Gesprek tussen doven

  7
  698

  Leestijd: 2 minuten.

  Het kabinet helpt boeren die willen stoppen om te stoppen en helpt de boeren die willen blijven boeren om te blijven boeren. Iedereen blij, zou je denken. Niet dus.

  Premier Mark Rutte zei vrijdag dat de maatregelen om de uitstoot van stikstof in de landbouw terug te dringen, waren genomen na overleg met de sector. Hij legde de nadruk op het woordje na, want “na overleg” is heel iets anders dan “in overleg”. Zijn gesprekspartners, boeren die verenigd zijn in het Landbouw Collectief, bleken dan ook niet tevreden met de uitkomst. Zij spreken over een duur pakket aan maatregelen, dat weinig bijdraagt aan de oplossing van het stikstofprobleem. Opvallend genoeg kwam dergelijke kritiek ook van de linkse oppositie.

  Belangrijkste punt van kritiek is de 350 miljoen euro die het kabinet uittrekt om stoppende veehouders uit te kopen. Dat gebeurt op vrijwillige basis. Daarnaast trekt het kabinet 172 miljoen euro uit om boeren die willen blijven boeren te helpen met technische aanpassingen van hun bedrijven, zodat die minder stikstof uitstoten. Het Landbouw Collectief ziet liever dat de 350 miljoen van de uitkoopregeling anders besteed worden, maar dat collectief komt met een alternatief pakket dat maar liefst in totaal drie miljard euro zou gaan kosten.

  Het blijft niet bij de 350 miljoen euro, die het kabinet vrijdag uittrok. Eerder was al een regeling aangekondigd om varkenshouders uit te kopen die met hun bio-industrie veel stankoverlast veroorzaken. Ook deze uitkoopregeling draagt bij aan vermindering van stikstofuitstoot. Het kabinet wil alle aanvragers die voldoen aan de eisen daadwerkelijk uitkopen en die regeling gaat daardoor veel meer kosten dan de 180 miljoen euro die was voorzien.

  Al met al veel geld om boeren te bewegen om te stoppen. Maar de vraag of iets duur is, hangt vooral af van wat je krijgt voor je geld. Het antwoord op die vraag is er niet. Niemand weet hoeveel minder stikstof zal worden uitgestoten door de regeling. Laat staan dat we weten in hoeverre nu de biodiversiteit in kwetsbare natuurgebieden wordt hersteld, want dat is waar het uiteindelijk allemaal om begonnen is.

  Het is een ingewikkelde puzzel die we moeten leggen, aldus landbouwminister Carola Schouten. Anders dan bij de aanpak van het klimaatprobleem liggen er geen concrete berekeningen over hoeveel  een bepaalde maatregel om broeikasgas terug te dringen bijdraagt aan de vermindering van de uitstoot. Bij de effectiviteit van de maatregelen rondom stikstof speelt  een belangrijke rol de afstand van de bedrijven tot aan het natuurgebied. Eerder pleitte de commissie Remkes daarom voor een “gebiedsgerichte aanpak” van het stikstofprobleem. Daarin spelen de provinciebesturen, die het bevoegd gezag zijn bij het verlenen van vergunningen aan boeren, een cruciale rol.

  Naast de Tweede Kamer, zijn de provincies het strijdtoneel bij de aanpak van het stikstofprobleem. Eerder protesteerden boeren dan ook bij provinciehuizen. In Brabant ontstond een bestuurscrisis, nadat het CDA terugdeinsde voor maatregelen die stuitten op verzet van de boeren. Daar wordt nu gesproken over een coalitie van CDA, VVD en het Forum voor Democratie van Thierry Baudet, die niet gelooft dat er een stikstofprobleem is.

  Het politieke debat over stikstof gaat over “geloven” in een probleem of “geloven in een aanpak”, maar geloven doe je in de kerk. Het stikstofdebat is als een twist over godsdienst, een gesprek tussen doven.

   

   

   

   

   

   

   

   

  7 REACTIES

   • Het is een open deur dat machthebbers klokkenluiders genadeloos mogen aanpakken. Alle vuiligheid en smerigheid die machthebbers, dus ook politici met macht, uithalen moet geheim blijven. Wee de klokkenluider die de stommiteit uithaalt om zijn mand open te doen. Hoe vuiler en smeriger de rotzooi des te harder zal de klokkenluider kapot gemaakt worden. Zelfs soldaten met voorbedachte de dood door een AP23 injagen, ga je vrij uit,. Gewoon alles ontkennen en bij elkaar liegen. Niks parlementaire enquete. Maar niemand vanuit de media en de poiltiek zeggen dat hier sprake is van immoreel handelen en de daders voor het gerecht moeten verschijnen.

