Geen gejuich bij nieuw record

  13
  1253

  Leestijd: 2 minuten.

  De uitvoer van de Nederlandse landbouw bereikt weer een nieuw record. Dat is eigenlijk elk jaar zo. Traditiegetrouw wordt de prognose van de uitvoer bekendgemaakt op de grootste voedselbeurs ter wereld, de Grüne Woche in Berlijn. De Nederlandse exposanten vieren dit met een borrel. En in de Duitse hoofdstad is dan ook de Nederlandse landbouwminister, die vergezeld van kaasmeisje Frau Antje, uiteenzet dat ons kleine landje na de VS de tweede exporteur ter wereld is.

  Dat alles is dit jaar niet anders. Wat ontbreekt bij de cijfers over 2019 zijn dit keer de juichkreten van landbouwminister Carola Schouten. Nederland moet volgens haar niet sturen op verhogen van export en vergroten van productie, maar op landbouw die in balans is met de natuur.

  Toch is er reden tot vreugde. De Nederlandse landbouwexport steeg met 4,6 procent naar 94,5 miljard euro. Ons land is echter ook een belangrijke importeur van landbouwproducten. De invoer steeg met 3,7 procent naar 64,1 miljard. En dat is goed voor een tweede record. Voor het eerst is het handelsoverschot groter dan 30 miljard.

  De boeren leveren dus een belangrijke bijdrage aan de welvaart in ons land, maar ze oogsten veel zure kritiek door de vervuiling die vooral veroorzaakt wordt door de veeteelt. Dat leidt tot veel discussie of we moeten kiezen voor een goede economie of een beter milieu. Minister Schouten is nu bezig met een warme sanering van de varkenshouderij om de balans met de natuur te herstellen.

  De bewindsvrouw wil die balans wel bereiken door de milieuschade mee te tellen in de prijs van de producten, maar dat zal dan vooral leiden tot verplaatsen van productie naar andere landen die geen of minder heffingen opleggen. Haar hoop is gevestigd op de green deal van eurocommissaris Frans Timmermans om te zorgen dat dit gebeurt in de hele Europese Unie, waar nog altijd het overgrote deel van onze landbouwexport naar toe gaat.

  Ondertussen laat Nederland er zich wel op voorstaan dat allerlei technische maatregelen worden getroffen om de milieuschade te beperken zoals bijvoorbeeld het zuiveren van vuile lucht uit stallen of ander voer dat de schade door mest beperkt. Als volgend jaar het exportcijfer tegenvalt als gevolg van de vermindering van het aantal varkens, is er waarschijnlijk toch nog iets om trots op te zijn.  Nederland kan dan een nieuw cijfer produceren: De milieubelasting per liter melk of per kilo vlees zou wel eens goed kunnen zijn voor een hoge plek op een internationale ranglijst.

   

   

   

   

  13 REACTIES

  1. Het eigen volk eerst principe heerst nu eenmaal binnen de EU, elk land gaat in eerste instantie voor het eigen belang. Een gemeenschappelijk Europees belang is ver te zoeken. Geeft niet. China wacht gewoon rustig af tot het moment dat de EU landen met elkaar knokkend zich aan China overgeven.

   • Overgeven… Knokken…
    U praat oorlogstaal en gebruikt China gewoon als ‘laffe’ reden om op ‘onze’ kosten een federale EU te promoten. Daar trappen we echt niet in Binjamin.
    Er is altijd in de geschiedenis een land of rijk dat de grootste en sterkste is. Dat kan je gewoon als logisch feit accepteren. Dat wisselt keer op keer. Kijk maar eens naar het rijke koloniale verleden van ‘onze’ lidstaten. Wilt u die zo graag tot een nieuwe wereldmacht samensmeden? En wat veranderd er dan?
    Eigen volk eerst, hoort gewoon bij nationale staten. Dat geldt ook voor ‘verenigde staten’. Clusters van staten die dan een gezamenlijke nieuwe nationale identiteit aannemen. Dan is het eigen volk Amerikaan of Europeaan…
    Open toch eens je ogen, Binjamin. Er veranderd helemaal niets man. Het wordt alleen groter. Duurder ook…
    En wat dan?

