Klimaatclubs moeten minder drammen

  59
  948

  Leestijd: 3 minuten.

  Het klimaatbeleid heeft zich ontwikkeld tot een regelrechte splijtzwam. Aan de ene kant van de kloof staan de klimaatclubs met hun soms overdreven ondergangsscenario’s en hun kompanen op het Binnenhof. Zij roepen daarmee weerstand op van grote groepen aan de andere kant. Niet alleen van populisten maar ook van burgers die vrezen dat zij vooral moeten opdraaien voor het redden van de planeet.

  Hoe gevoelig de zaak ligt zien we in Frankrijk. De opstand van de gele hesjes is begonnen als een protest tegen het verhogen van de benzine- en dieselaccijns. Dat was de eerste stap in een serie milieumaatregelen en het protest is inmiddels uitgewaaierd tot een breed gesteunde anti-Macron-beweging. Emmanuel Macron dreigt een lame-duck, gekortwiekt in het presidentieel paleis, te worden nog voor de helft van zijn ambtsperiode erop zit.

  Dat hoeft bij ons in de polder natuurlijk niet te gebeuren. Verschillen in politieke cultuur en de ervaring van de belangrijkste leiders, zijn te groot. Als we hier de straat opgaan lijkt het vaak op een reünie van geestverwanten, een dagje uit voor de goede zaak. Brood en koffie mee. Ruiten sneuvelen zelden, winkels worden niet geplunderd, de politie hoeft meestal niet in te grijpen. In de grote Franse steden ontaardt het vaak in een stadsguerrilla.

  En Macron heeft zich dan wel gemanifesteerd als een visionair, een overgewaardeerd genre overigens, maar vooral als een matig politicus. Hij heeft gefaald op een cruciaal punt: het organiseren van draagvlak voor zijn programma. Op Mark Rutte valt veel aan te merken, glad, soms te nonchalant in omgang met feiten, maar hij is een uiterst behendig politicus. Niet voor niets de erkende specialist geitenpaadjes.

  En toch zal ook hij zijn handen vol hebben aan het klimaatdebat. De fronten daarin zijn inmiddels zo verhard dat geitenpaadjes alleen niet tot het gewenste doel leiden. Het zou in elk geval helpen om het debat op een andere manier te voeren. Bij dat depolariseren moeten niet alleen politici als VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff maar ook woordvoerders van de (internationale) milieuorganisaties hun toon matigen en houding veranderen. De klimaatverandering is te belangrijk om op de vismarkt uit te vechten.

  De klimaatclubs hebben een belangrijke functie. Ze zijn de vitale schakels in de bewustmaking van het grote publiek. Zonder Greenpeace, Milieudefensie, Urgenda en die andere clubs was het klimaat vermoedelijk nooit de hot issue geworden die het nu is. Maar voor actiegroepen is hun zaak per definitie de belangrijkste van de wereld. En daarbij willen  ze nog wel eens andere belangen en gevoeligheden uit het oog verliezen. Dat mensen bang zijn voor hun baan. Of dat ze op de snelweg nooit meer mogen vroemen. En dat ze zich zouden moeten schamen als ze het vliegtuig naar de zon pakken.

  Je moet niet raar opkijken dat dit bij veel kiezers overkomt als gedram en dat ze van het permanent luiden van de noodklok kopschuw worden. En je hoeft geen communicatiegoeroe te zijn om in te zien dat het averechts uitpakt.

  Ingrijpende veranderingen moet je geleidelijk invoeren. Elke psycholoog kan uitleggen waarom. Met kleine stapjes en in hapklare brokken, zodat de burger eraan kan wennen. Je moet daarbij overspannen retoriek zoveel mogelijk buiten de deur houden. Dus niet roepen om een ‘klimaatrevolutie’, er niet steeds op hameren dat ‘het vijf over twaalf is’ en ‘het water ons aan de lippen staat’. Maar rustig uitleggen dat de maatregelen nodig, uitvoerbaar en betaalbaar zijn. Verzekeren dat de wereld morgen echt niet vergaat. En niet te vergeten: dat de vervuiler betaalt. Als de burger het gevoel krijgt dat hij vooral de offers moet brengen, kun je het draagvlak vergeten.

  Diederik Samsom, ooit opperdrammer par excellence, heeft inmiddels het licht gezien. De oud-PvdA-leider en leider van een van de klimaattafels, gaat voortaan geen grote woorden meer inzetten. In zijn column in de Volkskrant beloofde hij niet meer  te reppen van de ‘Grote Verbouwing’. Van nu af aan wordt het de ‘gewone verbouwing’. Nu maar afwachten wie zijn voorbeeld gaat volgen. En of het helpt.

  59 REACTIES

  1. @Eric Holleman
   Dank voor het:”promotiecomplement” hoewel ik het natuurlijk als inside joke beschouw.
   Ik vind de meningen hier op de site wel interessant om te lezen en natuurlijk heb ik mijn voorkeuren net als iedereen. En net als u weet ik dat de waarheid vaak in het midden ligt.
   Ik ben bijvoorbeeld voor geboortebeperking omdat we anders de klimaatdoelen nooit zullen halen, hoeveel miljarden we ook in een bodemloze put gooien.
   Ludovica reageert vervolgens met de vraag hoeveel kinderen ik heb en dat afgelopen 200 jaar Nederland de grootste bevolkingsgroei heeft gekend en dus niets mag zeggen over andere landen,
   Dat zijn voor mij 2 totaal irrelevante opmerkingen. We zitten nu in 2019 en dat moet het vertrekpunt zijn om iets aan het klimaat te doen.
   Waardoor deze ellende is ontstaan en wie de schuld ervoor heeft doet er m.i. niet toe, simpelweg omdat het een vaststaand feit is en een discussie hierover dus zinloos is.
   Ik wil best betalen voor een beter milieu maar dan wel op een manier dat het enige zin heeft.
   Die pragmatische houding mis ik bij de linkse en midden partijen. Vandaar dat ik toch maar FvD zal gaan stemmen.

   • Wie de ellende in Afrika heeft veroorzaakt lijkt inderdaad niet zo erg relevant, behalve als in Europa door menig politieke groepering de verantwoordelijkheid en dus ook de verplichting tot oplossing volledig bij de Afrikanen wordt gelegd, wetende dat die dat niet zomaar voor elkaar zullen krijgen. Dan helpt het om even te herinneren aan hen die deze ellende mede hebben veroorzaakt. Dat doen we rond schadevergoeding in ons eigen land ook: we kijken terug naar wie iets heeft veroorzaakt en claimen daar de schade, hoewel de schade een vaststaand feit is en discussie zinloos lijkt.