  1. Gesprek tussen doven dat bestaat helemaal niet. Politici vertellen alleen maar het hele en eerlijke verhaal en wie durft dat van zijn/haar beroepsgroep te beweren. Buiten het feit dat politici alleen maar het hele en eerlijke verhaal vertellen zijn al decennia doorlopend bruggen aan het bouwen tussen hen, als gekozenen en kiezers. Gezien het feit dat klokkenluiders genadeloos mogen worden afgestraft wanneer zij zaken naar buiten brengen die machthebbers niet bevallen ben ik ervan overtuigd dat politiek bedrijven nogal eens een vuil immoreel spel is. Lijkt mij een open deur.

  2. Iedereen weet dat de gemiddelde temperatuur van de aarde en de concentratie CO2 in de atmosfeer schommelen met de eeuwen.
   Men twijfelt of er een lineair verband is tussen die twee en men twijfelt wie oorzaak is en wie gevolg.

   Iedereen weet dat de mens een significante bijdrage levert aan de CO2-uitstoot.
   In Nederland gelooft niet iedereen dat het uitbannen van aardgas een verstandige maatregel is, terwijl in Polen, China, India en Japan tientallen kolencentrales worden bijgebouwd. Hier lopen politieke en klimatologische overwegingen door elkaar heen.

   Aannemende dat de zeespiegel sowieso stijgt, kunnen we onze miljarden beter besteden aan dijkverhoging en verplaatsing van essentiële industrie naar hoger gelegen delen van Nederland dan aan kostbare, ineffectieve energietransities. Zuinig gebruik van energie kan natuurlijk nooit kwaad.
   Stikstof heeft met dit alles niets te maken. Ik ben bang dat de politiek bewust alles door elkaar gooit.

  3. Ik geloof helemaal niets meer!! Ik geloof alleen wat ik zie en als ik de programma’s zie van bv. Zembla hoe corrupt en smerig het allemaal in elkaar zit met de overheid krijg ik daar in ieder geval geen vertrouwen in dat het beter wordt…. Het eigen partijpolitieke belang staat nu eenmaal voorop en wie daar nu wel, of niet de dupe van is, is niet ter zake doende. De politieke partijen weigeren principieel om gezamenlijk een probleem aan te pakken want dan verlies je stemmen en wint je tegenstander stemmen en dat mag niet gebeuren. Machthebbers dekken elkaar bij het leven en mensen in een zwakke positie worden genaaid. Een eeuwenoude traditie waar we trots op mogen zijn zal ik maar zeggen. In de zwarte pieten discussie is het min of meer oorlog; dat machthebbers elkaar dekken en zij die geen macht hebben genaaid worden, die traditie willen we in ere houden. Vreemde wereld. Machthebbers komen niet bij van het lachen om dat domme klootjesvolk, al zullen ze dat nooit hardop verkondigen.

  4. De vraag wordt nogal eens gesteld of je gelooft in klimaatverandering, gelooft in een teveel aan stikstof- uitstoot( wat zeer nadelig is voor biodiversiteit en ons ecologisch systeem hier op aarde). Maar er valt hier niets te geloven. Bovenstaande is aangetoond door de wetenschap, door geologen, biologen en ecologen. Maar als het ons niet aanstaat geloven er gewoon niet in. Als het nadelig uitvalt zijn we in staat niet te geloven dat water kookt bij honderdgraden, onder druk van 1 atmosfeer, of dat de aarde om de zon draait. We lijken dan op iemand die zijn schaatsen aantrekt en op weg gaat naar het ijs, want hij gelooft dat er en dik pak ijs ligt, want het is immers winter… Goede slotzin van dit artikel:geloven doe je in de kerk en niet in natuurkundige processen.

   • Goede Doelen, zoals Oxfam Novib, Vluchtelingenwerk en Natuurmonumenten, lobbyen voor de belangen van Poelmann. Poelmann financiert Urgenda – dat zelf geen geld en geen leden heeft – met naar schatting 10 miljoen euro om het arrest van de Hoge Raad mogelijk te maken.
    Is het iets anders als geloof, wat je kan hebben als je weet dat er allemaal andere belangen spelen….. Belangen die geïnfiltreerd zijn in overheid, in de monarchie en de multinationals!!!
    Ik geloof helemaal niets meer!! Ik geloof alleen wat ik zie en als ik de programma’s zie van bv. Zembla hoe corrupt en smerig het allemaal in elkaar zit met de overheid krijg ik daar in ieder geval geen vertrouwen in dat het beter wordt…. En zal je het voorlopig met geloven moeten doen Anton!

  Comments are closed.