Het kabinet is de gepensioneerden toch niet vergeten?

  29
  1182

  Leestijd: 1 minuten.

  De ministerraad legt deze week de laatste hand aan de overheidsbegroting voor volgend jaar. Daarna gaan de stukken voor advies naar de Raad van State (verplicht) en vervolgens naar de drukker. Op Prinsjesdag, de derde dinsdag in september, mogen we ze allemaal lezen, doorgaans via de media.

  Maar voor de hoofdlijnen hoeven we niet zo lang te wachten, want het meeste nieuws is traditiegetrouw uitgelekt. Zo weten we dat er een miljardenfonds komt om te investeren in bijvoorbeeld openbaar vervoer, onderwijs en de woningmarkt. Dat geld gaat het kabinet lenen op de kapitaalmarkt. Op het moment is dat immers gratis. Sterker nog: het levert zelfs een winstje op.

  Verder komt er weer een fikse lastenverlichting voor de burgers. De koopkracht stijgt dan, althans in de cijfers die het kabinet op Prinsjesdag gaat presenteren. Of de werkelijkheid gelijke tred houdt met de fictieve koopkrachtplaatjes moeten we afwachten. Afgelopen jaren viel dat nogal tegen, maar wie weet.

  De lastenverlichting komt volgens de kranten ten goede aan de ‘lagere en middeninkomens’. Dat is een nogal vage aanduiding. Los van een handvol echte rijken valt daar immers iedereen onder. Iedereen, dus ook de gepensioneerden. Maar tenzij ik niet goed heb opgelet worden die gepensioneerden niet apart genoemd in de berichtgeving over de begrotingsbesprekingen. Terwijl je dat toch echt wel zou verwachten.

  Hebben al die mysterieuze ‘Haagse bronnen’ bij het lekken van het nieuws een foutje gemaakt? Of is het kabinet helemaal niet van plan de 65-plussers een douceurtje toe te stoppen? Dat zou dan onbegrijpelijk zijn.

  Want zoals iedereen weet zullen heel veel pensioenfondsen volgend jaar kortingen moeten doorvoeren. “We kunnen de pijn niet voor ons uit blijven schuiven,” doceerde ex-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem zondag nog in Buitenhof. Hij legde uit dat de rente al jaren daalt en dat de pensioenfondsen helaas met dat gegeven rekening dienen te houden.

  Natuurlijk zijn er enkele fondsen die de dans ontspringen.  Zij hebben jaren terug allerlei voorzorgsmaatregelen genomen tegen de dalende rente en hoeven nu niet te korten. Een speciale belastingverlaging voor 65-plussers (of een verhoging van de AOW) zou de deelnemers aan deze fondsen dus extra profijt bieden. Zij zouden er meer op vooruit gaan dan andere ouderen. Maar als die belastingverlaging achterwege blijft, is een groot deel van de gepensioneerden de pineut. Zij moeten dan vermoedelijk zelfs inleveren. Die boodschap zullen de regeringspartijen toch niet willen verkopen op Prinsjesdag?

  29 REACTIES

  1. @Regering en Tweede Kamerleden,
   President Macron van Frankrijk, het land met de grootste staatsuitgaven (56% van BBP) en hoge pensioenkosten (14% van BBP), heeft alle bezuinigingen en hervormingen stopgezet.
   De pensioengerechtigde leeftijd – nu 62 jaar – zal niet maar 64 (!) jaar worden opgerekt. ☝🏿
   Dat hoeft niet dank zij het magische ‘nieuwe normaal’ waardoor staatsleningen geen geld meer kosten maar geld opbrengen d.m.v. negatieve rentes.
   Ook Nederland is een eurozone-land waar het wonder van het nieuwe ECB-beleid geschiedt. Zij krijgt zelfs diepere negatieve rentes op haar leningen dan Frankrijk. U begrijpt dat “AOW naar 65 jaar is onbetaalbaar” nu toch echt, een leus uit de oude tijd is. Dat wat Frankrijk dankzij het magische ‘nieuwe normaal’ kan, Nederland ook niet bespaard blijft. Uw burgers (straks) en pensioenfondsen (nu) betalen daarvoor speciaal het gelag van kunstmatig gecreëerde negatieve rentes.
   Het Rijk incasseert en Macron betaalt daarmee… Een Frans pensioen op de leeftijd van 62.
   Het is evident voor NL: AOW op 65 jaar is in deze wonderlijke nieuwe tijd…
   Net zo goed betaalbaar.
   https://fd.nl/economie-politiek/1315288/macron-drukt-op-de-pauzeknop

