Is géén commissie altijd beter dan wel een commissie?

  6
  348

  Leestijd: 2 minuten.

  Duikt er in politiek Den Haag een probleem op waar niet uit te komen valt, dan bestaat er een simpele oplossing: stel een staats- of adviescommissie in. Die oplossing is al heel oud. Toen in de jaren vijftig een onverkwikkelijke ruzie uitbrak in het koningshuis, zette premier Willem Drees een commissie-Beel aan het werk. Twintig jaar later imiteerde zijn ambt- en partijgenoot Joop den Uyl die aanpak met de commissie-Donner (de vader van ‘onze’ Donner). Zij moest adviseren naar aanleiding van de zakkenvullerij van prins Bernhard bij Lockheed.

  Maar ook voor tal van kwesties die helemaal niets met de monarchie van doen hadden kwamen er commissies, doorgaans onder leiding van een bekende ex-politicus. Er is bijvoorbeeld een commissie geweest voor Belastinghervorming (commissie-Oort in 1989), voor de rechtspositie van politieke ambtsdragers (commissie-Dijkstal, 2004) en voor de toekomst van de Hedwigepolder (commissie-Nijpels in 2008). En heel, heel veel andere.

  De voordelen van een commissie zijn evident. Je maskeert politieke verdeeldheid en boekt er tijdwinst mee (een commissie is al gauw een paar maanden bezig, vaak langer). En mocht de uitkomst je niet bevallen, dan schuif je het advies in een diepe la, zonder je er verder iets van aan te trekken.

  Maar de laatste tijd gaat het wel erg hard. Volgens NRC Handelsblad kwamen er de afgelopen twaalf maanden maar liefst 24 commissies bij op aandringen van het Binnenhof. Vooral die over de toeslagenaffaire (commissie-Donner) en de stikstofcrisis (commissies-Remkes) trokken de aandacht. Remkes was de afgelopen jaren overigens ook nog actief op een ander terrein: hij leidde een staatscommissie die zich boog over het parlementair stelsel.

  Loopt het zo langzaamaan niet een beetje de spuigaten uit? Al zo’n vijftien jaar terug nam de Tweede Kamer een motie aan om de macht van commissies terug te dringen, maar dat heeft niet erg geholpen. Het is blijkbaar te aantrekkelijk om maar een commissie te installeren die de problemen voor je oplost. Volgens voormalig Kamerlid Wynand Duyvendak (GroenLinks) doen commissies in stilte het werk waarvoor volksvertegenwoordigers gekozen zijn. “Ze zoeken naar het compromis, maar doen dat onzichtbaar, buiten de schijnwerpers,” zegt hij in de NRC.

  Dat lijkt een analyse waar niets tegenin te brengen valt. Anderzijds is het de vraag hoe de Greet Hofmansaffaire ooit te bedwingen was geweest zonder de commissie-Beel. Of hoe de VVD het vroemvroemen een halt had durven toeroepen als de commissie-Remkes dat niet had aanbevolen. Misschien is een compromis wel makkelijker te aanvaarden als dat eerst is aanbevolen door een commissie.

  6 REACTIES

  1. Remkes is de zeldzame ‘Goede uitzondering’
   echt ‘n ‘Grote Klasse kerel’! Met ‘n rechte rug.
   En dat is gemeend!

  2. DOORSCHUIF POLITICI.
   Een kind weet het:
   ‘n kwaadaardig gezwel moet je wegsnijden voor het nog meer en grotere schade aanricht!
   In Politiek de Haag negeert men deze wijsheid, het gezwel word met veel allure elders in het ‘zieke systeem’ geinstalleerd in de heilloze verwachting dat het daar wel omslaan naar ‘n genezende status.
   Ondertussen word de hardwerkende Burgerij Gekastijdt en Kortgehouden met Belasting Boete’s Intrekking van Toeslagen en opzegging van de werkplek, verlagen van het Pensioen bedrag, Ongehoord onredelijk hoge Belastingaanslagen op het spaargeld!
   Maar straks! Als er weer verkiezingen zijn, dan staan ze er weer hoor, met hun grote Belofte Worsten en valse Partijprogramma’s die nooit uitgevoerd gaan worden! EENMAAL VERKIZEN! dan blazen zij weer ol de eigen Trompet hun EIGEN LIEDJE.
   Nederlanders ONTWAAKT!!

