Klimaatbeleid is vertrouwen in de toekomst

  23
  354

  Leestijd: 2 minuten.

  De geschiedenis herhaalt zich. Bij elk belangwekkend rapport over het klimaatbeleid roept de regering dat het glas halfvol is en roepen de criticasters dat het halfleeg is.

  Zo ook met de analyse van het regeerakkoord, die gemaakt is door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De conclusie: de plannen van het kabinet zijn voldoende om de helft van de doelstellingen te halen, ofwel sterk onvoldoende om alle doelstellingen te halen.

  Het regeerakkoord is een akkoord  van vier partijen die heel verschillend denken over het klimaatbeleid. Ze hebben afgesproken dat er nieuwe akkoorden zullen worden gesloten over het klimaat- en  energiebeleid met bedrijven en organisaties. Premier Mark Rutte zal deze week in het debat over het regeerakkoord met zijn bijna spreekwoordelijke optimisme betogen dat nog te maken afspraken de doelstelling haalbaar gaan maken. Hij kan, zeker na het rapport van het PBL, niet ontkennen dat nieuwe maatregelen voor energiebesparing en duurzame energie broodnodig zijn. En daarover moet het kabinet in gesprek, of beter in onderhandeling, met sectoren als bouw, transport en landbouw.

  De linkse oppositie is sceptisch. Jesse Klaver van GroenLinks kwam met een motie om het regeerakkoord te laten doorrekenen door het PBL. Hij ging al direct in de aanval over de maatregelen die wel concreet zijn. Zo wil het kabinet een flink deel van het broeikasgas CO2 onschadelijk maken door het ondergronds op te slaan. Een techniek die zich nog moet bewijzen. Volgens Klaver moet het klimaatprobleem niet worden aangepakt door CO2 onder de grond te stoppen, maar door de uitstoot van CO2 terug te dringen. Dat wil zeggen stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen, dus met kolen, gas en olie.

  Het planbureau deelt de zorg van Klaver. Bezwaar tegen ondergrondse opslag van broeikasgas is vooral dat dit peperduur is. Subsidie voor ondergrondse opslag zal subsidies voor duurzame energie verdringen. Dat merkt de milieubewuste consument al in 2020, want dan wordt de subsidie voor het aanbrengen van zonnepanelen fors minder met een negatief gevolg voor het klimaat.

  Het rapport van het PBL is een tussenstand. De vraag is vooral of het nieuwe kabinet voldoende bereid blijkt om een zware prijs te gaan betalen voor een goed klimaatbeleid. Er is veel meer nodig dan een zak met subsidiegeld voor bedrijven, die met innovatieve technieken het probleem gaan aanpakken. Dat erkent nu ook de VVD van Mark Rutte. Het regeerakkoord omvat ook impopulaire maatregelen die de burger en de bedrijven in de portemonnee treffen, zoals een kilometerheffing, een vliegtaks en een minimumprijs die bedrijven moeten gaan betalen voor de uitstoot van CO2.

  Zelfs als de goede bedoelingen van het nieuwe kabinet worden omgezet in maatregelen, blijft het de vraag of de doelstelling gehaald wordt. Het klimaatprobleem is een probleem dat grenzen overschrijdt. Zo blijft het de vraag in hoeverre het sluiten van kolencentrales in ons land de uitstoot van CO2 zal terugdringen. Het PBL deelt de vrees van inmiddels oud-minister Henk Kamp van Economische Zaken, dat dit kan leiden tot meer import van kolenstroom, die werd opgewekt in centrales die meer vervuilend zijn dan de Nederlandse centrales die dicht moeten. En het is ook de vraag of de Nederlanders in 2030 rondrijden in brandstofloze auto’s, want grootschalig gebruik van elektrische auto’s hangt ook af van beleid in andere landen.

  Het draait dus vooral om vertrouwen in de toekomst. Je kunt over de nieuwe minister van Klimaatbeleid, Eric Wiebes, veel zeggen, maar niet dat hij minder optimisme uitstraalt dan zijn politiek leider Rutte.