    Het m.i. om belang en verantwoordelijkheid van iedereen. Een andere partij tot schuldige verklaren is eenvoudig, maar leidt niet tot oplossingen. Met alle respect, maar populisten hebben er een handje van om de schuld liefst bij een duidelijk herkenbare tegenpartij te leggen. Wat betreft het klimaat zijn dat de Afrikanen met hun hoge geboortecijfers, die met enkele relatief simpele en wetenschappelijk erkende maatregelen zijn te verlagen. Het gaat daarbij vooral om goede wil en een dikke portemonnee. Het laatste hebben we hier, het eerste komt ook nog wel.

   • @Henk Heijne en lezers,
    Die geboortebeperking gaat er echt niet komen. Hoewel iemand alhier uit de linkerhoek zal blijven doordrammen dat het met ‘ons’ geld allemaal heel simpel is op te lossen.
    India ontwikkeld, stopt dat de bevolkingsaanwas, welnee.
    Niger heeft betere oogsten dan voorheen. Het is juist een reden voor de bevolking om meer kinderen te nemen want in hun religieuze cultuur is dat een blijk van weelde. Het olierijke Nigeria stoomt op om het zwarte China van Afrika te worden. Hoezo ons geld storten? Daar kan al ons geld nooit tegenop. Voor menig Nederlander is er straks klimaatarmoede! ☝🏿
    Dankzij economische vooruitgang kunnen de massa’s in India felbegeerde airco’s kan kopen. Ze gaan hun kolencentrales – zoveel als heel Europa – daarvoor verdubbelen. Dat is geen populistische oorzaak: airco’s met kolengestookte elektriciteit want dat is goedkoper.
    Hier betalen we ons blauw, aan een gigantische energietransitie. 🤨 En daarna: het verhogen van onze dijken. Realisme. Dat is wat ik mis in de dogmatische linkse drammerij van meneer. En dan de populisten maar beschuldigen… Van dat realisme? 🤣
    Hoezo, hebben die dan zo’n dikke portemonnee, die meneer voor Afrika wel even leeg wil roven?

  2. @Ronaldo Haasnoot 30 januari 2019 at 14:36
   U geeft met uw geloof in reïncarnatie zelf de oplossing. U was ooit een slaaf en betaalt nu als blanke Europeaan voor het u toen aangedane leed. U betaalt dus zelf voor die schade. Dat is geen twee keer straffen, dat is onrecht aangedaan krijgen en dat zelf kunnen oplossen. U helpt geen wildvreemden, u helpt uzelf, fantastisch toch. Wat een prachtig lot.

   Overigens betaalt u al heel veel mee aan uitkeringen aan Afrika en Azië. Dat zijn namelijk de ontwikkelingsgelden, de miljarden die nu ook al jaarlijks naar Afrika en Azië gaat. Dat zijn gewoon belastingopbrengsten. Dat zou alleen nog wat moeten groeien en misschien helpt het al als we het wat gerichter gaan besteden aan de drie typen programma’s die ik suggereerde. En die gelden hoeven van mij helemaal niet expliciet gekoppeld te worden aan vroeger aangedaan onrecht.

   Maar ik lees in uw tekst gelukkig wel erkenning van aangedaan onrecht, dat vind ik al heel wat. Het gaat vooral ook om de houding.

   • @De lezer,
    Wat een klinkklare onzin weer. Deze ‘oplossing’. Beledigend zelfs, als u de betekenis van mijn woorden leest. Flauw ook om het ver weg boven aan de pagina te plaatsten. Maar zo ken ik meneer.
    Hij geeft hier een leugenachtige verdraaiing van feiten, zoals altijd weer.
    Het is namelijk niet wat ik schreef wat deze meneer beweert.
    Ik zei niet dat ik een slaaf was, en hiermee start hij de pathologische verdraaiing.
    “In een vorig leven ben ik wellicht een slaaf geweest,” is feitelijk een heel andere context.
    En de zogenaamde oplossing is compleet het tegenovergestelde van wat mijn geloof beoogt.
    Wat hij nu zegt vind ik persoonlijk heel beledigend en walgelijk. 🤮
    Maar dat is ongetwijfeld zijn ‘humoristische’ opzet hier.
    Simpel gezegd dan maar: ben ik het volslagen oneens wat meneer hier pleegt te suggereren.
    Ik zie het een valselijke verdraaiing. Geniaal, maar pathologisch. En zo ken ik hem weer.
    Linkse culturele Sharia… Herstelbetalingen aan Afrika. Ontwikkelingshulp gebruiken om een ander voor je ‘humanistische schuldgevoelens’ te laten betalen… Wat is het toch ontzettend fijn dat we een Forum voor Democratie kunnen stemmen om ons tegen dit soort enge politieke dogma’s te beschermen. ✋

    • Er was gisteren geen andere mogelijkheid dan een nieuwe reactie te plaatsen, wel met duidelijke verwijzing. U zoekt er meteen wat achter. Daarom nu weer dicht bij uw tekst.
     Ik realiseer me nu, dat u tekst die met een knipoog wordt geschreven niet waardeert. Dat spijt me, vooral van de tijd die ik er in gestoken heb. Anderen zullen deze tekst toch niet lezen, evenmin als uw reacties daarop..

     • Ik was nog niet uitgeschreven en spontaan “vloog” de tekst al weg. Ik wilde nog schrijven dat uw kwalificatie “humanistisch” voor mij het grootste compliment is dat ik kan krijgen. En ……….. het klopt ook nog eens. Blijf het gebruiken, want de grootste denkers van de mensheid worden humanistisch genoemd.

  3. De humor is zoals je begrepen hebt volledig langs mij heen gegaan terwijl vriend en vijand mij van geweldige humor beticht…
   De humor die je gebruikte vind ik meer van het niveau: “de Lama’s”, en die heb ik niet zo hoog zitten.
   Nochtans geef ik je het voordeel van de twijfel zeker ook omdat je de partita’s van Bach speelt (dwarsfluit?) , de duim van de keizer gaat dus weer omhoog.
   Want met muzikaal bedoelde ik toch precies dat, zelf speel ik blues en rock op gitaar en dat schept toch een band…..
   Van klassieke muziek heb ik helaas nog steeds te weinig kaas gegeten en dat is jammer want klassiek is toch echt wel de Rolls Royce onder de muziekstijlen.
   En dat laatste is geen humor maar mijn oprechte mening.
   Hopelijk blijven we de komende tijd minder aan het jojo-en.

