GroenLinks op 17 zetels bij De Hond

  1
  2485

  Leestijd: 3 minuten.

  GroenLinks stijgt naar 17 zetels bij De Hond.

  Dit schrijft De Hond over de peiling:

  “Ook deze week zijn de verschuivingen beperkt. Wel zien we dat het verschil tussen nummer 2 (VVD) en 3 (GroenLinks) nog maar 6 zetels is. Minder dan het verschil tussen nummer 1 en 2 (PVV en VVD verschillen nog steeds 9 zetels).

  De startposities voor de verkiezingscampagne worden nu ingenomen, waarna op 26 februari het echte startschot zal klinken (tijdens het RTL-debat). Ieder van de partijen kan nog fors stijgen of dalen. De belangrijkste spanning die er nu bij deze campagne is, lijkt de vraag te zijn wie er gaan meedoen aan dat RTL-debat. De verschillen tussen nummer 4 en de runners-up is klein, en daarbij hebben VVD en PVV aangekondigd niet deel te nemen als de RTL meer dan 4 partijen gaan uitnodigen.

  De uitslag van Peilingwijzer op 13 februari is bepalend voor wie er voor dat debat uitgenodigd worden. Komen er partijen nog in de buurt van de huidige nummers 3 en 4 van Peilingwijzer (D66 en CDA)?

  In dat kader kunnen twee -in mijn ogen dubieuze- besluiten van de afgelopen dagen, een cruciale rol spelen.

  Peilingwijzer heeft namelijk besloten het onlangs gestarte LISS-panel direct 1 op 1 mee te nemen in de berekening van de score van Peilingwijzer. Alleen daardoor stijgt D66 deze week 1 zetel in Peilingwijzer (en daalt de PVV er 1). En het besluit van I&O fouten in haar onderzoeksmethode te corrigeren per 1 februari, zorgt voor een daling van 1 zetel van de PvdA in Peilingwijzer.

  Beide besluiten, die dus niets te maken hebben met verschuivingen van voorkeuren in het electoraat, zullen zeker gevolgen hebben op de stand van Peilingwijzer op 13 februari! In het verslag van deze week ga ik hier dieper op in en hoe dit te voorkomen was geweest.

  Bij de vragen over het Amerikaanse besluit over een immigratiestop voor bewoners van 7 overwegend Islamitische landen zien we -wederom- het grote verschil tussen PVV-kiezers en de anderen. Ruim een kwart van alle Nederlanders is positief over deze immigratiestop en ruim 60% negatief. Bij de PVV kiezers is 80% positief. Bij kiezers van PvdA, D66 en GroenLinks vrijwel niemand.  Bij kiezers van VVD, CDA en 50PLUS is bijna 20% positief.

  32% zou een dergelijke stop ook voor Nederland willen hebben.

  De opstelling van Premier Rutte in deze kwestie wordt door 57% positief beoordeeld. Bij de PVV-kiezers is dat absoluut niet het geval.  Ook dit is een indicatie dat het Rutte en de VVD zwaar zal vallen bij de verkiezingen een fors deel van de PVV-kiezer over/terug te halen.

  In het verslag van deze week zien we welke onderwerpen de kiezers van de verschillende partijen echt belangrijk vinden bij het bepalen van hun keuze. De geconstateerde overeenkomsten en verschillen tussen de kiezers van die partijen zijn belangwekkend om mee in beschouwing te nemen bij de aanstaande verkiezingscampagne. De verschillende groepen kiezers worden immers niet door dezelfde onderwerpen in gelijke mate aangesproken!

  Gezondheidszorg, sociale zekerheid, bestrijding van het terrorisme, onderwijs, en de Europese Unie staan bij de gemiddelde Nederlander nu bovenaan. Maar bij de kiezers van de verschillende partijen zie je duidelijk eigen accenten.

  Bij de PVV-kiezers staat bestrijding van de criminaliteit relatief hoog. Bij de VVD groei van het bedrijfsleven. Bij de CDA de integratie van vluchtelingen. Bij D66, PvdA en GroenLinks meer aandacht voor natuur en milieu. Bij de SP de koopkracht van de Nederlanders en bij 50PLUS pensioenen en pensioenleeftijd.

  Externe gebeurtenissen rondom deze onderwerpen vlak voor de verkiezingen kunnen dus invloed hebben op de verkiezingsuitslag.

  70% van de Nederlanders vindt het een goed voorstel dat werknemers het recht krijgen om buiten werktijd onbereikbaar te zijn. Alleen kiezers van de VVD en CDA zijn daar verdeeld over.

  Tot aan 15 maart zal het recht van kiezers om onbereikbaar te zijn in ieder geval niet gelden…..”

  1 REACTIE

  Comments are closed.