Kleine verschuivingen in peiling, formatie bijna half jaar onderweg

  2
  1661

  Leestijd: 1 minuten.

  In een nieuwe peiling van Maurice de Hond zijn er slechts kleine verschuivingen. Forum voor Democratie krijgt er weer een zetel bij en stijgt naar 8 zetels. Dit schrijft De Hond over de peilingen en over de duur van de formatie:

  “A.s. vrijdag is het 6 maanden geleden dat de verkiezingen voor de Tweede Kamer waren. Alleen in 1977 duurde het langer (bijna 7 maanden). Het is fascinerend (en veelbetekenend) om Mr. Donner (vice-voorzitter van de Raad van State) gisteren in Kamerbreed de duur van de huidige formatie te horen bagatelliseren aan de hand van de duur van de formatie van kabinet Rutte 1 (waarvan hij zelf deel uitmaakte). Alleen duurde die formatie maar 4 maanden in plaats van de 9 maanden, die Mr. Donner gisteren in Kamerbreed aangaf.

  De electorale posities van de verschillende partijen veranderen van week tot week amper in deze nu bijna 6 maanden windstille periode. In de bijlage treft u een tabel aan waarbij die electorale positie verder uitgesplitst staat. En waaruit ook de mogelijke patronen voor in het najaar op te maken zijn.

  De ervaring is namelijk dat na een korte periode van wittebroodsweken van het nieuwe kabinet, de electorale verhoudingen (fors) gaan verschuiven ten nadele van (een deel) van de regeringspartijen. Dan kunnen zich in korte tijd grote verschuivingen voordoen.
  De grote vraag is daarbij of aan de rechterkant van het politieke spectrum Forum voor Democratie daarvan zal gaan profiteren in plaats van de PVV, die dat in de afgelopen jaren deed.

  En hoe de kiezers zich gaan verdelen over de linkse oppositiepartijen, GroenLinks, SP en PvdA (die op dit moment qua electorale omvang heel dicht bij elkaar liggen, maar qua electorale potentie scoort GroenLinks op dit moment duidelijk hoger dan de andere 2 partijen). Daarbij is het nog maar 6 maanden tot de Gemeenteraadsverkiezingen!

  Ten aanzien van het eigen risico zien we dat kiezers van VVD, D66 en CDA beduidend vaker vinden dat die niet verlaagd moet worden dan de kiezers van de andere partijen. Kiezers van de SP zijn daarbij een soort tegenpool van de kiezers van de VVD.

  Er is veel sympathie voor de leerkrachten uit het basisonderwijs. 61 procent vindt de staking op 5 oktober acceptabel. 43 procent vindt dat de eisen van de leerkrachten volledig dienen te worden ingewilligd, 42 procent ten dele en 11 procent niet.”

  2 REACTIES

  1. Beste redactie,
   Jullie spreken van een kiezers/zetelsverlies na
   de witte broodsweken van een nieuw kabinet.
   Maar wat lees ik nu bovenstaand. In de peiling
   verliest de beoogde combinatie nu al vijf zetels.
   Weg “ruime” meerderheid van 76 zetels in de
   Tweede kamer. Zou dat soms komen doordat
   de partners al aangegeven hebben tijdens de
   huwelijksplechtigheid van het nieuwe kabinet
   nauwelijks lief een leed met elkaar te willen
   delen. Een scheiding, niet alleen van tafel en
   bed, kan je nu dus al zien aankomen. Het is
   niet anders. Arm Nederland?!
   Bert.

  Comments are closed.