   Overigens ik ben 65, heb heel mijn leven PVDA gestemd, maar na Rutte 2, echt nooit nooit nooit meer. Ook de VVD, CDA, D’66 of GroenLinks zullen nooit mijn stem krijgen.
   Ben het vertrouwen in de politiek volledig kwijt, de enige partij die ik nog een beetje respecteer is de CU. Alleen die C en de daarmee hangende denkbeelden spreken me totaal niet aan.
   Maar dat hoeft ook niet natuurlijk, vind het wel een integere partij.

   • @Henk Heijnen
    Dank voor je toelichting. Inderdaad, dwarsfluit, maar wel zonder publiek. 😉 Blues beluister ik ook graag, pop niet zo. Verder ben ik niet zo stemvast als u. Ik heb wel altijd, nog niet zo lang als u, PvdA, D66 of GL gestemd.

  4. Gerald, mijn boodschap was aan iedereen gericht en dus niet alleen aan jou en Ludovica.
   Maar helaas is dat bij de alleraardigste (en met afstand de arrogantste) van deze site niet goed over gekomen.
   Jammer en je kon nog nog wel zo goed leren en daardoor zeer beslagen ten ijs komen.

   Even onder ons , heb je nog nooit gemerkt dat jij wel heel veel negatieve reacties ontvangt?
   Vast wel, je bent immers ook de slimste van deze site.
   En daar heel misschien grotendeels zelf verantwoordelijk voor bent….
   Durf ook te wedden dat je niet erg muzikaal bent…, c’est etc.
   Sorry maar mijn goede voornemens kan ik bij jou toch niet helemaal waar maken.
   Maar geloof me ik heb heel goed mijn best gedaan en me nog geweldig moeten inhouden.

   • Wel eens van humor gehoord? Deze negatieve reactie was niet nodig, het spijt me. De mijne was toch min of meer pisitief bedoeld, zonder meteen weer een heel zwaar verhaal op te hangen. Dat doen anderen maar.

    Maar u heeft wel een beetje gelijk. Ik krijg de meeste negatieve reacties, klopt. Maar ik krijg ook de meeste positieve reacties. Dat zijn er weliswaar niet zoveel, maar zoveel complimenten worden hier ook niet uitgereikt. De meeste negatieve en de meeste positieve krijg ik, omdat ik ook de meeste reacties plaats. De wet van de grote getallen dus, weet u.

    Ik ben overigens ook vrij muzikaal, zo zeggen anderen. Ik speel de partita’s voor fluit van Bach, om een voorbeeld te noemen; niet zo eenvoudig. Maar u bedoelt vast wat anders.

  5. Ik heb 3 kinderen Ludovica. Met 3 miljard mensen erbij in het jaar 2060 lijkt me het probleem wel duidelijk (einde cynisme) Overigens wil iedereen hier op de site natuurlijk iets doen aan het klimaat!
   We kennen onze geschiedenis heus wel Gerald maar landen zullen zich zelf op moeten richten!
   Ga eens naar Vietnam op vakantie, praat met die ongelooflijk vriendelijke mensen en geloof je ogen niet als je ziet wat men daar allemaal aan het opbouwen is.
   De Vietnamees heeft het credo heeft niet terug- maar vooruitkijken.
   In een razend snel tempo wordt dit prachtige land dan ook opnieuw opgebouwd, chapeau!
   Sluit af met de hoop dat we voortaan een beetje aardiger voor elkaar zullen zijn, ik ook Ludovica, want het feit dat ik het zelden of nooit met jou of Gerald eens ben wil natuurlijk niet zeggen dat jullie geen aardige mensen zijn.
   Onze argumenten hoeven gelukkig niet hetzelfde te zijn maar c’est le ton qui fait la musique….
   Dus als iedereen wat muzikaler wordt, gaan we hier meer genieten van elkaars meningsverschillen.
   Het ga jullie goed!

   • U heeft gelijk, bijna tenminste. Maar eerst even onder ons en s.v.p. niet verder vertellen: “Ik ben inderdaad een heel aardig persoon, eigenlijk de aardigste op deze site. Ludovica ken ik niet, maar die scoort wat mij betreft ook heel hoog, de tweede aardigste”. Wat ik mij wel afvraag, waarom suggereert u nu, dat alleen Ludovica en ik, de enige regelmatig actieve linkse deelnemers hier, een beetje aardiger voor anderen moeten zijn en die anderen niet??? Ik vind nog steeds, dat ik fatsoenlijk, soms scherp, reageer op anderen, maar dat sommige anderen regelmatig wild om zich heen slaan. Ook Ludovica gedraagt zich m.i. heel behoorlijk.

    Eerlijk gezegd, en weer even onder ons, ik geniet van de meningsverschillen hier. Aan een site met vooral linkse deelnemers heb ik geen enkele behoefte, want dan hoor ik alleen wat ik toch al vind. Een soort linkse incest, excuus voor deze vergelijking. Het is alleen jammer, dat hier nogal wat mensen tekst schrijven zonder gehinderd te worden door enige kennis van zaken. En dat is nog niet eens erg, maar ze doen dat in m.i. onfatsoenlijke, denigrerende en soms kwetsende termen. Dat mag ook wel eens gezegd.

    • @De lezer,
     Wie de bal kaatst kan hem terug verwachten. Ook deze ‘alleraardigste’ meneer – althans zo beziet hij zich zelf als ie in de spiegel kijkt – die zelf net zo hard doet (o nee ‘scherp’) wat hij anderen verwijt. Ergo, hij is er zelf mee begonnen. Dus de pot verwijt de ketel dat ie zwart is.
     Fatsoenlijk is hierbij een gotspe. En kennis van zaken wordt alras zaken verdraaien. Draait u het maar eens om. ☝🏿
     En tja, zijn woord houden of bekennen dat ie (wel eens) fout zit, het eerste kan hij niet met het tweede heeft de grootste moeite.
     Tja en van consequenties heeft hij mij wel horen spreken maar nooit willen begrijpen of aanvaarden. Van het een komt het ander. Ik heb hem gewaarschuwd. Jammer dan.
     Moet ie zelf maar niet zo beginnen.
     Degenererend is hij overigens als de beste. Zelfs hierboven kan ie het niet laten. Hij moet het zeggen. Tenzij u hem op zijn ‘woord’ wil geloven. 🤣
     Mag ook wel eens gezegd worden… Anders lijkt ie hier het linkse ‘heilige’ boontje. 🤗 Misschien dat dit zijn zelfkennis verrijkt? En hij zijn gedrag herijkt? Wel, ik ga er niet in geloven. Ik ken meneer onderhand wel, want de ervaring leert. 👨‍🎓
     Het zij zo…

     • @Haasnoot
      “Degenererend is hij overigens als de beste.” Om teksten als deze hou ik zo van u, fantastisch. Blijft u alstublieft zo doorgaan. Weet u, ik hou een lijstje bij met uitspraken die niet vergeten mogen worden. Niet alleen van u hoor. Deze hoort daar zeker bij, na uw bezwaar van een tijd geleden tegen Timmermans’ “retirades tegen democratische populistische bewegingen” en het onverzoenlijke klimaat dat daardoor ontstaat. U bent een woordkunstenaar.

