Het gaat niet over de provincie, maar spannend wordt het wel

  25
  674

  Leestijd: 2 minuten.

  Op 20 maart kiezen we de nieuwe leden van de Provinciale Staten. Dat “we” is overdreven. Bij de vorige verkiezingen, in 2015, bleef meer dan de helft van de stemgerechtigden thuis.

  De leden van de Provinciale Staten kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. Daardoor zou je denken dat de provincies en de Eerste Kamer, of wel de senaat, iets met elkaar te maken hebben. Dat is al sinds de grote wijziging van de grondwet, in 1848, niet zo. De senaat is in Nederland niet, zoals in sommige andere landen, een Kamer met afgevaardigden uit de regio’s.

  In de Eerste Kamer gaat het om dezelfde partijen als in de Tweede Kamer. En die partijen schuiven geen kandidaten uit de regio naar voren, maar “lijsttrekkers” die hun sporen verdiend hebben in de landelijke politiek. Liefst politici die bekend zijn bij een breder publiek zoals bijvoorbeeld de “lijsttrekker” van GroenLinks, Paul Rosenmöller. Maar hij staat niet op het stembiljet van de kiezers, want het gaat om een getrapte verkiezing. De leden van de Pronvinciale Staten kiezen straks de leden van de Eerste Kamer.

  Ook oud-Tweedekamerlid Mei Li Vos van de PvdA, die na een interne verkiezing in de partij, zogenaamd lijsttrekker werd, vindt de kiezer niet op zijn biljet. Ook CDA en VVD kwamen met oud-gedienden op de proppen, respectievelijk oud-staatssecretaris Ben Knapen en oud-minister en oud-vicepremier Annemarie Jorritsma.

  Bij de kiezers leven de verkiezingen voor Provinciale Staten niet. Ze weten weinig over de bestuurslaag die provincie heet. De media hebben er over het algemeen weinig belangstelling voor. De opkomst blijft al sinds de eeuwwisseling beneden de 50 procent. Een uitzondering waren de verkiezingen in 2011. Toen was de opkomst 56 procent.

  Maar toen waren het dan ook spannende tijden. Niet in de provincies, maar in de Tweede Kamer. Daar was een jaar eerder het kabinet Rutte1 aangetreden. Een kabinet van VVD en CDA, dat “gedoogd” werd door de PVV. In de Tweede Kamer hadden deze drie partijen een meerderheid van één zetel. De verkiezingen voor de Provinciale Staten stonden geheel in het teken van de landelijke politiek.

  De situatie van 2011 toont veel overeenkomst met de huidige. Het kabinet Rutte3 heeft ook een meerderheid van slechts één zetel in de Tweede Kamer. Nu die coalitie er in de peilingen slecht voor staat rekenen politici van de oppositie, zoals Jesse Klaver van GroenLinks en Henk Krol van 50PLUS, zich al rijk. De politieke partijen doen er alles aan om er een krachtproef van te maken voor het zittende kabinet.

  Met democratie in de provincie heeft het weinig te maken, maar spannend wordt het wel.

  25 REACTIES

  1. Gerald, beste meneer, als het pact gesloten is Nederland de klos. Nu komen er jaarlijks circa 250.000 migranten binnen. Als het pact van kracht is Nederland de grote nummer 1 voor legale en illegale nieuwkomers.
   Ze krijgen dezelfde rechten als wij Nederlanders. Met mijn opmerking verkondigde ik: dat scheelt zo’n half miljoen immigranten. De helft van de landen van de EU gaat niet akkoord met dat Pact, dus …als een heel dik salaris wilt hebben, ga je werken in de vluchtelingenzorg.
   Denk aan onze kinderen en kleinkinderen, we kunnen geen Nederland voor hun meer achterlaten.
   De slijkjurken in de tweede kamer, uitgezonderd PVV, FVD en SGP, denken aan hun eigen (toekomstige) baantjes. De nieuwelingen hebben medische zorg en noem maar op.
   Ze hoeven er niets voor te doen. Rutte is onze Sinterklaas. De barmhartige.
   De kosten per maand voor gezondheidszorg gaat naar 400 euro per maand per persoon.

  2. Reactie op Gerald 3 december 2018 at 16:31

   Ja, die 200 woorden-limiet maakt het wel moeilijker om doorwrochte stukken te schrijven hier 😉 Al moet ik de redactie van Frontbencher nageven dat onze discussies erg vaak enorm losgezongen lijken van de originele berichten waar ze onder staan. Enfin.

