Had Thorbecke met Senaat maar zijn zin gekregen

  16
  608

  Leestijd: 2 minuten.

  De VVD ziet zich graag als de geestelijke erfgenaam van Johan Rudolf Thorbecke. Of de liberalen de grote staatsman voor zich kunnen of mogen opeisen, daar verschillen de geleerden over van mening. De grondlegger van ons politiek bestel was niet iemand die zich leende voor partijpolitieke inlijving.

  Maar in één kwestie moeten Mark Rutte c.s graag hebben gezien dat Thorbecke zijn zin had kunnen doordrijven. Zeker nu de vier-partijen-coalitie bij de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten haar meerderheid in de Eerste Kamer vrijwel zeker kwijtraakt.

  Thorbecke had namelijk niets met de Senaat. Hij vond het een onding, ‘zonder grond en doel’ en had hem graag afgeschaft. De Senaat stamt uit de tijd toen Nederland en België nog verenigd waren en was derhalve een lang achterhaalde relikwie. Het was een concessie aan de Zuiderlingen die daar vooral hun adel wilden stallen. De leden werden voor het leven benoemd door de koning en zoals te verwachten viel, zaten er vooral jaknikkende non-valeurs op het fluweel.

  Die ‘dierentuin van de koning’ was vooral bezig met het tegenhouden van hervormingsvoorstellen. Dat was een doorn in het oog van Thorbecke. Hij was een kampioen van de intellectuele elite, de echte meritocratie. En competentie was het enig juiste criterium.

  Thorbecke was bij lange na niet de eerste die de Eerste Kamer na de afscheiding van de Belgen in 1830, formeel pas in 1839, wilde opdoeken. Ook de conservatief Guillaume Groen van Prinsterer, voorman van de Anti-revolutionairen, zag er niks in. “Een mislukte kopie naar het Engels model”, dwz van het Hogerhuis.

  De vooruitziende blik werd bij grote grondwetherziening van 1848 niet gehonoreerd. De Senaat bleef gehandhaafd. Ze werd nu weliswaar gekozen, getrapt, dus via de Provinciale Staten. Minister Dirk Donker Curtius, eigenlijk een radicale hervormer, zag toch een functie voor de Eerste Kamer. Dat was ‘niet het stichten van het goede maar het tegenhouden van het kwade’. De rechtstreeks gekozen Tweede Kamer zou eens rare dingen willen doen.

  Maar die functie is allang uit het oog verloren. De Senaat is allang geen Kamer van wijze mannen en vrouwen, het bastion tegen de waan van de dag, meer. Het is een filiaal van de Tweede Kamer geworden, een theater waar hetzelfde stuk met dezelfde rolverdeling alleen met andere acteurs wordt opgevoerd.

  De Statenverkiezingen zijn dus langs oneigenlijke weg verkiezingen voor de landelijke politiek geworden. Onze stem bepaalt op deze manier niet eens in de vier jaar, als een kabinet die tenminste overleeft, maar elke twee jaar, de nationale politiek. En dat kan nooit de bedoeling zijn geweest.

  Thorbecke had, kortom, gelijk. De Senaat is een orgaan zonder duidelijk nut. En organen zonder nut moeten we afschaffen. Traditie is als bestaansgrond te weinig. En als de senatoren zich toch nuttig willen maken, zijn er mogelijkheden genoeg. En niet alleen als commissaris bij een multinational of bank.

  Dit wordt dus en mooie klus voor een nieuwe grondwetherziening. En misschien verschijnt dan ook eindelijk weer eens iemand met de statuur van Thorbecke op het toneel.

  16 REACTIES

  1. @ De lezers, reactie n.a.v. Geralds beweringen alhier…
   Ik zal kort blijven: meneer Gerald vervalt nu in het bekende patroon van ontkenning van feiten en/of verkleinen van de ernst er van.
   Het geval van vervalsen van wetenschappelijke rapporten (WODC) is beslist niet uniek al doet hij dat graag voor komen. 🤥 Ergo het is een gewoontecultuur geworden op deze ministeries met cijfers te goochelen. (Zie mijn eerdere nieuwslinks)
   Deze ‘politiek’ en haar ambtenarij manipuleert ‘wetenschappelijke’ gegevens volop. Dat we op ‘hun’ oordeel moeten vertrouwen en daarom geen referenda mogen houden – Geralds bewering – vind ik volstrekt onaannemelijk. 🧐
   Verder verwijs ik naar link 1 de macht der Elitocratie, da’s wat Gerald hier feitelijk verdedigt. Overigens: de Tweede Kamer zelf is zich ondertussen wel bewust dat het schort aan ‘het ambtelijke specialisme’ waaraan meneer Gerald steeds refereert. Gelukkig denkt de Tweede Kamer daar minder simplistisch over. 🤨
   1 https://opiniez.com/2018/11/25/nederland-is-een-elitocratie-geworden/rutgervandennoort/
   2 https://www.telegraaf.nl/nieuws/2825705/ministeries-lijken-op-boevennesten

  2. @ Ronaldo Haasnoot 13 februari 2019 at 13:49
   U heeft echt een veel te simpele kijk op de politiek om serieus genomen te worden. Denkt u echt, dat een partijleider alles bestudeert waarover zijn partij een mening moet hebben? Baudet is één van de mooiste voorbeelden van een politicus die lang niet alles bestudeert maar er wel een mening over heeft. En gelijk heeft’ie, in dit geval wel.

