Klimaat nijpend probleem voor kabinet

  15
  547

  Leestijd: 2 minuten.

  Wat al jaren niet lukt moet het kabinet nu in ruim twee maanden voor elkaar krijgen. In april moet er een pakket van maatregelen liggen, dat de uitstoot van het broeikasgas wel in voldoende mate terugdringt. Maar dit keer gaat het niet om een pakket dat over een aantal jaren effect heeft. Volgend jaar al moet de uitstoot vier tot vijf procent minder zijn.

  Nederland treft al jarenlang maatregelen om de uitstoot terug te dringen door onder meer het stimuleren van groene energie en energiebesparingen, maar het blijkt keer op keer onvoldoende om de gestelde milieudoelen te halen. Zeker nu de economie groeit, met een hogere uitstoot door industrie en verkeer als gevolg, lijkt dat een onmogelijke opgave.

  Toch wil het kabinet nu gehoor geven aan een rapport dat het Planbureau voor de Leefomgeving vrijdag publiceerde. Volgend jaar zal Nederland uitkomen op een C02 uitstoot van 175 miljoen megaton, maar dat mag niet meer zijn dan 166 megaton. Het PBL komt met dat rapport na een vonnis van de rechter in de zogeheten Urgenda-zaak.

  Het PBL heeft berekend hoeveel uitstoot volgend jaar te verwachten is op basis van het beleid zoals dat was tot 1 mei 2018. In dit rapport zijn dus niet verwerkt de zeshonderd maatregelen van het concept-klimaat akkoord. Het berekenen van de effecten van die voorstellen komt op 13 maart.

  Premier Mark Rutte zei vrijdag vastbesloten te zijn om te voldoen aan de opgave om al volgend jaar de uitstoot met 9 miljoen megaton te verminderen. Hij wilde niet ingaan op vragen wat hij zal doen als dat onhaalbaar blijkt. Maar ook lichtte hij niet een tipje op van de sluier over de maatregelen die het kabinet wel denkt te treffen.

  Het lijkt voor de hand te liggen om te gaan grasduinen in de 600 maatregelen van het concept-klimaatakkoord en daarbij te kijken naar die voorstellen, die op de meest korte termijn effect  hebben. Probleem is daarbij dat die voorstellen zijn geschreven met de blik op het jaar 2030 en dus niet op 2020.

  Voor GroenLinks is het simpel. Als we direct vier van de vijf kolencentrales sluiten levert dat een vermindering van 12 miljoen megaton op. De partij van Jesse Klaver raamt de kosten daarvan zelf op 1,8 miljard euro. Dat idee vindt tot dusver geen weerklank bij de regeringspartijen.

  Maar er zijn ook andere maatregelen denkbaar die op korte termijn effect sorteren. Het gaat dan om zogeheten “prijsprikkels” in de vorm van heffingen, accijnzen of energiebelastingen. Maar daarvoor lijkt Mark Rutte weinig te voelen. Hij wil rekening houden met het draagvlak in de samenleving en dan bedoelt hij ook dat we moeten kijken naar de gevolgen voor de economische groei.

  Het blijft dus spannend tot april. We weten pas na de verkiezingen op 20 maart welke prijs wij als burgers dienen te betalen voor het klimaat.

   

   

   

   

   

   

  15 REACTIES

  1. Het is evident dat als je de laatste ijssmeltgegevens bekijkt (link 1) het kabinet zijn prioriteiten moet bijstellen. De zeespiegel stijgt alarmerend VEEL sneller. Binnen deze eeuw wel 80 cm. Da’s bijna 1 meter beste mensen. DAAROVER in het klimaatakkoord geen woord.
   Geen geldreseveringen voor nieuwe deltawerken.
   Toch is HET KEERPUNT bereikt zeggen wetenschappers nu, het hele klimaatakkoord houdt het smeltwater niet meer tegen. We moeten beginnen onze dijken op te hogen. Voor tientallen miljarden beste mensen. ☝? Oorzaak: de wereld door gaat met kolencentrales te bouwen. Wel 1600 stuks in totaal! China, met 26% CO2 uitstoot modiaal het grootste CO2 monster (2) gaat daarvan maar liefst 1171 in haar eentje bouwen. ? (3)
   Al die nieuwe kolencentrales stoken de wereld nog harder op dan voorheen. Van gas los voor 235 miljard? We moeten dat geld gebruiken om zo snel mogelijk onze dijken op te hogen.
   1 https://www.nu.nl/weekend/5702552/de-zeespiegel-stijgt-steeds-sneller-welke-problemen-levert-dat-op.html
   2 https://www.volkskrant.nl/wetenschap/wereldwijde-uitstoot-co2-dit-jaar-weer-toegenomen~b8162827/
   3 https://www.climategate.nl/2017/07/1600-nieuwe-kolengestookte-elektriciteitscentrales-planning-aanbouw-wereld/