   Tja, om de feitelijke situatie goed te beschrijven helpt het om zo veel mogelijk assen toe te voegen inderdaad, er zijn altijd wel weer nieuwe dossiers toe te voegen waarop de verdeling net weer anders ligt. Eurosceptisch-Eurogezind bijvoorbeeld, of groen-grijs, of xenofoob-xenofiel, bij gebrek aan betere benamingen. Of minder inhoudelijk maar meer qua stijl, zoals pragmatisch-principieel. maar of het hanteren van heel veel assen discussies overzichtelijker maakt, tja. Heel vaak zijn die verschillende assen toch ook wel enigszins aan elkaar gecorreleerd heb ik het idee, dat zie je al in het twee-assen systeem: Er zijn relatief weinig uitgesproken links-conservatieve of rechts-progressieve partijen. Nou ja, voer voor politicologen.

  3. De eerste kamer kan in zijn huidige vorm beter per direct opgeheven worden. Het is namelijk een politieke echoput geworden van de tweede kamer. Dat zie je voornamelijk bij de coalitiebesprekingen van een nieuw te vormen kabinet, waarbij er een dusdanig onverklaarbare samenwerking ontstaat, enkel en alleen omdat ze dan ook een meerderheid in de eerste kamer hebben.
   Liecer zie ik een constitutioneel hof, die doet wat de eerste kamer nu eigenlijk zou moeten doen, maar omwille van de politiek nalaat. Zo’n hof zou dan, als ik het zou mogen zeggen, worden aangevuld met een Provincieraad, die de belangen van het héle land waarborgen, zodat niet alles weer naar die randstad gaat, zoals nu het geval is.

   • Een boeiend idee en de moeite van het overwegen waard, lijkt me. Maar dan moeten we niet meteen na aanstelling van dat hof weer een discussie krijgen over de politieke achtergronden van de aangestelden. Dus net zoals dat gezeur over de z.g. D66-rechters van nu. En ook een Amerikaanse situatie moeten we hier niet, waar het hooggerechtshof door de zittende parlementen levenslang worden aangesteld.

  4. Provincie, Eerste Kamer. De echte machthebbers lachen zich helemaal suf. Klokkenluiders mogen kapot gemaakt worden. De meerderheid van de volksvertegenwoordigers vindt het allemaal geweldig en spannend als ze er weer eentje te pakken hebben in dat deze flink in zijn ballen of haar tieten geknepen wordt. Dat is echt lachen, gieren, brullen. De meerderheid van de volksvertegenwoordigers zijn mannen en vrouwen die naar machthebbers likken en pijpen en naar gewone mensen trappen zo hard ze kunnen. Ook GroteStetkeLeider van de PVV zwijgt hierover in alle talen en het Forum voor Democratie beweert dat zij ons het hele en eerlijke verhaal vertellen. Hahahahaha!!!!

   • Ronald van Raak van de SP probeert uit alle macht op te komen voor klokkenluiders en ik heb al een klokkenluider gesproken die dit zeer weet te waarderen.
    Ben je een klokkenluider? Neem dan contact op met Ronald van Raak van de SP. Hij zal je zeker helpen.

    • Het Huis voor klokkenluiders is een flut wet. De partijen die een goede wet wilden, waaronder de SP konden twee dingen doen: een flutwet of helemaal geen wet. De meerheid van de volksvertegenwoordiging wil helemaal geen goed wetgeving. Dat is gewoon een open deur. Klokkenluiders zijn niet gewenst en wie komt daar tegen in verzet? Enkele partijen, zoals de SP en wat bereiken die concreet? Geef mij een voorbeeld waaruit blijkt dat het Huis voornklokkenluiders goed werkt voor de klokkenluiders?

  5. Als de partijen PVV en FVD hun zin krijgen, scheelt dat een half miljoen extra immigranten per jaar.
   En kunnen de kosten voor gezondheid en alle andere lasten voor de burger omlaag.
   Nu lopen Nederlanders naar de Voedselbank en de Immigranten krijgen, wat hun hun hartje begeert.
   Dat Pact wordt natuurlijk ondertekend door leugenaar Rutte. Natuurlijk wil hij een belangrijke functie in het Europese Parlement. Ik hoop, dat na de Fransen en de Belgen ook de Nederlanders in opstand komen tegen de huidige regering.

   • @Arjen
    Waar haalt u het vandaan, die half miljoen per jaar. Die aantallen zijn nog nooit binnengekomen, 10% ervan misschien, een enkele keer.