      Verder kan ik inhoudelijk niets met uw tekst. Ik vind dat ik fatsoenlijk heb gereageerd, niet tegen u overigens, maar u bent natuurlijk welkom met een reactie.

      Henk Heijnen bedoelde het hierboven goed, maar nu ziet hij hoe hier gereageerd wordt.

   • @Henk Heijnen 28 jan 12:46
    Dat moet u toch goed doen, dat u gepromoveerd bent tot “most respected opponent”! Proficiat. Heeft u nog wel alle vingers? Maar ik ben het met u eens dat we ons in dit forum niet moeten verlagen tot het twitterniveau.🐂🐂🐂 “Those who think they are smart are annoying to us who know we are”.

  6. Het is heerlijk om te zien hoe deskundigen er werkelijk alles aan doen om gewone mensen goed bij de les te houden. Men rollebolt er lustig op los, integer, betrouwbaar en ook nog eens deskundig. Men maakt elkaar uit voor drammers, uilskuikens, kippen zonder kop, en gewone mensen beginnen ook al van alles te roepen. Allemaal voor onze kinderen en kleinkinderen.Daar doen we alles voor, want wie is niet dol op zijn/haar kinderen en kleinkinderen? We willen zelfs voor hen ons leven geven als het moet. Je zou dus denken iedereen springt over de eigen schaduw heen; loopt niet weg voor de eigen verantwoordelijkheid en iedereen heeft inmiddels de eigen ego ingeleverd om daadwerkelijk in actie te komen voor onze kinderen en kleinkinderen. Toen vernomen werd dat het een en ander prijzig is sloeg de stemming om en klonk de angstige vraag: Ben je voor je kinderen en kleinkinderen, of voor Moloch en het gouden kalf? Als reacties hoorde ik: drammers, uilskuikens, kippen zonder kop. Het was echt het feest van de democratie zoals ik me had voorgesteld.

  7. Leuk verzonnen Titanicgedrag Ludovica maar volslagen onzin natuurlijk.
   Alle maatregelen die men in Nederland gaat nemen zijn vooral symbolisch en hebben totaal geen invloed op het klimaat.
   Het is hetzelfde als in een steenkoude kerk 5 briefjes van 500 Euro opbranden in de hoop dat het warmer zal worden. Dat noem ik nou Titanicgedrag, naar het topje van het schip klimmen in de hoop te overleven.
   Als men echt iets aan het klimaat wil doen zal men met wereldwijd met geboortebeperking moeten beginnen simpelweg omdat de mens de grootste vervuiler is en de wereld als men zo doorgaat in 2060 weer met 3 miljard is gestegen, daar helpt geen zonnepaneeltje of windmolen iets tegen.
   Waarom heeft iedereen het wel over CO2 maar nooit over geboorteperkingenm, euh misschien iets met religie te doen……
   Bedank dus het Christendom en de Islam als de 2 grootste religies voor hun Titanicgedrag!

   • De vraag is nu eerst hoe groot het probleem is, daarna kun je over oplossingen praten.
    Wat jij voor lijkt te stellen is het probleem ontkennen omdat de oplossing je niet bevalt.

    Ik heb overigens geen kinderen. Jij?

   • Die geboortebeperking is een idee, dat het onderzoeken waard is. Maar dan komt onmiddellijk de vraag wie dat dan zou moeten doen en hoe je dat voort elkaar kunt krijgen. In het rijke deel van de wereld zijn minder geboortes niet zo goed denkbaar. De rek is er al uit. In het straatarme deel van de wereld zit de meeste winst. Dwang is iets van een vorige beschaving. Maar waarom is daar het geboortecijfer zo hoog? Dat zijn een culturele, sociale en economische redenen. En hoe zou je dat moeten doen? Ik schreef eerder over drie soorten acties waardoor dat geboortecijfer “vanzelf” daalt:

    * Verbeter de gezondheidszorg, vooral de zuigelingensterfte
    * Verbeter het onderwijs
    * Verbeter de economie

    Want minder zuigelingensterfte, betere opleidingen en meer inkomenszekerheid leiden tot minder geboortes, wetenschappelijk aangetoond. Zo gemakkelijk is het.

    • De Nederlandse bevolking is in tweehonderd jaar verachtvoudigd. Maal 7 door de eigen voortplanting van de Nederlandse bevolking, en één keer de bevolking van tweehonderd jaar geleden erbij door immigratie.

     Nederland is hiermee ongeveer recordhouder in de wereld. Wij zijn dus wel zowat de laatsten die anderen op dit punt de les mogen lezen.

     • Met de financiering van die drie maatregelen betalen landen die ooit hebben verdiend aan Afrika iets van die opbrengsten terug.

      • @Gerald 26 jan 11:32
       Stel dat Europa zich nooit met Afrika had bemoeid. Denkt U dat de Afrikanen dan die “opbrengst” zelf hadden gegenereerd? Zo niet, dan waren ze dus net zo arm gebleven als nu met de inmenging van buiten. Zimbabwe heeft laten zien wat er met de landbouw is gebeurd toen de Engelsen wegtrokken. Europa zou zich misschien schuldig moeten voelen aan de verbetering van de gezondheidszorg die deze bevolkingsexplosie heeft veroorzaakt. Maar de mentaliteit om minder kinderen te fokken moet toch echt uit henzelf komen. Laten we eens ophouden ons schuldig te voelen dat Europeanen ondernemend zijn geweest. Ze hebben ook bijgedragen aan de infrastructuur van Afrika.

      • @Eric Holleman
       Ik ben er inderdaad van overtuigd dat de Afrikanen hun eigen ontwikkeling hadden doorgemaakt. Maar dat is ze sinds de invasie vanuit Europa op allerlei manieren onmogelijk gemaakt, vooral door die volkeren uit te moorden, zowel in Afrika als in Zuid Amerika. Er moesten nota bene zwarten geïmporteerd worden in Zuid Amerika, omdat de bevolking daar inmiddels door de Spanjaarden was gedecimeerd.

