Greta en Henk en Ingrid

  12
  876

  Leestijd: 4 minuten.

  Deze week loopt Greta Thunberg de haven van New York binnen. Op een zeilschip, vanwege de ecologische voetafdruk. De kleine Zweedse heldin van de klimaatspijbelaars zal een klimaattop van de VN bijwonen en haar aanwezigheid lijkt de belangrijkste attractie van dit palaverfestijn te worden. Na Greta Garbo (weet u nog?) lijkt opnieuw een Zweedse Greta de VS te veroveren.

  Thunberg had niet op een beter moment kunnen binnen zeilen. Het Amazonewoud staat in brand en is een metafoor geworden voor de gevaren die de planeet bedreigen. De verstikkende Braziliaanse rookwolken zijn bij wijze van spreken ook in New York te zien.

  Maar zal ze het verschil kunnen maken? Het ene wetenschappelijke rapport na het andere heeft de problemen in kaart gebracht. Boeken over de ramp die ons te wachten staat worden geheid bestsellers. Als het in talkshows niet over de boerka gaat, gaat het wel over het klimaat. Wie nog vlees eet en op het vliegtuig stapt, moet zich in bepaalde kringen schamen. Liefst dood, aan de digitale schandpaal. En als je als politieke partij succes wil hebben moet je een flinke scheut groen in je programma doen.

  We kunnen dus niet zeggen dat het onderwerp geen aandacht krijgt. En toch komt de boodschap bij veel mensen nog steeds niet aan. Een beroepsoptimist als Diederik Samsom heeft een kentering waargenomen, er komt steeds meer publiek bij zijn spreekbeurten. Maar of die mensen overtuigd het zaaltje verlaten, weet Diederik natuurlijk ook niet.

  Klimaatverandering en wat gaan we er aan doen, is een van de oorzaken van de intussen al lang niet meer zo nieuwe tweedeling. (De andere is migratie maar dat we bewaren we voor een andere keer.) Die tweedeling is een kloof. Aan de ene kant staan de hoger opgeleiden, de zogeheten kosmopolieten en aan de andere kant de mensen die Geert Wilders graag ‘Henk en Ingrid’ noemde. En die kloof lijkt onoverbrugbaar.

  Om Henk en Ingrid te overtuigen moet je goede papieren meebrengen. En helaas voor de klimaatverontrusten hebben zij die niet. Het klimaat wordt vaak nog steeds gezien als ‘iets’ van de grachtengordel. Van figuren die alle lol uit het leven willen bannen. Dat zijn de nieuwe puriteinen. En zoals veel puriteinen zijn ze vaak fanatiek, intolerant (zie vlieg- en vleesschaamte) en hypocriet (zelf wel vliegen en vlees eten). Het is te vaak het bij gelovigen gebruikelijke water prediken en wijn drinken.

  Dat is wat we de sociaal-culturele context zouden kunnen noemen. Daarnaast hebben de klimaatverontrusten voor de overtuigingsarbeid nog een handicap. Al die alarmerende rapporten zijn geschreven door experts. Op al de klimaatconferenties luiden experts de noodklok. En het zijn de experts die in de talkshows de kijker met een somber gezicht uitleggen hoe ernstig de situatie is.

  Die experts helpen de zaak niet. De expert wordt minstens sinds de Grote Recessie van 10 jaar geleden op een breed front gewantrouwd. Zijn professionele deskundigheid is verdacht geworden. Hij kan nog zo vaak gelijk hebben, hij heeft zijn geloofwaardigheid verspeeld. Dat is uiteraard een betreurenswaardige ontwikkeling maar probeer het maar eens terug te draaien.

  En dan is de expert voor veel mensen ook nog een ander woord voor elite. Die elite kan helemaal geen goed meer doen. Daar hebben ze het vaak zelf naar gemaakt. Met hun even belachelijke als onverdiende salarissen, hun soms stuitende arrogantie en sociale autisme. En net als voor de experts geldt ook hier: het is zeker niet altijd terecht, er zijn en blijven veel goede uitzonderingen, maar een collectieve schandvlek poets je niet zomaar weg.

  Als al die factoren, klimaatpuriteinen, gewantrouwde experts en gehate elite, samenkomen, heb je als politiek een enorm probleem. Zeker als je zelf als medeplichtig wordt beschouwd. En helemaal als populisten zich er meester van maken en klimaatscepsis samen met migratie tot hun electorale succesnummers weten op te blazen.

  Dat vereist voor de gevestigde partijen behoedzaam opereren. Een verstandig klimaatbeleid is alleen te verkopen als je de burger het gevoel geeft dat hem het vel niet over de oren wordt gehaald. In de praktijk betekent dit dat hij moet zien dat de kosten van de energietransitie eerlijk verdeeld worden en dat zijn baan niet geofferd wordt voor de oplossing van een in zijn ogen nog abstract probleem.