  2. ***Verder komt er weer een fikse lastenverlichting voor de burgers. De koopkracht stijgt dan, althans in de cijfers die het kabinet op Prinsjesdag gaat presenteren.***
   Nou ja de VVD regeert nog steeds en ik zal na jaren niet meer schrikken als er niets van waar is, waar ik mezelf wel bezorgt om maak is dat de rekenrente zo vreselijk laag is en er niets van al het gespaarde geld (1500 miljard) af mag door de rekenrente te verhogen. Die berg geld wat achtergesteld loon is moet nog verder groeien, en de mensen die 40 a 50 jaar elke vrijdag het dagloon inleverden krijgen alleen kortingen voor de kiezen. De overheid is bezig die berg geld te onteigenen voor andere dingen, en treft treft niet alleen de pensioenen van de gepensioneerden, maar van allen ook van jongeren. Daarom ga ik naar een demonstratie 2 september naar De Nederlandsche Bank, en hang ik op de derde dinsdag van september mijn vlag halfstok aan de gevel.
   En met de leus van de overheid “dat geld is van iedereen” weten we de afloop al het geld is van hen.

   • @Kuijler 29 aug 14:54
    Waarom toch steeds dat gerucht verspreiden dat de overheid de pensioenfondsen gaan strippen? Waar is het bewijs daarvan? De rekenrente is zo laag omdat de staat absoluut zeker wil zijn dat pensioenen veilig zijn tot in de verre toekomst bij de huidige rente en een crash als in 1929 en 2008 kunnen overleven. Er wordt nu onderzocht of die rekenrente niet te laag is ingeschat. Vertrouw op de actuarissen. Het geld blijft in de pensioenfondsen en niemand heeft de kwade intentie om pensioenfondsen te onteigenen.

    Dat er nu gekort wordt heeft te maken met te lage premies in het verleden gezien de gestegen levensverwachting en stomme aandelentransacties tijdens de crisis. Beter dit systeem dan een systeem waarbij pensioenen jojoën met de AEX, zoals Koolmees voorstelt. Dat zou pas onrechtvaardig zijn.

    Het is zuur, maar het zou ook niet aangaan als de overheid ter compensatie belastinggeld gaat uitdelen aan gepensioneerden. Zij betalen al minder belasting/premie dan gezinnen met gelijke inkomens. Gezien de verhouding werkenden/ gepensioneerden denk ik dat we de fictie van de AOW als een verzekering moeten verlaten en AOW gewoon uit de algemene middelen moeten bekostigen.

    • @Eric Holleman 1,2% nu en het advies is om naar 0,8% rekenrente te gaan, het land met de op een na laagste rekenrente staat op 2,3% en Nederland met die grote berg geld is het enige land wat niet indexeert en zelfs kortingen toepast.
     De overheid heeft lang geleden al bewezen niet te vertrouwen te zijn, en wat zou de reden moeten zijn dat ze dat nu wel is? Als voorbeeld, de Noord Zuid lijn begroot op 350 miljoen werkelijke kosten 3,5 miljard, waar is de pensioenpot van 51 miljard gebleven die in 1998 in het leven was geroepen om ten aanzien van een grote groep AOW`ers de kleinere groep werkenden te ondersteunen, van 2020 tot 2040?
     Die pot heeft Rutte uit de rijksbegroting laten halen omdat er niets inzat.
     Waar is de 70 miljard gebleven die in de AWBZ pot zat, niemand weet het.
     Waar gaat het overschot van opgebouwd pensioengeld naar toe als de babyboomers zijn overleden over 10 a 15 jaar en er veel minder gepensioneerden, ik heb daar al een keer hier iets over neergezet. En dan zal ik het niet over de uitname wet hebben die gelegaliseerde diefstal is waar de overheid gebruik van heeft gemaakt, dat geld ging niet alleen naar de overheid maar ook naar bedrijven toe die we tegenwoordig multinationals noemen.

