Land van hapklare brokken

  7
  556

  Leestijd: 4 minuten.

  De klimaatplannen van het kabinet hebben nu eindelijk de tekentafel verlaten. De reacties waren voorspelbaar. Het was te veel voor de werkgevers en populistisch rechts en te weinig voor de klimaatfanatici en sektarisch links. En als ook het midden niet helemaal tevreden is en nog minpunten ziet, weet je zeker dat er sprake is van een volwaardig poldercompromis.

  Alle grote woorden over ‘groenste kabinet ooit’ en ‘Nederland groen gidsland’ moeten we maar laten voor wat ze zijn, loos geblaat. Kennelijk belangrijk voor het gevoel van eigenwaarde van Rob Jetten (D66) maar er gaat internationaal geen schoorsteen minder van roken. Want dat is de makke van dit soort grensoverschrijdende projecten. De buren moeten wel meedoen. Als die niet zoveel zin hebben in groene voortreffelijkheid, schiet het niet op. Effectieve klimaatmaatregelen kunnen niet alleen op nationaal niveau genomen worden. Ideaal zou een wereldwijde aanpak zijn, maar dat gaat niet gauw gebeuren. Voor Donald Trump en consorten is Parijs niet langer de lichtstad maar het oord van groene kolder.

  Dan maar in EU-verband? Gaat ‘m evenmin worden. Oost-Europa staat niet in de startblokken om te vergroenen. Zelfs Duitsland, de bakermat van de groene utopie, heeft  zo zijn problemen. In het door werkloosheid geteisterde oosten van de voormalige DDR is de giftige bruinkolenwinning één van de belangrijkste werkgevers. En als je die werknemers niet in de armen van de rechts-extremistische Alternative für Deutschland (AfD) wil drijven, is het niet verstandig die banen versneld af te bouwen. In het najaar zijn er verkiezingen in drie oostelijke deelstaten en de AfD en niet de Groenen die in de rest van het land de wind mee hebben, staat fors op winst.

  En dus beginnen we toch maar op ons eigen, kleine groene eilandje. De maatregelen moeten eerst nog doorgerekend worden, want dat moet in dit land. Die berekeningen kunnen voor zo ‘n gigantische toekomstproject nooit meer dan een slag in de lucht zijn, maar er valt niet aan te ontkomen. Ook in de vergroenende polder komen we niet los van het meestal virtuele kostenplaatje.

  En dan aan de slag. Het gaat allemaal over vele jaren uitgesmeerd worden, net als destijds de Deltawerken. (Die vergelijking nog niet langs zien komen, maar dat is waarschijnlijk een kwestie van afwachten). Daarnaast zal het project opgedeeld worden in allerlei deelprojecten die op zichzelf al groot genoeg zijn voor toekomstige uitpuilende hoofdpijndossiers. Als je een motto wil bedenken voor de operatie ‘Groen Nederland’ kom je gauw uit bij ‘op hoop van zegen’.

  Dat gezegd zijnde, is de weg van het kabinet de enige begaanbare. Als je draagvlak bij de ‘gewone hardwerkende Nederlander’ wil verspelen moet je vooral aankomen met van boven opgelegde megaprojecten. Dan gaat onherroepelijk de kont tegen de krib. Zoiets krijg je alleen van de grond met zorgvuldig opgebouwde steun van ‘onder op’. Stap voor stap, uitgekiend gedoseerd want we zijn een land van hapklare brokken.

  Alleen na grote nationale rampen, zoals de overstromingen van 1953, kan een project als bijvoorbeeld de Deltawerken rekenen op bevolkingsbrede steun. Dat was in ware zin een nationaal project. En helaas, mevrouw Minnesma van Urgenda, de vergroening is nog lang geen nationaal project. IJsbeertjes zijn zielig, maar een warme zomer wel lekker.

