Historische piek voor D66 in peiling

  1
  120

  Leestijd: 3 minuten.

  D66 is in de peiling van TNS Nipo gestegen naar 30 zetels, het hoogste niveau ooit voor de partij van Alexander Pechtold.

  D66 stijgt in de peiling met 4 zetels naar 30. In de vorige peiling van TNS stond D66 dus op 26 zetels en dat was tot dan toe het hoogste niveau ooit. Dit virtuele zetelaantal werd in oktober 2009 ook al eens behaald in een peiling van Maurice de Hond.

  Dit schijft TNS Nipo over de peiling van vanmiddag:

  ‘In de nieuwste landelijke peiling van TNS NIPO leiden D66 (30 zetels) en PVV (28 zetels). Na een flinke dip aan het eind van 2014 lijkt de VVD weer op te krabbelen (25 zetels). De PvdA herstelt zich echter niet (11 zetels), net als het vertrouwen in Rutte II (16% heeft vertrouwen).

  Samen met de C3 – de ‘constructieve’ oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP – kunnen VVD en PvdA op ongeveer de helft van de zetels rekenen. We zien nagenoeg dezelfde verhoudingen als het de verkiezingen voor de Provinciale Staten betreft: 11% van de ondervraagden zou D66 kiezen, 10% PVV, 10% VVD, 7% CDA, 7% SP en 6% PvdA. Een groot deel (22%) weet het nog niet of weet nu al dat men niet gaat stemmen (14%).

  Animo voor PS voorlopig nog laag….

  Overigens is het animo voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten nog allerminst groot. Bijna de helft (45%) van de kiezers weet dat deze verkiezingen in maart zijn, maar op dit moment zegt slechts 41% van de kiezers ‘zeker wel’ te gaan stemmen. Vooral mensen die in 2012 SGP, D66, ChristenUnie, CDA of PvdA stemden zijn vast van plan om naar de stembus te gaan.

   ..en nog allerminst zeker dat ze als ‘referendum’ voor Rutte II zullen gelden

  Hoewel 57% van de kiezers weet dat de verkiezingen voor de Provinciale Staten indirect ook de samenstelling van de Eerste Kamer bepalen, lijkt het voorlopig nog niet aan de orde dat de Provinciale Statenverkiezingen gaan uitlopen op een referendum voor het kabinet – zoals in 2011 wel het geval leek, hetgeen zich vertaalde in een uiteindelijke opkomst van ruim boven de 50%.

  Meest opvallend in dat licht is dat momenteel slechts 33% van de mensen die voornemens is te gaan stemmen zich naar eigen zeggen laat leiden door landelijke motieven. Ter vergelijking: in februari 2011 (wel veel dichter op de verkiezingen) ging dat om 63% van de mensen die voornemens waren te gaan stemmen. Overigens komen provinciale motieven er met 20% ook dit keer nog bekaaider af.

   Strategisch stemmen nog niet aan de orde

  Een twee keer zo grote groep vindt het belangrijk dat de regering plus C3 wél een meerderheid haalt, in vergelijking met de groep die het belangrijk vindt dat ze géén meerderheid halen (32% versus 16%). Echter: het aandeel mensen dat bereid is het stemgedrag aan te passen – teneinde de regering plus C3 een meerderheid of juist geen meerderheid te laten behalen –is uiterst gering: in beide gevallen betreft dat 7%. 

  Wel is – in vergelijking met december 2014 – een groeiend aandeel mensen van mening dat in het geval de regeringspartijen plus C3 géén meerderheid halen, dit een serieus probleem voor het landsbestuur zal opleveren (19%) dan wel dat er zelfs nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer moeten komen (11%). Deze percentages zien wél vergelijkbaar met de situatie aan de vooravond van de Provinciale Statenverkiezingen in 2011.

  Het aandeel kiezers dat op een voortijdige val van Rutte II hoopt is momenteel ongeveer even groot als het deel dat hoopt dat deze ploeg de hele rit uitzit (40% versus 38%). De verwachtingen liggen nagenoeg in lijn met deze percentages: 42% verwacht dat VVD en PvdA het einde niet halen, 39% verwacht dat wel.

