Het dak repareren als de zon schijnt

  9
  343

  Leestijd: 3 minuten.

  Volgens minister Wiebes van Economische Zaken heeft meer sparen en aflossen niet meer zo veel zin voor ons land. Omdat we de komende jaren rekening zullen houden met een uiterst gematigde economische groei, is het volgens hem beter dat de overheid meer gaat investeren om de economie aan de gang te houden.

  Sinds het begin van de financiële crisis in 2007/2008 is fors bezuinigd, de lasten zijn ook fors verhoogd en de laatste jaren heeft de nulrente-politiek van de ECB de staat geen windeieren gelegd. Er kon nagenoeg gratis worden geleend en ‘dure’ staatsleningen werden omgewisseld voor veel goedkopere. Gevolg, fors dalende rentelasten. Alles bij elkaar ging het prima met het kasboekje van de overheid, de miljarden stroomden binnen en blijven dat voorlopig doen. Over de eerste negen maanden van vorig jaar bleef er dik 14 miljard over, in vijf jaar tijd is er liefst 60 miljard! afgelost op de staatsschuld. Die zit nu weer ruim onder de norm van 60% voor de eurolanden.

  Net als in Duitsland is er bij ons dus ruimte om de economie te stimuleren. Daarentegen kunnen de zuidelijke eurolanden alleen maar bestaan bij de gratie van die lage rente. De eerste opdracht van de ECB is om de eurozone bij elkaar te houden en dat kan niet zonder ultralage rente. Ook al zou de rente in de VS weer gaan stijgen, dan zal Europa met een fikse vertraging volgen. Kortom, de huidige status quo zal nog wel even blijven en dus de voordelen voor de Nederlandse staat. De zon blijft dus nog wel even schijnen voor de schatkist en dat is een ideale situatie om het dak te repareren.

  Dat repareren bestaat nu eens niet uit verder bezuinigen en lasten verzwaren, met een in heel Europa snel verouderende bevolking is het noodzakelijk nieuwe wegen en verdienmodellen te vinden om de hele winkel straks betaalbaar te houden.

  De Raad van State mag dan tegensputteren als begrotingsoverschotten niet meer worden ingezet om de staatsschuld te verminderen, op een gegeven moment is daar ook een grens als de inflatie hoger is dan de financieringskosten van die staatsschuld. Met andere woorden, de schuld wordt dan ‘gratis opgegeten’ door de inflatie.

  Het kabinet wil nu komen met een investeringsfonds dat moet helpen projecten van de grond te krijgen die het niet alleen redden met bankfinanciering. Met overheidsgeld erbij worden de risico’s lager en kunnen we inderdaad nieuwe wegen openen wat betreft duurzame energie, zorg, voedselvoorziening, milieuprojecten, watermanagement en wat dies meer zij. Maar ook hier geldt dat investeringen alleen een succes kunnen worden als er ook echt een afzetmarkt wordt bereikt aan het eind van het proces. Zo maar wapperen met miljarden heeft geen zin, er moet ook worden gezorgd voor een vruchtbare voedingsbodem.

  En dan mogen we hopen dat de reddingsboeien voor de zuidelijke eurolanden het houden, anders ontstaat opeens een heel ander plaatje. Veel zal afhangen van de weg die Duitsland nu in gaat slaan nadat bondskanselier Merkel haar hele rechterveld open heeft laten liggen met ‘wir schaffen das’. Als de CDU/CSU weer wil meetellen zal de opvolger van Merkel dat rechterveld weer moeten bezetten. Daar hoort een strenger vluchtelingenbeleid bij, maar ook geen onvoorwaardelijke financiering meer van de zuidelijke eurolanden met Duits belastinggeld. Oftewel, als Italië moet worden gered met 2500 miljard is de kans reëel dat een nieuwe Duitse regering kiest voor een splitsing tussen de ‘neuro’ van de noordelijke landen en de ‘zeuro’ voor de zuidelijke.

  Maar zo ver is het allemaal gelukkig nog lang niet. Wat overblijft zijn onzekere internationale tijden en de zekerheid van een snel vergrijzende Europese bevolking en een zeer matig groeipotentieel. Een model waar Japan al jaren mee worstelt.

  Aangezien het weerbericht voor de staatskas voorlopig op zonnig staat, is dit wel het uitgelezen moment om maatregelen te treffen om de economie te versterken. Nu komt dit verhaal ook nog goed uit omdat er volgend jaar verkiezingen zijn, maar het is belangrijk genoeg om het ver boven die verkiezingen uit te tillen.