       Natuurlijk heeft Zimbabwe het onhandig aangepakt door de Engelsen te verdrijven. Maar waarom hebben ze die verleiding niet kunnen weerstaan? Omdat ze zo’n gelijkwaardige positie hadden in hun eigen land, misschien?

       Europa hoeft zich schuldig te voelen over de verbetering van de gezondheidszorg, want dat hebben ze tenminste een beetje gedaan. Ze zouden dat wel kunnen doen over het achterwege laten van een heel brede bijdrage aan de ontwikkeling van zo’n land. Hoger onderwijs en universiteiten opzetten, autochtonen mee laten besturen, kapitaal in het land houden, op grote schaal investeren in infrastructuurprojecten die een ander doel hebben dan de eigen bedrijfsactiviteiten en zo veel meer.

      • @Holleman,
       Mijn voorouders profiteerden helemaal niet van koloniën. Zij waren arme vissers en net zo goed slachtoffer van regenten en adel die zich toen verrijkten. Ik noch mijn voorouders hebben daar schuld aan. Historisch gezien was Nederland zelf eens een Spaanse kolonie dus waar hebben we het over?
       Het echte probleem hier is dat Geralds linkse ideologie een ‘geloof’ is die hij dan in een politiek jasje probeert te ‘verkopen’ aangevuld met redeneringen eventueel ‘bijgevuld’ met wat selectief wetenschappelijk materiaal. Dan is discussie zinloos.
       Je kan net zo een orthodoxe christen proberen te overtuigen dat de mens wetenschappelijk gezien van de aap afstamt (Darwin). Hij zal zeggen dat het een man met een baard is – wetenschap of niet – die de mens schiep en zelfs het hele universum in 6 dagen.
       Geloven doe je… of niet.
       Links geloof in Europese boetedoening voor wat (voornamelijk) de adel eens in het verleden deed terwijl je voorouders daar net zo goed onder leden, net als alle andere volkeren ter wereld?
       Nee dank je, ik ben atheïst. 🤗

     • @Ludovica 26 jan 1:44
      De bevolking van Nederland is in 200 jaar verachtvoudigd. Dat is een toename van 1,05% per jaar gedurende 200 jaren.
      De bevolking van Nigeria was in 1960 50 miljoen; in 2016 186 miljoen. Dat is een toename van 2,37% per jaar in de LAATSTE 56 jaar.
      Met wat wiskundige kennis kun je uw uitspraak wel relativeren. In Afrika vindt dank zij goede gezondheidszorg een bevolkingsexplosie plaats die alleen tot staan kan worden gebracht als alle Afrikanen zich realiseren dat bij een betere overlevingskans het aantal geboorten drastisch moet worden beperkt. Europa kan niet hun overloopputje zijn.

      • Er is niks mis met mijn kennis van de wiskunde.
       Het bijzondere van de Nederlandse groeicijfers is dat de groei zo lang is doorgegaan.

      • @Holleman,
       Met humanistisch links is geen land te bezeilen. Je kan het ze niet uit hun kop praten al lever je nog zo veel tegenfeiten. Maar wat ik ze kwalijk neem is dat zij met hun onorthodoxe ‘geloof’ onze beschaving aan de rand van de afgrond zullen brengen. Dat vind ik onacceptabel en gevaarlijk dom.
       Open grenzen voor de Afrikaanse menselijke sprinkhanenplaag is het stomste wat we kunnen doen. Het Europa zoals we het nu kennen zal onder haar druk bezwijken. We importeren stammenstrijden en oerconservatieve religieuze stromingen.
       Ergo: die laatste gebruikt vermenigvuldigingstheologie om via veel geboortes de alleenheerschappij te verkrijgen. Het is een ‘goddelijke’ veroveringsstrategie. En links tuint er met open ‘humanistische’ ogen in door ze juist een handje te helpen!
       Een sprinkhanenplaag komt voort uit ongebreidelde vermenigvuldiging. Het is letterlijk een Afrikaanse plaag. Het vreet massaal alles kaal tot er niets meer te eten is. Dan zullen zij van honger sterven. Geheel volgens de Afrikaanse natuurwetten.
       Advies: grenzen dicht.

      • U geeft een heel nieuwe invulling aan het begrip “humanistisch”. Het is in ieder geval niet humanistisch, volgens welke invulling dan ook, om de groei van een volk met een plaag, uw sprinkhanenplaag, te vergelijken.

   • Helemaal mee eens, want het is dweilen met de kraan open.
    Over geboortebeperking hoor ik geen politicus, terwijl de bevolkingsgroei de reden is waarom de wereld op termijn naar de knoppen gaat.

   • @Gerald 26 jan 16:47
    Uw paternalisme grenst aan rassendiscriminatie. Altijd heeft de blanke het gedaan: “De Afrikaan kan het niet helpen, want hij is nou eenmaal zo geschapen”. Wanneer erkent u nu eens dat Afrikanen niet betutteld moeten worden, maar voor zichzelf moeten zorgen. Dat betutteling zelfs beledigend is. Dat hun leiders lamzakken zijn die hun onderdanen in het verderf storten voor eigen gewin. Al die aanbevelingen die u doet, moet u aan die leiders richten; niet aan Nederlanders. Die maken geen Afrikaanse kindjes. Gelukkig zijn er Nederlanders die willen helpen, maar het zou niet nodig moeten zijn.

    • @Holleman,
     Het idiote van dit links ‘humanistische gedram’ is dat zij van de Nederlander wel eist zijn/haar cultuur te veranderen (minder vlees eten bij voorbeeld) maar van de Afrikaners niet. Terwijl zij al die kinderen maken en wij niet.
     Hoe onrechtvaardig wil je het hebben?
     In 2050 lopen er zo’n 1 miljard Nigerianen rond. Het zwarte China van Afrika. Het is een olierijk land, maar achterlijke stammenstrijden en corruptie verwoesten deze natuurlijke rijkdom. Dus wat voor zin heeft ontwikkelingshulp dan? Ik schreef het al eerder: in Niger boeren boeren goed. Het resultaat meer kinderen en in de toekomst honger. (Zie link) Citaat: “Geboortebeperking ligt gevoelig in een conservatief islamitisch land waar mannen er bij voorbaat meer vrouwen op na houden en het hebben van veel kinderen een teken van welvaart is.”
     Deze twee landen bewijzen dat Geralds ‘wetenschappelijke’ onderbouwing in geheel niet voor Afrika geldt! ☝🏿Religie en cultuur… Ontwikkelingshulp en economische voorspoed werkt daar averechts…
     Er komen MEER kinderen van. 👨‍🎓
     https://www.volkskrant.nl/kijkverder/2018/voedselzaak/artikelen/huh-is-dit-de-sahel-dankzij-lokale-boeren-wordt-de-woestijn-weer-groen/

     • @Haasnoot 27 jan 4:27
      De link die u aanhaalt is zeer hoopvol en laat zien dat met goed beleid veel bereikt kan worden in dit immense continent. In het begin van de 20ste eeuw hadden we hier ook grote gezinnen. Als die Nigerianen hun toenemende welvaart niet meteen omzetten in meer kinderen, is er hoop dat het nog wat wordt met Afrika.