  Een andere goed argument voor de benadering van het kabinet is het mislukken van megaprojecten. Ze vallen altijd gegarandeerd veel duurder uit dan gepland. Er doemen altijd onvoorziene technische problemen op. En ze overschrijden altijd de veel te optimistische tijdslimiet. De voorbeelden liggen voor het oprapen. De Betuwelijn, in Amsterdam de Noord-Zuid-verbinding, de tramtunnel in Den Haag, de uitbreiding van de luchthaven van Lelystad, enfin, u weet er vast nog wel een paar. En dat was/is nog maar klein bier wat ons met de energietransitie staat te wachten. Ik wil niet op voorhand de pret bederven maar reken alvast op minstens een paar parlementaire enquêtes.

  En dat voor een bijdrage aan het redden van de planeet die zich alleen in het onmetelijke gebied achter de komma laat uitdrukken. Zelfs als Europa het meest positieve scenario zou volgen, zou het aandeel in de CO2-uitstoot in 2050 hooguit van 10 naar zeven procent dalen. Geen kattenpis, akkoord, maar evenmin iets om de vlag voor uit te hangen. Want als de grote vervuilers, China, India en de VS, kolencentrales blijven bouwen en open houden, kunnen wij doen wat we willen, het blijft gekrabbel in de marge.

  Dan maar niks doen? Omdat het toch nauwelijks zin heeft? Het zal niet zonder slag of stoot gaan en van de ene op de andere dag gebeuren, maar ook die landen zullen inzien dat klimaatverandering een realiteit en niet alleen maar een groene horrorstory is. Steden als New Delhi, Mumbai en op slechte dagen Beijing zijn soms onleefbaar. En alleen uit eigenbelang zullen de regeringen daar iets aan moeten doen. Al was het maar om een volksopstand te voorkomen.

  En wat kan gidsland Nederland daar met zijn 0,000017 of zoiets procent aan uitstootreducering aan doen? In die landen zullen ze vast niet naar Rob Jetten, Jesse Klaver en Marjan Minnesma luisteren. Wat we hier wel kunnen doen is de expertise, de knowhow, opbouwen waarmee we als we dat zo nodig moeten, daadwerkelijk gidsland kunnen zijn. De energietransitie in eigen land biedt ondernemingen de kans zich op deelterreinen te specialiseren. En die specialistische kennis zou een geweldig export-artikel kunnen worden. De goede koopman kent het cliché: een crisis is ook een kans.

  7 REACTIES

  1. De Dagelijksestandaard zegt het m.i. correct: de bedrijven krijgen subsidie, de huiseigenaren ‘mogen’ geld lenen en de sociale huurders…. Ach ja, die krijgen een huurverhoging (als de woningbouwvereniging hun huis verbouwt) en mocht je een warmtenet krijgen elk jaar een stijgende energierekening want je betaald de gasprijs (?) ook al ben je van ‘gas los’.
   Als burger ben je gewoon zwaar de klos.
   Gelukkig vertrouwt Asscher van de PvdA de regering niet. Want het zal woningkostenneutraal uitgevoerd worden zegt het kabinet (Financieel Dagblad). Dat is natuurlijk de grootste onzin! U mag 25.000 euro lenen en dat moet worden terugbetaald. Dat is minimaal de prijs! Voor Jan Modaal: het geld van 2 jaar belasting betalen als EXTRA koopkrachtverlies.
   Je kan de gasprijs wel kunstmatig verhogen en zeggen: kijk je ‘verdient’ het terug, maar da’s natuurlijk je reinste kunstmatige onzin. Je wordt gewoon via gas (al heb je het niet) toch extra belast. DAT kost je immers toch 25.000 euro, of ben ik nou gek??
   En als sociale huurder betaal ik het via het warmtenet. Woonlastenneutraal transitiebeleid? Politieke oplichterij!!!

