Ledenaantal politieke partijen op dieptepunt

  0
  111

  Leestijd: 2 minuten.

  In 2015 is het totale ledental van de in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen
  gedaald van 295.443 op 1 januari 2015 tot 285.851 op 1 januari 2016 – een afname
  van 9.592 (3,2%), zo blijkt uit cijfers die zijn verzameld door het Documentatiecentrum
  Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen.

  Hiermee is voor het eerst het totale ledental onder de 290.000 leden gekomen, een dieptepunt. Ook in 2014 en 2013 nam het ledental af, met 4,4% respectievelijk 1,9%. In 2012, toen er Tweede Kamerverkiezingen werden
  gehouden, steeg het gezamenlijke ledental voor het laatst. Momenteel is 2,2% van de
  12.777.145 kiesgerechtigden die Nederland bij de Provinciale Statenverkiezingen van
  vorig jaar telde, lid van een politieke partij – het laagste percentage in de naoorlogse
  periode. In 2010 bedroeg deze zogeheten ‘organisatiegraad’ nog 2,6%.

  Getemperd

  De teruggang van het totale ledental in 2015 is nog wat getemperd door toedoen van
  Voor Nederland (VNL) en de Vrijzinnige Partij. Beide partijen, die de afgelopen jaren
  zijn voortgekomen uit afsplitsingen van de Kamerfracties van de PVV dan wel
  50PLUS, telden op 1 januari 2016 respectievelijk circa 1.150 en 287 leden. Van
  DENK, opgericht door twee leden die uit de Tweede Kamerfractie van de PvdA
  waren gezet, is geen opgave van het ledental ontvangen.

  De teruggang van het gezamenlijke ledental komt voor een groot deel voor rekening
  van de traditionele ‘grote drie’ van de Nederlandse politiek – het CDA, de PvdA en de
  VVD. Hun ledentallen daalden het afgelopen jaar het sterkst. Het CDA noteerde een
  achteruitgang van 5,5%. De ledenaanhang van de PvdA nam met 6,3% af; die van de
  VVD met 8%. Het liberale ledental zakte tot onder de 30.000, waarmee het ongeveer
  even hoog is als in het midden van de jaren vijftig. Sinds de eeuwwisseling zijn het
  CDA en de VVD circa 40% van hun leden kwijtgeraakt. De PvdA verloor in dezelfde
  periode ruim 20%.

  Teruggang

  Grootste verliezer in 2015 was echter 50PLUS. Vanaf 2011 was de seniorenpartij als
  kool gegroeid, maar in 2014, toen voorman Henk Krol in opspraak was geraakt, trad
  een scherpe teruggang in waarbij zij ruim een kwart van haar ledental verloor. In 2015
  bedroeg het verlies bijna 20%. De teruggang van de SP hield in 2015 aan (2,3%). In
  2009 bereikte de partij haar hoogste ledental met ruim 50.000 leden. Sindsdien is het
  ledental van de SP gedaald met 17%.

  Het ledental van de overige partijen bleef min of meer stabiel. De ChristenUnie
  (0,5%), GroenLinks (0,1%) en de SGP (0,2%) verloren licht; D66 (0,6%) en de PvdD
  (0,9%) gingen er iets op vooruit. Al met al stonden van de partijen die in de Tweede
  Kamer zitting hebben er in 2015 acht in de min. D66, PvdD, VNL en Vrijzinnige
  Partij vertoonden groei; de ledenontwikkeling van DENK is onbekend en de PVV
  heeft geen leden.

  Bekijk hier het volledige overzicht van alle peilingen

  Volg Frontbencher op twitter

  Like Frontbencher op Facebook