      • Veel VN-rapporten geven oplossingen om te zorgen, dat er niet voortdurend meer kinderen worden gemaakt en geboren. En natuurlijk spelen dan culturele kwesties een belangrijke rol. Maar cultuur is het moeilijkst te veranderen. Soms lukt het om gedrag aan te pakken, waarna veel later cultuurverandering volgt. Gezondheidszorg, onderwijs en economie zijn middelen om tot ander gedrag te komen. Één of twee van deze drie zullen niet het gewenste effect hebben, alle drie zijn nodig.
       De enige andere aanpak is met dwang en/of geweld. Ik hoop, maar ga daar ook van uit, dat dit in Afrika niet zal worden ingezet.

     • @Haasnoot
      Ik reageer nog één keer op uw afwijzing van voor iedereen toegankelijke rapporten met de invloed van gezondheidszorg, onderwijs en economie op geboortecijfers. Ik noem nu rapportages het UNFPA (United Nations Population Fund). Ik hoop, dat deze VN-organisatie door uw ballotage komt.

      Het UNFPA stelt dat tussen 1972 en 1994 (weliswaar langer geleden, maar wel een onderzoek van ruim 20 jaar) programma’s op het gebied van reproductieve gezondheid zorgden voor een derde van de wereldwijde daling van het vruchtbaarheidscijfer. Dus dit toont het verband aan tussen specifieke gezondheidszorg op het gebied van voortplanting en geboortecijfers. Het UNFPA-rapport geeft verder informatie over onderwijs en bevolkingsgroei in de wereld. Bijvoorbeeld: één jaar extra onderwijs vermindert het aantal geboortes al behoorlijk. De relatie tussen armoede en geboortecijfer is helder en algemeen geaccepteerd. Als kinderen nodig zijn om als gezin te kunnen overleven, ook op oude leeftijd als die gehaald wordt, zullen er veel geboortes zijn.

      • @De lezer,
       Als orthodoxe geloven – ik verwijs naar de Taliban – meisjes van school halen (Afghanistan) of voor hun hoofd schieten (Pakistan) komt er niets van schoolgaan terecht. Ze moeten thuis blijven om veel kinderen baren en te verzorgen want dat is hun ‘heilige’ plicht.
       Dus brengt het Westen gezondheidszorg tegen kindersterfte en als het economisch beter gaat KAN en ZAL dit soort mens meer kinderen nemen, want DAT verbreidt het geloof. Het is een theologisch expansiedrift die de als een sprinkhanenplaag uiteindelijk het land en de wereld verwoest.
       Daar KAN geen VN-wetenschapsrapport tegen op.
       In het voorbeeld van Niger waar een streng islamitisch geloof (vaak de VERPLICHTE staatsgodsdienst – waarbij het op het verlaten er van de doodstraf kan staan) heerst, zien we boeren die goed boeren juist nog meer kinderen nemen.
       Economische voorspoed leidt daar juist tot bevolkingsexplosie met straks als gevolg, hongersnood.
       Het is evident dat links humanistisch geloof onder hetzelfde lijdt. Zij zal deze geschetste realiteit verwerpen. En met haar VN-bijbeltje komen en hulp zenden.
       En de cirkel is rond…
       En zo gaat de Aarde ten onder. Dat is wat er gebeurt. Amen.

      • @ Ronaldo Haasnoot 28 januari 2019 at 03:57
       Zo maar wat roepen, zonder onderbouwing door goed opgezette onderzoeken overtuigt alleen trouwe volgelingen. Ik zou willen, dat u meer info geeft waar u uw visie mee opbouwt. Op deze manier heeft uitwisseling van visies geen zin, omdat ik nu niet meer kan doen dan herhalen wat ik eerder schreef.
       U bent overigens niet de enige, dus zie dit niet als persoonlijk verwijt. Andere deelnemers hier doen het, populistische voormannen en vrouwen in binnen- en buitenland doen het ook.

     • Ik zie het nu pas: u citeert klakkeloos uit één van de meest linkse kranten van Nederland, de Volkskrant. Toen ik kortgeleden een artikel uit het NRC aanhaalde, reageerde u meteen afwijzend, alleen omdat het uit het “linkse’ (?) NRC kwam. Bent u bekeerd?

    • @Holleman
     U bent oneerlijk. Ik kan mij tekst niet eens zo interpreteren als u doet, laat staan dat ik zo heb opgeschreven.
     Maar ik maak het u gemakkelijk door te laten zien, dat we op andere gebieden op veel kleiner schaal wel eerder gepleegde wandaden vergoeden, zonder juridisch recht, wel volgens moreel recht. Enkele voorbeelden zijn vergoedingen voor jodentransporten door de NS en slachtoffers in Nederlands Indië, teruggave van roofkunst. Allemaal wandaden waar de Nederlander van vandaag buiten staat, maar die nu toch vergoed wordt.

     Dat Afrika ook met (moreel) recht een vergoeding kan eisen is duidelijk. De VOC en WIC waren in de praktijk natuurlijk gewoon boevenbendes die de koloniën en andere landen in de regio volledig leeg roofden voor eigen gewin en dat van het thuisland. De daarmee gecreëerde voorspoed is vandaag nog te merken. Maar, inderdaad, de Nederlanders van vandaag valt dit niet te verwijten, wel hun ontkenning van deze wandaden. Het zou van moreel niveau getuigen als hier iets aan gedaan zou worden richting Afrika.