  23 REACTIES

  1. Misschien is het tijd om de klimaatverandering strategisch te bekijken, alsof we in oorlog zijn en die willen winnen. Geen slag wordt gewonnen zonder (mensen)offers.
   Wellicht dat de term terramaan ingevoerd dient te worden. Waarbij Terra voor Aarde staat. Terramaan heeft de hoogste prioriteit in de klimaatslag. Humaan is ondergeschikt. Humaan is immers gericht op een soort onder wellicht een miljard soorten van leven, die door klimaatverandering te lijden heeft. Er wordt een grote aanslag op de diversiteit gepleegd en inderdaad heb je het dan ook over rassen, alleen niet de humane maar alle terra-rassen.
   Het jaar 2100 als ijkpunt nemende is nog redelijk ver weg – als je nu geboren wordt ben je dan 83 jaar – dus eigenlijk is het de tijd van de kinderen en kleinkinderen van hen die nu geboren worden…
   2050 noemt onze regering beleidsmatig als ijkpunt voor een CO2 vrije maatschappij.
   Hoe haalbaar is dat als de ‘humane’ bevolkingsexplosie in Afrika alleen al voor een bevolkingstoename zorgt van 1 miljard nu naar 4 miljard in 2050. Als we het ijkpunt 2100 in beschouwing nemen heeft Afrika dan ongeveer 16 miljard mensen.
   Dat is meer dan de hele wereldbevolking nu + de aanwas in Afrika tot 2050 te samen!
   Een CO2 vrije maatschappij in 2050 is de eerste slag die gewonnen moet worden. De tweede slag is wellicht nog veel belangrijker, want onze Aarde heeft te maken met een alles vernietigende plaag. Humaniteit..
   Zolang we dat niet onder ogen willen zien en net als de CO2 daar deze generatie niet vol op inzetten, is de strijd m.i. een verloren strijd….
   Vijf over twaalf is gepasseerd. We hebben nu CO2 beleid, waar blijft het humaniteitsbeleid?

   • Ik hoop niet dat we dat nog mee gaan maken Ronaldo: een CO2-vrije maatschappij.
    CO2 is namelijk een bestanddeel van de lucht en onontbeerlijk voor menselijk leven.

   • @Ronaldo
    We zijn het steeds minder vaak eens, maar deze keer is het anders. De term terramaan vind ik een vondst die we op zoveel mogelijk plaatsen zouden moeten laten horen. Je hebt inmiddels n.a.v. mijn opmerking hieronder waarschijnlijk gezien dat de specialisten uit Nieuwsuur van 3 november vinden dat het vijf voor twaalf is. En juist daarom moet er heel snel wat gebeuren, anders is het zo vijf over twaalf en dan wordt het vanzelf half een en moeten we dweilen. Die actie geldt inderdaad voor Afrika, maar vergeet ook Azië niet. Maar dat kan ook hier in het “westen”. Bedrijven veroorzaken 50% van de broeikasgassen. Die kunnen dus heel veel bijdragen aan een schonere aarde. En wie zijn de drijvende krachten achter die bedrijven? Inderdaad, de aandeelhouders. En wie vormen samen een groot deel van die aandeelhouders??? Dat realiseren zich veel mensen niet, maar dat zijn we zelf, via onze pensioenfondsen en ons spaargeld bij de banken. De één wat meer dan de ander, maar toch wij allemaal samen. Burgers, rijkere, maar zeker ook de minder bedeelden (dat zijn er veel meer) kunnen zich laten horen naar de financiële instellingen die de bedrijven op de been helpen en houden. Wat let ons?

