Het jaar van de cadeautjes

  9
  519

  Leestijd: 2 minuten.

  Het kabinet begint deze week aan de begrotingsbesprekingen voor 2020. Voor Rutte III wordt dat het laatste volledige jaar dat het regeert, want in maart 2021 zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Natuurlijk is elke overheidsbegroting belangrijk, maar deze is dat nog een tikkeltje meer. De kiezer baseert immers zijn oordeel over dit kabinet vooral op het laatste jaar dat het aan het bewind was. De voorgaande jaren zijn straks in het geheugen weggezakt en 2021 is nog geen drie maanden op streek als de stemlokalen opengaan.

  Het ligt dus voor de hand om de begroting voor volgend jaar vol te stoppen met cadeautjes. In de eerste plaats zal er aandacht moeten zijn voor de koopkracht voor de burgers. Premier Mark Rutte beloofde bij het aantreden van het kabinet dat iedereen zou gaan merken dat het beter ging met de economie. Tot dusver viel de inkomensvooruitgang nogal tegen. 2020 is de laatste kans voor Rutte III om te laten zien dat het echt menens was met die belofte.

  Dat betekent dat er veel geld op tafel moet komen voor lastenverlichting en andere koopkrachtmaatregelen. Een groot deel daarvan zal gaan naar de 65-plussers, voor wie pensioenkortingen dreigen. Maar ook de werkenden en uitkeringsgerechtigden mag het kabinet niet vergeten. Alles bij elkaar zal Rutte III kapitalen moeten uittrekken om iedereen tevreden te stellen. Nou ja, ‘iedereen’ zal sowieso niet lukken. Maar toch in elk geval een zo groot mogelijk deel van het electoraat.

  De ministers mogen echter niet volstaan met alleen inkomenspolitiek. Er zijn ook investeringen nodig, bijvoorbeeld in onderwijs, defensie, infrastructuur en het klimaatbeleid. Opgeteld moet het kabinet dus miljarden zien te vinden om aan zoveel mogelijk wensen te voldoen.

  Gelukkig is Rutte III nogal goed bij kas. Er is al jaren sprake van een begrotingsoverschot en ook de staatsschuld is laag, zeker in vergelijking met de meeste andere EU-landen. Voor een verdere verbetering van de overheidsfinanciën zal in 2020 waarschijnlijk weinig ruimte zijn, maar dat is geen ramp. De bevolking zal zich bij de verkiezingen niet laten leiden door een paar procent meer of minder staatsschuld. De inhoud van de portemonnee zal eerder de doorslag geven.

  Bovendien mag het kabinet volgend jaar blijven rekenen op een voortgezette economische groei. Die zal wel ietsje lager uitvallen dan afgelopen jaren, maar van een krimp is volgens het Centraal Planbureau voorlopig geen sprake. Terwijl in andere landen de teruggang nu al merkbaar is, gaat hier alles nog voor de wind. Rutte wees daar vrijdag, tijdens zijn eerste persconferentie na het zomerreces, nog eens nadrukkelijk op.

  Hoe het kan dat in Nederland alles beter gaat dan in de buurlanden is een beetje raadselachtig. Mogelijk is het CPB wat te optimistisch hierover. Maar dat zien we dan over een jaar wel weer, als het kabinet de begroting voor 2021 in de steigers zet.

  9 REACTIES

  1. Ik heb de voorstellen van Rutte m.b.t. het aflossen van de hypotheek, met als lokkertje het Forfatair voordeel, dat dan op later tijdstip weer word teruggedraaid, nog in mijn geheugen. Betrouwbaar?
   Ook het afgefakkelde Dividend voorstel van Rutte stond niet in het VVD verkiezingsprogramma! Geen enkele burger had daar dus op gestemd. Het mag en kan Politiek gezien kennelijk, maar ethisch is anders. Wat hebben verkiezingsprogramma’s en stemkeuzehulp voorlichting dan nog voor zin? Betrouwbaar? Neen dus.
   Nu komen er weer verkiezingen aan en gaat de beloftenkraan voor de goedgelovigen weer open, ja praten kan hij wel. Doch ‘betrouwbaarheid’ heeft voor mij ‘n geheel andere klank.

  2. Voor de massa geldt dat mogelijk het laatste jaar vooral in het geheugen blijft…. Maar ik ben de 1000 euro van Rutte nog niet vergeten en ook niet dat hij deze belofte niet nakwam.

   Herkansing Rutte?

  3. Economische groei, dat zegt dus helemaal niks. Inhoud van de portemonnee ook niet. Koopkracht, een raar woord, misschien wel. Misschien niet. Vergelijk met 20 jaar geleden: We kunnen nu schijnbaar allemaal een supercomputer kopen in de vorm van een ‘mobieltje’, maar een huurwoning hakt er flink in. Maar een reis naar indonesie is dan weer wel mogelijk.
   Koopkracht, etc groei, portemonnee, allemaal nonsens- woorden.