     • @De lezer,
      Ik hoop dat de ‘Romeinse’ Italianen en de Spaanse burgerbevolking en de roomskatholieke inquisitie dat ook doen naar de Nederlandse bevolking. Ik vind dit toch zo’n bullshit beste mensen.
      Wat voor voorspoed? Was dat niet voornamelijk door het harde werken van onze eigen – heel arme – bevolking? De echte rijken, de adel, de kerk, en een paar VOC-familie’s die moet je dan maar gaan ‘onterven’…
      Hoeveel honderden miljarden belastinggeld moeten we voor Geralds gemoedsrust nog blijven schenken. Wanneer is die linkse ‘geloofs’rekening eigenlijk voldaan? Over 100 jaar? 1000?
      Hoeveel honderden miljarden zijn er al naar Afrika gegaan?

      Da’s nu precies waarom links voor mij geen enkele zin heeft. Ik erger mij kapot aan dit soort mensen dat met deze ideologische ‘geloofsonzin’ mijn belastingcenten wil besteden.
      Ik stem op een partij geen geloofsrichting of cultus.
      Hoewel ik economisch links georiënteerd ben is het deze geloofscultus die je er verplicht bij krijgt, die mij juist naar de andere kant doet uitwijken! Hoe vaker ik het hoor: hoe blijer ik wordt om op de FvD te kunnen stemmen!

      • U bent snel op de kast te krijgen. Ik reageer toch maar, want ik ben tenslotte ook @Lezer. Zo maar wat feiten, die u blijkbaar niet kent, zoals veel Nederlanders. De VOC was de allesbepalende organisatie voor de wereldhandel:
       * 200 jaar actief
       * ooit gelijk aan de halve wereldhandel
       * de eerste multinational
       * de eerste effectenbeurs
       * 6,75 biljoen euro waard, omgerekend naar vandaag

       De VOC was een bedrijf dat zeer bepalend was voor de Nederlandse welvaart. Mede dankzij de VOC zijn we wat we nu zijn.

       Die honderden miljarden ontwikkelingsgeld naar Afrika is grote onzin; u roept maar wat.

      • @De lezer,
       Het is evenwel ‘maar’ een humanistisch geloof, deze boetedoening voor het verleden, die meneer aanhangt.
       Ik persoonlijk geloof daar niet in. Wat hij zegt heeft voor mij ook totaal geen zin. Aangezien ik in reïncarnatie geloof. 🤗
       In een vorige leven ben ik wellicht een arme Afrikaanse slaaf geweest moet ik nu hier als ‘beloning’ als blanke opnieuw betalen voor het leed wat toen – mij persoonlijk wellicht – aangedaan is?
       Vanuit mijn geloof wordt ik zo 2x gestraft. Daar doe ik niet aan. Ik ben niet verantwoordelijk voor dat verleden van ‘een land’. Van een volk dat toen bestond. Zoiets bestaat niet in mijn werkelijkheidsbeleving.
       Vanuit mijn optiek is zoiets zelfs volslagen onzin.
       Wat deze linkse meneer gelooft mag hij zelf weten. We leven in een land van godsdienstvrijheid. Maar laat hem dan netjes als andere gelovigen zijn geld storten in’t kerkzakje of overmaken naar goede doelen in Afrika.
       Wat hij nu poogt te doen is zijn geloof opdringen aan anderen. Verplichte boetedoening politiek afdwingen via belastingen. Dat kan en mag niet. Want we leven – gelukkig – niet volgens een linkse sharia. 🤗

   • @Haasnoot 28 jan 3:57
    U zoekt een sinister plan achter de bevolkingsexplosie in Afrika. Ik ga niet zo ver hen van enig plan te verdenken. Chinezen hebben een geboortestrategie waardoor ze de economie in de hand hebben. Uiteraard verwerpelijk voor mensen die de integriteit van het individu stellen boven het welzijn van de gemeenschap. Afrikanen zijn niet zo gedisciplineerd als Chinezen. Volgens sommigen botst geboortebeperking met hun cultuur (“Geboortebeperking is het overwegen waard”) en moeten wij deze cultuur vooral niet bekritiseren.

  8. Ik krijg een aansluiting op het warmtenet. Best. Maar dat is gekoppeld aan de aardgasprijs. Die wordt nu steeds verhoogd om mensen van het gas af te krijgen. Dus ben ik straks van het aardgas en betaal ik daarvoor nog steeds de prijs(verhogingen)? Kolder in de polder. En wat doen ze er aan?
   Niets. ‘T is tenslotte geldverdienen… Da’s nou fucking VVD-beleid.
   Kijk het is maar een ‘draagvlak’ voorbeeld.
   Maar als links ook nog eens gaat drammen dat ik minder vlees moet gaan eten voor de bevolkingsexplosie in Afrika ben ik behalve ‘gas los’ ook direct helemaal van’t ‘klimaat los’. Het moet niet tevens een culturele klimaatrevolutie worden. Ik wil geen cultus of geloof krijgen opgedrongen!
   Kijk da’s mijn bezwaar en de reden waarom ik beslist niet links zal stemmen.
   Ondertussen wil de VVD en het CDA dat het transport, de economie, het aantal vliegbewegingen juist blijft groeien. Da’s meer CO2. En links verwelkomt graag nog meer ‘vluchtelingen’ in dit overbevolkte kikkerland en introduceert nu al het begrip klimaatvluchtingen. Nog meer CO2 in Nederland. Politieke gedram van beide zijden. Kan het eens wat minder, minder, minder zijn van dit alles? Wordt er niet goed van…

   • @Haasnoot 25 jan 4:33
    Ik vrees dat alle vormen van energie aan elkaar gekoppeld worden. Wie er ook moet inleveren, de overheid niet. Ook de prijs voor waterstof zal wel gekoppeld worden. Als u een kachel heeft die op water loopt, zal dat water ook wel belast worden.

    Ik denk niet dat je dat speciaal de VVD moet verwijten. Ik heb de indruk dat politieke partijen onbelangrijke figuranten zijn en ministers slechts tijdelijke zetbazen van de ministeries, maar dat de overheid als een soort supertanker nauwelijks van koers verandert. Heeft u ooit een minister gehoord die toegaf dat het een zootje was op zijn ministerie? De serie “Yes Minister” laat zien hoe zo’n minister in het gareel wordt gedwongen.