    • Bedankt Piet!
     Fijn. Overigens geef je goede suggesties. HaSt heeft ook gelijk… ?
     Wist je trouwens dat er voor Afrika 100 miljard aan energie-transitie hulpgelden gereserveerd worden? Hoop dat ze het eens ‘goed’ inzetten. (Zie 1ste link)
     Terramaan gaat natuurlijk om de roofbouw die het menselijk ras pleegt en die – als het kan – zo snel mogelijk humaan maar toch ook dwingend – klimaatoorlogssituatie – opgelost moet worden. De CO2 alleen bestrijden is inweze alleen symptoonbestrijding zonder de kern – de veroorzaker – aan te pakken. De bevolkingstoename. Zoals er bij de CO2 gepoogd wordt tot concrete plannen en doelen wereldwijd (Terramaan) te komen om de CO2 uitstoot zo snel mogelijk te verminderen zouden ze simultaan hetzelfde moeten doen met vermindering van de groei van de wereldbevolking. Want wat dat betreft is het al ver over half 1… De mensheid verbruikt momenteel 1.7 maal de Aarde (wat de Aarde aankan om in balans te blijven). Dat gaat dus al helemaal fout nu. Slechts 1 onderdeel daarvan – symptoon – uit zich de CO2 toename… De biodiversiteit is in 47 jaar met 58% afgenomen. De zoetwaterbiodiversiteit zelfs met 85% ! Een ongemakkelijke waarheid, maar omdat het (nog) niet de humaniteit bedreigt doet men er terramaan bijna niets aan. – zie link 2 –
     Link 1 – https://www.rtlz.nl/algemeen/politiek/dit-is-waar-je-op-moet-letten-tijdens-de-klimaattop-in-bonn
     Link 2 – http://www.elsevierweekblad.nl/partners/eneco/we-verbruiken-nu-17-keer-zoveel-als-onze-planeet-aankan/

     • @redactie,
      Toevoeging: Onderaan in artikel link 1 (rtl nieuws) heeft men het over 100 miljard per jaar extra ontwikkelingshulp voor CO2 reductie. Dat is 1000 miljard in 10 jaar!! Zou daarvan ook niet bevokingsexplosie reductie aangepakt kunnen worden? ?

  2. Zag gisteravond op de tv een panel met een discussie over een aanstaande nieuw klimaatrapport (VN) waaruit blijkt dat het al 5 over 12 is en het klimaat rond 2100 niet de vereiste 1,5 of maximaal 2 (kantelpunt) maar zelfs 3 graden gestegen zal zijn.
   Dhr Segers van de CU, vertegenwoordigers van het bedrijsleven en een milieu-activist zaten er bij. Duidelijk was dat er ontzettend veel en snel moet gebeuren. Gigantisch veel geld gaat dit nu kosten – let wel vooral voor de burger, want de VVD beschermt – de echte vervuilers – het grote bedrijfsleven wel. Duidelijk was ook dat het bouwen van kolencentrales in Nederland een enorme desinvestering is gebleken.
   Wat mij opvalt is dat dhr. Rutte met zijn VVD-beleid niet ter verantwoording wordt geroepen. Zij wilden immers kolencentrales en 8 jaar lang deden ze bijna niets aan echt milieu-beleid. Nu is het dus te laat… Rond het jaar 2100 staat Amsterdam waarschijnlijk onder water… Net als vele andere steden.
   Wat mij ook opvalt is dat dhr. Segers zei dat de staat 4 miljard SDE-gelden (mijn en uw extra belastinggeld op onze energie-rekening) jaarlijks in de energie-transitie gaat steken.
   Dat is nu precies het geld dat Rutte en co nu ook eens zomaar weggeven aan de grootste vervuilers en vernietigers van onze Aarde. De aandeelhouders en aan de bedrijven.
   Met de andere hand verhogen ze 4 miljard onze energie-rekening. Daarmee laten ze u en mij – de burgers – ook nog eens opdraaien voor 2/3 van de kosten die deze vervuilende bedrijven moeten maken voor de aanstaande energie-transitie.
   Hoezo de vervuiler betaald?
   Ze wordt door Rutte en co beloond!
   Misdadig gewoon. En daardoor loopt straks rond 2100 en later Amsterdam onder water….