  9 REACTIES

  1. Het dak repareren?
   Dankzij brokkenpiloot Wiebes,
   die “functioneert”? onder welwillend toezicht en met onbegrijpelijk domme bevordering van Rutte,
   kunnen/moeten de Nederlandse burgers strak, na hun vertrek c.q. afgang
   (ook weer via hoge Belastingen)
   Geheel Nederland gaan herbouwen!
   En bedankt hoor!

  2. Jammer dat er niet veel kiezers zijn die op de 50 plus partij stemmen. Gezien de enorme vergrijzing in ons land zou dat 1 van de grootste partijen in ons land moeten zijn. Blijkbaar zijn er toch veel (oudere) kiesgerechtigden die geen vertrouwen hebben in de 50 plus partij. Zo kan de 50 plus partij geen invloed uitoefenen op de huidige en toekomstige regeringen. En zullen we in de toekomst moeten zorgen voor banen voor pensioengerechtigden zodat de armere kant van deze mensen kunnen blijven rondkomen. Dus zonder meer streng straffen (Geldboetes) van ondernemers die zich schuldig maken aan leeftijdsdiscriminatie! En de salarisbonussen afschaffen of zo zwaar belasten dat er geld blijft komen voor onze pensioengerechtigden en werkzoekenden. Of willen we onze pensioengerechtigden en werkzoekenden om laten komen! En zeker geen ‘gastarbeiders’ halen uit Afrika, compleet gestoord !? Er zijn meer dan genoeg Ingezetenen die kunnen en moeten werken, al dan niet aangepast, om te overleven !! Het regeringsmotto blijft, wie niet werkt zal niet eten.

  3. Ik zie met angst en beven dat nationale investeringsfonds komen. Waarom moet de belastingbetaler de risico’s dragen die banken niet willen nemen? Voor dat risico ontvangen bankiers toch die idiote bonussen? Rond de staatsruif dansen honderden lobbyisten,
   consultants en ondernemingen die garen spinnen bij de onnozelheid van overheidsinstanties die andermans geld over de balk gooien. Nergens is het beter zaken doen dan met de overheid. En een overheid die denkt dat salarisverhogen hezelfde is als investeren in infrastructuur voor alle Nederlanders is ook niet te vertrouwen met dat fonds.

   Als de rente stijgt, blijven de salarissen en kan men alleen de verzorgingsstaat verder afbreken om de overheidsschuld te beteugelen.

   D66 zijn compleet van de pot gerukt als ze denken dat Afrikaanse verzorgers tijdelijk zullen zijn. Hebben ze niets geleerd van Turkse en Marokkaanse immigranten? Is er nog woonruimte op de grachtengordel?

   • @Eric,
    Ik vind het totaal van de pot gerukt dat onze regering na een oproep van het hoofd van de ECB euro-keizerin Lagarde, het geld dat ze de laatste jaren bezuinigd heeft op haar burgers nu ineens gaat lenen omdat de ECB vind dat Nederland moet gaan investeren…
    Want de ECB heeft niet meer het geld…
    Waarom hebben ze dan zo hard al die jaren bezuinigd en staatsschuld afgelost? Belachelijk. Als Lagarde het zegt kunnen ze ineens 50 miljard lenen…
    Weg Hollandse zuinigheid.
    Zijn ze gek geworden? Deze loophondjes van de ECB? Dat is toch niet meer, zelfstandig regeren!

  4. “M.a.w. de schuld wordt dan gratis opgegeten door inflatie….” zegt de auteur.
   M.a.w. de pensioenvermogens worden ‘gratis’ opgegeten door…
   Zie hier de gevolgen van een politieke euro die mis/ge bruikt wordt om de grootste geldontneming en diefstal te legaliseren sinds de Weimarrepubliek.
   Ineens staat deze munt niet meer voor ‘stabilisering’ van de geldwaarde en het vertrouwen daarin, nee ‘ze’ hebben (onze Eurofiele elite) er een nieuwe doelstelling voor gevonden: de instandhouding van de Eurozone.
   En dat mag wat kosten: de pensioen- en spaarpotten van onze burgers. Kijk onze regering eens enthousiast zijn met deze politieke diefstal! ? Handig toch zo’n euro: hoef je niet meer geld te wisselen zei ex-minister Zalm van de VVD. Van de euro worden we allemaal rijker… (behalve de spaarders en pensionarissen ?)