   Met het WODC is inderdaad veel mis en dat wordt nu daarom ook aangepakt. Maar het WODC is een uniek geval, dat u nu uitvergroot. Er zijn veel meer specialisten en wetenschappers waar niets op aan te merken is, zowel binnen als buiten de ministeries. Het werk van die wetenschappers en beleidsmedewerkers kan niet samengevat worden in een simpele gesloten referendumvraag waar kiezers met elk IQ een doordacht antwoord op moeten kunnen geven.

   Hoekstra/DNB/ING noemt u terecht als een ingewikkeld geval. Precies dat toont aan hoe complex de werkelijkheid is en hoe men moet schipperen tussen regels en belangen.

   Komt u nog terug op het “geitenpaadje gezocht”?

   • @De lezers,
    Hier zien we de onvervalste verdraaiing van feiten.
    Met het WODC is niets mis. Met het ministerie en zijn beleidsambtenaren die zijn wetenschappelijke uitkomsten vervalsen echter alles! Staat gewoon in de nieuwslink. Meneer probeert u weer eens zand in de ogen te strooien.
    De ‘complexiteit’ van DNB/Hoekstra/ING zijn gewoon kartelbelangen die beschermd worden.
    De Tweede Kamer belazeren is niet het gevolg van de complexheid der materie an sich.
    De DNB moet onafhankelijk zijn maar is dat niet (idem WODC). Minister Hoekstra en zijn ambtenaren frustreren juist de Tweede Kamer en de democratie! Bij het WODC is het een ander ministerie. Zie hier het gevaar als Geralds ambtenarij met ‘specialisten’ te veel macht krijgen. ☝🏿

    Pechtolds onkunde is te wijten aan inhoudelijk ‘zijn werk niet doen.’ Van Thierry Baudet kan je dat niet zeggen. Hij fungeert ondertussen als een nationale klokkenluider (Marrakeshpact en klimaatkosten).

    Meneer Gerald zit barstenvol ‘geitenpaadjes’ om de werkelijkheid te ontkennen danwel te verdraaien… Ik vind het een ernstige vorm van misleiding.

    • Een tip: U leest Trouw. Daar werd vanochtend het rapport van het IPPR genoemd. Dat rapport is samen te vatten met de opoeningskop “Niets doen aan klimaat is altijd duurder”. Van harte voor lezing aanbevolen. Zou Baudet ook moeten lezen.
     Ik beschouw het uitblijven van een reactie op “Geitenpaadjes gezocht” maar als een bevestiging van mijn correcties op uw merkwaardige bijdrage.

  3. Provinciale verkiezingen bestaan niet. Wat we zien dat Tweede Kamerleden reclame maken voor de Eerste Kamer. Bij de provinciale verkiezingen komt geen provincie er meer aan te pas. Het is pure volksverlakkerij maar we moeten onze politici wel vertrouwen, zij vertellen niets anders dan het hele en eerlijke verhaal.
   Wat mij betreft de provincies gewoon afschaffen, want wie heeft nu enig idee wat zij daadwerkelijk doen en zij er dus toe doen. De Eerste Kamer was een speeltje voor de koning en nu is het raden want de leden van de Eerste Kamer hoeven geen enkele verantwoording af te leggen aan niet hun soort, maar aan hen die zij dienen. Het zijn de politici die de democratie van binnen uit aanvallen en maar roepen dat wij moeten gaan stemmen anders hebben wij het gedaan. Ik begrijp heus wel dat er zoveel mensen zijn die dol zijn op GroteSterkeLeider, met dank aan menig politicus/politica, die uiteraard van niets weten.