   • @Ronaldo
    Ik heb die uitzending ook gezien. Maar jij hebt wat anders gehoord dan ik. Als het vijf over twaalf is, zoals jij hebt gehoord (of is dat je eigen conclusie, want dat kan ik me ook wel voorstellen?) is de inktzwarte conclusie van jou volkomen terecht. Dan kunnen we maar één ding nog doen: tien meter hoge dijken rond ons land bouwen.

    Maar de aanwezigen aan tafel zeiden wat anders. Ze realiseerden zich, dat het vijf VOOR twaalf was en dat er onmiddellijk heel veel moet gebeuren, om te zorgen dat het niet veel te laat wordt, want het is al onverantwoord laat. Iedereen, ook de topman van RWE, was het daarover eens. Wat mij opviel was de toon van het gesprek tussen mensen, die het in het verleden als politieke tegenstanders op het milieuterrein heel vaak heel erg oneens waren, nu zochten naar oplossingen. Die vonden ze natuurlijk niet in dat half uurtje. Maar de sfeer en toonzetting vond ik bemoedigend en plezierig om aan te horen. We moeten natuurlijk kritisch blijven bewaken of er van de voornemens iets terecht komt, maar ze zaten elkaar op een heel leuke manier in de weg met hun uitgestoken handen. Ik vond het hoopvol.

    • @Piet,
     Schijnbaar komen we niet alleen van andere planeten maar hebben we ook andere oren. Op de vaststelling/vraag dat het 5 over 12 was antwoordde de milieu-activiste dat het half een is…. ☠️

     • Met zo’n manier van citeren krijg je altijd gelijk. De uitzending begint met de opmerking van Segers, dat het vijf voor twaalf is. Hij wordt niet tegengrsproken door de mevrouw. Tegen het eind van de uitzending zegt zij, dat ze bang is dat we blijven wachten tot het vijf over twaalf is en het vervolgens half een wordt.
      We hebben misschien verschillende oren, maar mijn geheugen werkt beter. Ik had de uitzending opgenomen om mijn vrouw te laten zien. “Uitzending gemist” geeft jou waarschijnlijk ook uitsluitsel.

      • @Ronaldo
       Het is haast niet te geloven ;-). Ik ben het weer met je eens: het is een kwestie van interpretatie. Het artikel in het AD zegt niet zoveel anders dan de specialisten in Nieuwsuur. Ook in het AD wordt de aarde niet kansloos gevonden, al moet er wel meteen heel veel gebeuren. Anders wordt het inderdaad snel half één. Ik hoop van harte dat mensen als Trump en Wilders c.s. dit eindelijk ook gaan inzien, ook als dat erkenning van het eigen ongelijk betekent.

  3. Lekker hoor zo’n kabinet. De milieubelasting…
   Oplossing CO2… We lossen niets op, we stoppen het als een struisvogel gewoon onder de grond. Kost natuurlijk een cent. Die bedrijven die gigantisch vervuilen. 1,5 miljard! Ach, zegt Rutte, dat went, we laten 1 miljard voor jullie gewoon door de burger betalen.
   Het belastingsmoraal van dit verhaal: de burger mag grotendeels opdraaien voor de vervuilende kosten van grote bedrijven. En wordt die vervuiling opgelost? Mag je hopen, voor al dat geld?
   Wel nee, zelfs dat niet, want we laten het voor wat het is… We stoppen het in de grond, want ja, CO2 moet uit de lucht, wat een klucht… Zucht. En wat een geldverspilling van de burger.
   Milieubelasting…
   Bah.

