Junckers politieke testament

  9
  298

  Leestijd: 1 minuten.

  Commissie-voorzitter Jean-Claude Juncker heeft in feite zijn politieke testament uitgesproken met zijn vierde  ‘State of the Union’ voor het Europarlement in Straatsburg. Volgend jaar mag hij een laatste keer, maar dan is zijn opvolger al bekend. Kortom, de laatste kans om de balans op te maken van wat er is bereikt en wat er nog moet verbeteren.

  Feit is dat ‘sluwe oude vos’ Juncker de Commissie weer in het centrum van de macht heeft gebracht, geholpen door de omstandigheden zoals afhakende Britten, die zichzelf daarmee tot vragende partij hebben gebombardeerd. Verder waren er een paar dissidenten als Polen en Hongarije, die aftastten waar de democratische grenzen in de EU liggen. Op één punt scoorden ze met het torpederen van de wens van de Commissie om migranten die aan land komen in Griekenland en Italië eerlijk te verdelen over alle lidstaten.

  Dat bastion moest Juncker wel verlaten, toch moet hij erkennen dat het migrantenvraagstuk de komende jaren één van de belangrijkste blijft. Juncker pleit er dan ook voor om de Europese grenswachten (Frontex)  uit te breiden van 1500 mensen nu naar 10.000 in 2020. Ruim 3000 mensen erbij in vaste dienst en 7000 los te recruteren krachten. Kosten ruim een miljard per jaar die de lidstaten zullen moeten ophoesten.

  Natuurlijk ging Juncker aan de haal met het economisch herstel, na negen jaar op de uitgavenrem te hebben gestaan komt de vervangingsvraag op gang. Met verbeteren van de economie herstelt het vertrouwen en laat de consument het weer breed wapperen. Het gevolg is twaalf miljoen nieuwe banen, stelt Juncker tevreden vast.

  Wat betreft de geopolitieke situatie wees Juncker er nog eens op dat de EU de westelijke Balkan-landen moet binnen hengelen voordat Rusland en Turkije proberen hun invloed daar uit te breiden.

  Het versterken van de Europese grens- en kustwacht is een belangrijk punt in de rede van Juncker. De grenswacht moet meer bevoegdheden krijgen bij het inperken van de migratiestromen en het terugsturen van kansloze asielzoekers naar het land van herkomst. De kosten van een miljard per jaar (in totaal mogelijk zelf 12 miljard) moeten de landen voor lief nemen. Zo niet heeft het ook weinig zin te mekkeren over alle uitwassen die gepaard gaan met de stroom migranten. Daar heeft Juncker zeker een punt.

  9 REACTIES

  1. Het Reformatorisch Dagblad vindt dat Juncker vooral een verdeelde EU achterlaat. Vooral de immigratiepolitiek – wat m.i. in haar grondbeginselen een soevereiniteitsvraagstuk is, namelijk wie heeft het in een land voor het zeggen: de democratisch gekozen regering of een Europese Commissie met haar parlement – zie het conflict met o.a. Hongarije dat zegt zelf en alleen bevoegd te zijn over de kwestie immigratie-beleid…
   Voor populisten een gerechtvaardigde eis, voor linkse federalen een verwerpelijk recht…
   Het is een heet hangijzer dat de EU in blokken snijdt. West/Zuid tegen Oost.
   In wezen een conflict tussen de federalisten en (vooral linkse) pro-immigratie partijen tegen de populisten, die anti-immigratie zijn en voor nationale soevereiniteit.
   Daarbij zijn de federalisten voor een transfer-unie. Zodat begrotingsgeld overgeheveld wordt van’t ‘rijke’ Noord-Westen naar het armere Oost- en Zuid-Europa.
   Noord-West wil dat niet. Met uitzondering van hun socialistische partijen…
   Het schept grote conflicten waarbij vele partijen, blokken, en belangen spelen. Het Reformatorisch dagblad vraagt zich af of er een derde optie is. Een route tussen de ‘schreeuwers’ van de Brexit, Nexit en andere exits enerzijds en ‘ophitsende’ federalisten anderzijds…
   Juncker gooide wat dat betreft eerder olie op het vuur dan een verbindend leider te zijn geweest. Maar ja, Juncker is een rasechte federalist die in’t begin van zijn termijn dacht wel even een Verenigde Staten van Europa te kunnen stichten. Een droom die m.i. door spanningen van massale immigratie en als maatschappelijke reactie, de opkomst van de populisten langzaam maar zeker in duigen valt. Wellicht is het tijd voor herbezinning en wat realisme…
   Anders krijgen we op z’n best een gedeeltelijke federalisatie en een hoop exits..
   De nieuwe leider van Europa zal een verbinder moeten zijn, geen federale ophitser…
   En… natuurlijk, geen populist.
   Dat maakt een linkse kandidaat in ieder geval een onmogelijkheid.
   https://www.rd.nl/opinie/juncker-laat-een-verdeelde-eu-achter-1.1512735