  4. Valt me op dat als de regering ook een meerderheid in de Eerste Kamer heeft de kwestie van opheffing van dat orgaan nooit speelt. 🤔
   Nu ze die dreigt te verliezen worden er ineens hele stukken en beschouwingen over geschreven. Zelfs over opheffen. 🤭
   Was het afschaffen van het referendum al niet genoeg? Hoeveel dictatoriale macht moet een regering krijgen? Vier jaar carte blanche is een lange tijd waarin veel onheil aangericht kan worden.
   Een tussentijdse herwaardering fungeert wellicht als noodrem. ☝🏿
   Want het is evident dat een coalitie die in twee jaar tijd zoveel stemmen verliest het volk NIET goed dient. Wat mij betreft: gelukkig is er nog een Eerste Kamer om zo’n regering terug te fluiten. 👏🏽

   Persoonlijk denk ik echter dat velen het gewoon niet kunnen hebben dat het Forum voor Democratie zoveel zetels wint. Het is een stukje ongenoegen uiten. 🤔 Tja, denk ik dan, dan had men maar niet tegen de zin in van de meerderheid van de bevolking het referendum moeten slopen. Boontje komt om zijn loontje stel ik zelf vol genoegen vast. Daarom stem ik in revanche, juist op het FvD. ‘T is mijn geitenpadje geworden. Precies zoals Rutte met met het Nee van het Oekraine-referendum deed. 😜

   • Maar Ronaldo, de manier waarop die Eerste Kamer gekozen wordt is toch een raar relikwie?
    Een noodrem voor het geval een parlementsmeerderheid een stomme beslissing maakt is best handig inderdaad, maar ik heb dan liever een correctief referendum, dan heb je een heldere democratische keuze op één dossier. EK verkiezingen leiden er alleen maar toe dat de regering gedoogpartners gaat zoeken, en er nog meer in achterkamertjes via uitruil geregeld wordt.

    • @Jeroen,
     Mooi gezegd Jeroen: “Correctief referendum: dan heb je een heldere democratische keuze op één dossier.” Schaf de Eerste Kamer af ALS het correctief referendum ingevoerd wordt, daar kan ik het mee eens zijn.
     Ondertussen weten we dat referenda door de ‘machtspartijen’ helemaal niet gewenst zijn. Zelfs sommige (linkse) oppositie-partijen krijgen plots bedenkingen en ‘draaineigingen’ als het zo ver is (zie raadgevend referendum).
     Over D66 nog maar te zwijgen. 🤥
     Dus zullen we het voorlopig via en met de Eerste Kamer moeten doen. Het is helaas niet anders.
     Maar ik ben het volledig met je eens.

     • Een referendum verwordt gauw tot “stemmen met de buik”. Soms nuttig, maar meestal onvoldoende om beslissingen te nemen in heel complexe vraagstukken. Ik moet er niet aan denken: een heel meervoudig complex verschijnsel vertalen in een simpele voor elk IQ te begrijpen gesloten vraag, waarop ieders stem met evenveel gewicht meetelt. Aan het brexit-referendum is te zien waartoe dat leidt: de (hopelijk tijdelijke) neergang van een bloeiende economie.

      • @De lezers,
       Mmmm, hier hebben we te maken met een bekende vergelijkingsfout. Immers staat de ‘puinhoop’ Brexit voor het synoniem referendum of… voor de werking van de Britse politiek?
       Immers: Zwitserland, Ierland en vele, vele andere landen hebben gewoon referenda en aanschouw: hun bloeiende economieën…
       Het antwoord spreekt voor zichzelf.
       Overigens een persoonlijk noot: Schijnbaar is het IQ van die volkeren aldaar hoog (?) om verstandig met dit democratische medium om te gaan.
       Meneer vindt blijkbaar, zo lees ik, dat van ‘de Nederlander’ van bedenkelijk niveau. Of houdt hij zichzelf een spiegel voor? 🤔 En is hij zo aanmatigend om dat op de hele Nederlandse bevolking te projecteren?
       Voor de goede orde, kijkend naar de geschiedenis: de Grieken in de oudheid wisten met dit systeem juist een buitengewone hoge beschaving te bereiken.
       Einde betoog.

      • Het grootste deel van de kiezers stemt met de buik, bij referenda en bij reguliere verkiezingen. Het probleem bij referenda is die uiterst complexe, maar simpel geformuleerde gesloten vraag. Daarom zijn regeringen heel voorzichtig met het uitschrijven referenda, waar men het risico loopt op ongewenste uitkomsten. Toen dat in Zwitserland een keer toch gebeurde werd er naar ontsnappingsmogelijkheden gezocht en gevonden. Kiezers zijn geen deskundigen die mee kunnen beslissen over complexe vraagstukken waar specialisten een jaar of langer over doen. Het duidelijkste voorbeeld is brexit.

       Ik heb overigens niet beweerd, dat wie dan ook een laag IQ heeft. Ik heb wel geschreven dat een referendumvraag voor elke kiezer, ook die met een laag IQ, te begrijpen moet zijn. U blijft mijn opmerkingen maar verdraaien en dat irriteert me mateloos.

