Het grote uitsluiten begint al vroeg

  20
  1019

  Leestijd: 1 minuten.

  Het CDA stapt, als het aan vermoedelijk kandidaat-partijleider Hugo de Jonge ligt, niet in een coalitie met Forum voor Democratie. Die partij flirt te veel met ’fout rechts’ en met de al even foute Russen. Ook met de PVV ziet De Jonge de christendemocraten niet regeren. Geert Wilders heeft in 2010 een kans gehad (het beruchte gedoogkabinet) en dat werd niets. “Dat moeten we niet nog een keer doen,” vindt de vicepremier.

  Het grote uitsluiten begint daarmee deze keer wel erg vroeg. Van een kabinetsformatie is immers voorlopig geen sprake.

  Dat het CDA niet met rechts-populistische partijen in zee  gaat, ligt programmatisch gezien overigens voor de hand. Ook de VVD zal dat niet doen, laat staan D66, PvdA of GroenLinks.

  Maar waarom het al zo lang van te voren zo nadrukkelijk rondbazuinen? De ‘middenpartijen’ zouden het ook op de formatie kunnen laten aankomen. Hun standpunten over bijvoorbeeld de EU of het klimaatbeleid wijken zover af van die van FvD en PVV dat een positieve uitkomst ondenkbaar is. Thierry Baudet en Wilders kunnen het zich echt niet permitteren te erkennen dat er toch een klimaatprobleem bestaat of iets dergelijks. Een gesprek met hen hoeft dan ook niet langer dan een uur te duren. Waarschijnlijk is het al na een paar minuten afgelopen.

  Het voordeel van deze aanpak zou zijn dat de Forum- en PVV-leider zelf moeten vaststellen dat coalitievorming onmogelijk is. Ze kunnen zich niet beklagen dat ze worden ‘geboycot’, iets wat ze nu zeker gaan doen. Of anders hun aanhangers wel.

  Het opwerpen van een blokkade mag dan inhoudelijk begrijpelijk zijn, tactisch is het dom. Het biedt rechts-populisten de gelegenheid zich in een electoraal lucratieve slachtofferrol te manoeuvreren. De ontwikkelingen in België tonen dat aan. Daar werd in de jaren negentig rond het Vlaams Blok een cordon sanitaire opgetrokken door de overige partijen. Maar wat heeft dat gebaat? Het Vlaams Blok, weliswaar omgedoopt tot Vlaams Belang, bestaat nog steeds en boekte eerder dit jaar een gigantische verkiezingsoverwinning.

  Het bij voorbaat uitsluiten van ‘verkeerde’ partijen gebeurt alleen om de eigen achterban te laten zien dat je zelf wél deugt. Maar die eigen achterban was toch al niet van plan op populistisch rechts te stemmen. Dus wat schiet je er dan feitelijk mee op?

  20 REACTIES

  1. Als we in NL echt willen spreken van een ware democratie, dan zou de coalitie moeten bestaan uit de grootste partij van de verkiezingen, zonodig aangevuld met de nr.2 en de nr.3 of zelfs de nr.4 en dan ongeacht de kleur van de partij. Dan pas wordt er echt eer aangedaan aan de stem van het volk en wordt de verkiezing daadwerkelijk een democratisch feest.
   Samen dienen zij dan een weg te vinden om het land te regeren, daarbij werkend aan hun primaire taken, namelijk het welzijn en de welvaart van het eigen land en haar volk. Dus niet als Sint voor het buitenland en het pamperen van ongenode gasten.

   Als de dames en heren regenten dit niet voor elkaar kunnen krijgen, dan is de democratie in NL niet bestaand en kunnen we beter zsm over gaan in een systeem van een zakenkabinet van partijloze en vakbekwame bestuurders, die los van partij en politieke voorkeur doen waar ze voor betaald worden.

