Geen prettige feestdagen voor Rob Jetten

  11
  6134

  Leestijd: 2 minuten.

  Het is kerstreces, maar voor de D66-leiding zal er weinig gelegenheid zijn om uit te rusten. Integendeel. Ze moet een opvolger zien te vinden voor de afgelopen week opgestapte Menno Snel, en daar zal ze haar handen vol aan hebben. Want staatssecretaris van Financiën is zo ongeveer de minst begeerde kabinetspost. Ook de voorgangers van Snel, de VVD’ers Frans Weekers en Eric Wiebes, kwamen in grote problemen door de Belastingdienst, waarvoor ze politiek verantwoordelijk waren. Weekers moest in 2014 eveneens aftreden. Dat Wiebes dat lot bespaard bleef is verbazingwekkend, want hij deed het beslist niet beter.

  D66 had in 2017 dan ook de grootste moeite om een gegadigde te vinden voor de functie. Na lang zoeken kwamen de democraten bij Snel terecht, een voormalige hoge ambtenaar bij Financiën. Hij moest wel eerst nog even toetreden tot de partij, want politiek actief was hij tot dan toe niet.

  Nu Snel ontslag heeft genomen, zal D66 opnieuw een speurtocht dienen te organiseren naar iemand die geschikt en bereidwillig is. In de media circuleren al enkele namen. Bijvoorbeeld die van de Amsterdamse ex-wethouder Udo Kock. Die schijnt een dikke twee jaar geleden ook benaderd te zijn, maar toen wilde hij niet. Ook de naam van voormalig SER-voorzitter en senator Alexander Rinnooy Kan is gevallen, net als die van de vroegere topambtenaar op Financiën Hans Vijlbrief.

  Hoe realistisch deze opties zijn moet nog blijken. Vermoedelijk staan de betrokkenen geen van allen te springen om het ambt te aanvaarden. Want je kunt als staatssecretaris van Financiën eigenlijk alleen maar mislukken. Rutte III zit nog een dik jaar. Die tijd lijkt veel te krap om de Belastingdienst zodanig te hervormen dat alles weer gesmeerd loopt. De dienst is de afgelopen jaren het slachtoffer geweest van tal van bezuinigingen en bovendien belast met het verstrekken van huur-, zorg- en kinderopvangtoeslagen. Een oneigenlijke taak voor fiscale ambtenaren, die van nature vooral gewend zijn geld te innen in plaats van het uit te delen.

  Niettemin zal er toch een nieuwe bewindspersoon moeten komen. Misschien kan D66 nog hopen op een herverdeling van portefeuilles, al is de kans daarop niet groot. Een van de scenario’s die volgens Binnenhofgeruchten de ronde doen is dat de minister van Financiën – de CDA’ er Wopke Hoekstra – het takenpakket van de staatssecretaris overneemt. Die zou dan belast kunnen worden met een deel van de portefeuille van de minister, bijvoorbeeld staatsdeelnemingen.

  Maar ingewijden (sorry voor het gebruik van deze vage term) ontkennen met klem dat hiervan sprake kan zijn. Hoekstra zou trouwens ook wel gek zijn als hij eraan meewerkte. Hij is van plan zich kandidaat te stellen voor het lijsttrekkerschap van het CDA, een nominatie waarop hij een goede kans maakt. Hij heeft geen enkele reden zich een klus op de hals te halen die bijna garant staat voor negatieve publiciteit.

  Hetzelfde geldt voor elke andere portefeuilleruil. VVD, CDA en ChristenUnie zullen er zeer weinig voor voelen een van hun staatssecretarissen door te schuiven naar Financiën en dan de vrijgekomen plek aan een D66’er gunnen. Die partij zal zelf iemand moeten strikken voor de hondenbaan. En ze zal de kritiek en de negatieve media-aandacht moeten doorstaan als die persoon wéér een miskleun blijkt.

  Kortom: het worden waarschijnlijk geen erg prettige feestdagen voor Rob Jetten en de rest van de D66-top.

  11 REACTIES

  1. Die partij zal zelf iemand moeten strikken voor de hondenbaan. En ze zal de kritiek en de negatieve media-aandacht moeten doorstaan als die persoon wéér een miskleun blijkt..Een mooie conclusie, maar of die klopt is weer een ander verhaal. Het hele en eerlijke verhaal krijgen we heus niet te horen: de machtsstrijden: wie, wie waarom moet dekken zonder als dekker zelf genaaid te worden. Ook niet duidelijk, waarom wie keihard moet naaien in de wetenschap door de juiste persoon gedekt te worden. Maar niet getreurd: al naaiend en dekkend is er kennelijk een gemeenschappelijk standpunt: degenen die zich niet of nauwelijks kunnen verweren mogen genadeloos genaaid worden, dat heet integer handelen in Den Haag. En de volksvertegenwoordigers die houden zich bezig met echte belangrijke zaken voor Volk&Vaderland.

   • Beste redactie van Frontbencher,
    Ik vind zo langzamerhand toch wel dat jullie reactie’s
    zoals bovenstaand niet meer moeten publiceren. Ik heb
    wel enig moraal, enig niveau en daar horen woorden als:
    “naaien” en “dekken”, hier gebruikt vanuit schuttingtaal
    dus echt niet bij. Of jullie deze reactie van mij nu zullen
    publiceren weet ik niet; reageer anders op mijn privé-
    mail. Als dit het niveau van Frontbencher wordt, stop ik
    met lezen en ook met reageren. Fijne kerstdagen, Bert.