       Gaat u overigens nog iets toevoegen aan mijn opmerkingen bij “Geitenpaadje gezocht”? U zoekt altijd naar zwakke punten in mijn reacties, en dat is heel goed. Maar omgekeerd doet u dat veel minder. Ik heb dan de neiging om dat maar te beschouwen als instemming

      • @De lezers,
       Het specialisme van Pechtold ging zo ver, bij het Oekraine-referendum, dat toen Jan Roos hem op de TV in een interview vroeg, of hij het associatie-verdrag ook gelezen had waar hij zo voor was, Pechtold antwoordde: nee.
       Over ‘onderbuik’ politici gesproken die niet eens de moeite nemen de complexe materie daadwerkelijk te lezen!
       Dat is dan de partijleider van D66 die niet eens de moeite deed zich in het verdrag te verdiepen!
       En dat moet dan voor ons de burger beslissen in zijn ‘wijsheid’ omdat de burger er toch maar niets van begrijpt? Wel die politieke specialisten waar meneer Gerald naar verwijst zijn ook geen knip voor de neus waard.
       “En als de uitkomst niet bevalt,” zoekt ‘men’ een andere uitweg? Daarin zit’m dus de clou: wie is die ‘men’?
       De politiek die zich niet aan de regels houdt? Die denkt het allemaal beter te weten, specialisten als Pechtold? Of Rutte met zijn geitenpaadjes? Wat een arrogantie!
       Het zijn geen wijze mannen. Ze dienen alleen belangen. En ze zijn bereidt er vals voor te spelen.
       Daarom ook: ze zijn er om het volk te dienen, helaas moet dat ‘afgedwongen’ worden, bewijst hier de geschiedenis!
       Met referenda!

      • @ Ronaldo Haasnoot 13 februari 2019 at 08:30
       U gaat niet in op mijn reactie, hoewel u wel mijn naam noemt. Ik interpreteer dat dan maar als instemming met mijn bezwaar tegen uw beschuldigingen aan mijn adres over IQ van Nederlanders en ook over mijn eerdere bezwaar tegen uw bijdrage bij “Geitenpaadje gezocht”.

       Ik had het hierboven niet over onderbuik-politici of -partijleiders, maar over kiezers die met de buik stemmen, ik ook vaak. En met die specialisten, waarnaar ik verwees, bedoelde ik fractieleden of -medewerkers, maar echte deskundige specialisten, wetenschappers of beleidsmedewerkers op ministeries. U verdraait, interpreteert en doet weer aan framing.

      • @De lezer,
       Specialisten nemen geen politieke beslissingen, maar adviseren de politiek die ze wel neemt. Da’s zo klaar als een klontje. Als politci als Pechtold – die dus beslissingen neemt – zich niet eens op de hoogte stelt van de inhoud van een verdrag waarvoor hij tekent, waar is men dan mee bezig?
       Da’s geen framen, noch verdraaien!
       Da’s de ongemakkelijke waarheid onthullen.
       Overigens laat u niet een rad voor de ogen draaien door deze meneer. Neem wetenschappers van het WODC. Het ministerie, de minister, vervalst gewoon hun onderzoeken omdat de uitkomst niet zint. (Zie link)
       En nu recent: de ‘onafhankelijke’ toezichthouder DNB – een en al specialisme – laat haar onderzoek en uitkomsten door ambtenaren op Financiën doorlichten en bepalen.
       Ondertussen misleidt minister Hoekstra de hele Tweede Kamer om de strafmaat van ‘criminele activiteiten’ van de ING te manipuleren.
       Zie hier wat we van ‘specialisten’ mogen verwachten…
       https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2206290-onafhankelijk-onderzoeksinstituut-onder-druk-gezet-door-politiek.html
       https://www.rtlz.nl/algemeen/politiek/artikel/4606826/dnb-wopke-hoekstra-onafhankelijk-witwasaffaire-ing#2.0.0%2C8639c22c-d9ff-42da-90aa-6848b04d3d66%2C.rtlz.nl

  5. Je kunt de zaak ook heel anders bezien: nu de Eerste Kamer wat belangrijker is geworden voor de
   directe politiek kun je nu als burger 2 x in de vier jaar de de zaak beinvloeden en bijsturen. Dat is eigenlijk winst! En natuurlijk blijft die Eerste Kamer belangrijk voor het checken van de ingediende wetsvoorstellen en de wetten. Die kamer is toch meer op afstand en laat zich minder meeslepen door de poltieke waan van de dag. En kom niet aan met Thorbecke op dit punt. Het was toen een heel andere tijd met andere omstandigheden, zonder radio en tv, doorgedraaide sociale media en journalisten…

  6. Sterker nog: doordat de Senaat indirect via de Statenverkiezingen wordt gekozen, gaan de Statenverkiezingen niet meer over het provinciale beleid, en wordt hierdoor ook de legitimiteit van de Provinciale Staten uitgehold.

  Comments are closed.