    • @Holleman,
     U heeft ongetwijfelt gelijk. Maar het wordt nog gekker als je de VVD op het klimaat zet. Dan hebben ze een manier gevonden om extra geld te verdienen. Dan wordt het niet een energietransitie maar een geldtransitie ten koste van de gewone burger. Dan gaat ze als een omgekeerde Robin Hood aan het werk. Klimaatjatten, t.b.v. de beter gesitueerde burger (en bedrijven). Is dat nu regeringsverantwoordelijkheid?
     Kijk nu maar eens wat die kwiebus van een Wiebes flikt met zijn stekkersubsidies. (Zie link) U weet wel die VVD-man die de belastingsdienst in de soep liet lopen door riante personele afvloeiregelingen die wettelijk verboden zijn… Hij is de reden dat u nu voor het Forum van Democratie stemt.
     Nu slaat ie waarrempel een gat in de begroting. En ja hoor, de rijken liggen in een deuk. VVD en klimaat. 🤑 Da’s toch een giftige cocktail voor de gewone burger aan’t worden…
     Tenminste… Als je niet in een Tesla rijdt.
     https://www.nu.nl/geldzaken/5713185/subsidie-elektrische-autos-vooral-vermogende-nederlanders.html

   • Staat er een brief in de Telegraaf van een lezer die gasloos is geworden. Die moest zijn gasaansluiting af laten sluiten: kosten eenmalig 687 euro. Maar… en nu komt het beste mensen: ook zijn elektrische aansluiting van 3x 25 ampère moest verhoogd worden naar 3 x 35 ampère want met de elektrificatie heb je een zwaardere aansluiting nodig. Kosten jaarlijks 721 euro.
    Da’s een extra prijs voor zowat 3000 khw per jaar aan gebruik, zonder dat je nog iets gebruikt hebt! Kolder in de polder. We worden belazerd waar we bij staan!
    Fijn hoor zo’n warmtepomp. Gebruikt zo’n 5000 kwh maar wat ‘men’ niet verteld is dat je extra vermogen in ampères trekt die een extra prijskaartje geeft ter waarde van 3000 kwh. Dat is wat nu een gemiddeld gezin gebruikt! Dat geld mag je – zonder één kwh elekticiteitsgebruik – dus extra gaan betalen. Waanzin!
    Dat zorgt voor een vastekosten-explosie van je energierekening. VVD’er Wiebes mag dan mooi groen lullen maar het klimaatbeleid zoals het nu is, is gewoon ordinair zakkenvullen.
    Dat u het maar weet!

  9. Milieudefensie heeft al vanaf het aantreden van Rutte 3 duidelijk gemaakt dat de kosten van de energietransitie eerlijk moeten worden verdeeld en dat de zwakste schouders niet de zwaarste lasten moeten dragen. Milieubelangengroepen zijn samen met de vakbonden weggelopen van de onderhandelingstafels omdat aan deze eis niet voldaan zou worden. De “klimaatdrammers” beseffen al lang dat het beleid dat zij voorstaan nul levensvatbaarheid heeft wanneer het grootste deel van de kosten bij de lagere en middenklasse terechtkomt; het is juist de coalitie die hier geen boodschap aan heeft.

   • @Tycho Snelder
    Helemaal met je eens Tycho. De VVD doet alleen mee om aan de macht te blijven. Bovendien ziet zij er verdienmodel in. Beide ideeën zijn moralistisch laag te noemen, wat feitelijk geven ze geen donder om de burger, spekken ze het bedrijfsleven, en misbruiken ze links om mee te liften op de ‘klimaatstroom’ en wellicht toch politieke steun te krijgen als ze met minderheidskabinet zit. Kan ze mooi de ene keer FvD bespelen de andere keer de linkse hoek terwijl zij zelf op de ‘koek’ blijft zitten om dat mooi aan haar eigen clubje te verdelen.
    De rijkere burgers – rond hun eigen politieke salarissen – en het ‘hogere’ bedrijfsleven. Het is zo fucking doorzichtig en zwaar egoistisch. Maar de burger wordt kwaad straks door al die lastenverzwaringen en als het even kan geeft de VVD dan links daarvan de schuld zodat zij zelf ‘mooi weer kan blijven spelen’. Da’s vieze politiek en eten van twee walletjes. Da’s de vraatzucht van macht zonder enig moreel verantwoordelijkheidsgevoel. 🤮

  10. Wat een onvoorstelbare domheid wordt hier geëtaleerd.
   Moeten veranderingen geleidelijk komen? Dat ligt er al aan. Als het begint te regenen steek ik niet geleidelijk, maar ineens mijn paraplu op. Veranderingen moeten vooral passende tred houden met de reden waarom ze nodig zijn.

   • @Ludovica: Bijval! Bovendien is het gedram van rechts over de mogelijk teveel betalende burger vooral relevant geworden omdàt VVD de burger de portemonnee laat trekken en de vervuiler niet betaalt. Ook het schouderophalend niet halen van de Urgenda-doelstellingen: Misschien hadden ze daar gewoon na de uitspraak zoetjesaan mee kunnen gaan beginnen.

    Het ligt toch écht aan de proefballonnetjespartij en de andere liberalen dat klimaatwillend Nederland nu toch met de vuist op tafel moet slaan, om te zorgen dat er iets gebeurt. Ze hebben 3 kabinetten de tijd gehad en die tijd verknalt. Nu niet drammen over klagers op links.

    • Precies. Dit heet: titanicgedrag. Doorgaan met feesten terwijl het schip zinkt. En dan de waarschuwers drammers noemen.
     In mijn ogen is het verspreiden van dit soort berichten als hier op Frontbencher crimineel gedrag.

     • Nu schrijft Peter van Nuijsenburg eindelijk eens een artikel dat goed in elkaar zit en tot nadenken stemt, komt daar zo’n klimaatdrammer als Ludovica precies bevestigen waarom Van Nuijsenburgs artikel zo nodig is.

      Crimineel gedrag?
      Dat is nogal een beschuldiging. Dat uw reactie überhaupt geplaatst is mag een, ehm, verrassing heten.

      • Nadenken? Wilt u gaan nadenken?
       Op zich een goed idee. Maar kijk uit: dat is de eerste keer nog best wel wat moeilijk. Ik wens u dus veel nadenkplezier. Het is met enige oefening echt goed voor je, dat kan ik u verzekeren.

     • Dat hebben bepaalde deugers wel vaker.
      Wanneer de mening van anderen ze niet bevalt noemt men dat crimineel gedrag, of men wil hun demonstraties verbieden, maar in elk geval probeert men mensen desnoods onder dwang hun deugzame wil op te leggen.

      • Het criminele zit niet in het hebben van een afwijkende mening. Dat mag van mij iedereen helemaal zelf weten. Ik zet mij daar ook op allerlei manieren voor in. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed.

       Het misleidende zit hem daar in dat een mening als feit verkondigd wordt. Dat mensen iets wordt wijsgemaakt. Dat mensen tegen elkaar opgehitst worden. Dat kwakzalverij als wetenschap wordt gepresenteerd.

  Comments are closed.