Het pensioenoverleg mag niet wéér mislukken

  6
  428

  Leestijd: 2 minuten.

  Vandaag (vanavond waarschijnlijk) gaan vakbonden, werkgevers en kabinet weer om de tafel zitten voor een nieuw pensioenoverleg. Dat werd hoog tijd, want dat overleg liep in november stuk omdat de partijen het niet eens konden worden. Tussen november en nu gebeurde er niets.

  Nou ja, niets. Achter de schermen werd wel degelijk doorgepraat. Er waren voortdurend contacten, zowel tussen bonden en werkgeversorganisaties onderling als tussen deze sociale partners en het kabinet. Er klonken de laatste week ook geluiden dat de informele ontmoetingen vruchten begonnen af te werpen. De partijen naderden elkaar, zeiden anonieme ingewijden tegen enkele media. Maar pas vrijdag deed Koolmees een officiële uitnodiging de deur uit om het gesprek ‘formeel te hervatten’. Koolmees zag ‘ruimte, ook financieel’.

  Het lijkt er een beetje op dat de betrokkenen al op één lijn zitten en dat de besprekingen die nu nog volgen niet veel meer zijn dan een toneelstukje. Dat, met andere woorden, het formele overleg alleen dient om te bekrachtigen wat de afgelopen tijd al min of meer is afgesproken.

  De voorzichtigheid is nodig omdat het pensioenoverleg deze keer niet mag mislukken. Er staat te veel op het spel. Want als er geen akkoord komt zullen veel pensioenfondsen hun pensioenen volgend jaar of het jaar erna moeten korten. Ze voldoen dan niet meer aan de strenge eisen die het huidige stelsel stelt aan de reserves die zij erop na moeten houden. Die regels zijn zo streng omdat het bestaande stelsel een waardevast pensioen ‘garandeert’, ook op de lange termijn. Met de lage rente waarmee pensioenfondsen moeten rekenen, is dat niet meer vol te houden. Komt er een nieuw stelsel, met nieuwe regels, dan zijn de toekomstgaranties minder hard, zodat de pensioenen ook wat eerder omhoog kunnen. Ook eerder omlaag natuurlijk.

  Maar op dit kernpunt zal vandaag vermoedelijk niet de nadruk liggen. De onderhandelingspartners waren het in november al grotendeels eens dat een nieuw pensioenstelsel onvermijdelijk is. De onenigheid spitste zich vooral toe op de AOW-leeftijd. Die heeft decennia op 65 jaar gelegen, maar het vorige kabinet begon met een verhoging. Dat deed het omdat we gemiddeld steeds ouder worden en de AOW anders niet meer te betalen is. De verhoging moet er in 2021 toe leiden dat werkenden pas op hun 67e mogen stoppen, waarna de pensioenleeftijd verder stijgt met de levensverwachting. Voor de vakbeweging een onacceptabel vooruitzicht. Zij eiste een pensioenleeftijd van 66 jaar.

  Zover wil het kabinet, dus Koolmees, niet gaan. Maar hij zou wel bereid zijn de portemonnee te trekken voor een tijdelijke bevriezing, en daarna een langzamer stijging, van de AOW-leeftijd. Ook wil de minister iets doen om beoefenaren van ‘zware beroepen’ eerder met pensioen te laten gaan. Over de vraag wat precies een zwaar beroep is, zal overigens nog wel enige discussie ontstaan. Tot dusver is niemand er nog in geslaagd dat begrip sluitend te definiëren.

  Maar het pensioenberaad in de polder zal hier waarschijnlijk niet op stuklopen. En ook niet op de AOW-leeftijd, is de inschatting. Daarover heeft in de voorbije maanden al heel veel massagewerk plaatsgevonden. Niettemin houdt Koolmees er voor de zekerheid rekening mee dat het overleg met de sociale partners nog enige tijd in beslag zal nemen. “Ik heb mijn agenda de komende tijd redelijk leeggemaakt hiervoor,” liet hij vrijdag weten.