   • Het lijkt me redelijk dat alle Nederlanders onder hetzelfde (progressieve) belastingregime vallen. Voorzieningen die wij als collectief beschouwen moeten voor iedereen gelijkelijk beschikbaar zijn en uit collectieve middelen betaald worden (sommige medisch niet noodzakelijke behandelingen kan men ervan uirzonderen). Nu nog zijn ziektekostenpremies en AOW-premies gelimiteerd. Schaf die premies af. Als een voorziening echt collectief is, moet iedereen naar draagkracht bijdragen.
    Als de AOW uit algemene middelen betaald wordt, zal de belasting voor werkenden omlaag en voor pensionado’s omhoog gaan (maar voor beiden gelijk worden). Pensionado’s betalen dan ook mee – naar draagkracht. Wellicht moet de AOW dan iets omhoog om de gestegen belasting te compenseren, maar de lasten worden eerlijk verdeeld over alle inkomensgroepen.

    Ik geloof dat ik nu een SP-standpunt verkondig. Maar ik hoef me niet aan een bepaalde partij te conformeren. In het debat over de dividendbelasting stond ik eenzaam aan de rechter (?) kant. Maar ik had er wel een belastingtechnisch sluitende redenering bij.

    • @Holleman,
     Goed gezegd en prima opgelost. U laat zien dat ‘onbetaalbaar’ een farce is. Het is een politieke keuze en het is zeer wel mogelijk.
     Het is een keuze die kabinetspartijen en PvdA en GroenLinks niet kiezen, maar DAT is iets anders dan het mantra onbetaalbaar dat maar wordt herhaald.
     Wat u zegt, het is zeker een SP-waardige oplossing. Maar ik denk ook dat valbonden, 50Plus, FvD, PVV en zelfs DENK en wellicht de Dierenpartij hier voor zijn.
     En dan zie je waar de bal ligt. Onwil is iets anders dan…
     Onbetaalbaar. De klimaatplannen van GroenLinks vind ik ‘onbetaalbaar’. Maar nu beweerd men ineens, hoe goed betaalbaar dat is…
     Keuzes. Politieke keuzes en solidariteit. Mij part van alles wat – ook klimaat maar met rede – maar a.u.b. geen gezwets over onbetaalbaar terwijl het feitelijk onwil is…
     Dank voor uw belastingtechnisch inzicht dat u hier met ons deelt.

    • @Erik Holleman, door kortingen op het pensioen en het niet indexeren hebben de meeste gepensioneerden al tegen de 20% op het pensioen ingeleverd. De laagste belastingschaal is van 33% naar 36 en een beetje gegaan, op zich heb er nooit een probleem met belasting betalen gehad ik heb zelfs nog 72% mogen afdragen. Wat de ziekte kosten betreft betalen we de hoofdprijs elk jaar gaat er twee maal eigen risico van de rekening af. De zorg die wij nu hebben, iedereen dezelfde premie was voor de betere verdieners onder ons wel fijn t.o.v het eerdere ziekenfonds zij gingen er 2500 euro op vooruit op jaarbasis. Het FNV heeft een doekje voor het bloeden, laten we de AOW verhogen, maar, die moet worden opgebracht door de werkenden en dat is gedoemd te mislukken. Tja de dividendbelasting, nou je stond niet alleen hoor de Premier van alle Nederlanders stond naast je.

