Geen wijziging in peiling

  0
  297

  Leestijd: 1 minuten.

  In een nieuwe peiling van Maurice de Hond ook deze week geen wijzigingen. Dit schrijft hij erover: “Niet alleen in Den Haag gebeurt er, althans zichtbaar, weinig. Ook onder de kiezers verandert er van week tot week vrijwel niets. Ook deze week is de score hetzelfde als de vorige week/weken.

  De grote vraag is of als het kabinet eenmaal geformeerd is, er wel electorale veranderingen gaan komen. Soms zagen we dan een soort wittebroodsweken met veel belangstelling voor nieuwe ministers (en pas daarna daling van de aanhang voor een of meer van de regeringspartijen). Soms zagen we dat kiezers van een of meer van de deelnemende partijen teleurgesteld waren in waar die partij mee ingestemd had bij de formatie. Bedenk daarbij wel dat als het kabinet inderdaad rond 23 oktober op het bordes staat het dan nog minder dan 5 maanden is voor de Gemeenteraadsverkiezingen plaats vinden. En de uitslag van die verkiezingen wordt altijd sterk beïnvloed door het oordeel van de kiezers over het landelijk optreden van een partij.

  De ingreep van de formerende partijen om het eigen risico op 385 euro te behouden, wordt door 29 procent van de kiezers positief beoordeeld. Bij kiezers van CDA en D66 is dat ongeveer de helft. Kilometerheffing voor vrachtwagens wordt door ongeveer de helft van de kiezers positief beoordeeld. Kiezers van de VVD zijn daar minder voor dan die van D66 of CDA.

  Ongeveer een kwart van de Nederlandse kiezers verwacht een verhoging van hun koopkracht in 2018. Bij kiezers van VVD en D66 is dat ongeveer de helft, terwijl bij kiezers van PVV en SP dat rond de 8 procent is en bij kiezers van 50PLUS 0 procent.

  De harde taal van President Trump in de VN tegenover Noord-Korea wordt door 16 procent van de Nederlandse kiezers positief beoordeeld. PVV en FvD kiezers zijn voor ongeveer de helft positief en bij de andere partijen ligt het rond de 10 procent. 44 procent van de Nederlanders acht de kans groot of vrij groot dat de situatie rondom Noord-Korea tot een oorlog leidt. Bij de PVV-kiezers is dat 57 procent, bij kiezers van GroenLinks en 50PLUS rond de 30 procent.”