b.t. de ‘sleepwet’ doordat we bezorgde burgers zijn….
      Brrrr…
      Krijg me toch een wansmaak in de mond zeg…

      • @Ronaldo
       Ik heb de term vaker genoemd, maar opnieuw laat je super-slachtoffergedrag zien. Je voelt je, met veel landgenoten trouwens, op allerlei manieren de dupe van wandaden van anderen. Zelf kun je er dan niets aan doen. Dat is toch een heel vervelende positie, die alleen maar erger wordt?

      • @Piet,
       Jeetje… Piet toch.. Wordt het niet een beetje……
       Goed dan, zucht, bij deze klucht, zal ik even op jouw niveau proberen te communiceren…
       Waar je die psychologische wijsheid vandaan haalt weet ik niet. Ik verzeker je, het klopt niet.
       Voel me totaal niet zo en bovendien: hoe zou jij nu in staat zijn mijn gevoelens te kennen? Tenzij je helderziend bent, of in ‘andere’ staten van perceptie kan verkeren dan een normaal mens onder ons, is dat gewoon onmogelijk.
       Maar ‘t valt me op, als jij je verbaal je zin niet krijgt, of in ‘t debat het onderspit delft, er bij jou een andere persoonlijkheid naar boven komt… Ik zie het maar, voor de zoveelste keer, als een taalkundig teken van je onmacht.
       Tja, dat geeft vast ook een slachtoffer gevoel, wellicht is het een poging van jou om het op mij te projecteren?
       Dan snap ik de hint..
       En kan ik het volgende plaatsen: “ Het is natuurlijk een heel vervelende positie die alleen maar erger wordt… ”
       ‘T is wellicht een manier om je ongenoegen te ventileren?
       Wel dan is het gedaan. Hoop dat het je oplucht.
       Kunnen we nu als volwassenen verder gaan? Of komt er straks op dit niveau van communiceren nog meer aan.
       Ik hoop het niet. ‘T zal het publiek niet echt interesseren…
       ‘T is een politiek forum Piet, niet psychologisch…

  2. Gevraagd door een Zweedse journalist aan Churchill: “What do you think about the Swedes” antwoordde deze: “We never think about the Swedes”. Iets dergelijks zal de relatie tussen Rusland en Nederland typeren. Ruslands opstelling in de wereld moet je niet vergelijken met die van Nederland, maar met die van de Verenigde Staten. Ik heb geen statistieken, maar ik vermoed dat de Verenigde Staten sinds 1945 meer dood en verderf hebben gezaaid buiten hun grenzen dan de Russen. Er is een lange lijst van interventies van de CIA in andere landen. Laten we ophouden te meten met twee maten, alleen omdat we zo afhankelijk zijn van onze “vriend” de Verenigde Staten.

   • Je doet jezelf en Nederland tekort. Ik heb een tijd met de Russische overheid mogen werken. Als lid van een Nederlandse vertegenwoordiging had ik in die functie contact, ze zochten me op, met Russische onderministers, een soort staatssecretarissen. Zie je dat hun Nederlandse collega’s vaak doen? Die mannen deden dat echt niet voor de gezelligheid, maar omdat er belangrijke dingen te regelen waren en aan onze kant in hun ogen “zware” jongens zaten. Wat je over Amerika en de CIA zegt zal kloppen, maar als je het over internationale handel hebt staat Nederland heel hoog op het lijstje van Poetin. Wij merkten dat aan alle kanten, ook aan de kracht waarmee men ons probeerde te slaan en nog steeds slaat. Dat doe je niet tegen een onbeduidende handelspartner. Een land als Rusland heeft verschillende belangen, zoals politieke, militaire, culturele en economische. Zij verstaan de kunst om al die belangen te verbinden. Nederland moet daarop inspelen en soms opstellingen en acties kiezen die ons tegen de borst stuiten. Dat is geen kwestie van de muis tegen de olifant. Alleen dan kun je overleven.

    Verder heb je gelijk v.w.b. de militaire acties van Amerika en Rusland in het buitenland. Er zijn niet veel Russische voorbeelden, van de Amerikanen ontelbare. Die Russische zijn vooral van de laatste jaren, want ze zijn bezig met een inhaalactie. Onder het communisme was Rusland heel sterk op zichzelf en de eigen invloedssfeer gericht.

  3. Beste mensen,
   Waarom krijgt Poetin altijd de “zwarte piet”? Wij
   hebben immers onze eigen Zwarte Piet: Mark Rutte.
   Poetin wordt verweten steeds tweedracht te willen
   zaaien. Doet Mark Rutte dit bij de bewoners in ons
   land echter ook niet door het ene deel van de bevol-
   king steeds te bevoordelen en het andere deel van de
   bevolking steeds verder uit te knijpen? Poetin doet
   dit in ieder geval nog internationaal. Rutte doet dat
   in ons eigen land en dat vind ik veel kwalijker!
   Bert.

   • Poetin krijgt regelmatig (niet altijd!) de zwarte piet, omdat hij daar heel vaak aanleiding toe geeft. Zo simpel is dat. Of wij een Mark Rutte hebben of niet, en wat hij doet of nalaat, doet niet ter zake. Poetin heeft in een heleboel kwesties bergen boter op z’n hoofd. Hij heeft vaak de schijn tegen en doet er niet veel meer aan dan ontkennen. Als hij actief zou meedenken en zoeken naar oplossingen zou hij al heel anders overkomen.