   • Hierbij voor de echt geinteresseerde nog een link naar naar een rapport over verkenningen wat een versnelde zeewaterspiegel voor Nederland betekend. Opmerkelijk is dat er na het jaar 2200 een stijging van 8 meter (!) tot de mogelijkheden behoort. Onderin het rapport kunt u daar het e.e.a. over lezen. Het zet mij in ieder geval aan’t denken… ?
    https://www.deltacommissaris.nl/binaries/deltacommissaris/documenten/publicaties/2018/09/18/dp2019-b-rapport-deltares/DP2019+B+Rapport+Deltares.pdf

    • In DLD begint de solidariteit pas in 2038.
     Dan is men pas klaar met de bruinkool.
     Misschien een idee om vast dat gat in de duinen te dichten dat geslagen moest worden door en voor milieu mannetjes
     2200. u ik en NL bestaan dan niet meer ook onze kleinkinderen niet. dus ik slaap er niet minder om.

     • @Bruinsma,
      Duitsland sluit haar CO2-arme kerncentrales – Merkel is gek. En dit idiote kabinet en GroenLinks gaat de kosten van de hele transitie afwentelen op onze generatie! I.p.v. via het te financieren via staatsobligaties (de rente is belachelijk laag). Nu houden ze honderden miljarden buiten de begroting en trekken ze wel even een hele generatie financieel leeg. Terwijl vele generaties er plezier aan zullen beleven. Klimaatarmoede. Daar lig ik wakker van. ☝?
      Ondertussen blijkt (zie link) dat China doodleuk kolencentrales gaat exporteren (liefst naar Afrika). Onze klimaatinvesteringen zullen voor niets zal blijken, omdat de zeespiegel gewoon door blijft stijgen. Thierry Baudet heeft gelijk: het is waanzin!
      Ze moeten net als Trump China aanpakken, i.p.v. de eigen bevolking, daarin zit de echte CO2-winst! Maar het zijn lafaards die liever de waarheid ontkennen. Die transitie heeft zo geen enkele zin. Een moralistisch doekje voor het bloeden. Kosten 1000 miljard.
      https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/china-bouwt-windmolens-in-eigen-land-en-kolencentrales-in-de-rest-van-de-wereld~bde9b83e/

   • @Ronaldo Haasnoot 27 januari 2019 at 08:26
    Geen paniek, geen paniek. Die zeespiegelstijging is heel bedreigend, maar is niet morgen al te verwachten. Er is voldoende tijd voor pasende en effectieve oplossingen. Het verhogen van de dijken heeft Nederland inmiddels geleerd hoe aan te pakken. Het Deltaplan duurde ongeveer 45 jaar.

    Dat in het klimaatakkoord met geen woord gerept wordt over deze dreiging is heel logisch. Daar was het klimaatakkoord nooit op gericht. Dat ging namelijk over het terugdringen van de Nederlandse CO2-uitstoot in 2030 met tenminste 49%. De zeespiegelstijging is een gevolg van die uitstoot, zoals veel onderzoeken aantonen (zie klimaatverandering.wordpress.com)

    Maar het doet me goed, dat u de effecten van de klimaatverandering met zoveel actie wilt tegengaan. Nu uw politieke voormannen nog, die deze effecten nog niet 100% erkennen of zelfs ontkennen, en vervolgens met de anderen die al langer overtuigd waren goede oplossingen zoeken. Dan zijn we samen toch heel goed bezig. Ik voel positieve energie!

    • @De lezers,
     Ik denk persoonlijk dat het al te laat is. (Zie link)
     Zeker als je weet dat al die CO2-uitstoot die al uitgestoten is vertraagd in’t klimaat doorwerkt. En Merkel nog 20 jaar lang (zie reactie Bruinsma hierboven) bruinkool laat delven terwijl ze CO2-arme kerncentrales gaat sluiten. De Chinese uitstoot groeit in 1 jaar tijd meer dan Nederland ooit KAN bezuinigen. Leest u maar eens onderstaande link van het AD.
     Wat de nieuwste generatie satellieten opmerken.
     Want zij kunnen nu ONDER het ijs van Antarctica kijken. ?
     Meneer Gerald kan dan wel hier doodleuk beweren dat we genoeg tijd hebben… Ik zou er niet op durven wedden en op tijd beginnen de dijken te versterken.
     Prioriteiten stellen.
     India, China en Merkel doen dat ook.
     Economische groei, bruinkool en kolencentrales. De grote smeltovens der poolkappen. En er komen er alleen maar meer en meer van…
     Het is zelfs China’s nieuwste exportproduct.
     Madness made in China.
     Ons klimaatakoord houdt dat gevaar niet tegen. Deltawerken wel.
     https://www.ad.nl/buitenland/gigantische-holte-onder-een-van-s-werelds-gevaarlijkste-gletsjers~a55b344c/