  6 REACTIES

  1. Pensioenpotjes op naam… Eenmaal zo ver gekregen wat rest de regering dan nog (wettelijk) te bewegen dit pensioengeld op te nemen voor andere zaken?
   Kijk, daar kan je beleid mee betalen.
   De energietransitiekosten voor uw huis bij voorbeeld. O u wordt ziek en heeft straks hulp nodig? Dan koopt u toch wat zorg in…
   Verzekeraars hebben met het collectief belazeren van de bevolking met woekerpolissen een probleem met het verdienmodel der levensverzekeringen gekregen. Niemand koopt ze meer. Maar straks moet wel geld gaan uitkeren… Dat is een groot balansprobleem. Maar nu mogen zij u tegen woekerkosten uw pensioenrekening, die u straks op eigen naam bij hen mag – of wellicht wettelijk moet – openen, beheren. Kijk daar heeft onze regering toch mooi de balansproblemen van het verzekeringswezen opgelost. En het kost ze geen cent.
   Tja 1400 miljard of zo aan pensioenvermogen is collectief ontastbaar gebleken.
   Maar op persoonlijke rekening gestort bent u nu tastbaar voor de beleidsgevolgen die de regeringen voor u gaan uitdokteren. 1400 Miljard op naam, buiten de Rijksbegroting om, is een hele aantrekkelijke beleidspot!
   De pensioendoos van Pandora wordt geopend.
   Collectief bent u straks immers niet meer beschermd…

  2. Het grootste probleem van de pensioenfondsen is de rente die opzettelijk laag wordt gehouden door de ECB. Waarom doet de ECB dat? Om de Zuidelijke Oostelijke EU-landen overeind te houden door goedkoop geld. Een gevolg van de ondoordachte invoering van de Euro in economisch volstrekt ongelijkwaardige landen.

   Dat heeft een aantal gevolgen w.o.:
   1. De Westelijke en Noordelijke lidstaten zien hun geld vertrekken naar die zwakke lidstaten.
   2. Die opzettelijk lage rente zorgt er voor dat onze pensioenfondsen zich arm moeten rekenen terwijl ze meer dan genoeg rendement halen. En dat leidt tot pensioenkortingen.

   Solidariteit kent grenzen en daar is nu ver overheen gegaan door megalomane EU-hotemetoten; daarom ben ik faliekant tegen de huidige EU(SSR). Economische samenwerking als in de vroegere EEG is prima maar een Federaal Europa en de Euro zijn onacceptabel.

  3. Hoera, ze zijn er uit! Koolmees stort binnenkort een emmer euro’s in de pot van de pensioenfondsen en de dreigende afstempeling van pensioenen in 2020 is van de baan. Geloofde gij dat ?

   • Nee ik geloof dit niet! Er zal van alles veranderen maar niet de systematiek van het berekenen van de dekkingsgraad.
    Daarom, de kortingen voor gepensioneerden zullen vermoedelijk gewoon doorgaan; werkenden zullen worden ontzien. Dit akkoord is een fopspeen voor gepensioneerden.

  4. Vakbonden, werkgevers en het kabinet komen er natuurlijk uit. Ze vinden alle drie dat mannen en vrouwen, ja ook vrouwen, recht hebben op een menswaardig leven. En ook zij die een zwaar beroep hebben kunnen rekenen op vakbonden, werkgevers en het kabinet, dat ook zij, een apart soort menen, echt niet hoeven door te werken tot het moment dat zij letterlijk, of figuurlijk, kreupel met pensioen gaan. Wel is het natuurlijk zo dat de vakbonden geen te hoge eisen mogen stellen want de miljarden voor de multinationals die door slimme wetgeving vrij komt, moet wel ergens vandaan komen.

  5. Zo ver ik weet biedt deze regering bijna niets. Ergo, zij wil pensioenhervorming die maar liefst 60 miljard kosten maar wie dat moet gaan betalen daarover zeggen ze niets.
   Dat schiet dus gewoon niet op.
   Ze heeft het zo op met Europa maar hier in Nederland loopt de AOW-leeftijdverhoging zwaar de spuigaten uit. Nederland gaat het hardst en hoogste in heel de EU. Deze regering loopt daarmee zwaar uit de pas, maar DAAR hoor je ze niet over… Nu ineens is er geen Europa? Als de AOW-verhoging alleen al het gemiddelde zou zijn waren de bonden en mensen al lang blij.
   En dat het nu allemaal ineens moet: pure chantage. Ze gooien de hele collectiviteit overboord. Het beste pensioenstelsel ter wereld wordt hier grofweg gesloopt. Laat je niet gek maken vakbonden. Beter een goede deal later dan een slechte snelle deal omdat de regering hoopt dat het de vakbonden met de aanstaande pensioenkortingen kan chanteren.
   https://50pluspartij.nl/actueel/3304-persoonlijke-pensioenpotjes-pensioenstelsel-pensioenakkoord

  Comments are closed.