     • Nee, dat is niet beter. Ik ben nu en dan heel persoonlijk geraakt door opmerkingen, metaforen, vergelijkingen die Bert en een enkele andere deelnemer, hier met droge ogen durven te publiceren. Een heel enkele keer wordt hun reactie verwijderd, soms op mijn aangeven. Ik doe hier graag mee, maar niet om me te laten beledigen om mijn politieke voorkeuren, al ben ik hier één van de weinigen die zo reageert. Ik zoek intelligente discussies en goed uitgewerkte visies, liefst afwijkend van de mijne. Maar vooral zonder diskwalificatie van de tegenstanders door de schrijver ervan. Als dat wel gebeurt, bijvoorbeeld D66-stemmers afschilderen als onnozele idioten die alleen aan hun eigen centen denken en niet aan waarden en normen, reageer ik passend. L*lkoek-argumenten dat er wel respect is voor persoon en z’n mening zijn dan een lachertje. Voor mij, vaak D66 kiezer, is een belangrijke waarde de ander in z’n waarde laten. Andere deelnemers hier hebben moeite om dat op te brengen.

      • “voor mij is het een belangrijke waarde de ander in zijn waarde te laten?” Mmmm, heb niet het gevoel dat die stelling altijd toepasbaar is op de ‘persoonlijke’ reacties t.a.v. mijn persoon. Je wens komt niet altijd overeen met je daden…

    • Wat weten wij hier nou echt van Piet?
     Waar komt die informatie vandaan?
     Vertrouw je de bron van die informatie?
     Is Poetin stouter dan Trump?
     Is Rutte beter dan Trump?
     Is een medewerker van Unicef beter dan een medewerker van Geen Stijl?

     • Dat weet jij ook. Bronnen zijn bijvoorbeeld inlichtingendiensten, onderzoekscommissies. Allemaal wellicht onbetrouwbaar, maar het zijn er dan wel heel veel.

      • Excuus, ik zie nu je vragen pas. Ze zijn eenvoudig te beantwoorden:
       Poetin en Trump zijn even stout.
       Rutte is (veel) beter dan Trump
       Ik ken geen medewerkers van Unicef, noch van Geen Stijl. De misdragingen bij Unicef waren door individuen. Geen Stijl daagt uit, provoceert, maar voor zover ik weet is daar nog niemand bestraft.

    • Nou Piet,
     In mijn ogen heeft Rutte ook bergen boter op
     z’n hoofd. Mark beweert dat het zo goed gaat
     met Nederland. En vooral dat zijn beleid daar
     voor gezorgd heeft. Daarmee “ontkent” hij dat
     er nu al anderhalf miljoen mensen onder de
     armoedegrens leven. Tel er maar rustig nog een
     miljoen bij op: de verborgen armoede. Onder-
     tussen lopen er meer dan 400.000 mensen bij
     de voedselbank. Ja, en dan de btw op levens-
     middelen verhogen. Rutte heeft de schijn niet
     tegen, maar ontkennen doet hij wel.
     En wat dacht je wat er gebeurt als Draghi of zijn
     opvolger de rente gaat verhogen? Bij al die men-
     sen met hoge hypotheken. Dan ontstaat er nog
     meer armoede. De voedselbank zal het dan nog
     veel drukker krijgen. Denk je ook niet?
     Bert.

   • Zwarte Piet en dappere zeehelden, verwateren in het verdriet dat zij schijnbaar nieuwe Nederlanders aangedaan hebben…. Culturele onthechting, ontvlechting, trollen zitten niet alleen in het Kremlin. Van kikkerlandje naar trollenlandje. Wat in hemelsnaam heeft Poetin hier te zoeken?
    Democratische ondermijning?
    Waarvoor, wij hebben immers D66?

    • Gelukkig, ‘t is klein maar dapper, zoals ‘t dorpje in Asterix en Obelix, dat het Romeinse Rijk beslist wist te weerstaan. Geen latijnisering door Ceasar, zulke ‘weerbarstige’ dorpjes bestaan….
     Ook in het heden, zelfs Poetin durft het vast niet aan…
     Oerhollands wordt er nog steeds beleden en de verheerlijking van het glorieuse Neer’lands verleden, anders dan in links-islamitische steden, zoals Rotterdam en Amsterdam…
     Urk, waar nog wordt gebeden. Waar kerkklokken tegen de hemel staan. Als trotse westerse minaretten, rank en slank, met klinkende straatnamen die straks zijn verdwenen, in de eerder genoemde steden….
     Waar men zich schaamt voor’t roemrijke verleden.
     Poetin, ach…
     Urk weet wel beter.
     De Russische tsaar is niet het echte gevaar…
     Van Poetin hebben ze nog het minst te vrezen.
     https://www.destentor.nl/urk/urk-eert-omstreden-koloniale-zeehelden-met-eigen-straat~a9a97ea9/

  4. Poetin hoeft niets te doen. We doen het zelf al.
   Dit geldt ook voor de VS. (de grote verdeeldheid is echt de schuld van zgn Democraten en Republikeinen)
   En omgekeerd doen wij (EU/VS) precies hetzelfde in Rusland en overal elders.
   Wordt de wereld hier beter van?

  Comments are closed.