   • Sorry, maar dit slaat nergens op. Wat nou als de nummers een en twee diametraal tegenover elkaar staan en op geen enkele manier een goede regering kunnen vormen? Is er bijvoorbeeld ook maar één iemand in Nederland die blij zou worden als GroenLinks en Forum voor Democratie samen in een coalitie zouden stappen? En wat nou als bijvoorbeeld alle linkse partijen in 1 partij gebundeld waren, die wel de grootste zou worden maar geen absolute meerderheid zou behalen, in tegenstelling tot de rechtse partijen die gezamenlijk wel een meerderheid hebben. Vind u in dat geval dan ook dat zij met links samen moeten werken? Je moet gewoon een werkbare combinatie vormen die een meerderheid van de bevolking vertegenwoordigt. Hoe ideologieën onder partijen verdeeld zijn zou niet uit moeten maken.

    • Ik vind het onacceptabel en 100% ondemocratisch om een partij op voorhand uit te sluiten van elke macht. Je zegt daarmee tegen kiezers van zo’n partij: we zijn het niet met jullie eens en dus wordt jullie partij uitgesloten van elke macht. Dat is geen democratie maar dictatuur; zo doen ze dat in bijv. China en Turkije ook!
     Dan is het ook begrijpelijk dat die kiezer zich niets meer aantrekt van die macht. Want waarom wordt bij fundamentalistische Moslims en links extremisme wel alles onder de mat geveegd en niet vervolgd?

  2. Democratie heeft niets te maken met wat het volk wil. Dat lijkt me logisch want het volk is verdeeld. Verder heeft het volk nauwelijks iets in te brengen. Het ligt aan de politieke machtsverhoudingen welke partijen een coalitie gaan vormen. Hoeveel mensen zaten te wachten op een coalitie met de PVV als gedoogpartner? Toen de PvdA de meeste zetels haalden kregen we een CDA-VVD kabinet en de CDA arrogantie spatte je tegemoet: wij buigen niet naar rechts en niet naar links. Het volk dat zo stom is om massaal op de PvdA te stemmen zou moeten weten dat niet zij iets te zeggen hebben, maar politieke machthebbers met hun eigen normen en waarden, eigen spelregels, waar het volk geen verstand van heeft en zich dus niet mee moet bemoeien. GroteSterkeLeider is duidelijk. Ik ben de baas en ik weet wat Henk en Ingrid wil en de rest van het volk kan de boom in. En Baudet…hij weet niet eens het verschil tussen boreaal en noord.

  3. Staan blijft wel dat iedereen het recht zou moeten hebben op een eerlijk proces. Het schijn dat wat GroteSterkeLeider betreft een en ander niet helemaal koosjer is. Het is bekend dat iedereen die een bedreiging vormt voor machthebbers in dit land genadeloos aangepakt mag worden. Klokkenluiders weten daar alles van. Ook het CDA moet helemaal niets hebben van klokkenluiders, net als de meerderheid van de volksvertegenwoordigers.

  4. ***Dat het CDA niet met rechts-populistische partijen in zee gaat, ligt programmatisch gezien overigens voor de hand. Ook de VVD zal dat niet doen, laat staan D66, PvdA of GroenLinks.***

   Ik zie dat hele zwikkie hierboven genoemde partijen graag afgaan, die zijn niet goed voor ons en ons zijn vreselijk veel mensen die aan de onderkant van de samenleving leven.

  5. Het is nooit te vroeg Fons, om duidelijk te maken dat je niet in een coalitie wilt zitten met een partij(-leider) die haar standpunten t.o.v. de Islam niet wil nuanceren, over millieuzaken niet eens wil praten, de parlementaire democratie ten lande uitkotst en de premier een oplichter, leugenaar en bedrieger noemt.
   Die andere partij is nog erger. Die leider is regelrecht een wolf in schaapskleren. Gefascineerd door de Uil van Minerva en gedreven door een boreale gedachtengang probeert hij de geschiedenis naar zijn hand te zetten door kinderen hun meester of leraar aan te laten brengen als de geschiedenisboekjes “te links” zijn. Zie ook het al bovengenoemde. Alles aan deze man is onecht en een leugen. Wilders kan ik nog begrijpen en plaatsen, Baudet in het geheel niet.
   Nooit zal ik stemmen op een partij die met deze extreem-rechtse volksverlakker in zee gaat. Misschien dat in de toekomst de standpunten worden genuanceerd en er fatsoenlijker taal wordt gesproken. Maar de partij die samengaat met de PVV of FvD in deze vorm pleegt geheid politieke zelfmoord. Dat het Vlaams Blok (Vlaams Belang) nog zo floreert komt omdat de Vlamingen zich nog altijd willen afzetten tegen Walonië en haar Socialistische partij.