     • @Kuijler 1 sep 3:29
      Ik heb niet het gevoel dat wij over hetzelfde debatteren. Wat wilt u? U heeft kennelijk in de hoogste belastingcategorie gezeten in de tijd van Den Uil (72%).

      De overheid heeft twee soorten uitgaven: salarissen van ambtenaren en overige dienaars van de publieke zaak en investeringen zoals dijken, bruggen, wegen en defensie waar andere Nederlanders van profiteren. Van investeringen profiteert ook ons nageslacht. Salarissen komen elk jaar weer terug en daarvan profiteert alleen de huidige generatie.

      Wilt u nu verpleegsters minder salaris geven of bruggen laten verslonzen? U zult mij niet horen zeggen dat alles even efficiënt gebeurt, maar die uitgaven zijn er nu eenmaal.

      Bedrijven kosten geen geld, maar leveren geld op en mensen die daar werken willen misschien ook een salarisverhoging van 7% zoals ambtenaren vorig jaar kregen. Dat kan niet als de overheid ze kaal plukt.

      Kortom: u klaagt, maar zegt u maar waar de overheid op moet korten om uw ongerief (72% ?😭) te verlichten? Met een ongerichte litanie aan klachten is het moeilijk discussiëren over een oplossing.

   • @Haasnoot 31 aug 17:56
    Ik heb me niet uitgelaten over de betaalbaarheid van de AOW, alleen een voorstel gedaan hoe de kosten van de AOW eerlijk zouden kunnen worden verdeeld over alle Nederlanders. Wanneer de AOW moet beginnen en hoeveel men dan krijgt is een politieke/morele overweging die begrensd wordt door de financiële middelen. Het verschil is dat ouderen het ook merken in hun portemonnee als ze onrealistische eisen stellen. Stel dat AOWers in de meerderheid zijn, dan zijn ze zelf de dupe van te hoge eisen en moeten rijke ouderen ook meebetalen aan een redelijke AOW voor hun minder bedeelde leeftijdgenoten. Ik denk dat zo een eerlijker balans komt tussen wenselijkheid en mogelijkheid.
    PS Laten we niet differentiëren in de hoogte van de uitkering. Dat vergt alleen maar meer ambtenaren en zet geen zoden aan de dijk. Het aantal gewerkte jaren lijkt me een goed criterium maar onderscheid naar zwaarte lijkt me een bron van eindeloze ergernis en jalouzie.

    • PPS
     Achteraf vind ik arbeidsjaren ook geen goed criterium. Wat doe je met mensen die door zwaar werk of door het lot vroegtijdig arbeidsongeschikt zijn? Kortom: een simpele AOW, voor iedereen gelijk, lijkt me een redelijk eerlijk en goedkoop systeem, dat goed uitvoerbaar is door onze overbelaste ambtenaren. Hebben ze nog tijd over om het feest van de democratie te vieren😁😁

     • @Erik Holleman, de AOW is voor iedereen gelijk en iedereen ontvangt dat dan ook al ben koning of koningin of multimiljonair, in mijn geval en zie dit niet als klagen, we zijn niet rijk en niet arm, ik ben gehuwd en mijn vrouw is nog niet op de AOW leeftijd, dus krijg ik een AOW uitkering van 637,94 netto p/m dat is zonder arbeidskorting die wordt toegepast op het pensioen.
      Je ziet dat je van een AOW en het moestuintje van staatssecretaris van “silly walks” Jetta Klijnsma echt niet kan leven.

  3. Geachte Glasnjet,
   Uiteraard staat ieders keuze vrij!
   Daarover spreek ik ook geen oordeel uit.
   Zo te lezen hebt u en uw gezin het prima gedaan.
   Al denk ik wel dat u beide ‘n goede studie kunnen volgen en ook’n goed betalende job had ? Het zij u van Harte gegund, u hebt het immers zelf gepresteerd !