  2. Hoe kunt u Hongarije als voorbeeld stellen voor het functioneren van een rechtstatelijk geheel? Kent u Hongaren, die u vertellen hoe het land wordt bestuurd? Er zijn inderdaad veel Hongaren die Orban steunen, maar er is ook een heel grote en groeiende groep die dat niet doet. En juist die hebben het heel moeilijk in dit z.g. democratische land. Hongarije had nooit lid mogen worden, nu profiteren ze alleen maar.
   Ik heb overigens geen links naar nieuwsbronnen die dit ondersteunen, maar die kunt u vast zelf vinden. Ik heb wel kennissen in het land die me informeren, bij de universiteit van Soros, zelf ook onder grote druk, bijvoorbeeld.

  3. Een politiek testament is een politieke nalatenschap die kan worden uitgevoerd bij iemands (politieke) dood, toch?
   Kennelijk probeert Juncker over zijn graf heen te regeren en dat heeft niets met democratie te maken; maar dat is gemeengoed in de EU.
   Meningen en tijden veranderen en daar zal Juncker ook aan moeten geloven. Ik neem Juncker dus niet serieus; heb ik nooit gedaan trouwens.

  4. Wel, of geen punt. Ook voor Europa geldt dat machthebbers de spelregels bepalen. Het gaat dus om rechtvaardigheid en recht zoals machthebbers dat zien. Zolang ook binnen Europa klokkenluiders ausradiert mogen worden kan toch iedereen bedenken hoe laat het is. Gelukkig hebben machthebbers niets van het volk te vrezen. Je geeft het volk brood en spelen en het probleem wordt opgelost als sneeuw voor de zon. Hier en daar wordt wat geroepen. Als machthebber weet je dat je dat gewoon moet negeren en anders gooi je gewoon een speeltje in de groep en men valt elkaar aan om een speeltje te bemachtigen. Als politicus weet je hoe je het volk moet bespelen in verkiezingstijd omdat het volk zich zo graag laat verleiden door lekkere kontjes, leuke smoeltjes en gezellige babbels. Gewoon een kwestie van een goed reclamebureau in huren en het volk dol maken met leuke, vrome, nietszeggende praatjes. Laten we vooral positief blijven denken over onze positief ingestelde en positief handelende politici. zowel in eigen land en in Europa. Noem een politicus/politica die niet integer is, niet betrouwbaar en niet meer dan zeer deskundig. Niemand kan dat omdat zo iemand, noch in Den Haag, noch in Brussel, bestaat.