   Het is monetaire financiering en dat is bij het EU verdrag over de stichting van de ECB ten strengste verboden. ☝?Nu wordt het als financieel wonder bejubelt. ?? Zie hier de ware aard van de ‘waardegemeenschap’ de EU.
   Conclusie: EU-verdragen zijn dood. Hebben in het geschreven woord geen enkele waarde. Het is gewoon: politieke oplichterij. ?

   • Overigens: als lid van 50-plus vraag ik mijn partij eens heel goed na te gaan denken over het (on)nut van een munt die door Lagarde wordt gerund – met toestemming van onze regering (en die van alle eurolanden) – om daar politieke munt uit te slaan i.p.v. haar bestaansrecht, namelijk de garantie van financiële zekerheid, te beschermen en te garanderen. Er gebeuren hier m.i. echt onacceptabele dingen die indruisen tegen de EU verdragsteksten die juist zijn geschreven om DIT te voorkomen. Waarom handelt de politiek tegen de geest van het stichtingsverdrag van de EU in? Omdat de eurozone als project ondertussen gefaald heeft? En men dat probeert te verbergen?
    What’s next?
    Het afschaffen van het Stabiliteitspact (begrotingsafspraken tussen de euro-zone landen) omdat Frankrijk en Italië zich daaraan vanaf het begin toch niet houden?
    What’s nex(i)t…
    Nl’ers die tot 70 jaar doorwerken en daarna maar de helft van hun gespaarde pensioengeld krijgen omdat de Fransen en Italianen met 62 en 63 jaar met vol pensioen gaan en hun regeringen dat betalen met leningen met negatieve rente = de transfer van onze levens(tijd) en geld naar de luxe pensioenregelingen van het zuiden?

   • @Haasnoot
    Wat u vindt van de EU, de ECB en het pensioenbeleid is inmiddels genoegzaam bekend. Herhaling maakt het niet geloofwaardiger. Ik vrees dat Rutte geen lezer is van Frontbencher en Lagarde al helemaal niet.
    Krol zal het wel met u eens zijn, maar zo lang we in de EU zitten kan geen enkel kamerlid u echt helpen. Ons parlement is in de EU een wassen neus.

    Laten we proberen ons commentaar te beperken tot het onderhavige artikel, dan is er al stof genoeg.?

    • @Holleman,
     U heeft gelijk. Uw verhaal geeft wel aan dat ‘we’ al machteloos gemaakt zijn door de gulden in te leveren voor de euro. We zijn onze monetaire soevereiniteit verloren. En nu het Stabiliteitspact in de euro-zone faalt: kiezen andere machthebbers (ECB) dan ons parlement of regering een uitweg die onze belangen en financiële zekerheden ernstig schaadt. We worden gewoonweg opgeofferd. ?
     Het sterkt mij en met mij steeds meer mensen in de mening dat we uit die (pl)euro moeten stappen. Aangezien dat mag – Verdrag van Lissabon – zonder de EU te verlaten – wat ik zie als een vorm van chantage – kom ik tot de mening: goed, dan maar een Nexit.
     Hoewel ik 50Plus steun neig ik zwaar naar het FvD. Ik voel mij ondertussen met die euro, ECB en Europese Monetaire Unie vooral bedrogen en geslachtofferd. Als ik Duitser was zou ik als protest zeker voor de AfD stemmen. ? Mijn pensioengeld wordt hier ‘legaal’ door negatieve rentes onteigend en ze durven het als “Het nieuwe normaal” te proclameren, wel dat pik ik never nooit. ? Mijn dak wordt hier even gesloopt terwijl onze regering mooi weer loopt te spelen? Een idioot zal het accepteren. Ik vind het ouderwets: “Abnormaal”. Es ist schluss…

     • @De lezers en redactie…
      Excuses…
      Aangezien dat NIET mag – Verdrag van Lissabon – zonder de EU te verlaten…
      En overigens (correctie) het Verdrag van Maastricht is het zelfs. (Zie link). Waar onze toenmalige regering en Tweede Kamer mee instemden zonder referendum.
      Andere landen deden dat wel – zoals het hoort in een echte democratie – en sommige waren zo wijs om een uitzonderingspositie te bedingen: wel de EU niet de euro.
      Ja, zie er maar van af te komen…
      Het is als twee-componenten-lijm, het gaat niet zonder kleerscheuren. En met de aanstaande bankenunie wordt het alleen maar erger. Maar onze regering is blij…
      Lenen tegen negatieve rentes: dat wil toch elke regering als verdienmodel? Welke regering is daar nu tegen? Zo’n euro willen ze allemaal. ??
      Kunnen ze ‘bijna’ gratis daken repareren als de zon schijnt.
      https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Eurozone

  Comments are closed.