  4. Beste Piet.
   Aangezien ik mij in jouw reactie deze keer
   niet geschoffeerd voel met termen als dom,
   onzin, of kortzichtigheid zal ik op jouw reac-
   tie reageren. En zo hoort het ook, Piet.
   Ik noemde in mijn reactie het bedrijfsleven
   en de industrie de grootste vervuiler. Eigen-
   lijk onderbouw je mijn stelling door te schrijven
   dat 20% van de uitstoot wordt veroorzaakt
   door transport. Maar Piet, een heel groot deel
   van dat transport is met vrachtauto’s ook vaak
   uit het buitenland. M.a.w. Ook daar levert het
   bedrijfs leven een behoorlijke bijdrage aan de
   vervuiling. Komt nog eens bovenop die 50%.
   Het terugbrengen van de maximumsnelheid
   naar 100 km, zoals Petra graag wil heeft daar
   dus helemaal geen effect op. De vrachtauto’s
   mogen in ons land immers niet harder rijden.
   Wat betreft OV-gebruik bevorderen. Een goed
   streven, maar ik geloof daar niet zo in. Veel
   mensen worden de auto “ingejaagd” door de
   overvolle treinen in de spits en de onbetrouw-
   baarheid van het spoor. Stel je eens voor dat
   10% van de autogebruikers morgen met de trein
   wil gaan reizen. Dat zou de NS helemaal niet aan-
   kunnen. Daar is hun capaciteit veel te klein voor.
   De binnensteden afsluiten zou voor mij, met mijn
   gehandicapteparkeerkaart werkelijk een ramp zijn.
   Vliegen duurder maken zal ook niet veel helpen,
   ben ik bang. Kan toch moeilijk met de roeiboot
   naar Gran Canaria gaan om daar met de kerst-
   dagen mijn familie te bezoeken. En zo wordt de
   vliegtax alleen maar weer een inkomstenbron voor
   de overheid. En een koopkrachtdaling voor mij.
   Bert.

   • Natuurlijk moet elke plek in Nederland en daarbuiten bereikbaar blijven voor gehandicapte mensen. Ik ken de problematiek via mijn vrouw die al bijna heel haar leven regelmatig hulpmiddelen als rollator en rolstoel moet gebruiken. Maar als je binnensteden afsluit voor autoverkeer, uitgezonderd gehandicapten en bijvoorbeeld bewoners, kan ik je verzekeren dat het er erg rustig en schoon wordt.

    Maar ook nu zijn er al verrassende mogelijkheden. Vorige week was ik een dag in Amsterdam. Daar kom ik veel vaker voor zakelijke besprekingen, parkeer dan voor een vermogen mijn auto ergens op een gracht, loop een flink eind. Nu was mij verteld, nooit eerder gehoord, dat je bij de Arena voor € 1 wel 24 uur kunt parkeren en voor € 5 een retour voor 2 personen naar het centrum kunt kopen. Voor € 6 een hele dag onder de pannen dus, zonder veel te lopen en ook zonder onacceptabel tijdverlies. Super en milieuvriendelijk. Het kan dus wel.

    Zulke oplossingen moeten er toch veel meer te bedenken zijn.

    • Beste Piet,
     Toch als gehandicapte even reageren. Jouw
     idee om binnensteden af te sluiten voor auto-
     verkeer klinkt natuurlijk goed. En dan met uit-
     zondering voor gehandicapten. Maar dat laatste
     gaat dus niet gebeuren. Ik weet niet wat voor
     ervaringen jij hebt met jouw vrouw, niet mobiel.
     Ik constateer een complete jungle in plaatselijke
     regelgeving. Heb gezien onze handicap zelfs een
     hele lijst gemaakt van alle steden: in mijn auto!
     In Enschede en Utrecht mag je overal met een
     gehandicapteparkeerkaart gratis parkeren. In de
     steden Gouda en Woerden moet je zelfs op de
     gehandicapteparkeerplaats gewoon betalen. Om
     maar eens een voorbeeldje te noemen. Denk jij
     werkelijk dat bij afsluiten van binnensteden een
     uniforme regeling zal komen voor gehandicapten.
     Overigens, je auto parkeren bij de Arena, dan met
     het busje naar centrum Amsterdam; en dat voor
     slechts zes euro, klinkt leuk maar is voor rolstoel-
     gehandicapten nauwelijks mogelijk. Realiseer dat!
     Bert.

     • Even off topic en als tip: parkeren bij de arena, een klein stukje rijden naar het metrostation, met de lift omhoog, de metro in, 15 à 20 minuten later in het centrum uitstappen. Met de auto haal je dat alleen ‘s nachts. Het wordt nooit super, helaas, maar dit vond ik, ook voor rolstoelgebruikers, een heel acceptabele oplossing voor weinig geld.

