Het CDA mag nog even blijven voortmodderen

  10
  734

  Leestijd: 2 minuten.

  Toen Ruth Peetoom in 2011 aantrad als partijvoorzitter was het CDA er ‘bijna geweest’. Peetoom zei dat zelf in het EO-radioprogramma ‘Dit is de dag’, en wie zou het willen tegenspreken? De christendemocraten waren enkele maanden voor haar komst toegetreden tot het kabinet-Rutte I, dat werd gedoogd door de PVV. Over die gedoogconstructie bestond diepe verdeeldheid in de partij. Prominenten als Dries van Agt, Ernst Hirsch Ballin en Piet de Jong keerden zich fel tegen de samenwerking. De Jong, de inmiddels overleden ex-premier, sprak van ‘een verkeerde en gevaarlijke weg’.

  Ook Peetoom zelf stemde tegen de gedoogconstructie met de PVV. Maar vicepremier Maxime Verhagen en fractievoorzitter Sybrand Buma waren vóór, net als het voormalige wonderkind Camiel Eurlings en tal van anderen. Waardoor het omstreden kabinet, dat inclusief de steun van de PVV maar op een meerderheid van 1 zetel kon bogen, er toch kwam.

  Rutte I strandde – zoals een kind had kunnen voorspellen – al snel en in september 2012 vonden er nieuwe verkiezingen plaats. Het CDA, onder lijsttrekkerschap van Buma, verloor dramatisch. De partij die ooit 54 Kamerzetels bezette, kwam uit op 13. Dat was de laagste stand die ze ooit heeft gehaald. Peetoom zegt nu dat dat verlies was ingecalculeerd. De verkiezingscampagne van toen betitelt ze als een ‘bijna mission impossible’. Het zal allemaal best.

  Peetoom doet het een beetje voorkomen alsof er onder haar bewind sprake was van een glorierijk herstel. Een nogal overtrokken beeld, maar niettemin wisten de christendemocraten de afgelopen jaren weer wat terrein terug te winnen. In maart 2017 bleken ze goed voor 19 zetels. Omdat ze iets meer stemmen haalden dan D66 – dat ook op 19 zetels uitkwam – mocht het CDA zich de derde partij van het land noemen. Het maakt weer deel uit van het kabinet en levert naast een vicepremier onder meer de minister van Financiën.

  Of de partij zich lang in deze positie kan handhaven is echter zeer de vraag. Volgens de peilingen moet ze met het ergste rekening houden. In recente polls staat ze op 4 tot 8 zetels verlies. Mochten die prognoses werkelijkheid worden, dan is het CDA terug bij het niveau van 2012, of op zijn minst daar dicht bij in de buurt.

  Op korte termijn hoeven de christendemocraten zich echter nog geen grote zorgen te maken. Er vinden dit jaar – voor zover althans nu bekend – geen Tweede Kamerverkiezingen plaats. Wel Provinciale Statenverkiezingen, die tevens de samenstelling van de Eerste Kamer bepalen. En bij die Statenverkiezingen scoort het CDA doorgaans heel behoorlijk. Want er mogen dan wel steeds minder mensen op deze partij stemmen, als ze er zijn komen ze doorgaans trouw naar de stembus. Iets wat de concurrenten lang niet altijd kunnen zeggen.

  Peetoom kan dus volgende maand met een redelijk gerust hart het voorzitterschap overdragen aan Rutger Ploum. In 2019 zal het CDA nog wel blijven voortmodderen.

  10 REACTIES

  1. Het is natuurlijk best gemakkelijk vanuit de luie stoel kritiek te leveren. De vraag is of de critici dit vanuit de partij doen of van buitenaf. Welke andere partij in Nederland doet het al helemaal goed dan? Als actief lid van het CDA wil ik best bekennen het met een aantal zaken niet eens te zijn, maar om daarom de partij de rug toe te keren en mijn heil elders te zoeken is geen optie. Van groot belang is dat binnen het CDA krachten ontstaan die concrete eisen stellen aan de leiders en de volksvertegenwoordigers, en vervolgens vaststellen hoever men inmiddels van het verkiezingsprogramma is afgeweken. tenslotte is men op grond daarvan verkozen en heeft men mandaat van de kiezer gekregen. Ik roep iedereen op zich actief op te stellen bij zijn/haar eigen partij en zich ermee te gaan bemoeien.

   • @Holke J.M. Flapper,
    Helemaal mee eens. Toen laatst 50Plus ook tekende voor de klimaatwet – waar stond dat zo in hun programma ? – dacht ik echt mijn lidmaatschap voor 1 januari op te zeggen. Ik heb besloten evenwel ze eens goed te gaan voorlichten en op de ledenvergadering daar mijn invloed uit te oefenen!
    Afgezien van de vraag of de mens het klimaat verandert – want ik weet het niet – weet ik wel dat van het gas af een VVD-kolderiek is die eerder met hun paniek m.b.t. de gevolgen van de gaswinning is – die VVD minister Kamp voor’t begrotingstekort welhaast verdubbelde, gevolg aardbevingen – dan dat het om’t klimaat is. Immers: heel Europa stapt juist over op aardgas. Dus, wat is daar dan verkeerd aan?
    ‘T kost de burger wel 235 miljard euro aan verbouwingskosten!
    ‘T is waanzin. Is de aanschaf van een elektrische auto niet genoeg? En laat de industrie haar boontjes zelf doppen. Dan heb je al 80% van de CO2 te pakken!
    Hoe dacht 50Plus nu nog ooit AOW met 65 jaar te bereiken? Al het geld gaat naar groen…
    Feitelijk naar de politiek die met ons geld op het wereldtoneel wil pronken: kijk wij zijn de beste!
    Ik zeg 80% is voorlopig meer dan genoeg! Scheelt de burger 235 miljard spaargeld. Da’s een leuk pensioen!

