Kleine stappen op een lange weg

  11
  394

  Leestijd: 2 minuten.

  Het kabinet wil de grote ambities van het klimaatakkoord waarmaken met kleine stappen en in een tempo dat iedereen kan bijhouden. Dat leidt onvermijdelijk tot de kritiek dat de stappen niet fors genoeg zijn om de doelstellingen van het Verdrag van Parijs in het jaar 2050 te halen. Én tot het zure verwijt dat het zelf benoemde “meest groene kabinet ooit” de pijnlijke keuzes voor zich uitschuift naar volgende regeringen.

  Voorlopig gaat het om de doelstelling te halen om de uitstoot van broeikasgas in het jaar 2030 met 49 procent terug te dringen. Volgens de milieubeweging doet het kabinet niet genoeg. Greenpeace en Milieudefensie zijn positief over de plannen om te komen tot meer groene stroom, maar vinden dat de problemen niet bij de bron worden aangepakt. Volgens hen draagt het klimaatakkoord de sporen van de onderhandelingen om te komen tot een conceptakkoord. Alle belanghebbenden mochten meepraten, alsof de kalkoen mocht meepraten over de samenstelling van het kerstdiner. Echte noodzakelijke doorbraken blijven daardoor uit.

  Dat geldt voor het ondergronds opslaan van het broeikasgas CO2, dat grote bedrijven niet zou aanzetten om de uitstoot te voorkomen. In de landbouw wordt gekozen voor het vergisten van mest en te weinig voor het verkleinen van de veestapel. De milieubeweging is vooral kritisch omdat het akkoord te weinig uitgaat van het principe de vervuiler betaalt. Het kabinet kiest niet voor een algemene CO2-heffing voor de industrie, maar voor een ingewikkeld systeem waarin wordt bekeken of bedrijven wel genoeg doen om de uitstoot te verminderen en het “vermijdbare deel” te belasten.

  De milieubeweging krijgt met dit klimaatakkoord geen lege dop, maar een half ei. De hoop is nu gevestigd op de linkse oppositie in het parlement. GroenLinks en PvdA delen de kritiek op de CO2-heffing zoals het kabinet die nu voorstelt. Maar deze partijen zagen het al als winst dat het kabinet een CO2-heffing niet langer taboe verklaart. En dat geldt ook voor het rekeningrijden. Het kabinet treft voorbereidingen om rekeningrijden in te voeren, maar laat een beslissing over aan een volgend kabinet.

  Het debat over het klimaatakkoord gaat niet alleen over de maatregelen, maar vooral het betalen van die maatregelen, ofwel wie ervoor opdraait. Het kabinet zegt de huishoudportemonnee te ontzien en te zorgen voor een eerlijke verdeling van lasten tussen burgers en bedrijven. Volgend jaar gaat de belasting op de energienota voor huishoudens omlaag. In de jaren daarna blijft de stijging beperkt. Bedrijven gaan daarentegen meer betalen dan tot dusver werd voorzien. Nederlanders maken zich zorgen over het klimaat, maar misschien nog wel meer over wat het klimaat hen gaat kosten.

  Intussen wordt het klimaatprobleem steeds nijpender. Het kabinet kwam vrijdag niet alleen met het klimaatakkoord, het gaf ook aan hoe het uitvoering wil geven aan het zogeheten Urgenda-vonnis. Volgens dat vonnis moet de uitstoot van het broeikasgas volgend jaar met 9 miljoen ton worden verminderd. De helft daarvan wordt bereikt door de Hemweg-kolencentrale te sluiten. De rest moet komen van kleine maatregelen en van een campagne om het publiek aan te zetten tot klimaatvriendelijk gedrag. Het kabinet komt in november met een rapportage of dit voldoende zoden aan de dijk zet.

  Het kabinet benadrukt dat we nog dertig jaar de tijd hebben om de doelstellingen te halen, maar dat zal niet lukken zonder het doorhakken van knopen over pijnlijke kwesties op kortere termijn. Nu rekeningrijden en CO2-heffing niet meer taboe zijn, kunnen meer heilige huisjes sneuvelen. Het debat zal onder meer gaan over inkrimpen van de veestapel en kan nog deze regeerperiode de coalitie onder druk zetten.

