Kamp haalt zijn gelijk over kolencentrales

  3
  273

  Leestijd: 2 minuten.

  De milieubeweging dringt aan op het sluiten van alle kolencentrales in ons land, maar het ziet ernaar uit dat de nieuwste daarvan nog een tijdlang in bedrijf blijven. Oud-PvdA-Kamerlid Jan Vos had voor de verkiezingen amendementen ingediend om te bereiken dat alle kolencentrales in ons land snel zouden moeten sluiten. VVD-minister Henk Kamp ontraadde die amendementen. Hij voelt er niets voor om de nieuwste centrales te sluiten en stelde dat de amendementen juridisch niet haalbaar waren. Hij legde dat voor aan de Raad van State en die stelt hem in het gelijk.

  Kolencentrales stoten meer van het broeikasgas CO2 uit dan gascentrales. Daarom werd in het energieakkoord afgesproken dat de vijf oudste uit de jaren 80 dicht zouden gaan. Deze centrales waren de minst efficiënte met een elektrisch rendement van 37 tot 39 procent. Er bleven toen nog vijf centrales over: Twee uit de jaren 90 met een rendement van 41 tot 43 procent en drie nieuwe die in 2015 in bedrijf kwamen en die goed zijn voor een rendement van 46 procent.

  Jan Vos kwam met amendementen om ook aan vijf nieuwere centrales hogere rendementseisen te stellen. Dan zouden ze moeten sluiten. Maar die vlieger gaat niet op. Volgens de Raad van State mag van energiebedrijven worden geëist dat de centrales voldoen aan de best beschikbare technieken, maar is het ‘oneigenlijk’ om onmogelijke eisen te stellen met het doel ze te sluiten.

  Als de overheid ook de nieuwste kolencentrales wil sluiten, kan die dat wel doen via een sluitingswet. Dan moet nader onderzocht worden hoe zich dat verhoudt tot Europees recht. Bij zo’n sluitingswet lijkt een overgangsregeling onvermijdelijk en dan zouden de centrales dus niet van de ene dag op de andere gesloten kunnen worden.

  Maar de Raad van State stelt ook dat de ‘beleidsmatige wenselijkheid van een sluitingswet dan een belangrijk punt van aandacht zal zijn’. En dat is waar het Kamp echt om gaat. Hij denkt dat sluiting van de efficiënte kolencentrales in ons land slechts in beperkte mate zal leiden tot meer elektriciteit uit gascentrales en dat de uitstoot van CO2 dus ook maar weinig zal verminderen. De elektriciteitsmarkt is door het koppelen van netten een internationale markt geworden. Sluiting van nieuwe en efficiënte kolencentrales hier, zal leiden tot het kopen van goedkope stroom in andere landen en die wordt opgewekt in centrales die ‘viezer’ zijn dan de Nederlandse. Sluiting van centrales kost geld en dat geld kan waarschijnlijk beter ingezet worden voor windenergie.

  De knoop over dit vraagstuk wordt waarschijnlijk doorgehakt in de formatie. Na de uitspraak van de Raad van State is de rol van demissionair minister Kamp uitgespeeld.

  3 REACTIES

  1. Kolencentrales zijn grote vervuilers. En de winning van kolen in de mijnen is mensonterend. Maar het sluiten moet wel in overleg en gefaseerd gebeuren. Trouwens er zijn nog wel wat grote vervuilers waar de PvdA zich druk over zou kunnen maken.
   Vliegtuigen zijn enorme vervuilers, net als de stinkende snor’scooters’. En wat te denken van de op stookolie drijvende zeeschepen. Maar ja, met dat soort plannen maak je het electoraat niet blij. Zou dat de reden zijn voor het focussen op een facet, namelijk de impopulaire en achterhaalde kolen. Politici met durf komen we te weinig tegen.

  2. Het blijft absurd dat er in 2015 nog kolencentrales zijn gebouwd in Nederland. Had dat geld liever besteed aan hernieuwbare energie, en slimme methoden om die op te slaan. Maar ja, dat die nieuwe centrales nu niet stante pede gesloten worden, daar heb ik wel (een flintertje) begrip voor.

  3. Ik hoop dat ze nog decennia lang blijven doordraaien.
   Sluiting zou een gigantische kapitaalsvernietiging zijn.
   Vooral als ze dan ook nog worden vervangen door nog meer windmolens.

  Comments are closed.