   Het gaat mij eenvoudig om de mogelijkheid v d vrije keuze, van een inkomen te kunnen/willen leven, of de dwang om twee inkomens nodig te hebben om rond te kunnen komen.
   Het laatste, is zeker noodzakelijk indien je geen studies hebt kunnen volgen en dus (in de meeste gevallen) ook geen goed betalende job hebt.
   Voor die laatste groep bestaat er nu helaas echt de financiële dwang! Om met z’n twee’en te moeten gaan werken.

  4. 30 zetels vertegenwoordigt deze bevolkingsgroep ondertussen. Maar ja…
   Een verkiezing of twee geleden stond 50Plus hoog in de peilingen. Net voor de verkiezingen kwam er een propaganda-aanval van het CPB/CBS. AOW was onbetaalbaar beweerde vette krantenkoppen. ‘T koste 12 miljard per jaar… EXTRA.
   Zelfs Asscher en Klaver vielen gezamenlijk Henk Krol genadeloos op de tv aan. AOW naar 65 jaar, da’s waanzin en compleet onbetaalbaar! De regering had gelijk!
   Afijn, later werd het: 12 miljard extra in het jaar 2060 (!) 🤧
   Maar het kwaad was geschiedt.
   50Plus werd met medewerking van CBS/CPB politiek vakkundig weggewerkt.
   Die buro’s gingen er van uit dat de economie nooit meer boven 1,5% zou kunnen groeien. Dus: onhoudbaar was die AOW vergeleken met de groei van het jaarlijkse BBP doorgetrokken naar het jaar 2060!!
   Echter dubbele cijfers hoger zou de groei uitvallen, zelfs vele jaren lang, weten we nu. Hoogconjunctuur, die ‘wetenschappelijk’ onmogelijk was. Terugkijkend: het waren dus ‘wetenschappelijke’ cijfers die nú nepnieuws blijken. 🤥
   50Plus kreeg geen 15 zetels…
   De economie ging als een tierelier. En de ouderen kregen vele bezuinigingen over zich heen. 🤗

   • Ronaldo Haasnoot.
    Ja, Niet iedere 65+ zal ooit op Henk Krol stemmen en dat is terecht, want wat haar lijsttrekker “een verkiezing of twee geleden” tijdens politieke discussies en interviews op TV heeft laten zien wekte alleen maar de lachlust op. Het ging om de betaalbaarheid van de AOW zonder drastische belastingverhoging. Zelfs Asscher en Klaver vielen samen Henk Krol genadeloos. jawel, ge-na-de-loos aan. Die arme Henk raakte daarvan zo overstuur dar hij het verschil tussen AOW en WAO niet meer wist en met onjuiste rekenmodellen kwam. Dat was de ware reden dat 50 plus slecht scoorde en haar lijsttrekker vakantie kreeg om wat bij te komen. Maar weer wordt een complot-theorie van stal gehaald. Het CBS wordt zelfs beschuldigd van een “propaganda-aanval”. Gelooft Ronaldo nu echt dat het CBS zijn aandoenlijke splinterpartij met opzet dwars wil zitten, nee toch? Feit is dat de kleiner wordende groep werkers de AOW van de snel groeiende “Grijze golf” niet langer zonder ingrepen kan opbrengen. Ieder jaar kost het omslagstelsel meer belastinggeld. Maar net als bij de hypotheekrente durft niemand zich hier echt aan te branden. De rest van het betoog van Haasnoot is koffiedik kijken.