  5. Ik vraag me toch af…
   Al die EU-grenslanden hebben toch legers?
   Waar waren die toch voor? O ja, het verdedigen van je grenzen…
   Waar hebben ze dan een Unie voor nodig?
   Voor open grenzen?
   Kan iemand mij nu eens uitleggen, waar Juncker het over heeft?? Ik snap het namelijk niet…

   • De EU is gebaseerd op verdragen, maar wat nu als die niet werken? Dan werkt de EU toch feitelijk niet? Het probleem schuilt natuurlijk in het afdwingen. Want wat heb je bestuurlijk juridisch nu aan verdragen als men zich daar niet aan houdt?
    Weinig tot niets.
    Neem nu eens Schengen. Of Dublin.
    Het regelt de EU grenzen. Van binnen open en van buiten dicht. En de het reizen der mensen (daarvoor zijn die grenzen)… Van binnen vrij en van buiten… Niet vrij.
    De EU landen aan de buitengrenzen zijn verdragsmatig ‘verplicht’ die te bewaken, zodat binnen alles open kan zijn, en zijn verantwoordelijk voorde mensen die ‘ze’ binnen laten (Dublin).
    Mooi geregeld toch…
    Toch?
    Hoe simpel kan het wezen…
    In die zin is een verdrag als een wet voor een rechtstaat.
    Schend het verdrag en je schend die Europese rechtstaat. Daaruit volgend: neem strafmaatregelen. Klaag de schenders aan. Begin met de grootste uit het verleden als voorbeeldstelling: Merkel (Dublin)… En pak gelijk degene die in’t heden verzaakt: Spanje.
    Gebruik eventueel economische strafmaatregelen (subsidies) tegen hen.
    Zo schep je gerechtigheid. Verzeker je de rechtstaat.
    Da’s logisch…
    En beloon het land dat zich het meest voorbeeldig gedraagt, opdat de andere landen zien: je bent als EU rechtvaardig…. Dat stimileert het houden aan en uitvoeren van juridische verdragen waarop je rechtstaat is gebaseerd.
    En wie, o wie zouden we dan moeten belonen???
    Hongarije…
    Goh…
    En wat gebeurt er?
    http://www.dagelijksestandaard.nl/2018/09/video-geert-wilders-over-hongaarse-premier-orban-strafexpeditie-van-de-eu-hij-verdient-juist-de-nobelprijs/

     • Reactie op Ronaldo Haasnoot op 14 september 2018 om 10:46 uur

      Deze meneer Derksen schrijft een boeiende reactie op het oordelen over Orbán, maar niet zo verrassend. Hij was als euroscepticus lid van de fractie van Europese Conservatieven en Reformisten (o.m. bestaande uit AfD en de Ware Finnen) en grijpt elke mogelijkheid aan om de EU te diskwalificeren, zijn goed recht overigens. Verder werkt hij voor het conservatieve London Policy Center in New York. Kijk op hun website en het is meteen duidelijk welke commentaren daar te verwachten zijn, namelijk niet alle even genuanceerd, zacht uitgedrukt.

      Derksen heeft de EU nooit zo hoog gehad. Maar zijn nuancerend commentaar op het rapport van GL-er Sargentini doet wat koddig aan. Er zijn misschien geen journalisten gearresteerd, maar hen is wel het onafhankelijke werken heel moeilijk gemaakt. Hij heeft geen partijen verboden, maar wel sommige politieke activiteiten verboden. Activiteiten van organisaties voor migranten krijgen grote problemen. De organisatie van Soros is onder druk vertrokken, de universiteit heeft het moeilijk en Soros zelf kan beter uit de buurt blijven om arrestatie te voorkomen. Hij is namelijk staatsvijand nummer 1. Zo’n regeringsleider mag je toch wel een “kleine Erdogan” noemen?

      Orban stelde eerder al ook een voor hem uiterst positieve nieuwe kieswet in. Dit alles bracht hem in april niet de 2/3 meerderheid die hij hoopte (en verwachtte) te krijgen, maar “slechts” bijna de helft, maar met felle kritiek op het verloop ervan vanuit het buitenland, o.m. van de OVSE.

      U, heer Haasnoot, houdt van links, pardon ik bedoel natuurlijk verwijzingen, en u waardeert Trouw. Daarom: https://www.trouw.nl/democratie/de-russificatie-sluipt-de-hongaarse-politiek-binnen~af16ec63/

  Comments are closed.