   • Dat zou in een aantal andere partijen ook zo moeten gebeuren: vanuit een constructieve houding opbouwende kritiek leveren en daartoe natuurlijk ook de kans krijgen of zelfs daartoe worden uitgenodigd. Binnen enkele partijen is dit ondenkbaar, een democratie onwaardig.

   • Een partij die met GroteSterkeLeider in zee gaat is in wezen ondemocratisch. Dat de leiding dat niet door had zegt genoeg. Ik geef onmiddellijk toe dat ik op gemeentelijk niveau zeker wel eens CDA heb gestemd gewoon omdat ze het goed deden. Ik begreep dat binnen het CDA Gods Woord boven het partijprogramma staat en dat zij ook daarop aangesproken dient te worden, zoals opkomen voor de wees, de weduwe en de vreemdeling, de dagloner, hoe om te gaan met dieren en het milieu. Maar de christelijke uitleg van Gods Woord is bij het CDA achterhaald dat daarom ook niet christenen welkom zijn, wellicht om de christenen daar uit te leggen hoe om te gaan met Bijbelteksten. Maar ik begrijp dat ChristenUnie het CDA toch niet helemaal voldoende christen vindt, gezien haar politiek. De SGP vindt dat hun broeders en zuster van de ChristenUnie ook niet helemaal zuiver op de graat zijn. Maar gelukkig streeft men wel naar christelijke eenheid en krijgen we in Nederland eens: DeEchteWareZuivereChristelijkePartijNederland.

  2. Binjamin, ik help het je hopen. Ruud Lubbers was nog zo iemand. Sybrand hoor ik heel andere dingen zeggen, in de trant van VVD-wijsheden.

  3. Het CDA mag dan een christelijke partij zijn, maar toch hebben ze het plan van Rutte om de sociale zekerheid in ons land langzaam af te bouwen niet kunnen voorkomen. Dit is niet zoals het volgens de bijbel zou moeten.

   • De Bijbel spreekt niet, voor zover ik weet, over onze vorm van sociale zekerheid. Er zijn zelfs groeperingen in Nederland die elke vorm van georganiseerde zekerheid afwijzen en weigeren. En in Amerika zijn de felste tegenstanders van verzekeringen en sociale zekerheid de evangelische christenen. Eigenlijk lijkt het CDA met hun standpunten het meest recht in de leer. Ik bedoel dit natuurlijk wat cynisch, overigens met alle respect voor het CDA. Ik kom zelf ook uit dat nest.

   • Ik moet eerlijk zeggen dat ik helemaal niks heb met het CDA,. De uitspraak van Dries van Agt had alles te maken met machtspolitiek, niet meer en niet minder. Dat was ook de reden dat besloten werd met de PVV in zee te gaan, (zat 0,0 christelijkheid ) alleen was dat een misrekening. Hoe kun je geloven in een man die zichzelf uitgeroepen heeft tot GroteSterkeLeider en die iedereen moet volgen in de door hem opgelegde gehoorzaamheid daar GroteSterkeLeider alleen verantwoording schuldig is aan GrotesterkeLeider en dat noemen ze bij het CDA en de VVD, democratisch, weet je meteen hoe die lui daar echt denken over de democratie, al hun mooie praatjes ten spijt.

   • @Bert van der meer,
    Idem met de zogenaamde socialisten van de PvdA. Het is dan geen bijbel maar ook zij hebben de VVD geholpen en hun geloof te grabbel gegooid. Ben vanaf die dag bekeerd. Socialisten in de regering da’s 3x niets. Niet voor de zieken, niet voor de ouderen en ook niet voor de arbeider.
    Ja, wel voor vreemdelingen. Voor generale pardonnen en illegalen niet vastzetten zodat ze lekker rond gaan zwerven hier in Nederland. Voor bed, bad en brood het liefst aangevuld met zakgeld. Voor met voorrang huurhuizen geven in een tijd van woningnood! En de ouderen mochten uit de bejaardentehuizen vertrekken, want waren ineens te duur!
    Rode Ideologieën en bijbels, het is op papier goed bedoeld.
    Maar als ze gaan regeren met de VVD, lijkt het wel of de duivel er mee speelt! CDA, D66 en PvdA, wat blijft er feitelijk van de oorsprong over? De VVD veranderd ondertussen ook: zij wordt voor de bevolking nu giftig groen. De duivel is voorwaar net een kameleon.
    En wat gaat GroenLinks doen?
    Met de duivel regeren en de bugers nog verder uitkleden totdat ze naakt staan te bibberen met slechts wat ondergoed en… een geel hesje?

  4. Het CDA is een echte christelijke partij sinds Dries van Agt de woorden sprak: Wij buigen niet naar rechts en niet naar links. Hij bedoelde te zeggen: wij buigen alleen voor het woord van Himself en daarom is het CDA principieel tegen ongerechtigheid, onrecht, onbarmhartigheid. Het is de partij die op bevel van Himself op komt voor hen die kwetsbaar zijn en extra hulp behoeven. Alle teksten in de Bijbel die gaan over de vreemdeling worden door het CDA strikt in praktijk gebracht. Maar aangezien mensen binnen het CDA toch meer te doen hadden met blanke Arische Henk&Ingrids ging het mis, maar door Bijbelstudie en gebed en gezang zal het CDA eens herrijzen uit haar as en nu herkent het CDA weer het woord van Hem: alles wat gij de minste der mijnen gedaan hebt, hebt gij Mij gedaan. Met deze inzet zal eens het CDA de grootste partij worden en met de Christenunie en gedoogsteun van de SGP Volk en Vaderland redden van haar ondergang. .

  Comments are closed.