   

   

   

  11 REACTIES

  1. Natuurlijk vind ik het belangrijk dat er een oplossing gevonden wordt voor ons klimaatprobleem, maar waarom moet uitgerekend de veestapel eerder verkleind worden dan mestvergisting te stimuleren. Mestvergisting is 1 van goede maatregelen om b.v. de gasboringen in de Noord- ,Waddenzee en in Groningen te kunnen stoppen. Mestvergisting zie ik ook als een oplossing voor het mestoverschot. Als mestvergisting één van de belangrijke gasleveranciers wordt, kunnen boeren hier misschien zelfs geld aan verdienen.
   Men kan ook het krachtvoer voor het vee terug dringen. Misschien krijg je dan ook minder mest.
   Het verkleinen van de veestapel leidt ertoe dat boeren het nog moeilijker krijgen om rond te komen.
   Dit kost de regering geld voor subsidies en misschien zelfs uitkeringen als boeren hun bedrijf financieel helemaal niet meer kunnen uitvoeren. Wel vind ik dat dieren een beter leven moeten krijgen.
   Misschien wordt het hoog tijd de dure tussenhandel terug te dringen.
   Bovendien zijn alle boeren belangrijke voedselleveranciers van de wereld.

  2. @Eric Holleman,
   Over cijfers gesproken: mondiaal gezien is heel Nederland CO2 neutraal maken gelijk aan slechts 4 maanden Chinese CO2-groei (cijfers 2018). M.a.w. Nederland wordt CO2 neutraal in 2050 terwijl China dan wellicht 90 Nederlandjes extra uitstoot meer gegenereerd heeft.
   Ik heb hier al eerder uitvoerig over geschreven, ik verwijs u naar Frontbencher artikel: Klimaat nijpend probleem voor kabinet – eerder dit jaar. (link 2)
   Ik vraag mij voor de effectiviteit van CO2 bestrijding ondertussen af: wordt het voor de milieubewuste consument niet eens tijd om producten te gaan boycotten die geproduceerd zijn met kolengestookte elektriciteit? Wat NL nu met de transitie doet zet feitelijk mondiaal gezien geen zoden aan de dijk. De zeespiegel blijft toch stijgen. Alleen China al blijft als een waanzinnige deze smeltovens bouwen (link 1). Maakt haar producten natuurlijk wel goedkoop…
   1 – https://www.climategate.nl/2017/07/1600-nieuwe-kolengestookte-elektriciteitscentrales-planning-aanbouw-wereld/
   2 – https://frontbencher.nl/klimaat-nijpend-probleem-voor-kabinet/

   • Elekriciteitscentrales belasten voor hun CO2-uitstoot lijkt me redelijk, maar het gaat me aan het hart om een nieuwe, schone centrale zomaar hij het oud-schroot te zetten. De overheid moet wel beloven dat de opbrengst uitsluitend besteed wordt aan het herbossen van de aarde. Ik hoop dat de techniek nog methoden vindt om het CO2 dat ooit uit de natuur in de kolen terecht kwam, weer gedoseerd aan de natuur terug te geven.

    Maak het kankerverwekkende vlees duurder en besteedt die belasting ook aan de bossen. Of koop Brasiliaanse veeboeren uit om hun veestapel te verminderen en de oerwouden te herstellen.

    Wat veel mensen vergeten is, dat gasgestookte centrales nodig blijven om fluctuaties in weer-afhankelijke elektriciteit op te vangen. Zij kunnen relatief eenvoudig opgeschaald en afgeschaald worden. Teveel weerafhankelijke elektriciteit maakt het elektriciteitsnetwerk instabiel.

    Ondertussen doorontwikkelen aan veilige atoomcentrales.

    Laat de overheid transparant maken dat al die extra belastingen en heffingen echt alleen gebruikt worden voor het beoogde doel en niet doorsiepelen naar het UWV en andere instanties die niets toevoegen aan de oplossing van het probleem.

  3. Als ik de doelstelling lees: 49% minder broeikasgas in 2030, dan denk ik: dit kan niet door een ingenieur zijn opgeschreven. Zulke doelstellingen kun je alleen in tientallen % aangeven. 49% slaat nergens op. Hoeveel procent van de werelduitstoot is 49% van de Nederlandse uitstoot en hoeveel procent gaat de zee daar minder van stijgen? Het is alsof je de Noordzee leeg wilt scheppen met een emmer. Weggegooid geld. Bouw liever dijken of maak een fractie van dit geld over naar Polen, om diezelfde 49% te halen.

   Iedereen straalt daadkracht uit. Het probleem is omstreden; de middelen zijn omstreden, maar we gaan volle kracht vooruit. De overheid heeft weer een hobby gevonden om de burger morrend geld uit de zak te kloppen. Na ons de zondvloed.

   Hebben die Eurofiele partijen dit met elkaar afgestemd? Duitsland zal graag het gas verstoken dat wij versmaden. Ze moeten de CO2 dan wel richting China blazen.