  4. Ik mag hopen dat het kabinet ook nog wat aan de gemeenten gunt. Zij hebben mede, althans de meeste gemeenten, voor eigen rekening gezorgd dat het kabinet nu zoveel ´over´ heeft. In de meeste gemeenten is er sprake van een miljoenentekort veroorzaakt door de korting van 10% die het kabinet heeft toegepast op de WMO en Jeugdzorg voordat deze voorzieningen naar de gemeenten werden overgedaan.

   De rest van de gemeentelijke miljoenentekorten worden veroorzaakt door de aanzienlijke onderbesteding van dit kabinet waardoor de uitkeringen uit het gemeentefonds behoorlijk lager zijn dan opgenomen in eerdere gemeentelijke begrotingen.

   Nee, ik kan echt geen bewondering hebben voor de financiële handel en wandel van Rutte III. Zolang dit kabinet bijvoorbeeld niet het lef heeft om een fatsoenlijke rekenrente voor pensioenen te hanteren zal dat ook niet veranderen.

  5. Onze premier voelt aan zijn vezels wat hij moet doen. Wij moeten hem niet voor de voeten lopen, maar hem en zijn kabinet en de coalitiepartijen juist danken voor alles wat zij voor ons gedaan hebben en nog gaan doen. Onze premier staat in de opiniepeilingen nog steeds aan kop en hiermee wordt duidelijk dat de VVD de enige partij die daadwerkelijk op komt voor juist de meest kwetsbare en zwakke mensen. Het is de meest christelijke partij van Nederland zo schijnt. Zowel vooral het CDA, maar ook ChristenUnie en zeker ook de SGP leggen het glansrijk af tegen de VVD, ondanks dat zij de claimers zijn die opkomen voor kreupelen, oude lieden, zwakzinnigen en gekken. We komen duizenden en duizenden zorgverleners te kort. Hoe zou dat toch komen?

   • Oh ja? Hij voelt alles aan tot in zijn vezels he’. En we moeten het ‘meesterbrein’ vooral niet voor de vieten lopen?
    Was dat ook al niet zo met zijn ondoordacht ingebrachte voorstellen m.b.t. de Dividend Belasting!
    Dewelke ook ‘n FIASCO werden!
    En met zijn meermaals te haastig! geuite voorspraak inzake “Door de mand gevallen, sneuvelende, liegende en bedriegende partijgenoten?!
    Het Premierschap van Nederland dient voorbehouden aan Oprechte, Verstandige, Bestuurlijk bekwame personen! (Dit houd ook in: De juiste bewindspersonen selecteren! Het betreft met aandacht voor de leefomstandigheid van elke burger, en niet aan, ijdele grootsprakerige vriendjespolitiek bedrijvende persoon die zelf royaal verzorgd levend, buiten deze werkelijkheid staat. Tijdens de crisisperioden was er geen werk en nu kunnen hardwerkende paren, tesamen financieel maar nipt rondkomen. Dit is geen weelde en welvaart maar ploeteren en burgers Belastingtechnisch de nek omwringen, ten faveure van het grote Internationale Bedrijfsleven en Zuidelijk Europa. Daar gaat immers ons geld naar toe en niet naar de Nederlandse burgers/ zorgverleners.

    • Pieter. Onze premier voelt alles zo goed aan met zijn vezels dat de meeste Nederlanders, aldus de opiniepeilingen, nog steeds op deze partij zal gaan stemmen. Dus hij schijnt zeer betrouwbaar te zijn, deskundig en bovenal integer. Sinds Rutte premier is zien we dat de gezondheidszorg en vergeet de thuiszorg nieter erg op vooruit gegaan is, alsook de jeugdzorg, en niet te vergeten het onderwijs. De meerderheid schijnt de kabinetten Rutte als geweldig te ervaren en de partijen staan te dringen om met hem te mogen regeren (PvdA, CDA, ChrustenUnie, D66, GroteSterkeLeider (die dacht Rutte van de troon te stoten en was vergeten dat Rita het niet gelukt was). Ik verlang naar Rutte vier VVD, FvD, GroteSterkeLeider en Otten met gedoogsteun van Rita Recht Door Zee.

     • Binjamin,
      Grote sterke leider, die alles aanvoelt met zijn vezels? en niet voor de voeten wil worden gelopen!
      Dit begint al aardig naar het verheerlijken van ‘n Dictator te ruiken!
      Daar zijn nog voirbeelden van en die zijn echt niet zo fraai!
      Mag ik even ‘n emmertje?

  6. Veel beloven! weinig geven!
   Doet de “simpele VVD stemmer” al vele jaren in (vergeefse) blijde verwachting leven.
   De “stemmers” zijn helemaal klaar met deze tasjessnijders.
   Of, zij dromen en klagen (tevergeefs!) Onmachtig berustend in hun ellende voort.

  Comments are closed.