  Gaat Greta Thunberg daarbij helpen? Je zou kunnen zeggen dat is haar werk niet. Zij zorgt voor de bewustwording en houdt in de gaten of de politiek haar werk doet. Dat is de rolverdeling. Actievoerders schudden en houden het publiek wakker. Maar wat je wel van haar en al haar medestanders kan vragen is rekening houden met het draagvlak.

  Als je kandidaat bent voor de Nobelprijs voor de Vrede brengt dat ook verantwoordelijkheden mee. Preken voor eigen parochie geeft ongetwijfeld een fijn gevoel maar het is bij lange na niet genoeg. Gedrevenheid is ongetwijfeld nodig maar het moet niet te gortig worden en in blind fanatisme ontaarden. Als je te veel weerstanden oproept, krijg je Henk en Ingrid gegarandeerd niet mee. Of zoals de dichter zou zeggen: de polsstok van de politiek reikt nooit verder dan het draagvlak van het publiek.

  12 REACTIES

  1. En die Greta Thunberg is een triest geval. Dat kind heeft Asperger en die kwaal wordt gekenmerkt door hevige angsten. Bij haar blijkbaar voor de ondergang. Echt liefhebbende ouders zouden proberen die angst binnen de perken te houden, maar deze ouders kozen er voor het vuurtje juist aan te wakkeren en haar vermomd als Pippi Langkous te exploiteren. Gevalletje Epstein zou je kunnen zeggen.

  2. Misschien zijn Henk en Ingrid laag opgeleid, maar ik kan je zo verwijzen naar duizenden hoogleraren die de vloer aanvegen met de klimaathysterie. Je kunt beginnen met enkele filmpjes van mij bij YouTube (zoek op richel klimaat) met Nederlandse onderzoekers. Als dat niet genoeg is kun je het opleidingsniveau gaan checken van de auteurs op climategate.nl . Heb je wel eens gesproken met een klimaatskepticus?

   • Ik ben het volkomen met je eens.
    Maar iedere wetenschapper die niet keurig in de pas loop van de politiek correcte klimaatreligie wordt onmiddellijk zwart gemaakt en moet vrezen voor zijn baan. Dus houdt men zijn mond; de kachel moet roken toch?
    We zijn weer terug in de Middeleeuwen toen afwijkende “geloofsmeningen” niet werden getolereerd. Wat jammer voor de klimaatreligieuzen dat de brandstapel niet meer bestaat; de klimaatinquisitie bestaat daarentegen wel degelijk.

    • Om die reden is het dan ook zeer opvallend dat de gemiddelde kritische deskundige een gepensioneerde deskundige is.

     Doordat hij of zij niet meer gepakt kan worden door de klimaat maffia zijn ze in de gelegenheid om de waarheid te zeggen.

  3. Voor Henk en Ingrid is de expert een ander woord voor elite. En de elite grossiert in leugens en bedrog. Stel Henk of Ingrid gaat naar de dokter die een ernstige ziekte constateert. Zowel de arts als de chirurg in het ziekenhuis zijn experts. Gelukkig maar. Henk of Ingrid wil maar al te graag geholpen worden. Moeten deze experts die immers ook tot de elite behoren hen ook overtuigen van de ziekte en van een zinvolle behandeling? Of twijfelen ze ook aan deze vertegenwoordigers van de elite die hen liegt en bedriegt. Ik dacht het niet. Maar waarom dan wel die achterdocht als het over klimaat gaat en CO2 uitstoot?

   • M.i. is er meer aan de hand Anton. Macht en geld. Want wie bepaalt hier hoe jij moet leven, eten, en verplicht je huis moet verbouwen? Wie betaalt al die groene plannen?
    En dan is er nog machtsstrijd om keuzes.
    Waarom geen CO2-loze kerncentrale’s? Maar wel dikke torenhoge windmolens die je uitzicht verzieken? Waarom sluit Duitsland ze terwijl ze juist een prachtige oplossing zijn.
    Waarom kan China doorgaan met kolencentrale’s te bouwen die al het geld dat wij burgers er van hoger hand in de transitie moeten steken te niet zal doen omdat de CO2-uitstoot toe zal blijven nemen?
    Straks wordt energie gewoon te duur voor de gewone burger en waarom?
    Klimaatarmoede omdat de politiek dat verkiest?
    En wat als ik dat niet wil?
    Zijn er geen andere financieringsmogelijkheden dan voornamelijk via mijn energierekening?
    En zo ja, waarom kiest ‘de (hypocriete) macht’ die niet.
    Dat alles komt er bij.
    Bij het CO2-probleem. Partijpolitieke keuzes. Deelbelangen. Geld kostende plannetjes voor burgers. Waar blijft het referendum als zoiets het hele volk aangaat?