  3. Politici: Zijn als oude Kaas en goede Wijn,
   zij moeten eerst ‘n beetje ‘rijpen’ en dan pas!
   zijn zij op hun best.
   Helaas, leven wij nu in het tijdperk van de GEDOOG en DOORSCHUIF POLITIEK,
   de problemen worden door het huidige Kabinet:
   Te laat gesignaleerd danwel, genegeerd ofwel? En dat is nog erger zelfs GECRE’EERD maar NIET GE’ELIMINEERD.
   Diverse Advies Commissie’s moeten vervolgens tijd en/of uitkomst cre’eren.
   DOORSCHUIVEN van de bestaande problemen, Verhullen van ‘n TEKORTKOMING van de EIGEN (niet aanwezige) VISIE! Rekken: tot aan de volgende Verkiezingen!
   Het eigen EGO en het eigen GEWIN worden wel goed bewaakt, leuke schoentjes ‘n lekker kontje,
   diepzinnige nietszeggende teksten orerend en brede armgebaren makend en vooral blijven praten en aan het woord blijven!
   MAAR?? LUISTEREN!! Neen! dat kunnen zij niet, zij hebben immers altijd gelijk. En als hun falend en schadelijk beleid door iedereen doorzien is, pas dan! Wijken zij uit naar weer ‘n andere hoge positie met veel aanzien en salaris, of
   HEE JA! TUURLIJK! naar ‘n ADVIES COMMISSIE. Zo gaat Nederland steeds verder naar de knoppen met deze onbekwame DOORSCHUIF en RONDKRUIP POLITICI.
   Mag ik aub ‘n glaasje water en ‘n paracetamolletje?

  4. Is een commissie er om een objectieve diagnose te stellen met eventueel een door haar gewenste therapie voor te schrijven, (uiteraard ter advisering aan de elkaar tegensprekende artsen), of om de boel bij elkaar te houden en geloofwaardig te blijven voor het volk dat in de stemhokjes altijd gelijk heeft en op een manier getroost of juist bemoedigd moet worden om het juiste vakje rood in te kleuren en niet 150 zoals ik altijd doe, als ik er de tijd voor heb.

  5. Het worden stilaan Russische toestanden in denHaag onder de steeds meer falende leiding? van premier Rutte.
   Het moet eigenlijk helemaal niet uit maken welk Kabinet er zit,
   Wat wel belangrijk is: Da het vereiste Maatschappelijk en het Sociaal Bestuurlijk niveau en de daarbij vereiste kennis en inleving van de betreffende bewindspersonen in deze club voorhanden is.
   De huidige kliek bestaat m.i. uit: Tasjessnijders en hautaine Vergeetachtigen, Profiterend van de bergen belasting geld die tijdens de crisisperiode bij de Nederlandse burgers is uitgeperst!
   De gang van zaken onder Leiding van Rutte, zijn zeer pijnlijk voor vele hardwerkende Belastingbetalende Nederlandse burgers en van ‘n bedroevend en schaamteloos allooi. (van Niveau kunnen we hier helaas niet meer spreken)
   Waar is de KENNIS? De Maatschappelijke Inleving? beleving? inzicht? Eerlijkheid? Kortom, waar is het NIVEAU??? En boven alles, Waar is het gezonde verstand van de Kiezer???

  6. Je gaat je inderdaad afvragen wat de politici in werkelijkheid doen. Alle ministers en staatssecretarissen hebben een schaduw bij zich. Als het dan een keer moeilijk wordt stellen ze een commissie in, die de hete aardappels uit het vuur moeten halen. Een secretaris en een particulier chauffeur, waar zijn de politici van weleer, die net als Lubbers in zijn eigen Fiatje aan kwam scheuren op het Binnenhof??? En zelf iets kon doordrukken…..
   Is het ook daarom dat de referenda afgeschaft moesten worden, dan wordt het te complex?
   -Volgens voormalig Kamerlid en ex crimineel-activist Wynand Duyvendak (GroenLinks) doen commissies in stilte het werk waarvoor volksvertegenwoordigers gekozen zijn.-
   Dat geeft wel aan dat de competentie van weleer ver te zoeken is

  Comments are closed.