     • Afijn, hierbij een link van de NOS over het IPCC-rapport dat stelt dat de onomkeerbaarheid van het smelten der poolkappen tussen de 1,5 en 2 graden opwarming ligt. Daarna – ook al brengen alle landen de CO2-uitstoot terug – blijven de poolkappen toch verder smelten en blijft de zeespiegel doorgaan met stijgen.
      Dus: China, India mag dan wel vanwege economische ‘ontwikkeling’ doorgaan met CO2-uitstootverhoging, het gevolg is navenant duidelijk: we gaan door het onomkeerbaarheidpunt en daarna maakt het niet meer uit hoeveel CO2-uitstoot we beperken.
      Het wordt: ophogen die dijken!
      Tenzij China en India stoppen met kolencentrales bouwen en wel direkt. Maar dat is nu net wat er niet gaat gebeuren (zie mijn eerdere artikelen hierboven). Dan is het (nu) dus al te laat geworden. NL kan zijn geld en prioriteiten beter herwaarderen lijkt mij.
      https://nos.nl/artikel/2252850-verschil-1-5-en-2-graden-opwarming-erg-groot-zeker-voor-nederland.html

      • Uw fatalistische conclusie, als zekerheid geformuleerd, staat niet in het IPCC- rapport. Daar worden mogelijke effecten benoemd die bij 2 graden stijging al zouden kunnen optreden, maar niet definitief vaststaan.

  2. Het lijkt me niet ondenkbaar dat politiek en bedrijfsleven de handen ineen zullen slaan om de uitstootcijfers voldoende te manipuleren.
   Controlerende instanties zullen met een bagatelbedrag kunnen worden omgekocht (bagatel, gelet op het financiële gewicht van deze kwestie).
   Welke instanties dit zijn, weet ik niet eens. Daar zal ik me de komende dagen eens in verdiepen…

  3. Je zou denken dat als een en ander echt zo nijpend is de politieke partijen gezamenlijk optrekken en hun partijbelang ondergeschikt maken aan het nijpend probleem waar de Staat der Nederlanden voor staat. Kennelijk gaat het winnen van zieltjes voor alles. Verder zou je denken dat we met een wereldprobleem te maken hebben, en, al is het alleen maar bij dit item, we het principe van eigen volk eerst, los laten. Moeilijk, moeilijk, allemaal. Maar we hebben geluk. Iedereen, maar dan ook werkelijk iedereen, wereldwijd, heeft alles over zijn/haar kinderen en kleinkinderen. Het komt dus allemaal goed. Iedereen kan rustig gaan slapen. En protesterende kinderen moeten de school ingejaagd worden, er is niets aan de hand. Zoals gezegd: iedereen, wereldwijd, heeft alles over voor zijn/haar kinderen en kleinkinderen!

  4. Het is toch wel opmerkelijk, dat juist de laatste weken de klimaatdiscussie zo hoog oplaait. Met verkiezingen in aantocht zou je verwachten dat het kabinet en diverse partijen voorzichtig voorsorteren op wat ze reëel achten aan investeringen en andere maatregelen. Maar nee hoor, niks voorzichtig, want iedereen filosofeert er lustig op los en komt met de ene maatregel of voorstel na de ander. Je zou zeggen, dat ze zich zouden inhouden als ze daar niet een beetje vertrouwen in hebben. Maar ze gaan er vol voor. Dat doet vermoeden dat ze overtuigd zijn van de slaagkans en ook van de overlevingskansen als deze maatregelen parlementair worden besproken. Klimaatsceptische partijen en politici laten zich ook niet onberoerd, maar ik neig toch tot voordeel voor de voorstanders van klimaatmaatregelen. Want er zijn nog steeds nauwelijks steekhoudende wetenschappelijk onderbouwde argumenten die tegen klimaatverandering door de mens pleiten, het tegendeel wordt door een leger aan wetenschappers bevestigd. Politieke argumenten zijn er natuurlijk wel, maar deze discussie wordt door wetenschappers gevoed en dan spelen politieke argumenten weliswaar een rol, maar een ondergeschikte.

   • Een algemene CO2 heffing is verreweg de meest voor de hand liggende, meest eenvoudige en meest rechtvaardige maatregel. De belastinginkomsten die daaruit voortvloeien moeten worden gebruikt om de belasting op arbeid voor de lagere en middeninkomens te verlagen.

    Het is helemaal niet moeilijk, de VVD en het CDA doen alleen maar moeilijk.

    • De discussie is gestart en kan niet meer gestopt worden. Ik ben ervan overtuigd dat dit het begin is van de grote veranderingen die nodig zijn, ook een C)2-belasting. Zo nieuw is dat niet. Aan de felheid van de discussie is te zien hoe menens het iedereen is.

    • Nee, en is het klimaat daar dan mee geholpen, want daar gaat het toch uiteindelijk om?
     Of is het de bedoeling om aan nivelleringspolitiek te doen?

  Comments are closed.