  4. We wensen zelfs de meest basale en geld opleverende maatregelen voor het milieu niet uit te voeren, n.l. immigratiestop en de maximum snelheid naar beneden.
   In de plaats daarvan luisteren we naar het Zweedse politieke mirakel Greta.
   Niet dat zij een oplossing heeft. In Duitsland zien we waar onbezonnen politieke dwaasheid toe leidt: grote en oude bossen worden gekapt voor windmolens (met als gevolg vogel- en insectensterfte) en bruinkool (omdat de Energiewende mislukt is).
   De weerstand tegen de aanbodgerichte onbetrouwbare windmolens, die soms enkele procenten bijdragen aan de totale energievoorziening, neemt toe in woongebieden.
   Stop met het verkwisten van welvaart, welzijn en natuur met windmolens, stop met zonnepaneelvervuiling in de natuur, stop met herriepompen aan de gevels, en zoek eerst naar aanvaardbare veilige oplossingen.

   • Blijkbaar behoor ik vanwege mijn mening tot de elitaire experts, maar toch:
    – Nee, ik ben niet van mening dat Henk & Ingrid de financiele en bouwkundige lasten moeten dragen. Daar mag vermogend NL voor opdraaien, zij hebben aan de huidige malaise genoeg verdiend.
    – Een energietransitie levert een schat aan nieuwe banen op en biedt de mogelijkheid om onze wereld kleinschaliger en onafhankelijker in te richten (toverwoord globalisatie, anyone?)
    – Zelfs in het meest onwaarschijnlijke scenario dat de mens de klimaatopwarming niet veroorzaakt, verbeteren we de wereld en zorgen we voor een geweldige daling van het aantal voortijdige doden door fijnstof in de binnensteden (dit staat natuurlijk haaks op de populistische insteek van minder asielzoekers, maar ik denk toch dat het de moeite waard is.
    – In tegenstelling tot economie is klimaat iets waar je wél zinnig aan kunt meten, dat gejengel over “onenigheid in de wetenschap” is echt een broodje aap. Iedereen die dat soort flauwekul aan het peddelen is, moet zich door Exxon gaan laten sponsoren, die mening is namelijk goud geld waard.

    • @Daniel,
     Is er ook sprake van onzinnig klimaatbeleid?
     Als je in bezit van een groot dak bent en met zonnepanelen een bijdrage kan leveren, best.
     Maar 235 miljard (helft van de staatsschuld!) voor een verplichte verbouwing van alle bestaande huizen is grof geld voor een CO2-reductie van pakweg slechts 10%.
     Ik ben niet tegen zinnige klimaatmaatregelen maar van gas los van bestaande woonhuizen vind ik in kosten/baten verhouding een buitenproportionele maatregel. Los van de verbouwingsellende die je de burger politiek oplegt is het logistiek een enorme operatie terwijl er voor de nieuwbouw nu al te weinig bouwvakkers zijn. Ondertussen mag het vliegverkeer van diezelfde politiek gewoon blijven groeien (?) en zal die 235 miljard (!) kostende CO2-reductie van de burger te niet doen.
     Feitelijke CO2-besparing 0,0.
     Wat voor samenhang heeft dit soort klimaatbeleid? En wat voor effect? 🤔
     Nederland blijft namelijk aardgas importeren. Voor Nederlandse – nieuw te bouwen – gascentrales die elektriciteit gaan maken voor de huishoudens van het aardgas af moeten. Tja…
     Dit deel van het NL-klimaatbeleid bestempel ik als onzinnig en hypocriet. 🤨
     Paniekklimaatbeleid (VVD) vanwege aardbevingen in Groningen.

    • “die mening is namelijk goud waard”. Als elitaire expert kunt u dat ongetwijfeld met feiten onderbouwen. Ik verkeer imiddels 25 jaar in kringen van akademische klimaatskeptici en die zijn nagenoeg allemaal gepensioneerd omdat ze donders goed weten dat je je carriere kunt vergeten als je een klimaatskeptisch geluid laat horen. Maar waar het geld ook vandaan komt, je zult het uiteindelijk toch over de feiten zelf moeten hebben.
     Aanbevolen boek: The moral case for fossil fuels van Alex Epstein

  5. Helaas ziet niemand het verschil tussen a.opwarming van de aarde en opwarming van de aarde door co2.
   Het eerste zal misschien waar zijn,het tweede zeker niet

  6. Klimaatverandering en wat we gaan we er aan doen, is een van de oorzaken van de intussen al lang niet meer zo nieuwe tweedeling. Die tweedeling is een kloof. Aan de ene kant staan de hoger opgeleiden, de zogeheten kosmopolieten en aan de andere kant de mensen die Geert Wilders graag ‘Henk en Ingrid’ noemde. En die kloof lijkt onoverbrugbaar. Of je nu Henk en Ingrid Jansen heet, of Jan-Henk en Margaretha-Josephina Van Bijlmer- tot Utteren, al die lieve en bovenste beste mensen zijn dol op hun kinderen en kleinkinderen. Zij willen alleen het allerbeste voor hun kinderen en kleinkinderen en zijn bereid elk offer te brengen. Dus…waar maken we ons zorgen over?????

  Comments are closed.