   • @Arjen,
    Als je de verwachte zetels van de PVV en FvD als één groep ziet is het duidelijk dat het populisme sterk aan kracht wint. Daar gaat het verlies van de regeringspartijen heen.
    De democratie wordt ondertussen door dit verliezende middenveld steeds verder uitgehold. Het lijkt een gelijke trend te houden met de opkomst van het populisme. Hoe minder macht voor ‘onze’ regering hoe meer zij de democratie ‘ontwijkt’.
    We zien het aan het slopen van het referendum, waar onverkort d.m.v. juridische trucjes wordt voorkomen dat het volk zich daarover nog 1 keer kan uitspreken. Het wordt juridisch monddood gemaakt.
    Zo is het ook gesteld met het Marrakesh-pact. Dat niet eens ter ratificatie aan’t parlement wordt voorgelegd door er een ‘zogenaamd’ pact van te maken. Ergo: men wilde het in stilte tekenen zonder enkel debat in de Tweede Kamer! Opdat het volk het zo min mogelijk zou weten…
    En… nu hoeft het NIET door de Eerste Kamer.
    Zo wordt het volk ontweken en haar populisme bestreden. Met uitschakeling en omzeiling van de democratische proces! ? Zelfs in’t pact staan regels… om ‘t populisme te pogen… wettelijk monddood te krijgen. ‘T is een schande! En een democratisch monstrum… ☝?

  6. Altijd al geweten dat het gewone volk verkapte dwangarbeiders of slaven zijn. Die door de elite het liefst dom worden gehouden. Net als de Horigen en de lijfeigenen in de middeleeuwen. Het lijkt wel of we in de nieuwe middeleeuwen komen. Net als toen ook tijdens een klimaat optimum. Waar de huidige regering ook niets aan kan doen.

  7. De Eerste Kamer is een dermate belangrijke Kamer daar kun je gewone mensen niet op loslaten. De leden van de Eerste Kamer moeten dermate integer en deskundig zijn dat je die onmogelijk kunt laten kiezen door gewone mensen. Deze leden moet je laten kiezen door deskundige en integere mannen en vrouwen die over meer deskundigheid en integriteit beschikken dan gewone mensen. En wat de provincie betreft. Ach, de provincie. Nu we zoveel gefuseerd hebben op gemeentelijk niveau kan, dunkt mij, de provincies gewoon afgeschaft worden en wordt het eens tijd dat wij, gewone mensen, de leden van de Eerste Kamer rechtstreeks gaan kiezen.

  8. En als de linkse partijen de waarheid zouden gaan vertellen, werd het NOG spannender.
   Want, hoeveel mensen zouden weten dat het geld dat de regering niet meer uitgeeft vanwege al die bezuinigingen (50 miljard) wordt gebruikt om de belastingen voor de hoge inkomens en bedrijven te verlagen?

   • Er is geld zat in ons land. Klokkenluider Verhoef toont maar al te duidelijk aan dat er door de gemeenten en provincies voor miljoenen gefraudeerd wordt. En het schijnt dat Shell te hulp wordt gesneld wat betreft het betalen van belasting. Machthebbers bepalen de normen en de waarden en de gewone man dient zich te schikken: onderdanig en dankbaar. Maar….we hebben het zo goed dat we niet in opstand komen. Machthebbers hebben gedragsdeskundigen in dienst die feilloos weten hoe het volk bespeeld kan worden zodat ze rustig blijven. Gewoon af en roe een speeltje in de groep gooien en klaar is Kees.

    • @Binjamin,
     Dat over gedragsdeskundigen heeft u goed gezegd. Dhr. Holleman merkte het al eerder op: het is het verdeel en heers principe. Afleiding op kleine zaken zodat de grote niet opvallen. U noemt Shell die tot nu toe 0 euro (!) winstbelasting heeft betaald. Dat is werkelijk te gek voor woorden. Maar’t gebeurt al jaren.
     Gelukkig is er een SP om dat aan te kaarten.
     Ik vraag bij deze GroenLinks zich in te zetten en goed op te letten dat Shell niet de Nederlandse burger op laat draaien voor de CO2-opslag onder de Noordzee. Het bedrijf – dat in z’n eentje bijkant meer – of is het meer – (gratis) vervuild dan alle huishoudens in Nederland, betaalt 0 euro winstbelasting!! ☝?
     Het is te gek voor woorden.
     Da’s nu tot heden, het belastings- en milieubeleid van de VVD, beste mensen. Zoals haar spindocters zeggen: van het ‘groenste kabinet ooit’. ?
     Pas maar op: natuurlijk pas na de verkiezingen proberen ze u een ‘groene’ poot uit te draaien. Onder het mom van internationale concurrentievervalsing mag de burger vast financieel voor Shell’s smerige afval opdraaien!
     Want tja, 0 euro winstbelasting…
     Dan ga je toch niet voor CO2-opslag betalen?

    • @ Binjamin 30 november at 19.36
     Er verschijnen nu ook gele hesjes in Nederland, dus …… wie weet.

   • Huh, neem je linkse partijen nou kwalijk dat een rechtse regering cadeautjes aan rijken en bedrijven uitdeelt? Ik vrees dat ik je niet helemaal volg hier…
    Of noem je D66, VVD, CDA en CU “linkse partijen”?