    • Glasnet bazelt weer eens. Natuurlijk was Henk Krol niet in vorm. Maar…
     Ja, ik meen het wat ik schrijf. Het CPB is een politieke propaganda club die onder het mom van wetenschap de regeringspartijen helpt in verkiezingstijd. Daarom kwam zij met dat rapport, net voor de verkiezingen toen 50Plus zo hoog in de peilingen stond.
     En ja, de cijfers die zij presenteerde over de economische groei, blijken achteraf duidelijk ‘wetenschappelijk’ geknoei ten voordele van het standpunt van de regering. Die 12 miljard extra die de AOW in 2060 kost heeft zij nu al – jaar 2018 – als begrotingsoverschot. De groei van het BBP tot 2060 kan belastingtechnisch makkelijk de AOW naar 65 jaar betalen. Dat zijn nu de feiten. 🤑🥺
     Het CPB heeft alles zo laag ingeschat zodat het regeringsstandpunt toentertijd bewezen leek. Leg de groeicijfers van de economie er nu naast en je ziet hoe firma list en bedrog werkt. Klaar. 🤗
     Het WODC is er ook zo eentje. PBL – voor de doorrekening van de klimaatplannen – idem. Ze leveren rapporten af die alleen de mening van de regering weergeven.
     Sublieme propaganda methodiek.
     Wetenschappelijke shit. 💩

     • Ja hoor, het is de oude Haasnoot weer. Om zijn gelijk te halen roept hij de hulp in van een kampioen van rechts om maar niet te zeggen een bewonderaar van het populisme, Harrie Verbon. Nog nooit heeft deze geleerde iets gepubliceerd dat de moeite waard is maar in de Volkskrant blijkt hij overal verstand van te hebben. Daarom bazel ik ook nog maar even door. Toevallig heb ik n.l. ook doorgeleerd en daarom is het mij bekend dat bijna elke berekening in de economie (niet in de fysica b.v.) met creatief boekhouden kan worden bestreden. Feit is dus dat een begrotingsoverschot niet in lengte van jaren zomaar gebruikt kan worden om tekorten in de AOW te dekken. De NAVO 2%, lonen van politie, leraren, kosten gezondheidszorg, subsidies, huur en zorgtoeslagen, innovatie en de ENERGIETRANSITIE, alles rijst de pan uit. Bovendien wordt de groep premiebetalers van de AOW steeds kleiner en het draagvlak voor premieverhoging is ver te zoeken en onrechtvaardig. Kortom, geen rancune emeritus geloven maar het CBR. En gelukkig zitten we in de EU anders was er al geen AOW meer en was Nederland 1 groot armhuis.

      • De oude Glasnjet is ook even simpel als altijd: wat mijn linker hersenhelft niet bevalt noem ik uiterts rechts en kraak ik af. Liefst ga ik schelden op de persoon.
       Het is een bekend en ietwat asociaal patroon. Maar alles mag, tegen populisme en rechts.
       Want de linkse waarheid is het enige wat bestaat. De rest ontken ik resoluut en neem ik in de zeik. 🤗
       Geen ander wereldbeeld dat bestaat: dan wat het linkse deel van mijn hersenkwab. 🤪
       Overigens toch fijn, dat er 100.000 mensen per jaar bijkomen in Nederland. Moet tegen 2060 toch evenwel – zijn we 4 miljoen mensen rijker – toch heel wat premiebetalers opleveren. 👏🏽 Misschien als GroenLinks met D66 aan de macht komt worden het er zelfs nog veel meer.
       Kan de AOW terug naar 60….

  5. De leuze is toch bekend: wie niet werkt zal niet eten. Dus gepensioneerden moeten niet zeuren. Wat is nu mooier dan de maatschappij te dienen totdat je in het harnas sneuvelt? Waarom geen oudelieden gestichen oprichten waar besjes aardappelen schillen, de vloeren boenen en nuttig handwerk verrichten? Waar oude mannen nog gezonde werkzaamheden verrichten in een moestuin en dergelijke. Er moet veel meer bezuinigd worden op ouderen die uit de staatsruif vreten, zodat er meer naar een welverdiende euthanasie verlangen. Bern ik cynisch. Ja, ik ben cynisch wanneer ik zie dat hoe kwetsbaar een mens is je des te harder gegrepen wordt. Het aantal daklozen is enorm toegenomen en de regering en de volksvertegenwoordigers, mannen en vrouwen van regeren is vooruitzien hadden dit alles niet verwacht. Net zomin als leraren tekort en het tekort aan verpleegkundigen en verzorgenden. Het heeft allemaal met elkaar te maken.