  De wens is vaak de vader van de gedachte: een meerderheid van de mensen die in 2012 PVV of SP stemde verwacht én hoopt vurig dat Rutte II dit jaar nog sneuvelt. VVD- en ook D66-stemmers verwachten en hopen dat Rutte II de eindstreep haalt. Dat geldt (in mindere mate) ook voor PvdA-stemmers. CDA-stemmers lijken relatief vaak naar continuïteit te verlangen: 49% hoopt dat Rutte II de eindstreep haalt, 30% hoopt van niet.’

  Bekijk hier het volledige en handige overzicht van alle peilingen

  Volg Frontbencher op twitter

  1 REACTIE

  1. STEM NIET OP DE D66.

   Het blijkt nu dat de D66 de grootste voorstander is geweest voor grootschalige immigratie uit moslimlanden!

   De D66 is een bijwagen van het PvdA. D66 is sowieso een uiterst schadelijke partij voor Nederland.
   Mensen die D66 stemmen, snappen niet dat D66 hun toekomst naar de bliksem helpt.

   D66, GL en PVDA geven jihadisten de kans om hier aanslagen te plegen door weg te kijken, de zaken te bagatelliseren, af te zwakken. Door ze te pamperen (uitkeringen) geven, moskeeën te bouwen. Den Haag slaapt of verliest zich in gehakketak wat uiteindelijk niets oplevert. Een ware horror scenario, D66 in de regering. Van de regen in de drup of eigenlijk zelfs andersom. Een partij die verraad de oppositie door de regering te steunen samen me de christelijke partijen die ook kunnen parasiteren voor eigen zaakjes. Politiek is gedegradeerd tot een vieze handel of zwendel. Werkende mensen en die hele leven gewerkt hebben zijn hier de dupe van. Nu nog door alleen binnenlandse schurken, straks onder Pechtold van de Europese.

   Pechtold verkoopt alles wat los en vast zit, en zelfs Nederland verkoopt hij voor een appel en een ei. Pechtold is de grootste en gevaarlijkste demagoog van het Binnenhof. En hij snapt ook nog steeds niet dat hij door de islamieten als een westerse christelijke hond wordt gezien! 

   Wie deze coalitie steunt is trouwens niets waard en zijn succesje is maar tijdelijk.

   D66 verwart en mixt gewoon wat begrippen, misleidt de mensen. En ieder die beweert dat de slachtingen, aanslagen en een aantal bloedige oorlogen van de afgelopen pak weg 25 jaar niets met de Islam te maken hebben hoort m.i. niet thuis in een landsbestuur. Dit houdt niet in dat alle moslims terroristen zijn, maar zij behoren wel tot een hele verkeerde sekte. Als we kijken naar het bloedvergieten wat de Islam teweeg brengt, kan dit niet tot een gewone godsdienst gerekend worden.
   In ca 1500 jaar heeft zich geen enkele mildere afsplitsing voorgedaan, sterker nog ze worden met de dag bloeddorstiger. Als Rutte, Samson en Pechtold weer schreeuwen: “Dit heeft niets te maken met de Islam”, dan zeggen we ook, Nederland is dit gedraai en gekonkel spuugzat.

   Door de D66 gesteunde regering Rutte gaf onlangs miljoenen euro’s aan de Moslimorganisaties! De gewone burger wordt tot de laatste door dit kabinet zeer nauwkeurig berekende cent zó uitgeknepen, het ideologische en glazentoren gebazel kent geen grenzen. 

   Iedereen kan waarnemen dat ons land als gevolg van het tot nu toe gevoerde immigratiebeleid langzaam maar zeker naar de knoppen gaat. Het gaat niet alleen om het geld. De immigratie (99% bestaat uit de moslims) in Nederland is qua aantallen extreem veel geweest en in een te korte periode. De Nederlandse samenleving is overspoelt met moslims. De grote steden lijken inmiddels bijna islamitische enclaves.
   Ons land gaat compleet naar de klote. We leven inmiddels in een schijn democratie: alles wat het volk wil wordt genegeerd en burgers bestempeld als groot gevaar voor burgers.

   Intussen gaat de ongecontroleerde islamitische volksverplaatsing door, jihadisten hebben vaste voet in Nederland…Het zal ons nog vele vele miljarden kosten, betaald door de hardwerkende mensen; vooral de jeugd van nu zal de gevolgen later ondervinden. De onderzoeken constateren somber dat Nederland reeds ten prooi is gevallen aan de Islam, en met de Frankrijk hetzelfde dreigt te gebeuren.

  Comments are closed.