Klimaatheffing voor industrie blijft heikel vraagstuk

  1
  438

  Leestijd: 2 minuten.

  De industrie moet meer gaan betalen voor het uitstoten van het broeikasgas CO2. Daarover bestaat brede overeenstemming in de Nederlandse politiek. Maar over de manier waarop dat moet gebeuren verschillen de meningen fors.

  De planbureaus maakten een week voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten gehakt van het plan van het kabinet om de industrie te belasten. Het bonus-malus systeem, waarbij bedrijven beloond worden met subsidies als ze de uitstoot planmatig terugdringen en met een boete worden bestraft als ze daarin tekort schieten, werd verwezen naar de prullenbak. Premier Mark Rutte reageerde met de snelheid van het licht door zich te bekeren tot een “verstandige” CO2-heffing.

  Dit tot vreugde van Jesse Klaver van GroenLinks. Zijn partij zag niets in het plan van het kabinet en was daarom zelf al gekomen met een alternatief: Een algemene CO2-heffing voor de industrie. De PvdA van Lodewijk Asscher kwam met een gelijksoortig voorstel.

  De vreugde van Jesse Klaver was van korte duur. Mark Rutte bleek te pleiten voor een CO2-heffing die rekening moet houden met de belangen van onze economie en vooral met de werkgelegenheid. Hij vreesde dat een heffing de industrie op dermate hoge kosten kan jagen dat bedrijven besluiten activiteiten te verplaatsen naar het buitenland. Nederland zou dan wel minder CO2 uitstoten, maar daarmee wel het paard achter de wagen spannen om een wereldomvattend probleem aan te pakken. In andere landen zijn de milieunormen immers vaak minder streng dan hier.

  Inmiddels hebben de planbureaus PBL en CPB zich gebogen over de plannen van GroenLinks en PvdA. Het goede nieuws, althans voor PvdA en GroenLinks, is dat de plannen leiden tot een forse reductie van de CO2 in ons land. Het doel dat het kabinet zich stelt voor de vermindering in het jaar 2030 kan worden gehaald. Maar de planbureaus waarschuwen ook voor het risico dat een heffing bedrijven het land uit jaagt. In de boeventaal van de planbureaus heet dat bij het plan van de PvdA: “Een betekenisvolle weglek is niet uit te sluiten”. En bij het plan van GroenLinks tekenen ze aan: “Reële kans op aanzienlijke weglek”.

  Het lijkt erop dat de planbureaus de kool en de geit willen sparen in een politiek heikele discussie, maar dat is niet zo. Ze leggen in een soort tussenrapportage uit dat ze nog moeten rekenen op alle effecten van een heffing en komen waarschijnlijk in juni met hun rapport.

  Dat zal dan niet het laatste woord zijn. De planbureaus geven een  oordeel over de effectiviteit van de maatregelen. De politici kijken in het debat ook naar een wat genoemd wordt rechtvaardige verdeling van de lasten over industrie en burgers. GroenLinks en PvdA zitten met hun pleidooi voor een algemene heffing op een lijn met de regeringspartijen D66 en ChristenUnie. Zij vinden de regeringspartijen CDA en VVD tegenover zich. Ook de kleine oppositiepartij SGP is kritisch en de klimaatsceptici van PVV en FvD zijn sowieso tegen. Het debat over het klimaatbeleid zal deze zomer weer in alle hevigheid losbarsten.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1 REACTIE

  1. Ik snap NIET dat VVD en CDA zo blijven hameren op banen- en economisch groei terwijl er nu al arbeiders tekort zijn! ? NL kan dat ‘weglek’ effect naar het buitenland dus juist goed hebben want dan komen er arbeiders vrij voor andere banen!
   Jetten (D66) wil daarvoor 50.000 extra Polen hier naar toehalen. En dat terwijl er woningnood heerst die niet geledigd kan worden omdat (zie link) er de laatste 3 jaar van de 15.000 sociale nieuwbouwwoningen die opgeleverd waarvan er 18.000 naar statushouders gaan. Da’s een -3000 situatie voor de eigen bevolking! Waar wil Jetten 50.000 Polen kwijt en waarom verzet VVD en CDA zich tegen ‘weglekeffecten’ van werkgelegenheid bij een linkse CO2-heffing??? Weglekken naar het buitenland betekend immers minder tekorten aan arbeiders en woningen die vanwege economische groei alleen maar groter worden. ?
   Laat die bedrijven toch naar Polen gaan Jetten i.p.v. Polen naar hier… ?
   Dat betekend minder CO2-uitstoot en woningnood. Een win-win sitatie (!) Jammer trouwens dat die 18.000 statushouders (meestal) geen arbeiders zijn. Dat zou ook veel oplossen…
   https://www.ad.nl/politiek/vvd-er-daniel-koerhuis-zet-statushouder-ook-in-de-rij-voor-sociale-huur~a38f830a/

  Comments are closed.