    • Ik zal deze woorden niet meer gebruiken, als ik zie hoe mensen kapot gemaakt worden, wetens en willens, moet ik uiteraard wel netjes blijven. Vooral mensen die zaken aan de orde stellen mogen kapot gemaakt worden (klokkenluiders) mits dit gebeurt op keurige nette wijze en integer.

    • Beste Bert, in een tijd waarin de belastingbetaler dagelijks rectaal wordt genomen door zijn eigen overheid, kan ik me zeer goed voorstellen dat mensen er wel klaar mee zijn om bij hun tokus gegrepen te worden en dat ook willen uiten.
     Natuurlijk staat het u vrij om verschoond te blijven van wat u schuttingtaal noemt. Ik raad u dan ook aan om u verder te begraven onder de rubberen tegel waar u zo graag vertoeft en ons niet te verneuqen met uw morele praatjes.
     Ik wens u Fijne Uitstekende Cultuurvriendelijke Kerstdagen

    • @Bert
     Ik ben het helemaal met u eens. Het is niet zo zinvol om op Frontbencher anoniem te schelden. Daar worden de lezers niet wijzer van. Dit soort schuttingtaal hoort meer thuis bij Twitter, waar ongeletterden in one-liners hun gal spuien. Ik denk dat Binjamin en Sabreur niet zo te keer zouden gaan als ze tekenden met hun volledige naam en traceerbaar waren voor vrienden en familie. Ik waardeer Frontbencher vooral omdat er inhoudelijk wordt gediscussieerd en informatie wordt uitgewisseld, zonder dat de redactie filtert op eigen mening zoals de Volkskrant doet. Maar dat vereist wel een zekere terughoudendheid bij de scribenten.
     Ik wensen allen een gezond 2020🍸

  2. De grote groep is automatisch aangewezen als fraudeurs door een zelfde grote groep graaiende respect loze roofridders.
   Deze profiteurs moeten nu op zoek naar een reeds over datum zijnde en in een verre staat van geestelijke en bestuurlijke staat van ontbinding verkerende miskleun. Keuze genoeg binnen D66 lopen genoeg van die mislukte softenon embrios rond.

  3. Het snelle terugtreden van Snel heeft de waanzin aangetoond van de ministeriële verantwoordelijkheid en het monisme waarbij de kamer probeert te regeren via afgevaardigden in de regering. Zijn terugtreden lost niets op, sterker, verergert de situatie van de gedupeerden.

   Er is geen gekozen president die bij zijn aanstelling de hele top van de departementen kan vervang en vier jaar tijd krijgt om orde op zaken te stellen zonder moties van wantrouwen. Alleen impeachment kan hem stoppen.

   De kamer en zijn ministers staan tegenover een machtige ambtenarij die niet van zijn plek te branden is en onaantastbaar is door het ambtenarenrecht. In feite regeert de bureaucratie als een supertanker die zich niet door een aan boord geklommen loods uit zijn koers laat brengen.

  4. Zinvolle bijdrage van Kockelmans.
   Politieke resultaten boeken is niet altijd te realiseren in een korte tijd.
   Wel moet er een begin worden gemaakt. Van bovenaf naar beneden werken, ik noem dat de “tentritssluitingmethode”. Eerst de top de wacht aanzeggen, een onafhankelijk consultancy bureau inhuren (niet KPMG of PWC, die al te zeer verstrengeld zijn met de BD), naar beneden toewerken in de organisatie en daarbij prioriteiten stellen. Ja, die prioriteiten kosten geld, maar een goedkope oplossing is al ten grave gedragen door zoveel mensen met kennis weg te laten gaan in de afgelopen jaren.
   De nieuwe stas kan alvast een structuur aanbrengen die zowel voor de Tweede Kamer als voor de kiezers prettig voelt.

   Maar dan moet dus D66 iemand naar voren schuiven, zoals Kockelmans beargumenteert geen makkie.

   Terzijde: er wordt altijd maar geopperd dat de niet-kartelpartijen geen bekwame mensen in huis hebben, maar D66 heeft die ook niet. Enkele van hen zijn zelfs een ramp.
   Het zou fijn zijn als de pers daar óók eens de nadruk op legde.

  5. Wat ik niet begrijp is het volgende!! Er worden door
   ambtenaren op zijn vriendelijkst gezegd enorme wan-
   prestatie’s geleverd en jarenlang “fouten” gemaakt!!
   Voeren ze bij deze dienst geen functioneringsgesprek-
   ken?? Of is dat zinloos omdat de leidinggevenden zelf
   de “rotte appelen” zijn. In het bedrijfsleven zouden
   deze mensen dus gewoon ontslagen worden. Kan dat
   bij slecht functionerende ambtenaren niet??? Nou, dan
   wordt dat eens hoog tijd. Natuurlijk heeft D’66 nu een
   probleem: opnieuw een prominente politicus naar de
   slachtbank sturen is geen sinecure. Maar het voelt echt
   niet goed, deze situatie. Dit klopt in mijn ogen dus niet.
   Bert.

   • Klopt al jaren niet en wee degenen die de klok zou luiden, die mag genadeloos afgemaakt worden met dank aan de overheid en de volksvertegenwoordiging. Zowel de overheid als de volksvertegenwoordigers moeten niets van klokkenluiders omdat ze maar al te goed weten wat er dan aan vuiligheid boven water komt en de media weten dat ook wel en die kijken wel link uit om hun vingers te branden.

  Comments are closed.