      Die onduidelijkheid met die parkeerkaart begrijp ik ook niet.

  5. Er is een wezenlijke oplossing voorhanden, krimp.
   Niet meer, maar, minder, minder, minder. Niet Europa of Wilders dingen, maar minder mensen, minder auto’s en minder industrie. Klaar.
   = Minder milieubelasting…
   Let wel, ik heb het niet over geld! De VVD en haar kabinetten belasten werkelijk alles. Het milieu vooral maar ook je geld. Ook dat heet milieubelasting. En daarvan wil zij meer, meer en meer…
   En denk maar niet dat straks voor niets de zon op gaat. Dat is energie, ze vinden een manier om dat ook (zoveel) mogelijk te belasten…
   Negatief? Ach… Ik ben blij dat ik geen kinderen heb. Na mij de zondvloed.. Ik heb wat dat betreft geen zorgen. Zo zie je, op mijn pensioen na, maak ik mij geen zorgen.

   • Als je echt de CO2 uitstoot wil beperken is economische krimp en BEVOLKINGSKRIMP inderdaad onvermijdelijk.
    Van dat laatste wil de rood-groene goed-mens echter niets weten, dus zal het wel allemaal wel doorgaan zo.
    Voor Nederland niet zo’n probleem – het is in ons land in 8 van de 12 maanden te koud en verder is CO2 heel goed voor onze land- en tuinbouw – dus doorrijden maar!

  6. Niet alleen is de opslag van CO2 onder de grond peperduur, men weet ook niet wat de gevolgen hiervan zijn op de lange termijn. Oppassen dus!
   Ondertussen laat de VVD het scheuren met 130 km per uur ongemoeid terwijl het de veiligheid alleen maar ten goede komt als dit wordt teruggeschroefd naar 100 km per uur. Gebleken is dat dit maar enkele minuten scheelt in reistijd maar het scheelt wel behoorlijk wat aan milieuvervuiling én heel veel beter voor de gezondheid van mensen die noodgedwongen in de buurt van snelwegen wonen.

   • Beste Petra,
    Natuurlijk heb je wel een beetje gelijk.
    Maar ons klimaatprobleem wordt maar
    voor een heel klein deel veroorzaakt door
    autoverkeer. Het nu terugbrengen van de
    maximumsnelheid op de autowegen, is echt
    slechts een druppel op de gloeiende plaat.
    Er zullen veel meer maatregelen genomen
    moeten worden, met name bij het bedrijfs-
    leven en de industrie: dat zijn de grootste
    vervuilers. Maar helaas……. dat is de achter-
    ban van Mark Rutte. Dus verwacht maar niets
    van dit nieuwe kabinet. Veel woorden, weinig
    daden is mijn voorspelling. En ook wat Ronaldo
    schrijft: verhogen van tarieven, belastingen en
    meer heffingen helpt geen ene fluit. Hoogstens
    dat de mensen met de smalle beurs weer de klos
    zijn. En dat is niet mijn opvatting over sociaal be-
    leid. Dat weet je van mij.
    Bert.

    • @Bert
     Ik hoop, dat je het me niet kwalijk neemt, dat ik toch een paar correcties voorstel op jouw boeiende opmerkingen. Je onderbouwing van de stelling, dat autoverkeer nauwelijks effect heeft op de uitstoot van broeikasgas wordt niet perfect ondersteund door feiten uit door mij gebruikte informatiebronnen. Daarin wordt 20% van die uitstoot veroorzaakt door transport. Dat betekent, dat er veel is te verdienen met maatregelen juist in die sector. Helaas zijn die 130 km inderdaad maar een kleine maatregel, maar binnensteden sluiten, OV-gebruik bevorderen, vliegen duurder maken, alles bij elkaar levert wel degelijk wat op. Overigens heb je wel gelijk als je de industrie als de grootste vervuiler aanmerkt, namelijk plm. 50%.

  Comments are closed.