    • Ik heb het niet over een federale EU, maar over landen die uitgaan van eigen volk eerst, in plaats van Europa first. U kent toch het spreekwoord: Twee honden (de onderling strijdende EU landen) vechten om een been en de derde (China) loopt er ras mee heen. Het gaat dus om samenwerking vanuit een gezamenlijk doel. Dat is iets anders dan een federale EU, waar u over spreekt en mij probeert in de mond te leggen.

     • Ach kom nou Binjamin: het opheffen van het eigen volk (eerst) om de EU nog meer (samenwerkings) macht te geven om competitief te kunnen optreden tegen de meest gecentraliseerde grootmacht die er in de wereld is, betekend staatkundig dat de supra internationale instellingen van de EU (zie link) nog meer macht moeten krijgen om DAT te kunnen evenaren.
      Het is evident dat die volgende stap in het vergroten van supranationale Unie-macht – die ze momenteel al is – dan uitmondt in een federatie.
      Het is niet voor niets dat een federatie als de Verenigde Staten van Amerika de enige macht ter wereld is die nog met China kan wedijveren.
      Uw herhaalde oproep is steeds: geen eigen volk meer (eerst) t.b.v. een EU-almacht die met de grootmacht China kan wedijveren. Die kracht van macht kan alleen een federale EU met één groot divers volk betekenen. De (staatkundige vorm als) gouvernementele en supranationale macht die de EU al is kan dat immers nu niet.
      Als de EU met China MOET kunnen wedijveren dan impliceer zulks een macht een Verenigde Staten van Europa. Geen eigen volk (eerst) maar alle EU volkeren te samen. Dat roeptoetert u feitelijk elke keer. Federalisme.
      https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Supranationalisme

      • Ik zie niet in waarom je niet zou kunnen samenwerken als EU landen, en dat elk volk haar identiteit behoudt. Het idee dat we terug zouden moeten naar vroeger, onze eigen gulden, eigen landsgrenzen, lijkt me ook niet echt alles. Alle landjes afzonderlijk opnemen tegen China en de VS, gaat niet lukken. Maar ach, wat maakt het uit. Laten de EU landen maar lekker onderling knokken dan komt echt alles goed.

      • Samenwerken deden we prima in de EEG. Het grote handelsblok tegen China en Amerika. Dat is ook de situatie die de FvD en PVV willen.
       Maar de eurozone is een federaal principe waarin wij via een bankenunie garant gaan staan voor Griekse en Italiaanse bankschulden…
       Ook betalen we nu voor de onhoudbare Italiaanse en Franse overheidsschulden en hun begrotingstekorten in de vorm van negatieve rente met onze spaar- en pensioencenten. Deze kosten zijn enorm! Lekkere samenwerking is dat, Binjamin!
       Wij betalen hun begrotingsfalen terwijl daar de bevolking met 62 en 63 jaar met pensioen gaan?
       Dat is gestoord man!
       En wat het buitenlands beleid aangaat: zie maar eens wat de EC in Libië wil: EU-bodybags met gesneuvelde soldaten in Afrika. (Link)
       Da’s nu de voortschrijdende samenwerking waartoe u oproept. Want DAT is wat het doet.
       Lang leve uw stelende euro en een EU die machtig genoeg is om militair op te treden…
       Hoedt u voor een toekomstige EU-dienstplicht. Bescherm u kinderen. Ja, van zo’n samenwerking worden we echt beter??? 🔥🤑🤥
       https://www.dagelijksestandaard.nl/2020/01/eu-buitenlandchef-wil-europees-machtsvertoon-in-libie-laten-zien/

  2. Voorwaar een geweldige prestatie van een sector die onder grote ,vooral linkse politieke druk staat .Ga zo door.

  3. Ik zie vooral goede mogelijkheden om de landbouw en veeteelt flink uit te dunnen, als toch het overgrote deel naar het buitenland gaat. Meer ruimte voor de natuur inclusieve extensieve ecologische landbouw en veeteelt. Meer natuur, minder stikstof.. Laat de verantwoord geproduceerde producten in de supermarkten komen ipv de geimporteerde. Aardappels uit Italië, komkommers uit Spanje.. het is toch van de zotte. Waar zijn we nou mee bezig met zijn allen..