  6. Wat een onzin! “Fout rechts en foute Russen”. Grote kletskoek. Als trouw lid van FvD weet ik dat dit de grootst mogelijke onzin is. Ik denk als mijnheer De Jonge eens een kijkje bij FvD en haar leden zou nemen, dat hij zich daar uitstekend thuis zou voelen. Het programma van FvD is voor ons leidend. Bij CDA weet je in ieder geval niet waar zij voor staat, met de kenmerken “zoals de wind waait, waait mijn vestje partij”.

  7. Die schijnheilige club van de CDA zijn ook al net zulke sukkels als de rest van links. Die denken dat ze het klimaat kunnen regelen.
   Die arrogante kwal van de Jong meent al dat ze bij de volgende verkiezingen mee mogen regeren en dat ze als winnaar uit de bus komen. Zielige sukkels.

  8. Het CDA is sinds mijn Dries een echte christelijke partij die niet naar rechts buigt en niet naar links. Zij buigt alleen voor Gods Woord. Zij buigt alleen voor recht en gerechtigheid. Wat een partij dat deze partij niet minimaal 76 zetel haalt is voor mij onbegrijpelijk. Zij is als enige partij tegen mensen economisch uitbuiten, dieren mishandelen en het milieu aanvallen. Dus dat zij niet buigt naar rechts is al decennia bekend. In 2010 moest het CDA voor GroteSterkeLeider buigen omdat die linkse PvdA probeerde het CDA te bekeren tot het socialisme, een soort heidendom waar God van gruwde. GroteSterkeLeider daarentegen stond onder de zegen van God in zijn strijd tegen de goddeloze moslims. Maar omdat een groot deel van het CDA tegen Gods wil in tegen was, liet God dit fantastisch project mislukken en fluisterde hij GroteSterkeLeider in het oor: laat dit kabinet vallen en jij, Geert zult nog Groter en Sterker worden.

  9. Oh, dan is het dus ook volstrekt terecht dat PVV- en FvD-stemmers zich niet aan wetten houden waar ze het niet mee eens zijn? Ze worden immers opzettelijk buiten de macht in het land gehouden, toch? Dit is een regelrechte deugdictatuur!
   En waarom zouden ze dat niet mogen? Dat wordt toch ook getolereerd van fundamentalistische Moslims die zich ook alleen aan de Islam-regels houden en onze wetten, zoals het boerkaverbod, negeren?

   • Aan welke wetten houdt men zich niet, als men niet wil samenregeren met een stelletje onregelmatig? Een democratische meerderheid mag nu eenmaal een regering vormen die zij zelf ziet zitten, iets wat uiterst rechts maar niet kan of wil begrijpen. Tja, de rechterkant heeft het niet zo erg op met democratie.

    • @Johannes vanden bos,
     Van te voren een partij uitsluiten – voordat er verkiezingen plaatsvinden, waaruit de wil van het volk blijkt – is m.i. een vorm van discriminatie en juist een actie tegen de aard van democratie. 🤔
     Het volk zal zich toch in democratische verkiezingen eerst moeten uitspreken wat het met het land wil.
     Pas NA de verkiezingen zijn de politieke partijen aan de beurt om aan dat stemresultaat uitvoering te gaan geven.
     De politiek behoort de democratie te dienen en niet andersom.
     Hugo de Jonge spreekt democratisch gezien voor zijn beurt. Typisch regentenmentaliteit. Verre van de democratisch…

    • Leer eerst eens begrijpend lezen, Johannes!

