Hoe vertellen we dat de AOW-leeftijd weer omhoog moet?

  0
  140

  Leestijd: 2 minuten.

  In 1956 werd de AOW ingevoerd. Iemand die toen 65 werd had gemiddeld nog een kleine 15 jaar te leven en dus van zijn AOW-uitkering te genieten. Nou ja, genieten. De uitkering bedroeg destijds 804 gulden voor een alleenstaande en 1338 gulden voor een echtpaar. Niet per maand, maar per jaar. Het leven was toen wel een stuk minder duur dan nu, maar niettemin waren dit karige bedragen.

  Op dit moment mag iemand die de 65 gehaald heeft gemiddeld rekenen op nog ruim 20 levensjaren. Als hij op dat moment met pensioen zou gaan, zou hij dus een dikke vijf jaar langer zijn AOW-uitkering opstrijken. Die bedraagt inmiddels 1081 euro netto voor een alleenstaande en 1372 euro voor een echtpaar. Niet per jaar, maar per maand.

  Daar komt nog eens bij dat de bevolking van Nederland tussen 1956 en nu zeer sterk is vergrijsd. In 1956 bedroeg het aantal 65-plussers minder dan 1 miljoen. Nu is dat circa 3 miljoen. En het worden er steeds meer.

  Mensen leven steeds langer en er zijn steeds meer ouderen. De AOW slokt dus een steeds groter deel van het overheidsgeld op. Iedereen snapt dan ook dat er iets moest gebeuren.

  Het huidige kabinet besloot de AOW-leeftijd geleidelijk te verhogen naar 67 jaar in 2021. Daarna wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting. Dat betekent, zo heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek volgens de Volkskrant berekend, dat de AOW-leeftijd in 2022 67 jaar en 3 maanden zal bedragen, om vervolgens in 2025 te stijgen naar 68 jaar. En daarna waarschijnlijk steeds verder.

  Snapt iedereen ook echt dat deze ontwikkeling onontkoombaar is? Een aantal politieke partijen niet. 50PLUS en PVV willen de AOW-leeftijd gewoon weer verlagen naar 65 jaar. De SP wil dat mensen in elk geval tot 2020 op hun 65e AOW-gerechtigd blijven.

  Hoe dat dan precies betaald moet worden, vertellen deze partijen er niet bij. Zelfs niet wat het kost. Gelukkig heeft het CBS dat laatste wel becijferd. Het terugbrengen van de AOW-leeftijd naar 65 jaar kost 12 miljard euro per jaar. Ik ben benieuwd naar de financiële paragraaf van bovengenoemde partijen.

  Maar ook voor de andere partijen komen de nieuwe CBS-cijfers op een ongelukkig moment. Over een paar maanden zijn er verkiezingen. Hoe vertellen we aan de aan de kiezer, die toch al baalt van de eerdere AOW-leeftijdsverhoging, dat hij/zij straks nóg langer moet doorwerken?

  fons1

  Fons Kockelmans werkte jarenlang in Den Haag als parlementair verslaggever. Hij schreef onder meer het boek De Haagse Werkelijkheid. Vorig jaar verscheen zijn nieuwste boek ‘Van verzuiling tot versplintering. De Nederlandse politiek sinds de Nacht van Schmelzer’.

  Bekijk meer opinie op Achterkamertjes.nl

  Bekijk hier het volledige overzicht van alle peilingen

  Volg Frontbencher op twitter

  Like Frontbencher op Facebook