   • Als je als activist, je achter een pseudoniem van boer verschuilt en je uitgekotst bent op het ene forum, zoek je gewoon een ander op…
    Maar vertel geen onzin. Van nog meer nieuwe natuur kunnen we in Nederland op den duur niet eten, vooral als er steeds meer bijkomen. Je ziet wat er van komt gloor kip uit de Ukraine en vlees uit Brazilië en Argentinië. Buitenlandse fruit en groente met bestrijdings- middelen die hier allang verboden zijn volgens het AD. Ja, je kunt je zeker afvragen.”Waar zijn we nou mee bezig met zijn allen”

  4. Warme sanering varkenshouders! ??
   Geweldig hoor die schaalvergroting, echt warm. Straks zijn ALLE kleine familie bedrijfjes uit Nederland weg! En staan er overal Mega grote stallen en Bedrijfshallen die de lucht verpesten en mag de werkende bevolking daar lekker tussenin wonen en ziek worden.

  5. Hoog aantal inschrijvingen voor warme sanering varkenshouders!
   Wat nu gaat gebeuren is dus, dat veel, relatief kleine, varkenshouders/boerengezinnen (die al generatie’s van vader/moeder op zoon/dochter zijn overgegaan) gaan stoppen, de grote jongens (megastallen /varkensfabrieken eigenaars) in deze sector waar alle varkens op een hoop liggen die kunnen gewoon door gaan en als daar iets fout gaat dan betreft het gelijk 1000en dieren met besmetting of die bij stalbranden dan op vreselijke wijze sterven en/of gedwongen afgemaakt dienen te worden. Boeren gezinnen/families moeten wijken voor het groot kapitaal en en aandeelhouders met kille bedrijfsvoering en geldklopperij door export naar het buitenland op mega schaal. WAAROM? vestigen deze megastallen/bedrijven zich in het kleine Nederland en waarom niet in landen als Polen en Duitsland of Albanie en Rusland? waar veel meer ruimte is. Waarom moeten boerenfamilies hier wijken en kunnen deze megastal varkenshouders/fabrieken wel blijven bestaan?

   • De politiek is visieloos en tweede Kamerleden zitten te gamen of zijn er niet. Zo kan het gebeuren dat de schaalvergroting gewoon doorgaat ondanks dat het merendeel van de bevolking dit niet wenst. Een varkens bedrijf van 60.000 stuks en een veehouderij van meer dan 3000 koeien. Ook nog eens in de buurt van een Natura2000 gebied. Dat wordt allemaal maar goedgekeurd en daar gaan nu familiebedrijfjes voor weg…..

    Nu gaan we warm saneren, maar krijg je dan de gewenste uitkomst?? Of gaat het net als bij de belastingdienst?? Daar gingen er ook 5000 ambtenaren uit met een warme sanering, die eigenlijk hadden moeten blijven. En de halfjes, die er eigenlijk uit moesten bleven zitten!.
    Ook dankzij een hele domme politieke zet…..
    En we weten allemaal waar dat op uitdraaide bij de belastingdienst!!!

    • @Westgeest
     Het is haast een belediging om boeren met ambtenaren te vergelijken. Boeren zijn ondernemers die hoge risico’s nemen met hun investeringen en dan geconfronteerd worden met achteloos genomen beslissingen van de overheid die hun investeringen op losse schroeven zetten. Bij Buitenhof hoorde ik de directeur van Campina zeggen dat veeboeren een gemiddeld inkomen van € 32.000/ jaar hebben. Daar komt een belastingambtenaar niet voor uit zijn bed.

     Kennelijk kan een boer niet rondkomen zonder megastallen. Als de helft van de boerderijen gesaneerd wordt en de andere helft mag uitbreiden dan schieten we niet op met de reductie van CO2 en amoniak om maar niet te spreken over het dierenleed in deze voedselindustrie.

     Misschien moeten we constateren dat we in dit welvarende land boeren geen inkomen kunnen geven dat in verhouding staat met hun risico’s en inspanningen.

     Ondanks de afnemende inkomsten uit de Groningse gasvelden permitteert de overheid zich salarisverhogingen van 8%. Dat kan alleen als de andere hardwerkende Nederlanders, die vaak minder verdienen, nog meer belasting gaan betalen.

  Comments are closed.