  4. Een prachtig voorbeeld hoe politiek jarenlang het volk bespeelde dat o, zo graag bespeeld wilde worden. Politici die heerlijk knokkend met elkaar, of juist met elkaar aan het knuffelen waren in landsbelang en het volk maar oooh en aaah roepen en de media die zich niet onbetuigd lieten.Nu zoveel jaar later hetzelfde spel. Elkaar vrolijk in de haren vliegen in landsbelang zodat je natuurlijk geen stemmen verlies, maar juist stemmen wint. Hoe Bauder Boreaal het kartel dwingt tot samenwerking en zie het kleine stapjes resultaat. Het volk juicht van vreugde en anderzijds roept en schreeuwt het haar ellende uit. Geen nood de Chinezen komen ons straks redden. Liever als Europa met elkaar knokkend. onder de kreet: eigen volk eerst, ten onder dan samen aan de slag gaan. Onderling knokken leidt ertoe dat de lidstaten hun eigen identiteit versterken en samenwerken leidt tot identiteitsverlies en dan verbazen dat de Chinezen rustig hun tijd afwachten tot Europa echt goed verzwakt is. China is op weg met kleine stapjes een wereldmacht te worden waar tegen de VS en Europa kansloos zijn.

   • Om deze bijdrage kan ik wel weer grinniken. U heeft wat met betrouwbare, integere politici, die uitsluitend het landsbelang voor ogen hebben. Ooit zelf klokkenluider geweest?

  5. Ondertussen beweert Dijkhoff doodleuk in het AD: ¨We jagen niemand op kosten.” “Niemand gaat er door de hogere gasprijs op achteruit. We zetten de mensen niet met de rug tegen de muur.”
   Dat is dus op voorhand een grove leugen.
   Mijn woningbouw en mijn gemeente krijgen subsidie (betaald via mijn energierekening) om mijn wijk in 2022 op het warmtenet aan te sluiten. Maar met een gasprijs om je van het gas af te krijgen krijg je dus een warmtenet daar voor in de plaats waarvoor je de gasprijs moet betalen?
   Dan zijn het voorwaar toch idioten daar in Den Haag. Wat moet je dan nog als sociale huurder?
   Ondertussen beweert Dijkhoff – we zetten niemand tegen de muur? Zolang warmtenetten de gasprijs blijven volgen geloof ik 0,0000 van al deze ‘mooie beloften’ die bewindslieden maken over het klimaat.
   Alles wordt in stapjes… duurder… Onbetaalbaar zelfs…
   Hoop dat een VVD’er dit leest en zich tot Wiebus wendt. Hij bepaalt namelijk dat deze koppeling bestaat.
   Maar ik denk: de regering laat het zo…
   Wat denkt u?
   https://www.ad.nl/politiek/dijkhoff-we-jagen-niemand-op-kosten-met-klimaatakkoord~a4855adf/

   • N.a.v. mijn schrijven 29 juni 13.46
    Hierbij een link waarin de energieprijs bepaald wordt voor het gebruik van het warmtenet in 2019.
    Zoals u ziet betekent het van gas los zijn met een warmtenet dat u – om mensen van het gas af te krijgen – de verhogingen voor uw kiezen krijgt die de regering heft voor de mensen met een gasaansluiting.
    Dat is dus een praktijkvoorbeeld van een klimaatmaatregel van dit ‘groenste kabinet ooit’ voor u uitwerkt die al netjes klimatologisch van het gas af is.
    Een Dijkhoff van de VVD beweert evenwel dat u nu volgens hem niet op kosten wordt gejaagd. Vraag mij af of de man wel weet waarover hij eigenlijk praat…
    Maar van gas los bent u dus NOOIT met een kabinet dat vrolijk uw alternatieve warmte berekend met…. een gasprijs. Paradoxaal blijft u aan’t gas, ook al heeft u het niet.
    Da’s nu Nederlands klimaatbeleid.
    https://www.acm.nl/nl/publicaties/tarieven-warmte-stijgen-2019-door-koppeling-gasprijs-en-belastingen

  6. De rechter is met zijn Urgenda-uitspraak op de stoel van de politiek gaan zitten en dat is onacceptabel.

  7. Er zal toch ergens een begin gemaakt moeten worden. Niks doen is geen optie, het veranderende klimaat met stijgende temperaturen dwingt je ertoe.

   • Als het klimaat werkelijk verandert…
    voor mij een vraag – voor u blijkbaar een weet…
    is het wellicht verstandig om meer zomerkleding te kopen

  Comments are closed.