  6. “Financielle/Sociale draagkracht”

   Waarom is het in deze jaren nodig dat in dit land ouderparen met kinderen allebei moeten gaan werken om nog financieel rond te komen?

   Is dit nu vooruitgang, ik heb (1975-2000) altijd alleen het benodigde gezinsgeld ingebracht en mijn echtgenote heeft  onze kinderen begeleid en verzorgd. Dit alles van een enkel inkomen. Nu is dat financieel niet meer mogelijk! Is dat dan de vooruitgang? We zijn allemaal moderne slaven geworden aan noodzakelijke maar ook aan veel overbodige luxe uitgaven in ‘n door de overheid gecre’eerde/gestuurde moderne participerende samenleving. 

   De vis word wel erg duur betaald! 

   Word wakker! Mensen! Geen tijd: voor ‘n rustig gesprek, familiebezoek, spelen en ravotten met je kinderen, voor je partner. Altijd maar haasten en werken, terwijl de seizoenen van je leven langs je autoraam voorbij vliegen. 

   Wat ‘n droef land is het toch geworden ons Nederland. 

   Of is het: Nederig-land? 

    ‘n beetje respect en fatsoen is wel gepast. 

   Dit Kabinet maakt het er wel niet beter op voor de werkende Klasse.

   • Pieter, het is niet redelijk om de keuze die je indertijd gemaakt hebt als de enige juiste te zien. In de 50 en 60 jaren kwam je met 1 inkomen niet ver. Mijn vrouw wilde na trouwen gewoon doorwerken maar dat was in de ogen van (jaloerse) familie en kennissen bijna kindermishandeling. In alle omringende landen om ons heen werkten de vrouwen toen al mee. Maar dat waren dus grote slonzen. Financieel zat je een stuk beter, maar je betaalde veel meer belasting en voor de studie van je kinderen kreeg je geen cent. Begrijp me goed, ik respecteer jouw mening maar “haasten en werken” herken ik niet zo. En mijn kinderen zijn niet tekort gekomen. 3 x per jaar op vakantie in een dure camper of boot, iedere 2 jaar een nieuwe auto, een duurder huis en noem maar op, vergt nu een volledige 2e baan. Met die 2 pensioenen kunnen we tegen een stootje maar als je nu met AOW en 1 pensioen(tje) door het leven moet is dat een groot probleem. Onze regering is verplicht om bij korting op de pensioenen, de schandalige prijsstijgingen van goederen en (overheids-)diensten te COMPENSEREN. Dat heet inderdaad “respect hebben”. Prinsjesdag bepaalt mijn stem voor de toekomst.

  7. Gunstig vestigingsklimaat: 

   Generaties lang tot aan de dag van vandaag is er in  Nederland hard gewerkt en gestreden voor een goed Leef en Werk klimaat, door wernemers in alle klasse van onze bevolking. 

   Hierdoor staat werkend Nederland Internationaal bekend als: ‘n zeer Solide en Betrouwbare Natie voor bedrijfsmatige samenwerking en daarbij  als Vestigings land.

   De waardering en het respect voor dit bereikte niveau dient dus in eerste plaats uit te gaan naar deze mensen! Respect in de vorm van: inspraak en meebeslissen, Waardering in de vorm van ‘n optimaal Leef/Woon niveau en royale beloning voor allen die werken en gewerkt hebben! tijdelijk werklozen, alleenstaande opvoeders en gehandicapten.

  8. Ik heb altijd al gezegd dat prinsjesdag 1 grote leugen is en dat zal dit jaar niet anders zijn. Kan rutte weer gaan hielenlikken met de koning.

  9. Tja, als gepensioneerden er op achteruit gaan door kortingen, vanwege een verzonnen rekenrente die ook nog eens veel lager ligt dan waar banken voor hun risico’s mee mogen rekenen, dan lijkt het me logisch en verstandig dat die gepensioneerden weigeren om zich aan de energietransitie te conformeren. M.a.w. de regering kan de pot op!

  Comments are closed.