Klimaatwet biedt geen garantie

  1
  464

  Leestijd: 2 minuten.

  Politici beloven veel, maar geven geen garantie. Garantie krijg je in de winkel bij het kopen van bijvoorbeeld een stofzuiger, maar je krijgt het niet in politiek Den Haag. Dat geldt niet in de laatste plaats voor de Klimaatwet. Nadat de Tweede Kamer met overgrote meerderheid akkoord ging met deze wet, gaat hetzelfde gebeuren in de Eerste Kamer, die daarover dinsdag debatteerde.

  De Klimaatwet legt vast dat de uitstoot van broeikasgas in het jaar 2050 met 95 procent moet zijn teruggebracht, en “streeft” naar een vermindering met 49 procent in 2030. De wet zegt helemaal niets over de manier waarop dat moet gebeuren. Zo sluit de wet kernenergie, waarbij geen broeikasgas vrij komt, niet uit. En de wet bepaalt ook niet dat de zeevaart en het vliegverkeer een bijdrage moeten leveren aan het verminderen van het klimaatprobleem. Dat staat immers niet in het Verdrag van Parijs, waaraan de klimaatwet uitvoering moet geven. Bovendien zegt de Klimaatwet niets over de kosten, het grote pijnpunt bij bedrijven en burgers als het gaat om het klimaatbeleid.

  En, als het aan de acht politieke partijen ligt die deze initiatiefwet indienden, kan de burger ook al niet met een gang naar de rechter het halen van de doelstelling afdwingen. De Klimaatwet is in feite niets meer, maar ook niets minder, dan een set van afspraken, waaraan politici elkaar kunnen houden. Het legt de procedures vast  om tot een goed klimaatbeleid te komen.

  Zo moet de regering elke vijf jaar met een Klimaatplan komen waarin het beleid op lange termijn wordt uitgestippeld. Daarnaast komt er elk jaar, op de vierde donderdag van oktober, een klimaatnota met maatregelen voor de korte termijn, met daarbij een doorrekening van de kosten voor overheid, bedrijven en burgers. De Klimaatwet moet  niet verward worden met het klimaatakkoord, waarmee het kabinet binnenkort komt. Dat stuk, dat gebaseerd is op een brede maatschappelijke discussie in de zogeheten klimaattafels, zal wel concrete maatregelen omvatten, maar staat in feite los van de klimaatwet.

  De Klimaatwet was drie jaar geleden het geesteskind van voormalig PvdA-fractieleider Diederik Samsom en Jesse Klaver, de leider van GroenLinks. Ze streefden naar brede politieke steun en dat leidde tot een verlaging van het streefgetal in de wet. Die brede steun kwam er. De drie linkse oppositiepartijen en de vier regeringspartijen zetten hun handtekening onder de initiatiefwet. Op de valreep mocht ook 50Plus er zich bij aansluiten.

  De Partij voor de Dieren is tegen de wet, omdat die alle sporen draagt van een politiek compromis en daardoor niet ambitieus genoeg is om het klimaatprobleem echt aan te pakken. De SGP vreest dat de wet, ondanks de intentie van de indieners, toch kan leiden tot rechtszaken die door de milieubeweging worden aangespannen en gewonnen. De PVV ziet helemaal niets in de wet, die zou leiden tot verspilling van miljarden. Dat geldt ook voor het FvD van Thierry Baudet, maar die komt pas in de Eerste Kamer na het debat en na de stemming over de wet.

  De spectaculaire entree van het FvD in de Eerste Kamer wordt onder meer toegeschreven aan het felle verzet tegen de klimaatwet. Dat bracht 50Plus aan het twijfelen over de steun aan de klimaatwet. De winst van het FvD bij de verkiezingen duidt erop, dat veel burgers sceptisch zijn over het nut van de wet. Zij vrezen dat ze op hoge kosten worden gejaagd en werknemers in de energieslurpende bedrijven, zoals Tata Steel, voelen zich onzeker over hun baan. De initiatiefnemers van de Klimaatwet denken dat dit allemaal wel zal meevallen en benadrukten in de Eerste Kamer dat tegenover kosten ook besparingen staan, maar garanties konden ze niet geven.

  1 REACTIE

  1. Voor 2 miljard bouw je 4 stikstoffabrieken die hoogcalorisch import aardgas omzetten naar laagcalorgisch Groningsaardgas. De infrastructurele kostenbesparing is waanzinnig hoog. Het gemis aan een heel land openbreken ook. En er wordt geen aanslag gepleegd op het tekort aan bouwvakkers om het woningtekort wat er nu al is…
   Spanje legt momenteel een aardgasnetwerk aan om aan het klimaatakkoord te voldoen. De hele wereld schakelt over op aardgas. Die oplossing hebben wij toch al? ?
   Of hebben wij te veel zware industrie en landbouw… Met zoveel CO2-uitstoot dat zelfs omschakelen naar aardgas – die heel de wereld bedenkt – hier dan niet geldt? Als je dat dan minder maakt – met verlies van wat banen maar ach.. er is een personeelstekort – weet u dan wat het aan geld scheelt? ? Voor de burger een paar honderd miljard (!) Maar ja… VVD.
   Dan gaan er banen en vooral ‘stinkend’ bedrijfsgeld over de grens heen… Maar so what? Buitenland blij. Ons probleem opgelost, is dat niet wat geldt?
   Of gaat het alleen MAAR om het geld?
   Dat het de burger alles mag kosten en het Rijk en de kapitalisten (bijna) niets… ?

  Comments are closed.