    • Er zijn nogal wat kiezers die alle partijen links noemen, behalve PVV en FvD. Ik schrijf al veel vaker, dat we iets anders moeten verzinnen om het politieke speelveld in te delen. De begrippen links en rechts voldoen niet meer.

     • De begrippen links en rechts voldoen prima. Alleen is het wél een probleem dat het nationalisme van Wilders “extreem rechts” wordt genoemd. Wilders is een VVD-er van huis uit, dus inderdaad heel erg rechts. Maar links en rechts heeft niets met buitenlanderhaat te maken.

      In ieder geval, de partijen zijn prima in te delen in links en rechts. Kijk op partijgedrag.nl en zie in hoeveel procent van de wetsvoorstellen de partijen dezelfde keuze maken als de vVD. Elke partij die in MEER dan 50 % een liberale keuze maakt, noem ik rechts. Blijven er 5 linkse partijen over. SP, GL, PvdD, Denk en 50 +.

      • Betekent uw selectie van linkse partijen, dat u PvdA, D66, CU, vooral rechts vindt; veel anderen denken daar anders over? En uw keuze voor 50Plus als linkse partij zal niet iedereen bevestigen. PVV wordt rechts genoemd, met linkse standpunten, net als CU links wordt genoemd met rechtse standpunten. En zelfs de VVD wordt hier en daar beschuldigd van linkse standpunten, evenals CDA. Kortom, de bruikbaarheid van links/rechts is heel beperkt geworden.

     • Voor socio-economische issues blijven het prima termen. Als je een progressief-conservatieve as toevoegt voor meer “culturele” issues, kun je het grootste deel van het politieke speelveld prima beschrijven.

      • @Gerald,

       Martin stelt terecht dat je naar stemgedrag moet kijken. De grens van 50% overeenkomst in stemgedrag met VVD om als rechts te boek te staan die Martin noemt lijkt me enigszins willekeurig, maar desalniettemin een nuttige vuistregel. PvdA zou ik historisch gezien toch links noemen, zeker ook als je naar verkiezingsprogramma’s kijkt, maar zit vaak in coalities met rechtse partijen, en stemt daarom rechtser dan andere linkse partijen. D66 en CU zijn socio-economisch centrumpartijen, waarbij D66 progressief is op culturele onderwerpen, en CU conservatiever. Wilders strooit soms met linkse onderwerpen in verkiezingstijd om SP-kiezers weg te vangen, maar daar merk je in stemgedrag weinig van.

       Stel jij een alternatief voor voor de links-rechts verdeling om partijen in te delen?

      • Reactie op Jeroen Berg 3 december 2018 at 12:04 uur

       Een uitgewerkt voorstel heb ik nog niet. Maar we moeten m.i. wel af van die eendimensionale indeling links/rechts, o.m. omdat er veel meer dan alleen socio-economische thema’s zijn. Bij de vorige verkiezingen werd tot mijn verrassing (even niet opgelet en ze doen het zo maar 😉 ) al een twee-dimensionale indeling toegepast, namelijk langs de ene as links/rechts en langs de andere as progressief/conservatief. Met handig gekozen definities, want misverstanden liggen op de loer, hielp dit al een beetje, bijv. om de PVV beter te positioneren. Maar ik denk dat er nog één of twee assen bij moeten. Helaas laat een vier assenstelsel zich al niet meer tekenen. Maar dat is met het huidige politieke speelveld ook al niet meer mogelijk.
       Zelf denk ik wel eens na over een indeling naar maatschappelijke oriëntaties van partijen. Maar met de hier toegestane 200 woorden kan ik dat niet verwoorden.

    • Als dit voor mij bedoeld is, ik neem het de linkse partijen kwalijk dat ze niet de waarheid vertellen.
     Nee, die 4 zijn zeker niet links. Na de VVD is het CDA de meest rechtse partij in de kamer. D666 zit in het europarlement in de liberale fractie, gezellig samen met hun vrinden van de VVD. En de CU maakt in 58 % van de wetsvoorstellen dezelfde keuze als de VVD.
     http://www.partijgedrag.nl
     Klik op de middelste blauwe balk
     Klik vervolgens helemaal bovenaan op het lichtblauwe VVD.

     • Ha Martin,

      Ja dat was een reactie op jouw opmerking inderdaad, ik zie dat die er per ongeluk niet onder terechtgekomen is.

      We hanteren dezelfde terminologie qua links-rechts-verdeling, maar dan snap ik je punt wb linkse partijen die niet de waarheid zouden vertellen zeker niet. dat onze (centrumrechtse) regering met name gunstig is voor bedrijven en mensen met een hoog inkomen is toch geen geheim. Linkse partijen benoemen dit en hebben daar kritiek op, zie het dividendbelastings-gedoe bijvoorbeeld.

  Comments are closed.