     Welke democratie? Die linkse dictatuur van “je doet wat wij willen of je word uitgesloten?” Het CDA toont met de uitsluiting vooraf, net als de VVD en andere partijen dat ze niet schroomt om andersdenkenden vooraf buitenspel te zetten en negeert daarmee een flink deel van de kiezers. En eist vervolgens dat dat deel zich wel aan hun besluiten en wetten houdt.
     Nou, ik kan je uit de droom helpen; de reactie zal zijn dat die genegeerde kiezers lak hebben aan besluiten die ze niet aanstaat. En dat is niets nieuws; dat doet links al decennia lang net als fundamentalisten van allerlei godsdiensten.

     • ”Democratie (van het Grieks δῆμος/dèmos, “volk” en κρατειν/kratein, “heersen”, dus letterlijk “volksheerschappij”) is een bestuursvorm waarin de wil van het volk de bron is van legitieme machtsuitoefening. Men onderscheidt directe democratie, waarin burgers persoonlijk stemmen over wetten, besluiten en benoemingen, en indirecte, waarin het volk zich laat vertegenwoordigen door een gekozen orgaan, zoals een raad of parlement.” Bron Wikipedia.
      U kunt roepen wat u wilt, maar met beide vormen van democratie regeert een meerderheid. In Nederland dus het parlement. De partijen vormen een werkbare regering die gesteund wordt door een meerderheid. In Nederland hebben altijd een deel van de kiezers buitenspel gestaan, van welke kant dan ook. Deze kiezers (of thuisblijvers) zullen de wil van de meerderheid moeten accepteren. Zoniet dan krijgen zij problemen met o.a. justitie.

      • W. Hermans komt met zijn reactie dicht in de buurt van de vroegere sovjet “dialektiek” Als er kritiek geleverd werd op de persbreidel, de showprocessen, de draconische straffen voor dissidenten en de verstikkende onvrijheid in de Sovjet-unie dan was steevast het antwoord “En discrimineren jullie de negers soms niet” Of “Doe maar es wat aan die drugs-verslaafden van jullie” Als de CU niet in een coalitie wil met een partij die b.v. de bijbel afwijst dan is dat hun goed recht. Een beetje afwijzen kan immers niet. De VVD zou een partij die 90% vennootschapsbelasting wil heffen
       direct uitsluiten. Dat mag toch!. Deze extremiteiten komen echter bij geen enkele partij voor. Behalve bij de PVV die moskeeën wil sluiten en bij FvD dat geen concessies wil doen aangaande de energie-transitie(klimaathysterie) En lekker uit de EU wil. Zulke partijen moet je nu reeds de boodschap geven: Doe es wat normaler. Als je dit echter allemaal wil linken aan wetten, besluiten, discriminatie en uitsluiting van kiezers, heb je er helaas niets van begrepen.

      • Kiezers die niet gehoord en genegeerd worden, komen in opstand. Zo krijg je opstanden en aanslagen; kijk maar in Hong Kong. Is dat wat u wilt?
       Onze justitie is selectief. Waarom niet de wet Boerkaverbod handhaven of “We are here” vervolgens wegens wetsovertreding, maar wel mensen die zich niet aan andere regels houden?
       Voor de goede orde, justitie moet bewijzen dat iemand een wet heeft overtreden; je hoeft niet je onschuld te bewijzen dus blijven ontkennen helpt.

      • @Johannes van den Bosch,
       Wat u schrijft over de werking van democratie is volkomen waar. Overigens geeft dhr. Binjamin hierboven op 1 september er m.i. ook een prachtige praktische invulling aan. @Binjamin, mijn complimenten dan ook. 🤗
       @Johannes, m.b.t. het krijgen van problemen met o.a. justitie als de burger wetten aan z’n laars lapt toch een kanttekening vanuit de praktijk.
       Het handhavingsgedoe omtrent de veiligheidswet op het verbod van gezichtsbedekkende kleding in openbare gelegenheden of vervoer laat zien dat uw beredenering theoretisch is. De praktijk is anders.
       Hele linkse stadsbesturen wagen zelfs zich aan de wet te onttrekken en moslimburgers ook. Dhr. Hermans heeft m.i. DAN ook dit ongeschreven recht lijkt mij.
       Want waarom zou hij dat niet mogen en anderen wel???
       Wetten maken is 1. Uitvoeren en handhaven is 2. Ze gehoorzamen is 3. Justitie = ???

  Comments are closed.