  2. Het zo toch fantastisch zijn als Nederland niet afhankelijk is van andere landen betreffende energie? Niets met links/rechts te maken.
   En het kan!!!
   Noorwegen is zo’n land die dat doet. En de ontwikkelde technologien kunnen natuurlijk ‘verkocht’ worden naar het buitenland. Ook andere landen zijn geinterresseerd in ‘energie onafhankelijkheid”.
   DUUR? Nah, Er zijn natuurlijk wat investeringen nodig maar op den duur wordt het goedkoper dan geimporteerde energie. En dan hoef je niet meer te onderhandelen met landen als Saudi en Rusland.

   • Klopt, maar je moet toch vriendjes blijven met machthebbers. In de politiek gaat het eerst om machtige vrienden te vriend houden en dan ver weg komt het volk dat wil zeggen de meest kwetsbare achter aan. Het is een eeuwenoud principe in allerlei vormen, wereldwijd. China is gewoon de lachende derde, die gaat gewoon stap voor stap de wereld veroveren omdat op uitzonderingen na, niet samengewerkt wordt en het eigen volk eerst boven alles gaat. Binnen de EU knokken grote ego’s elkaar liever de tent uit, uiteraard in belang van het gewone volk in plaats van eindelijk eens in te zien wat er werkelijk aan de hand is en daar mee aan de slag te gaan in plaats van afwachten wat er gebeurt om dan vervolgens daadkrachtig en doortastend op te treden. Net als na de watersnoodramp men wist dat dit er aan zat te komen en toen het gebeurde, toen besloot men daadkrachtig en doortastend op te treden. We zien het ook in Groningen: eerst de centen dan de mensen. En dan: daadkrachtig en doortastend optreden.

   • De Klimaatdictatuur ontwikkelt zich in hoog tempo:
    https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1741800966/klimaatkardinalen-straffen-de-ketters
    Geen hond die kritische vragen mag stellen; alarmistische wetenschappers die hun inkomen verdienen met “onze invloed op het klimaat” worden onmiddellijk geloofd; wie daar kritisch over is wordt monddood gemaakt. De vergelijking met de Inquisitie uit de Middeleeuwen dringt zich op.

    We meten pas zo’n honderd jaar aan het klimaat en op grond daarvan zijn er modellen opgesteld die als de ultieme waarheid worden gepresenteerd; maar een model is geen ultieme werkelijkheid en afhankelijk van de aannames.
    Het klimaat is al heel veel duizenden jaren variabel maar toen werd er nog niet gemeten. Honderd jaar is veel te kort om een betrouwbaar klimaatmodel te maken; de hele klimaatreligie is gebaseerd op drijfzand.

  3. Wat een treurig verhaal met gelukkig een goed einde: Steden als New Delhi, Mumbai en op slechte dagen Beijing zijn soms onleefbaar. En alleen uit eigenbelang zullen de regeringen daar iets aan moeten doen. Al was het maar om een volksopstand te voorkomen. Het volk komt pas in opstand als er te weinig eten is en er te weinig speeltjes zijn. In het land van hapklare brokken, Ook in het land van hapklare brokken komt men pas in opstand als het te laat is, zoals de overstroming in Zeeland en nu ook Groningen. Er is genoeg te eten, er zijn genoeg speeltjes en daar komt bij dat wij een vreedzaam volkje zijn. We houden zielsveel van onze kinderen en kleinkinderen en willen daar zeer zeker de nodige offers voor brengen, maar het moet natuurlijk wel leuk blijven. En dat al onze deskundigen niet kunnen rekenen en de bevolking op onkosten jagen door hun geklingel kan de pret niet drukken. Je hoeft geen aanhanger van Baudet te zijn, maar her is zeker waar dat wij een en ander wereldwijd moeten aanpakken. Maar ja het eigen volk eerst principe zit bij ons mensen kennelijk in onze genen. Ieder voor zich en een of andere godheid voor ons allen. Dus, alles komt goed.

  Comments are closed.